Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OHJELMAN OSITTAMINEN LUOKKA ATTRIBUUTIT METODIT. LUOKKA JAVA ohjelma koostuu luokista LUOKKA sisältää metodeja molemmat sisältävät attribuutteja eli muuttujia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OHJELMAN OSITTAMINEN LUOKKA ATTRIBUUTIT METODIT. LUOKKA JAVA ohjelma koostuu luokista LUOKKA sisältää metodeja molemmat sisältävät attribuutteja eli muuttujia."— Esityksen transkriptio:

1 OHJELMAN OSITTAMINEN LUOKKA ATTRIBUUTIT METODIT

2 LUOKKA JAVA ohjelma koostuu luokista LUOKKA sisältää metodeja molemmat sisältävät attribuutteja eli muuttujia

3 METODI METODIN MERKITYS –metodi on luokan sisällä oleva yhteenkuuluvien toimintojen kokonaisuus –se suorittaa jonkin rajatun tehtävän –se suoritetaan itsenäisesti omana toimenpide kokonaisuutenaan

4 METODI METODIN SUORITUS –tapahtuu kutsumalla metodia suoritettavaksi tällöin ohjelman kontrolli siirtyy suorittamaan metodiin kirjoitetut toimenpiteet tämän jälkeen kontrolli palaa takaisin

5 METODI metodi 1, jossa on ohjelman logiikka metodi 2 metodi 3 KUTSU … LUOKKA

6 METODI LUOKAN ATTRIBUUTIT –attribuutit ovat ohjelmaluokan tietoja –niitä voi kutsua myös muuttujiksi METODIN ATTRIBUUTIT –metodilla on omat attribuutit eli muuttujat –ovat vain metodin käytössä

7 METODI METODIT JA TIEDONVÄLITYS –metodien käytössä on tärkeänä osana tiedonvälitys –tiedonvälitys tapahtuu kutsuvan ja kutsuttavan ohjelman osan välillä

8 METODI TIEDONVÄLITYSPARAMETRIT – PARAMETRIEN TIETOTYYPIT kutsulauseessa kutsuja käyttää tiedonvälitysparametreja eli muuttujia tiedonvälitysparametrien arvot siirtyvät metodissa vastaanottaviin muuttujiin tiedonvälityksessä mukana olevien parametrien eli muuttujien tulee olla tietotyypiltään täysin samanlaiset vain silloin tiedonvälitys (vrt. sijoitus) onnistuu

9 METODI TIEDONVÄLITYSPARAMETRIT – PARAMETRIEN JÄRJESTYS kutsuttaessa metodia asetetaan kutsulauseessa tiedonvälitysparametrit siihen järjestykseen, miten metodi ottaa ne vastaan järjestys nähdään metodin esittelystä

10 METODI TIEDONVÄLITYS VAIHTOEHDOT 1.on mahdollista, että tiedonvälitystä ei ole ollenkaan 2.vain kutsuja välittää tietoa metodiin 3.vain metodi palauttaa yhden tiedon kutsujalle 4.kohdat 2 ja 3 ovat mukana molemmat

11 METODI 1.Tiedonvälitystä ei ole ollenkaan - kutsuja ei lähetä tietoa metodiin - eikä metodi lähetä paluuarvoa

12 METODI 2.Tiedonvälitys vain ohjelmasta metodiin - vain kutsuja lähettää tietoja metodiin - metodi ei lähetä paluuarvoa

13 METODI 3.Vain metodi lähettää tietoa kutsujalle - kutsuja ei lähetä tietoa metodiin - metodi lähettää yhden paluuarvon

14 METODI 4.Tiedonvälitys tapahtuu molempiin suuntiin - kutsuja lähettää tietoja metodiin - metodi lähettää yhden paluuarvon

15 METODI METODIN KUTSULAUSE metodin kutsulauseessa on metodin nimi sekä suluissa niiden muuttujien eli parametrien nimet, joiden arvot halutaan lähettää metodiin jos mukana on myös paluuarvon vastaanotto, niin kutsulauseeseen otetaan mukaan vastaanottava muuttujanimi sekä sijoitusoperattori =

16 Esimerkkejä kutsulauseesta: a). kutsulause, jota käytetään silloin, kun tiedonvälitystä ei ole ollenkaan UML: KUTSU metodi_n ( ) Java: metodi_n () ; METODI

17 b). kutsulause, jossa on mukana suluissa niiden tiedonvälitysparametrien nimet, joiden arvot sijoittuvat metodiin UML: KUTSU metodi_n (tp1, tp2 ) Java: metodi_n (tp1,tp2) ;

18 METODI c). kutsulause, jossa on mukana metodin paluuarvon vastaanottavan muuttujan nimi UML: vastottava = KUTSU metodi_n ( ) Java: vastottava = metodi_n () ;

19 METODI d). kutsulause, jossa on mukana suluissa tiedonvälitysparametrien nimet ja paluuarvon vastaanottavan muuttujan nimi UML: vastottaja = KUTSU metodi_n (m1, m2, m3) Java: vastottaja = metodi_n (m1, m2, m3) ;

20 METODI METODIN ESITTELY – metodi alkaa metodin esittelyllä – esittely sisältää kolme osaa: 1.metodin esittely kertoo metodin nimen 2.suluissa on tiedonvälitysparametrien esittely 3.se kertoo myös paluuarvon tietotyypin

21 METODI METODIN ESITTELY 1). metodi, johon ei liity tiedonvälitystä UML: metodin_n ( ) Java: private void metodi_n ( ) Huom ! esittely ei pääty puolipisteeseen

22 METODI 2). esittely, jossa on esimerkiksi kaksi muuttujanimeä tiedon vastaanottoa varten UML: metodi_n (m1 N3, m2 AN30) Java: private void metodi_n (int m1, String m2)

23 METODI 3). esittely, jossa näkyy vain paluuarvon tyyppi UML: metodi_n ( ) N3 Java: private int metodi_n ( )

24 METODI 4). esittely, jossa on mukana kaikki tiedonvälitys vaihtoehdot UML: metodi_n (luku N5) AN20 Java: private String metodi_n (int luku)

25 METODI METODIN PALUUARVO –metodi palauttaa vain yhden tiedon paluuarvona –paluuarvo sijoitetaan kutsujan vastaanottavaan muuttujaan

26 METODI PALUUARVON PALAUTUS –UML – kaaviossa: käytetään sanaa palauta ja muuttujanimi –Javassa käytetään: sanaa return ja sanan yhteydessä ilmoitetaan suluissa sen muuttujan nimi, jonka sisältö palautetaan kutsujalle

27 METODI Paluuarvon lähetyslause: - metodi palauttaa paluuarvon, esimerkiksi sukunimen: UML: palauta (sukunimi) Java: return ( sukunimi ) ;


Lataa ppt "OHJELMAN OSITTAMINEN LUOKKA ATTRIBUUTIT METODIT. LUOKKA JAVA ohjelma koostuu luokista LUOKKA sisältää metodeja molemmat sisältävät attribuutteja eli muuttujia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google