Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoituskriisistä uuteen nousuun Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.9.2010 Eduskunta 19.9.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoituskriisistä uuteen nousuun Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.9.2010 Eduskunta 19.9.2010."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoituskriisistä uuteen nousuun Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.9.2010 Eduskunta 19.9.2010

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Teemat 1.Maailmantalous elpynyt mutta epävarmuutta yhä paljon 2.Rahoitusmarkkinakriiseistä toipuminen aina hidasta 3.Suomen talous elpyy vihdoin, mutta haasteet suuria 4.EKP:n rahapolitiikka välittyi Suomessa korkoihin muita maita nopeammin 5.Pankit liian suuria kaatumaan? Pitääkö rajoittaa niiden kokoa vai pienentää kaatumismahdollisuutta? 29.9.2010

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1. Maailmantalous elpynyt, mutta epävarmuutta yhä paljon 39.9.2010

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Maailmantalouden elpyminen eritahtista 49.9.2010

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Maailmankaupan elpyminen ripeää – viime kuukausina rauhoittumisen merkkejä 59.9.2010

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Teollisuuden luottamuksen nousu tasaantunut – mutta kasvu jatkuu 69.9.2010

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Globaalit vaihtotase-epätasapainot jatkuvat 79.9.2010

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Epävarmuus heijastunut eri markkinoille 89.9.2010

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 2. Rahoitusmarkkinakriiseistä toipuminen aina hidasta; nyt huomio valtionvelkamarkkinoissa 99.9.2010

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Velkakriisin anatomia Velkaantuminen, kiinteistöhintojen nousu, ylikuumeneminenHintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat, taantumaPankkikriisi, tappiot syövät pankkien omia pääomia Luotonanto tyrehtyy, taantuma syvenee, verotulot vähenevät nopeasti Julkisen talouden velkakriisi 109.9.2010

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Valtionlainojen korkoerot Saksaan kasvaneet 119.9.2010

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Valtioiden velkakriisi heiluttanut valuuttakursseja 129.9.2010

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Pankkijärjestelmässä yhä runsaasti likviditeettiä 139.9.2010

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euroalueen rahamarkkinakorot pysyneet alhaisina 149.9.2010

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 3. Suomen talous elpyy vihdoin, mutta haasteet suuria 159.9.2010

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Bruttokansantuote kasvussa 169.9.2010

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Vienti vetää elpymistä 179.9.2010

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Paperi- ja kemianteollisuudessa tilauskanta parantunut, metallissa pohja ohitettu 189.9.2010 Uusien tilauksien arvo teollisuudessa

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työllisyys kehittynyt ennakoitua paremmin 199.9.2010

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työkustannukset nousseet Suomessa euroaluetta enemmän 209.9.2010

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Valtiontaloudessa jyrkkä saksiliike 219.9.2010

22 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen kansantalouden haasteet suuria  Talouden pidemmän aikavälin näkymät heikentyneet –Osa kansantuotteen pudotuksesta uhkaa jäädä pysyväksi –Ikääntyminen osaltaan heikentää kasvuedellytyksiä jatkossa  Paluu aiemmalle BKT:n kehitysuralle edellyttää työn tuottavuuden nostamista ja työn tarjonnan lisäämistä 229.9.2010

23 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND BKT:n vaihtoehtoisia kehitysuria 239.9.2010

24 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Uudistuva Suomi  Talouden rakenteita uudistetaan –Työuria pidennetään alusta ja lopusta ja haetaan ratkaisuja työurien keskeytymiseen. –Riittävästä kilpailusta pidetään huolta eri markkinoilla  Julkinen talous määrätietoisesti kestävälle pohjalle –uudistuksilla nostetaan peruspalvelujen tuottavuutta –julkisen talouden vakauttamisesta pitkäaikainen, yli vaalikausien ulottuva suunnitelma  Kilpailukyvyn ylläpitäminen yhteinen tavoite –Yhteinen raami ja paikallinen sopiminen palkanmuodostuksen lähtökohtina  Tuotantomenetykset kurotaan umpeen 24 9.9.2010

