Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sukupuoleltaan moninaisen lapsen tai nuoren kohtaaminen perheterapiassa C Transtukipiste, Seta ry Maarit Huuska.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sukupuoleltaan moninaisen lapsen tai nuoren kohtaaminen perheterapiassa C Transtukipiste, Seta ry Maarit Huuska."— Esityksen transkriptio:

1 Sukupuoleltaan moninaisen lapsen tai nuoren kohtaaminen perheterapiassa C Transtukipiste, Seta ry Maarit Huuska

2 Sukupuolisamaistumiseltaan ja - ilmaisultaan epätavallinen lapsi tyttö voi kokea olevansa oikeasti poika tai poika voi kokea olevansa tyttö tyttö voi haluta olla (kuin) poika; poika voi haluta olla (kuin) tyttö tyttö on hyvin poikamainen; poika on hyvin tyttömäinen lapsi voi erillistää tyttönä ja poikana olemisensa psyykkisesti lapsella ei ole selkeää sukupuolisamaistumista

3 Mistä on kyse? Ei ole olemassa tieteellistä yksimielisyyttä siitä, miten ja miksi tyttö samaistuu kokonaan tai osittain pojaksi tai päinvastoin 2000-luvun hoitoajattelu: aikuisia autetaan heidän itsemäärittelyään kunnioittaen lasten ja nuorten hoidossa paradigman muutosta ja erilaisia hoitokulttuureita: hoitosuosituksia: lapsen kasvusuunta jätetään avoimeksi; ei saa pakottaa lasta; tuetaan androgyniaan ja itsearvostusta; helpotetaan arkea

4 Miten lapset kasvavat lapsen sukupuoleen kasvussa on joustavuutta ja äkilliset muutokset ovat mahdollisia vain osa tyttöpojista ja poikatytöistä kasvaa transihmisiksi lapsen sukupuoleen kasvu on myös sisäsyntyistä, lapsen omasta persoonasta, mielikuvista ja ajattelusta kumpuavaa lapsi voi suojella sisäistä itseään, jolle ympäristö ei anna tilaa kehittämällä mielenterveysongelmia

5 Haasteita kasvussa Itsensä tiedostaminen 3-18 vuotiaana 16-40 % hlbt-nuorista on yrittänyt itsemurhaa (tutkimukset Yhdysvalloista ja Norjasta) varhainen itsensä tiedostaminen on yhteydessä kohonneeseen itsemurhariskiin Kehityspolulla, jossa sukupuolisamaistuminen on pysyvää: lapsi elää tavallisen varhaislapsuuden kouluikäisenä useimmiten alkaa oppia olevansa vääränlainen, salaamaan sukupuolen kokemistaan jolloin hänestä kehittyy näkymätön lapsi

6 Perheterapeutti... etsii ja antaa oikeaa tietoa sukupuoleltaan moninaisen lapsen kasvusta jättää lapsen sukupuolen kasvusuunnan avoimeksi selvittää lapsen omat toiveet ja pelot ottaa vastaan vanhempien hätää tekee tarvittaessa verkostotyötä auttaa perhettä löytämään kompromisseja

7 Nuori voi tarvita terapeuttista tukea omien kokemusten selkiyttämiseen ja omaksi ottamiseen häpeän ja erilaisuuden tunteen jakamiseen sisäistetyn transfobian purkamiseen (pelko, aggressio, inho) kuullakseen, että hän on arvokas ja myös tavallinen,hänellä on oikeus omaan sukupuolikokemukseensa ja sen ilmaisuun kuullakseen, että unelmia voi toteuttaa tullakseen näkyvämmäksi ihmissuhteissaan

8 Vanhemmat.... usein tuntevat hämmennystä, syyllisyyttä, häpeää, riittämättömyyttä, pettymystä, ärsyyntymistä, huolta lapsensa tulevaisuudesta vanhemmilta yleensä puuttuu tietoa sukupuolen moninaisuudesta vanhempien omat haavoittuvat alueet voivat aktivoitua ylikuormittumista ja ylikuumenemista vanhempana (liioittelevia tulkintoja, vanhemmuuden kadottamista...)

9 Nuori ja vanhemmat nuori voi haluta suojella vanhempiaan itseltään tai itseään vanhemmiltaan nuoren vanhemmat saattavat olla liian hämmentyneitä ja tarvitsevia tukeakseen nuorta nuorelle on tärkeää vanhempien hyväksyntä kun nuori saa tukea vanhemmiltaan, hän uskaltaa kohdata jo nuorena kipua aiheuttavat asiat

10 Perheessä kriisivaiheessa olevia perheenjäseniä? syntipukki? sisaruksille ja suvulle kertominen huolestuttaa? nuoren turvallisuus vs itseilmaisu vanhemmat saattavat loukata lastaan huomaamattaan sukupuolinormatiivisilla käsityksillä ja estää nuoren avautumista nuori voi piilottaa itseään ja tarpeitaan

11 Perheterapeutti... järjestää tilan, jossa kaikki perheenjäsenet voivat ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan mahdollisimman avoimesti kohtaa kaikki perheen jäsenet empaattisesti sietää epätietoisuuden lapsen kasvusuunnasta ja ottaa vakavasti kaikki vaihtoehdot; sietää vakavasti sukupuoliristiriitaisen nuoren kärsimystä haastaa perheenjäsenten sukupuoli- ja heteronormatiivista ajattelua

12 Perheterapeutti... reflektoi omia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä uskomuksiaan on avoin kohtaamaan omaa homo- ja transfobiaa ja työstämään sitä; jokaisella on homo- ja transfobiaa (myös ei-heteroilla ja transihmisillä) etsii uusinta ammatillista tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja inspiraatiota työlleen tunnistaa omat rajansa

13 Lisätietoa www.transtukipiste.fi kirjasto, konsultaatio ja koulutuspalvelut, esitteitä ja oppaita www.silmu.seta.fi www.hbigda.org


Lataa ppt "Sukupuoleltaan moninaisen lapsen tai nuoren kohtaaminen perheterapiassa C Transtukipiste, Seta ry Maarit Huuska."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google