Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TAULUKKO YKSIULOTTEINEN TAULUKKO. TAULUKKO  Taulukon tarkoitus Ohjelmassa tarvitaan paljon samantyyppisiä samaan kohdealueeseen kuuluvia muuttujia Näitä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TAULUKKO YKSIULOTTEINEN TAULUKKO. TAULUKKO  Taulukon tarkoitus Ohjelmassa tarvitaan paljon samantyyppisiä samaan kohdealueeseen kuuluvia muuttujia Näitä."— Esityksen transkriptio:

1 TAULUKKO YKSIULOTTEINEN TAULUKKO

2 TAULUKKO  Taulukon tarkoitus Ohjelmassa tarvitaan paljon samantyyppisiä samaan kohdealueeseen kuuluvia muuttujia Näitä muuttujia ei määritellä jokaista erikseen vaan muodostetaan niistä taulukko Taulukossa voidaan kuitenkin käsitellä jokaista muuttujaa omana itsenään

3 TAULUKKO  Mitä taulukosta tulee tietää Kuinka monta muuttujaa taulukkoon on tarkoitus tallettaa Ed. tiedosta saadaan tulevan taulukon koko Jokaista muuttujaa kutsutaan taulukossa taulukon alkioksi Selvitetään muuttujien yhteinen tietotyyppi Annetaan taulukolle kuvaava nimi

4 TAULUKKO  UML - esimerkkejä taulukoiden määrittelystä : Huom ! Alkuarvoa ei anneta. oppilaat [35] AN 15 kaupungit [250] AN 30 palkat [20] N 9,2  Java: String [ ] oppilaat = new String [35] ; String [ ] kaupungit = new String [250] ; double [ ] palkat = new double [20] ;

5 TAULUKKO  Esimerkkejä taulukoiden määrittelystä, kun alkuarvot annetaan. Samalla määräytyy taulukon koko:  UML: oppilaat [3] AN 15 = (”a06123”, ”a06543”, ”a062323”) kaupungit [250] AN 30 = (”Helsinki”, ”Tampere”, ….) palkat [20] N 9,2 = (1230.50, 2200.35, 14780.00, …..)  Java: String [ ] oppilaat = {”a06123”, ”a06543”, ”a062323”} ; String [ ] kaupungit = {”Helsinki”, ”Tampere”, ….} ; double [ ] palkat = {1230.50, 2200.35, 14780.00, …..} ;

6 TAULUKKO  Taulukon indeksi: Se on aina kokonaisluku, joka lähtee arvosta yksi Ensimmäisen alkion numero eli osoite eli indeksi on aina yksi (1) Viimeisen alkion indeksi on aina sama kuin taulukon alkioiden lukumäärä

7 TAULUKKO  Malli: Taulukossa on viisi kokonaislukumuuttujaa Taulukon kuvaus:  luvut (5) N 3 = (20, 50, 70, 100, 140) 20 5070 100140 sisältö 1 2 3 4 5 indeksi

8 TAULUKKO  Taulukon indeksointi Alkion järjestysluku voi olla literaali, kaava tai muuttujanimi Indeksin on oltava aina kokonaislukutyyppiä  UML: 1 – n  Java: 0 – n

9 TAULUKKO  Taulukon alkion nimi Jokainen alkio on siis yksi muuttuja Muuttujan eli alkion nimi muodostuu seuraavasti:  Nimessä on aina kaksi osaa  Nimeen kuuluu taulukon nimi ja sen perässä suluissa järjestysluku, joka kertoo kuinka mones alkio on taulukon alusta lukien

10 TAULUKKO  Taulukon alkion nimi UML - esimerkki luvut – taulukosta:  luvut (5) N 3 = (20, 50, 70, 100, 140) Ensimmäisen alkion nimi: luvut (1) Kolmannen alkion nimi: luvut (3) Viimeisen alkion nimi: luvut (5)

11 TAULUKKO  Taulukon alkion nimi  Alkion arvon tulostus: UML Muunnos ! Java System.out.println (”Toinen on ” + luvut[1]) ; Javassa indeksi lähtee aina nollasta (0) Indeksin muunnos on aina tehtävä koodausvaiheessa Esimerkissä indeksi on numeerinen literaali TULOSTA luvut (2)

12 TAULUKKO  Taulukon alkion nimi  Esimerkkinä alkion arvon sijoitus toisen alkion sisällöksi: UML Java Muunnos ! luvut [0] = luvut [3] ; luvut (1) = luvut (4)

13 TAULUKKO  Taulukon indeksointi Esimerkki luvut – taulukosta, viimeiseen alkioon sijoitetaan arvo 23  luvut (5) N 3 = (20, 50, 70, 100, 140)  Indeksi on muuttuja ind ja sen määritys on: ind N1 UML ind = 5 luvut (ind) = 23

14 TAULUKKO  Taulukon indeksointi Esimerkki luvut – taulukosta, viimeiseen alkioon sijoitetaan arvo 23 Javalla : // Määritysosa int ind ; int luvut [ ] = {20, 50, 70, 100, 140} ; // Suoritusosa ind = 4 ; luvut [ind] = 23 ;

15 TAULUKKO  Taulukon indeksointi Indeksi on kaava ind + 1 Esimerkki luvut – taulukosta, kolmanteen alkioon sijoitetaan arvo 77 Javalla : int ind ; int luvut [ ] = {20, 50, 70, 100, 140} ;............... ind = 1 ; luvut [ind + 1] = 77 ;

16 TAULUKKO  Taulukon indeksointi Esimerkki tulostaa kaikkien alkioiden sisällön UML ind = 1 TULOSTA luvut (ind) ind = ind + 1 [ind < 6] epätosi [ind = 6]

17 TAULUKKO  Taulukon indeksointi Esimerkki tulostaa kaikkien alkioiden sisällön Javalla  Yleisesti käytetään for – silmukkaa for (ind = 0; ind < 5; ind ++) System.out.println (luvut [ind] ) ;


Lataa ppt "TAULUKKO YKSIULOTTEINEN TAULUKKO. TAULUKKO  Taulukon tarkoitus Ohjelmassa tarvitaan paljon samantyyppisiä samaan kohdealueeseen kuuluvia muuttujia Näitä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google