Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

@ Leena Lahtinen 10.1.2006 OHJELMAN OSITTAMINEN LUOKKA ATTRIBUUTIT METODIT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "@ Leena Lahtinen 10.1.2006 OHJELMAN OSITTAMINEN LUOKKA ATTRIBUUTIT METODIT."— Esityksen transkriptio:

1 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 OHJELMAN OSITTAMINEN LUOKKA ATTRIBUUTIT METODIT

2 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 LUOKKA JAVA - sovellus koostuu luokista Luokka sisältää attribuutteja ja metodeja Ohjelmassa pitää olla yksi luokka, joka sisältää main - metodin

3 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 LUOKKA Luokka muodostetaan jotain tiettyä tarkoitusta varten Luokan avulla hoidetaan ko. luokan attribuuttien arvojen käsittely Luokan attribuuttien arvojen käsittely tapahtuu metodien avulla Osio 1 käsittelee vain yhden luokan metodeja

4 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN MERKITYS – Metodi on luokan sisällä oleva yhteenkuuluvien toimintojen kokonaisuus –Se suorittaa siis jonkin rajatun tehtävän –Se suoritetaan itsenäisesti omana toimenpide kokonaisuutenaan

5 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN SUORITUS –Suoritus tapahtuu kutsumalla metodia suoritettavaksi tällöin ohjelman kontrolli eli ohjelman kulku siirtyy suorittamaan metodiin kirjoitetut toimenpiteet tämän jälkeen kontrolli palaa takaisin kutsukohtaan

6 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI metodi 1 ( ohjelman logiikka) metodi 2 metodi 3 KUTSU … METODIN KUTSUTEKNIIKKA LUOKKA

7 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI ATTRIBUUTIT JA MUUTTUJAT LUOKAN ATTRIBUUTIT –attribuutit ovat luokan tietoja (vrt. muuttujia) –ne ovat käytössä koko luokan sisällä kaikissa metodeissa LUOKAN ATTRIBUUTIT ja MUUTTUJAT –metodi käsittelee luokan attribuutteja –metodilla voi olla myös omia muuttujia, jotka ovat vain metodin käytössä

8 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIT JA TIEDONVÄLITYS –Metodien käytössä eli kun siitä kutsutaan suoritukseen, on tärkeänä osana tiedonvälitys –Tiedonvälitys tapahtuu kutsuvan ja kutsuttavan ohjelman osan välillä

9 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIT JA TIEDONVÄLITYS - TIEDONVÄLITYSPARAMETRIT Metodin kutsulauseessa on mukana yleensä tiedonvälitysparametreja eli tavallisia muuttujanimiä Tiedonvälitysparametrien arvot sijoittuvat metodissa esiteltyjen vastaanottavien muuttujien arvoiksi Tiedonvälitysparametrien ja vastaanottavien muuttujien tulee olla tietotyypiltään täysin samanlaiset, sillä vain silloin tiedonvälitys onnistuu (vrt. sijoitus)

10 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIT JA TIEDONVÄLITYS - TIEDONVÄLITYSPARAMETRIT Tiedonvälitysparametrien järjestys kutsulauseessa noudattaa aina metodin vastaanottokykyä Kutsuttaessa metodia asetetaan kutsulauseessa tiedonvälitysparametrit siis oikeaan järjestykseen Metodin esittelylauseesta nähdään miten metodi ottaa tietoa vastaan

11 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIT JA TIEDONVÄLITYS TIEDONVÄLITYKSEN VAIHTOEHDOT: 1.Tiedonvälitystä ei ole ollenkaan 2.Vain kutsuja välittää tietoa metodiin 3.Vain metodi palauttaa yhden tiedon kutsujalle 4.Kohdat 2 ja 3 ovat molemmat mukana kutsussa

12 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIT JA TIEDONVÄLITYS 1.Tiedonvälitystä ei ole ollenkaan - kutsulauseessa ei lähetä tietoa metodiin - eikä metodi lähetä paluuarvoa takaisin

13 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIT JA TIEDONVÄLITYS 2.Tiedonvälitys vain ohjelmasta metodiin - vain kutsulauseessa lähetetään tietoja metodiin - metodi ei lähetä paluuarvoa takaisin

14 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIT JA TIEDONVÄLITYS 3. Vain metodi lähettää paluuarvon kutsujalle - kutsulausessa ei lähetä tietoa metodiin - metodi lähettää yhden paluuarvon takaisin

