Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2012 – Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2012 – Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2012 – Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 8.5.2012

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Teemat 1)Suomen rahoitusjärjestelmän vakaustilanne ja –näkymät - koti- ja ulkomainen toimintaympäristö - keskeisten velallissektoreiden tilanne 2) Suomen rahoitusjärjestelmän riskinsietokyky 3) Tarvittavat toimet Suomen rahoitusjärjestelmän vakauden vahvistamiseksi 28.5.2012

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euromaiden 10 vuoden korkoeroja Saksan korkoon 8.5.20123

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen rahoitusjärjestelmän vakaustilanne ja -näkymät 8.5.20124

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus on vahvistunut 2012 aikana 8.5.20125

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Yrityslainojen* vuosikasvu kiihtynyt Suomessa 8.5.20126

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien velkaantuneisuus jatkaa kasvuaan 8.5.20127

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien velkaantuneisuus Euroopan keskitasoa 8.5.20128

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Runsaasti velkaantuneiden kotitalouksien (velkaantumisaste* yli 500 %) osuus kasvussa 8.5.20129

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Alhaiset lainakorot pitäneet korkorasituksen hyvin matalana 8.5.201210

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen rahoitusjärjestelmän riskinsietokyky 8.5.201211

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus vahvoja, omavaraisuusaste alentunut 8.5.201212

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Pankkien luottoriskinäkymät vakaat 8.5.201213

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Katetut joukkolainat monipuolistaneet suomalaisten pankkien varainhankinnan rakennetta 8.5.201214

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Maksu- ja selvitysjärjestelmien erityiskysymyksiä  Kansainväliset infrastruktuuripalvelut tuovat hyötyjä ja luovat haasteita –Mittakaavaedut ja laajemmat markkinat –Tukeeko jo saavutettuja tehokkuushyötyjä (esim. maksujen automaattinen kirjaus)? –Onko riskienhallinta riittävä?  Infrastruktuuripäätökset ovat strategisesti merkittäviä  Vaikutusmahdollisuudet infrastruktuuriin säilytettävä 8.5.201215

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamistoimet 8.5.201216

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1) Kotitalouksien velkaantumista hillittävä  Lisäämällä tietoisuutta korkoriskeistä sekä suuriin velkoihin ja eri lainatuotteisiin liittyvistä riskeistä.  Pankkien tulee noudattaa tarkasti Finanssivalvonnan suosituksia asuntolainanhakijoiden maksuvaran arvioimisesta ja pidättyvästä suhtautumisesta yli 90% luototusasteisiin  Pankkien ja viranomaisten tulee suhtautua varauksellisesti joissakin maissa yleistyneisiin lyhennysvapaisiin ja kertalyhenteisiin asuntolainoihin 178.5.2012

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 2) Viranomaisille riittävät makrovakausvälineet  Suomen viranomaisten tulee saada harkinnanvaraisesti käytettävissä olevia keinoja ainakin liiallisen kokonaisluotonannon ja asuntoluotonannon hillitsemiseksi.  On myös arvioitava, tarvitaanko välineitä pankkien taseiden ja lyhytaikaisen markkinarahoituksen liiallisen kasvun rajoittamiseksi 188.5.2012

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 3) Suomen julkisen talouden kestävyys on turvattava  Toimenpiteitä Suomen julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden turvaamiseksi tulee määrätietoisesti jatkaa. –Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys on välttämätön edellytys kansallisen rahoitusjärjestelmän vakaudelle 198.5.2012

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 4) Rahoituksen infrastruktuuripalveluiden laatu ja saatavuus turvattava  Kansallisia rahoitusmarkkinoita kehitettäessä tulee huolehtia siitä, että infrastruktuuripalvelut säilyvät luotettavina ja tehokkaina ja ovat monipuolisesti eri toimijoiden käytettävissä 208.5.2012

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 5) Huomio omavaraisuusasteiden kehitykseen  Valvovien viranomaisten tulee kiinnittää huomiota luottolaitosten taseiden kasvuun ja omavaraisuusasteiden pienenemiseen  Suomessa toimivien pankkien rakenteet ja liiketoimintamallit ovat erilaisia, mikä asettaa sääntelylle ja valvonnalle erityisiä vaatimuksia 218.5.2012


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2012 – Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google