Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JATKO-OPINTOIHIN OHJAAMINEN Opinto-ohjaaja Päivi Palviainen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JATKO-OPINTOIHIN OHJAAMINEN Opinto-ohjaaja Päivi Palviainen"— Esityksen transkriptio:

1 JATKO-OPINTOIHIN OHJAAMINEN Opinto-ohjaaja Päivi Palviainen
9. LK VANHEMPAINILTA JATKO-OPINTOIHIN OHJAAMINEN Opinto-ohjaaja Päivi Palviainen

2 PÄÄTÖKSENTEON AIKA PUNTARISSA: TAIDOT MIELENKIINNOT MAHDOLLISUUDET
ESTEET JA RAJOITUKSET TIETO

3 MISTÄ TIETOA KOULUTUKSISTA?
Koulussa jaettu materiaali Tiedonhakua opotunneilla Salpauksen AMISinfo ja avoimet ovet Lukioiden avoimet ovet (tammikuu) Tarvittaessa sovitaan tutustumiskäyntejä Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

4 SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

5 VALINTAPERUSTEET - LUKIO
Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä äidinkieli ja kirjallisuus toinen kotimainen kieli vieraat kielet uskonto tai elämänkatsomustieto historia yhteiskuntaoppi matematiikka fysiikka kemia biologia maantieto terveystieto

6 KESKIARVORAJAT 2009/2010 Kannaksen lukio 7,00 7,00
Kannaksen lukio 7,00 7,00 Lahden lyseon lukio 7,46 7,77 Lahden yhteiskoulun lukio 8,46 8,33 Salpausselän lukio 7,25 7,83 Tiirismaan lukio 7,85 7,00

7 LUKIOIDEN YLEISLINJOILLA
Ei suurta eroa Jotain vaihtelua kurssitarjonnassa Kaikki mahdollistavat hyvät peruslukio-opinnot ja hyvän pohjan yo-kirjoituksiin

8 ERITYISLINJAT Kannaksen lukio: kuvataide ja muotoilu
Lahden lyseon lukio: matemaattis-luonnontieteellinen Salpausselän lukio: urheilu Tiirismaan lukio: musiikki

9 LUKIOON HAKEMINEN ERITYISLINJALLE YLEISLINJALLE Yhteishaussa
Yhteishaussa oma linja Erillinen hakulomake suoraan kouluun Erillinen ainevalintakortti Mahdollinen pääsykoe YLEISLINJALLE Yhteishaussa Ainevalintakortin täyttäminen yhteishaun aikana

10 VALINTAPERUSTEET – AMMATILLINEN KOULUTUS
Perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna 3p Todistuspisteet Yleinen koulumenestys max 16p Painotettavat oppiaineet max 8p liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalous kolme parasta arvosanaa Hakutoivepisteet 1. toive p 2. toive 1p Sukupuolipisteet 2p jos ensisijaisista pyrkijöistä alle 30 % on samaa sukupuolta hakijan kanssa Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta voi saada 1-10 p

11 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN HAKEMINEN
Yhteishaussa Mahdolliseen pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeeseen osallistuminen Kaksoistutkinto-opiskeluun ilmoittaudutaan kesällä

12 YHTEISHAKUJÄRJESTELMÄ
on valtakunnallinen opiskelijavalinta-järjestelmä, jolla opiskelija voi hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin ja päivälukioihin Yhteishaun ulkopuolella ovat ammatilliset erityisoppilaitokset, ammattistartit, kymppiluokat, aikuislukiot ja oppisopimuskoulutus

13 Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa (kevät/syksy)
Voi hakea 1(3)-5 kohteeseen Yhteishaun tuloksena on yksi opiskelijapaikka Hakutoiveet huomioidaan hakutoivejärjestyksessä

14 YHTEISHAUN AIKATAULUJA
Hakuaika Pääsy-, soveltuvuus-ja kielikokeet Päättöarviointitietojen lähettäminen Opetushallitukseen toukokuun lopussa (koululta) Yhteishaun tulosten julkaisu aikaisintaan 16.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 30.6.

15 SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ

16 Yhteishaussa jatko-opintoihin haetaan täyttämällä yhteishaun lomake netissä osoitteessa
Demoversio käytössä marraskuulta yhteishakuun asti

17 MITEN HAETAAN? Sähköistä hakua harjoitellaan jo syyslukukaudella (demoversio) Harjoitushaun tekeminen koulussa, lomakkeen tulostaminen ja allekirjoitus huoltajalta (Huoltajan kuuleminen) Varsinainen haku koulussa tai kotona harjoitustulosteen pohjalta

18 HAKEMUKSEN MUUTTAMINEN
Hakutoiveita voi muuttaa ainoastaan hakuajan sisällä, hakija itse sähköpostilla, faxilla tai kirjeitse suoraan Opetushallitukseen (ei opo eikä huoltaja) Opo voi korjata tarvittaessa hakijan henkilötietoja tai virheellisiä arvosanatietoja

19 MILLÄ TODISTUKSELLA HAETAAN?
Lopullinen valinta päättötodistuksella Ammatillisen koulutuksen pääsykokeeseen karsiminen välitodistuksella Pääsykokeelliseen koulutukseen hakeva täyttää hakemukseen arvosanat välitodistuksestaan Poikkeus: käsi-ja taideteollisuusalan pt, audiovisuaalisen viestinnän pt, kuvallisen ilmaisun pt, tanssialan pt, musiikkialan pt ja liikunnan ohjauksen pt valinta pelkän pääsykokeen perusteella

20 JOUSTAVA HAKU Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 % hakijoista valintayksikköön valintapistemääristä riippumatta Erityisiä syitä voivat olla esim. oppimisvaikeudet, terveydelliset syyt, työllistymisen turvaaminen Joustavan valinnan perustelut (lääkärintodistukset, koulutodistukset ym.) ja kopio hakulomakkeesta toimitettava hakuaikana suoraan oppilaitokseen

21 TULOSTEN JULKAISU JA OPISKELUPAIKAN VAHVISTAMINEN
Tulokset julkaistaan aikaisintaan Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa opiskelijoiksi valituille valinnasta kirjeitse. Useimmat lukiot ilmoittavat valinnastaan kuitenkin vain ilmoitustaululla. Koulujen nettisivuilla julkaistaan myös listoja valituista. Koulutukseen valittujen on vahvistettava opiskelijapaikan vastaanottaminen mennessä. Muussa tapauksessa koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa valinnan.

22 JOS EI TULLUT VALITUKSI
Jälkiohjaus Koulutukseen valitsematta jääneille lähetetään jälkiohjauskirje Opinto-ohjaaja töissä tulosten julkaisun aikaan Lahden nuorisopalvelujen nivelvaihetyö /Domino Täydennyshaku Yhteishaussa vapaaksi jääneitä tai vapautuneita opiskelupaikkoja Täydennyshaussa käytetään samaa sähköistä hakeutumispalvelua kuin yhteishaussa Hakuaika Yhteishaku- ja täydennyshakuajan päätyttyä voi hakeutua suoraan oppilaitokseen

23 VARASUUNNITELMIA Lisäopetus Kärpänen Kansanopiston lisäopetus
Salpauksen ammattistartti DILA:n ammattistartti Salpauksen AVA

24 Seuratkaa oppilaan mukana tulevaa tiedotusmateriaalia!
Yhteydenotot: p tai Wilma-viestillä


Lataa ppt "JATKO-OPINTOIHIN OHJAAMINEN Opinto-ohjaaja Päivi Palviainen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google