15 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIT JA TIEDONVÄLITYS 4.Tiedonvälitys tapahtuu molempiin suuntiin - kutsulauseessa lähettää tietoja metodiin - metodi lähettää yhden paluuarvon takaisin

16 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN KUTSULAUSE Kutsulauseen kirjoitusasu: metodin kutsulauseessa on metodin nimi sekä suluissa niiden tiedonvälitysparametrien nimet, joiden arvot halutaan lähettää metodiin jos mukana on myös paluuarvon vastaanotto, niin kutsulauseeseen otetaan mukaan vastaanottava muuttujanimi sekä sijoitusoperaattori =

17 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODIN KUTSULAUSE Neljä esimerkkiä kutsulauseesta: 1). kutsulause, jota käytetään silloin, kun tiedonvälitystä ei ole ollenkaan UML: KUTSU metodi ( ) Java: metodi () ; METODI

18 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 2). kutsulause, jossa on mukana suluissa niiden tiedonvälitysparametrien nimet, joiden arvot sijoittuvat metodiin UML: KUTSU metodi (tp1, tp2 ) Java: metodi (tp1,tp2) ; METODI

19 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI 3). kutsulause, jossa on mukana metodin paluuarvon vastaanottavan muuttujan nimi UML: vastottava = KUTSU metodi ( ) Java: vastottava = metodi () ;

20 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI 4). kutsulause, jossa on mukana suluissa tiedonvälitysparametrien nimet ja paluuarvon vastaanottavan muuttujan nimi UML: vastottava = KUTSU metodi (m1, m2 ) Java: vastottava = metodi (m1, m2) ;

21 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN ESITTELY – metodi alkaa aina metodin esittelyllä – esittely sisältää kolme osaa: a)metodin esittely kertoo metodin nimen b)suluissa on tiedonvälitysparametrien esittely c)esittely kertoo myös paluuarvon tietotyypin

22 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN ESITTELY 1). Metodin esittelylause, johon ei liity tiedonvälitystä UML: metodi ( ) Java: static void metodi ( ) Huom ! esittely ei pääty puolipisteeseen !

23 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN ESITTELY 2). Metodin esittelylause, jossa on kaksi muuttujanimeä tiedon vastaanottoa varten ( tiedonvälitysparametrit) UML: metodi (m1 N3, m2 AN30 ) Java: static void metodi (int m1, String m2)

24 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN ESITTELY 3). Metodin esittelylause, jossa näkyy vain paluuarvon tyyppi UML: metodi ( ) N3 Java: static int metodi ( )

25 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN ESITTELY 4). Metodin esittelylause, jossa on mukana kaikki tiedonvälitys vaihtoehdot UML: metodi (luku N5) AN20 Java: static String metodi (int luku)

26 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN PALUUARVO –Metodi palauttaa vain yhden tiedon paluuarvona kutsuvalle ohjelmalle –Paluuarvo sijoittuu kutsulauseessa olevan vastaanottavan muuttujan sisällöksi

27 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN PALUUARVO PALUUARVON PALAUTUS: UML – kaaviossa käytetään sanaa palauta ja muuttujanimi Javassa käytetään sanaa return ja sanan yhteydessä ilmoitetaan suluissa sen muuttujan nimi, jonka sisältö palautetaan kutsujalle (arvo sijoittuu siis kutsulauseessa olevan muuttujan arvoksi)

28 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI METODIN PALUUARVO – Paluuarvon lähetyslause: - metodi palauttaa paluuarvon, esimerkiksi sukunimen: UML: palauta (sukunimi) Java: return (sukunimi) ;

29 @ Leena Lahtinen 10.1.2006 METODI Esimerkkiohjelma: import java.util.Scanner; public class Ohjelma { public static void main (String [ ] args) { Scanner input = new Scanner (System.in) ; int a, b ; System.out.println (”Anna luku”) ; a = input.nextInt () ; b = vahenna (a) ; System.out.println (”Vähensin yhden, tulos on ” + b) ; } static int vahenna (int a) { a = a – 1 ; return (a) ; }


Lataa ppt "@ Leena Lahtinen 10.1.2006 OHJELMAN OSITTAMINEN LUOKKA ATTRIBUUTIT METODIT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google