Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekoäly-sovellusten levittäminen WWW-ympäristössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekoäly-sovellusten levittäminen WWW-ympäristössä"— Esityksen transkriptio:

1 Tekoäly-sovellusten levittäminen WWW-ympäristössä

2 Johdanto Tietokoneisiin perustuvien järjestelmien suosioon vaikuttavat sekä järjestelmien ominaisuudet että se, miten laajalle käyttäjäkunnalle niitä pystytään tarjoamaan. WWW on mullistanut ohjelmien levittämisen laajoille käyttäjäjoukoille ympäri maailmaa. WWW:n avoin, hajautettu ja tehokas perusrakenne mahdollistaa paljon monipuolisemmat palvelut kuin pelkkien dokumenttien jakamisen.

3 Perinteiset menetelmät
Palvelimet voivat kutsua ulkoisia sovelluksia CGI-liittymän kautta ja palauttaa tulokset HTML-sivuiksi muotoiltuna. Hidas, kömpelö ja yhteydetön luonne aiheuttaa ongelmia. Sovelluksen logiikkaa siirretään asiakkaalle. Ohjelma voidaan kirjoittaa kielellä, jota asiakas pystyy suorittamaan (esim. Java). Eri kielillä kirjoitettujen sovellusten hyödyntäminen saattaa olla mahdotonta, kaikkia kieliä ei tueta joka ympäristössä, turvallisuusongelmia.

4 Tekoäly-sovelukset Suuria ohjelmakokonaisuuksia.
Asettavat suuria vaatimuksia järjestelmien laskentaresursseille. järjestelmät vaativat usein pitkälle erikoistuneita laitteistoja Omaavat usein pitkälle kehitetyn ja monimutkaisen käyttöliittymän. useiden nykyaikaisten graafisten käyttöliittymien juuret tekoälysovelluksissa tarve tutkia ja muuttaa vuorovaikutteisesti monimutkaisia tietorakenteita Palveluihin pääseminen vaikeaa!

5 LispWeb palvelin Common Lisp -kielellä kirjoitettu HTML palvelin.
Lisp-sovellukset voidaan ladata palvelimelle. Määrätyillä funktioilla voidaan kutsua sovellusta, tulokset näytetään HTML-kielellä muotoiltuna. Järjestelmän hyödyt: Asiakasohjelmien levittäminen maailmanlaajuisesti helpottuu Loppukäyttäjien käyttöliittymä kaikkialla samanlainen Kirjan loppulukujen järjestelmät hyödyntävät kaikki ainakin jossakin määrin LispWeb palvelinta

6 LispWeb palvelimen tekniikasta
HTTP 1.0 palvelin GET, POST, HEAD, PUT, DELETE menetelmät pääsynvalvonta (IP-pohjainen ja salasanapohjainen) standardit HTML-sivut, kuvat, Java-appletit ja binääri-tiedostot HALL (HTML Authoring Lisp Library) tarjoaa työkalut dynaamisten HTML-sivujen luomiseksi funktioiden syntaksi LISP-kielen mukainen funktiot voidaan yhdistää haluttuun URL-osoitteeseen, palvelin suorittaa funktion sivun pyynnön yhteydessä funktioille voidaan antaa parametreja, ne palauttavat tuloksensa HTML koodina

7 STSP Server To Server Protocol HTTP:tä vastaava yhteydenmuodostusvaihe
esim. asiakkaan tunnistus, tilitystiedot omat menetelmät yhteydenmuodostusta varten Yhteydenmuodostuksen jälkeen ei enää perinteistä asiakas-palvelin suhdetta (vrt. protokollan nimi) Pääedut: Syntaksi lähes identtinen kanssa, eli vain pieniä muutoksia asiakas- ja palvelinohjelmistoihin LispWeb palvelimen dynaaminen rakenne mahdollistaa uusien tehtävien ja toimintojen helpon lisäämisen

8 Sovelluksia ERA (Epistemological Reasoning Architecture)
Epätietoisuuden hallinta- ja kuvausjärjestelmä Perustuu tilastollisiin totuusarvoihin (boolean totuusarvojen sijasta) Käyttöliittymä Java-appleteilla, varsinainen tiedon hallinta ja käsittely LispWeb-palvelimelle ladatuilla sovelluksilla T-IDDM projekti EU:n perustama ja rahoittama Tavoitteena kehittää hajautettu järjestelmä sokeritautia sairastavien lääkityksen auttamiseksi

9 T-IDDM järjestelmä Potilaan koti LispWeb Tilapäinen Tietokanta
Tekoäly sovellus Web selain Tilapäinen abstrahointi Tietokanta Potilaan koti Sairaala

10 T-IDDM Potilas kerää päivittäisiä tarkkailutietoja paikalliseen tietokantaan, jonka muuttuneet tiedot päivitetään LispWeb palvelimelle puhelinverkon välityksellä. Tiedot tallennetaan sairaalan omaan tietokantaan, niitä analysoidaan tekoälysovelluksen avulla, analyysin tilapäiset tulokset tallennetaan omaan moduuliinsa. Lääkärit ja potilaat käyttävät järjestelmää standardin Web-selaimen käyttöliittymällä

11 T-IDDM

12 Yhteenveto Tarkoituksena oli osoittaa, miten kaksi niin erilaista järjestelmää kuin tekoälysovellukset ja WWW voivat molemmat hyötyä järjestelmien yhdistämisestä. Web on erittäin tehokas väline tekoälysovellusten käytön mahdollistamiseksi laajoille käyttäjäjoukoille LispWeb palvelin on eräs mahdollisuus dynaamisten HTML sivujen toteuttamiseksi STSP mahdollistaa sen, että järjestelmiä käyttävät ihmisten lisäksi muut ohjelmat (agentit)

13 Linkit T-IDDM http://aim.unipv.it/projects/tiddm/
LispWeb-server


Lataa ppt "Tekoäly-sovellusten levittäminen WWW-ympäristössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google