25 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 4. EKP:n rahapolitiikka välittyi Suomessa muita nopeammin korkoihin 259.9.2010

26 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Uusien yrityslainojen korot matalalla tasolla 269.9.2010

27 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Uusien asuntolainojen korot Suomessa tuntuvasti euroaluetta alemmat 279.9.2010

28 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Lainamäärät kasvussa 289.9.2010

29 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien velkaantuminen kasvanut 299.9.2010

30 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Velkaantumisen riskeistä  Kotitaloudet: Korkojen nousu, työttömyys ja perhesuhteiden muutokset voivat johtaa velanhoito- ongelmiin  Riittävät ”happotestit” korkojen nousun ja tulotason muutosten varalta  Pankit: Velanhoito-ongelmien yleistyminen voi muodostua uhaksi pankkijärjestelmän vakaudelle  Riittävät ”happotestit” myös pankkien etu  Kansantalous: Velkaantuminen voi kiihdyttää mm. asuntohintojen nousua ja lisätä talouden haavoittuvuutta erilaisia häiriöitä kohtaan 309.9.2010

31 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 5. Pankit liian suuria kaatumaan? Pitääkö rajoittaa niiden kokoa vai pienentää kaatumismahdollisuutta? 319.9.2010

32 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euroopan pankkien stressitesti lisäsi läpinäkyvyyttä  Kesän 2010 stressitestin mukaan EU:n pankkijärjes- telmä kestää talouden ja rahoitusmarkkinoiden sokkeja –91:stä testatusta pankista 7 jäi alle asetetun pääomarajan –Yhteenlaskettu pääomavaje oli 3,5 miljardia euroa  Rajan alle jääneiden pankkien on kerättävä lisäpääomia tai turvauduttava julkiseen tukeen  Tärkeintä: Testin yhteydessä julkaistiin yksityiskohtaiset tiedot pankkien valtionvelkariskeistä 329.9.2010

33 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomessa toimivat pankit ylittivät stressitestin 6 prosentin rajan reilusti Toteutunut ensisijainen vakavaraisuus 2009, % Ensisijainen vakavaraisuus stressiskenaarion jälkeen 2011, % OP-Pohjola12,612,3 SEB12,410,3 Nordea10,210,1 Danske Bank11,710,0 Handelsbanken9,18,9 339.9.2010

34 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Mikä muuttuu Basel III:n myötä? Mitä vielä avoinna? Pankkien pääomavaatimukset nousevat Vaaditaan sellaista pääomaa, jolla voidaan korvata tappioita. Siirtymäajan pituus vielä auki. Pankeilta vaaditaan korkeampaa maksuvalmiutta Likviditeetti ja vakavaraisuus kaksosia; asiassa edetään, pitkät siirtymäkaudet. Pankeille asetetaan vähimmäisomavaraisuus- astevaatimus 9.9.201034

35 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Mitä seuraavaksi Baselin uudistuksessa?  Vaikutusarvioita analysoidaan –Yleisvaikutelma: kielteisiä kasvuvaikutuksia ehkä yliarvioitu  Vuoden 2010 loppuun mennessä: Uudistusten sisältö saa muotonsa  Vuoden 2012 loppuun mennessä: Suurin osa uudistuksista voimaan, osalle pitkät siirtymäajat 359.9.2010

36 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB)  Perjantaina 2.9.2010 syntyi kompromissi järjestelmäriskikomiteaan liittyvästä lainsäädännöstä  Euroopan parlamentin äänestys syyskuussa  Toiminta alkaa 1.1.2011  ESRB:n tehtävänä on makrovakausvalvonta Euroopan tasolla –Järjestelmäriskien analysointi –Tarvittaessa riskivaroitukset ja toimenpidesuositukset 369.9.2010

37 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kiitos! 379.9.2010


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoituskriisistä uuteen nousuun Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.9.2010 Eduskunta 19.9.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google