Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RIIPPUVUUS eli ADDIKTIO

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RIIPPUVUUS eli ADDIKTIO"— Esityksen transkriptio:

1 RIIPPUVUUS eli ADDIKTIO
Huumeista / lääkkeistä / alkoholista / tupakasta / internetistä / peleistä / seksistä / liikunnasta… Negatiivinen / neutraali / positiivinen riippuvuus

2 Riippuvuuteen liittyy
himo tai pakonomainen halu käyttää ainetta (tai tehdä jotakin toimintoa) toleranssin (sietokyvyn) kehittyminen käytön (tai toiminnan) lopettamisesta aiheutuvat fyysiset ja/tai psyykkiset vieroitusoireet heikentynyt kyky hallita käytön (tai toiminnan) aloittamista, määrää tai lopettamista aineen käytön (tai tekemisen) muodostuminen elämän keskeiseksi asiaksi, jolloin muut normaalit elämään liittyvät asiat jäävät toissijaisiksi käytön (tai toiminnan) jatkuminen kiistattomista haitoista huolimatta (esim. fyysisen ja psyykkisen terveyden heikkeneminen)

3 Riippuvuuden syntyyn vaikuttavat
Yksilön ominaisuudet (persoonallisuustekijät, mielenterveyden häiriöt) Ympäristötekijät (perinteet, asenteet, odotukset, toiveet, elämänpiiri, elämäntapahtumat, sosiaaliset paineet, samaistumisen tarve) Käytetyn aineen ominaisuudet

4 Psyykkinen riippuvuus eli habituaatio eli tapakäyttö
Henkilö kokee aineen tai toiminnan välttämättömäksi hyvinvoinnilleen ja haluaa tuntea sen vaikutuksia. Mielihaluun liittyy usein riippuvuus sosiaalisiin yhteyksiin, joissa aineita käytetään. Voi johtaa fyysisen riippuvuuden kehittymiseen. Ilmenee arvomaailman muuttumisena riippuvuuden suuntaiseksi ja sitä vahvistavaksi.

5 Fyysinen riippuvuus Ilmenee aineenvaihdunnan, keskushermos- ton, sydämen ja aivojen toiminnan alueilla. Fyysistä riippuvuutta aiheuttavat mm. opioidit, amfetamiinit, useat lääkkeet, nikotiini,alkoholi. Keho on tottunut aineeseen > lopettaminen saa aikaan fyysiset vieroitusoireet. Moniin aineisiin kehittyy toleranssi eli sietokyvyn kasvu, jolloin saman vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan jatkuvasti suurenevia annoksia.

6 Sosiaalinen riippuvuus
Aineen käyttö tai tietty toiminta liittyvät sosiaalisiin tilanteisiin. Syntyy päihteisiin yleensä ennen fyysistä riippuvuutta. Sidosryhmiin liittyvät paineet ja samaistumisen tarve voivat johtaa päihteiden käyttöön varsinkin nuorilla. Sosiaaliset suhteet ja/tai elämäntavat ovat sidoksissa päihteen käyttämiseen. Sosiaalinen verkosto valikoituu päihteiden käyttöön liittyvän elämäntavan mukaan.

7 AIVOJEN VÄLITTÄJÄAINEET JA RIIPPUVUUS
Välittäjäaineita ja niiden vaikutuksia Adrenaliini Aktivoi kehoa: Sydän lyö nopeammin ja keuhkoputket laajenevat, jotta lihasten hapensaanti kasvaisi. Olet valppaampi ja itsevarmempi. Dopamiini Stimuloi aivojen hyvänolonkeskusta, ja saa olon tuntumaan miellyttävältä, onnelliselta ja tyytyväiseltä. Vaikuttaa myös ajatteluprosesseihin ja muistamiseen sekä kehon liikkeisiin. Serotoniini Vaikuttaa mielialaan, oppimiseen ja muistiin. Serotoniinin puute voi aiheuttaa masennusta. Serotoniini vaikuttaa myös unirytmiin, ruokahaluun ja kehon lämpötilan säätelyyn. GABA Rauhoittava, kipua lieventävä vaikutus, koska se haittaa muiden välittäjäaineiden vapautumista käynnistäviä prosesseja. Substance P Kuljettaa kiputuntemukset aivoihin hermojen kautta. Endorfiinit Aktivoivat aivojen mielihyväkeskusta ja helpottavat kipua. Anandamidi Vaikuttaa muistitoimintoihin, koordinaatioon ja tasapainoon.

8 Mielihyväkeskus Riippuvuus ja mielihyväkeskus
Yksi aivojen avainalueista Alueen tärkein välittäjäaine on dopamiini. Tuottaa nautinnon tunteita kun syömme, juomme tai harrastamme seksiä. Evoluutioteorian mukaan mielihyväkeskuksella on keskeinen rooli lajimme selviytymisessä. Huumeet jäljittelevät ruuan, juoman ja seksin vaikutuksia mielihyväkeskuksessa. Riippuvuus ja mielihyväkeskus Päihteet aktivoivat mielihyväkeskusta ja saavat olon tuntumaan hyvältä. Aineeseen tulee himo kun muistaa nuo tunteet ja haluaa kokea ne uudelleen. Päihteiden sietokyky voi kehittyä eri tavoin. Muutokset voivat tapahtua aineenvaihdunnassa (maksa alkaa hajottaa tiettyjä aineita nopeammin) tai itse hermosoluissa. Jos kehossa on jatkuvasti päihteitä, ne voivat estää välittäjäaineiden vapautumisen. Huumeet voivat myös vähentää reseptorien määrää. Siksi päihdettä pitää käyttää enemmän alkuperäisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Jos lopettaa päihteen käytön, eivät hermosolut heti palaa normaalitilaan. Reseptoreita on liian vähän (tai liikaa; esim. nikotiini), välittäjäaineita ei vapaudu tarpeeksi tai MAO-entsyymit (välittäjäaineita hajottavat entsyymit) joutuvat liian koville. Keho ei ole vielä sopeutunut päihteettömyyteen. Tämä kiihdyttää vieroitusoireita ja vahvistaa siten riippuvuutta. (


Lataa ppt "RIIPPUVUUS eli ADDIKTIO"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google