Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esimerkkejä potilasohjeista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esimerkkejä potilasohjeista"— Esityksen transkriptio:

1 Esimerkkejä potilasohjeista
Tehtävä: tarkastele ohjeita viestinnän näkökulmasta Miten asiakas lukisi viestiä? Mitä tietoja hän haluaa saada ja miten hyvin ne löytyvät ohjeesta? Kuinka ohjeessa toteutuu silmäiltävyys, luettavuus ja käytettävyys?

2 tarkastele ohjetta viestinnän näkökulmasta,
Potilasohje, esimerkki 1, diat 3 - 8: Polven tekonivelleikkaukseen valmistautuminen ja leikkauksesta kuntoutuminen (Huom. tämä ohje on hyväksytty käyttöön Kuopion yliopistollisen sairaalan fysiatrian klinikassa – myöhempiä päivityksiä tässä ei ole otettu huomioon) tarkastele ohjetta viestinnän näkökulmasta, eräänä esimerkkinä potilasohjeesta

3 tekonivelleikkauksesta
Polven tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen

4 23.2.2006 Arviointia, ks. dia 10, otsikot Dia 11 ja 12, Dia 13,
Kappaleet, luetelmat Dia 13, marginaalit

5 Esitystavan yhtenäisyys
Arviointia, ks. dia 12, luettelot Dia 13, marginaalit Dia 16, Tekstin sävy Dia 16,Tiedon tarkkuus, Esitystavan yhtenäisyys

6 Arviointia, ks. dia 12, luettelot 23.2.2006 Dia 13, Dia 16,
marginaalit Dia 16, yhteystiedot

7

8

9 Ohjeet analysointia/arviointia varten:
Polven tekonivelleikkaus –ohjeiden analysointia viestinnän näkökulmasta: (Diat 9 – 17) Ohjeet analysointia/arviointia varten: Analysoi ohjeiden silmäiltävyyttä, luettavuutta ja käytettävyyttä. Vertaile omia käsityksiäsi seuraavilla dioilla esitettyihin arviointeihin. Ohjeiden analysoinnissa voi käyttää erilaisia kriteerejä, mutta tulkinta riippuu monista seikoista, muun muassa siitä, kuinka paljon ohjeen lukijalla on asiasta aiempaa tietoa ja millä tavalla hän on tottunut lukemaan tekstejä.

10 Arviointia 1/8: Otsikointi:
Alkusivulta lukija saa tietoonsa asian: mikä on ohjeen aihe ja tarkoitus eli kenelle se on suunnattu. Alun kuvat ovat tunnelmaltaan myönteisiä ja antavat perusohjeet havainnollisesti. Jatkosivuilla otsikot ohjaavat lukemista. Otsikoissa (diat 4 ja 5) on käytetty samantyyppistä fonttia ja esitystapa on yhtenäinen.

11 Kappalejako ja kappaleiden aloitukset
Arviointia 2/8: Kappalejako ja kappaleiden aloitukset Valmistautumisohjeissa (dia 4) kappalejako tukee asian jäsentelyä: kullakin kappaleella on oma teemansa ja kappale selvittää sitä. Leikkauksen jälkeistä kuntoutumista koskeva selostus (dia 5) koostuu lukuisista yksittäisistä ohjeista. Ne on kerrottu havainnollisesti, mutta selvempi ryhmittely ja alaotsikointi olisi lisännyt silmäiltävyyttä ja luettavuutta. Toimintaohjeissa (diat 6, 7 ja 8) tekstikappaleet tukevat kuvan informaatiota.

12 Arviointia 3/8: Luetelmien käyttö:
Harjoitusohjelman (diat 6, 7 ja 8) tavoitteiden selostus luetelman muodossa on helppolukuinen ja looginen. Samoin kuvien selostuksessa luettelomuoto on kätevästi käytössä. Luetelmien käytöstä olisi voinut olla hyötyä kuntoutumisohjeiden (dia 5) selostuksessakin.

13 Marginaalit, rivivälit, kirjasinkoko
Arviointia 4/8: Marginaalit, rivivälit, kirjasinkoko Harjoitusohjelmasivulla marginaali on sopivan leveä. Tekstin ja kuvien väljä asettelu tukee silmäilyä ja ohjaa lukemista levollisesti. (Diat 6, 7 ja 8.) Valmistautumis- ja kuntoutumisohjeiden selostuksessa tekstipalsta on leveä, mikä tekee lukemisen vaivalloiseksi. Teksti antaa silmäiltäessä raskaan vaikutelman, vaikka kappaleet ovatkin lyhyitä ja sisältö havainnollisesti esitetty. (Diat 4 ja 5.)

14 Arviointia 5/8: Kuvat, värit
Ohjeen kuvat ovat selkeitä ja konstailemattomia informaatiokuvia. Kuvien yleisvaikutelma on positiivinen. Värit ovat kannen kuvia lukuun ottamatta musta ja valkea, monistettavaksi helppo ja edullinen.

15 Arviointia 6/8: Tekstin sävy
Valmistautumisohjeissa ja harjoitus- ohjelmassa teksti alkaa selkeällä ja yksinkertaisella perustelulla, mikä motivoi lukijaa perehtymään asiaan. Perustelut arvostavat lukijaa vetoamalla hänen ymmärrykseensä ja ottamalla hänet tasa-arvoisena osapuolena omaan hoitoonsa. Ohjeiden puhuttelu on kohtelias sinuttelu. Ohjeiden kirjoittaminen ehjiksi, neutraaleiksi lauseiksi antaa asiallisen ja objektiivisen sävyn tekstille. Teksti on asiallisuudessaan lukijaystävällinen ja myönteinen. (Dia 5)

16 Informaation riittävyys, asioiden perustelu
Arviointia 7/8: Yhteystiedot Yhteystiedot on kerrottu tarkkaan sivun ylä- ja alatunnisteessa. Valmistautumisohjeissa on lisäksi erillinen yhteystieto. Yhteydenottomahdollisuuden tuominen esille olisi ollut paikallaan vielä kuntoutumisohjeidenkin lopussa. (Esim. dia 6.) Informaation riittävyys, asioiden perustelu Ohjeissa on runsaasti yksityiskohtaista tietoa asioista, joita polven tekonivel- leikkauksessa olleen pitää ottaa huomioon. Ohjeita on perusteltu tarkkaan.

17 Esitystavan yhtenäisyys, tekstin ”juoni”
Arviointia 8/8: Esitystavan yhtenäisyys, tekstin ”juoni” Esitystyyli pysyy riittävän yhtenäisenä, mutta tekstin asettelussa on vaihtelua. Alkupuolella palsta on leveämpi ja tekstin asettelumalli (esim. tunnistetietojen ilmoittamatta jättäminen) on erilainen kuin harjoitusohjeiden sivulla. (Esim. diat 5 ja 6)

18 Esimerkki 2, dia 19 (Tehtävä: analysoitava esimerkki)
Leikkaushaavan kotihoito-ohje (Tämäkin ohje on Kuopion yliopistollisen sairaalan potilasohje. Se on hyväksytty käyttöön ortopedian osastolla. Ohjeen myöhempiä päivityksiä ei tässä ole otettu huomioon.) HUOM! Tässä ohje on tarkoitettu vain harjoitus-tehtäväksi, viestinnän näkökulmasta tutkittavaksi esimerkiksi! Analysoi ohjetta edellisen esimerkin tapaan!

19


Lataa ppt "Esimerkkejä potilasohjeista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google