Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU"— Esityksen transkriptio:

1 Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU
Merja Vikman-Kanerva

2 Maankäyttösuunnitelman kriteerit parhaillaan työn alla
Kriteerejä käytetään ohjeellisesti seudullisesti merkittäviensuunnittelu- ja toteuttamisalueiden tunnistamiseen sekä kuntien esittämien suunnittelu- ja toteuttamisalueiden arviointiin: Sovelletaan sekä pitkän aikavälin maankäyttö- ja liikennesuunnitelman laadinnassa (2050) että toteuttamissuunnitelman seurannassa (2025). Olennaisinta on maankäytön muutosalueiden suhde yhdyskuntarakenteeseen. Kriteerien arvioimiseen käytetään soveltuvia mittareita ja työkaluja järkevästi. Vältetään kriteerien mekaanista tulkintaa. Toteuttamisohjelmassa 2025 arvioidaan seudullisten kriteerien lisäksi alueiden toteuttamisedellytykset. Kriteerit valmistuvat kevään aikana (HSYK).

3

4 (1.) Maankäyttö täydentää ensisijaisesti olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Seudun ydinalue, asemanseudut (nykyiset ja potentiaaliset) ja alueet, jotka sijoittuvat maakuntakaavan taajamaan.

5 (2.) Asuminen sijoitetaan seudulla siten, että se tukee palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuden parantumista erityisesti kestävillä kulkumuodoilla. SAVU-analyysi (PKS 1-3, Kehä III:n ulkopuolella I-V)

6 (3.) Edellytykset joukkoliikenteen ja palvelujen kehittymiselle solmukohdissa paranevat. Solmukohtien joukkoliikenne-, palvelu- ja asuntotuotantotaso kasvavat tarkoituksenmukaisesti. Kaikki ruudut, jotka sijoittuvat 1-1,5 km ja 600m etäisyydelle: • matkakeskuksista • vaihtoterminaaleista • tärkeimmistä vaihtopaikoista • tärkeimmistä raide- ja linja-autoasemista (myös tulevat)

7 (4.) Seudullisesti merkittävät ja työpaikkaintensiiviset alueet suunnitellaan seudullisesti hyvin kestävillä kulkumuodoilla saavutettaviksi. SAVU-analyysi (PKS 1-3, Kehä III:n ulkopuolella I-V) ja alueet, jotka tukevat keskustojen kehittymistä.

8 (5.) Maankäytön sijoittamisella tuetaan keskusten kehittymistä keskustoiksi. Liikkumisympäristö suunnitellaan jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmista miellyttäväksi. UZ jalankulkuvyöhykkeet ja alakeskukset.

9 (6.) Maankäyttö suunnitellaan siten, että se ei heikennä seudullisesti keskeisiä luontoarvoja. Arvioidaan maankäytön vaikutuksia keskeisten luontoalueiden yhtenäisyyteen, kytkeytyneisyyteen ja monimuotoisuuteen.

10 (7.) Seudun eri osien omailmeisyys, ympäristön luomat edellytykset, paikan henki ja historia huomioidaan osana muuttuvaa kaupunkirakennetta. Laadullinen suunnittelijoiden tekemä arvio, joka sisältää virkistysmahdollisuuksien arvioinnin. Ei paikkatietoanalyysia.

11 (8.) Maankäytön avulla tuetaan kaupunkirakenteen kehittymistä sosiaalisesti kestävämmäksi. Laadullinen suunnittelijoiden tekemä arvio. Ei paikkatietoanalyysia.

12 Maankäyttösuunnitelmaan kaksi tasoa? Toteuttamissuunnitelma 2015-25
Asumisen näkökulma korostuu: Asuntotuotantotavoite vuoteen 2025 (aiesopimuskausittain) Kohdealueiden sisältö (asuntotyypit, alueen luonne, jne.) Täydennysrakentaminen mitoitetaan myös Toteuttamisedellytykset (kaavatilanne, tarvittavat investoinnit, palvelut, liikennejärjestelmän palvelutaso ja hankkeet, jne.) Työpaikkaintensiivisten alueiden ja palveluiden sijoittumista voidaan arvioida kriteerien pohjalta. Rakennesuunnitelma 2050 Määritellään kasvun mahdolliset suunnat ja niihin kytkeytyvät liikennejärjestelmän ratkaisut. Voi sisältää useita vaihtoehtoisia kehityssuuntia. Sisältö määrittyy tarkemmin luonnoksen laadinnan yhteydessä.

13 ASUMISEN SEUDULLISET KEHITTÄMISVYÖHYKKEET 2016-2050
LUONNOS . SEUDULLISTEN KEHITTÄMISVYÖHYKKEIDEN TÄYDENTYMISALUEET ASUMISEN PAIKALLISET KEHITTÄMISVYÖHYKKEET POTENTIAALISET LAAJENTUMISALUEET SEUDULLISET TEOLLISUUS, VARASTO JA LOGISTIIKKAKESKITTYMÄT TIET JA RADAT HLJ 2015 perusstrategian mukainen raideliikenne ja runkolinjaverkko vuoteen 2040 (projektio V1) Päätieverkko/tieverkko Nykyinen tavaraliikenteen rata Perusstrategian ulkopuoliset raideliikenne- ja tiehankkeet Maakuntakaavan mukaiset raideliikenne ja tiehankkeet Kuntien suunnitelmien mukaiset rata/raideyhteydet

14 Päätöksenteko MILLOIN MITÄ TAPAHTUU
MASU + asuntostragia päätöksentetko HLJ 2015 2014 lokakuu kuntiin lausunnolle Hese kj lähettää pkskuntiin ja KUUMA-kunnissa KUUMA-johtokunnan kautta kuntiin HSL:n hallitus pyytää HLJ luonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta (SOVA) lausunnot ja kannanotot. 2014 syksy kuntalausunnot luonnoksista hallitus / valtuusto kunnan oman käytännön mukaisesti HSL-kunnat, KUUMA-kunnat (KUUMA-johtokunta -> kunnat), LVM, YM, Liikennevirasto Uudenmaan ELY-keskus, UL, HSY sekä muut sidosryhmät ja osapuolet, jotka haluavat antaa kannanoton. 2015 alkuvuosi Suunnitelman hyväksyminen Käsitellään HSYK:ssa, joka lähettää suunnitelman pks kuntiin ja KUUMA-kunnissa KUUMA-johtokunnan kautta kuntiin hyväksyttäväksi HSL:n hallitus tekee liikennejärjestelmäpäätöksen liikennejärjestelmäluonnokseen ja siitä saatuihin lausun-toihin ja kannanottoihin perustuen. Hallitus lähettää liikennejärjestelmäpäätöksen KUUMA-kunnille (KUUMA-johtokunta -> kunnat) ja esittää niille suunnitelman hyväksymistä ja toteutuksen aiesopimuksen valmistelua.

15 Kiitos!


Lataa ppt "Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google