Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANNABIS – ei mieto eikä vaaraton huume

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANNABIS – ei mieto eikä vaaraton huume"— Esityksen transkriptio:

1 KANNABIS – ei mieto eikä vaaraton huume
Vanhempainilta Vantaan nuorisoasema

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ: KANNABIS PÄIHTEENÄ: Käytön välittömät vaikutukset Pitkäaikaisen käytön vaikutukset Päihderiippuvuuden kehittyminen Kuinka suuri merkitys on perimällä ja ympäristöllä Merkkejä, jotka voivat kertoa kannabiksen käytöstä VANTAAN NUORISOASEMA: Toiminnan pääpiirteet Hoitoon ohjautuminen Hoito nuorisoasemalla Ryhmät

3 Käytön välittömät vaikutukset Vaihtelevat suuresti eri käyttäjillä!
Koordinaatio- ja reaktiokyvyn sekä lähimuistin huononemista Voimakas makean himo Fyysisinä oireina pulssin kiihtyminen, silmien verestäminen, silmien, suun ja nielun kuivuminen, huimaus ja yskä Ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arvioinnin heikentymistä Keskushermoston vaikutukset, johon liittyy aluksi usein mielihyvän tunnetta: puheliaisuutta, iloisuutta ja estojen katoamista Aistikokemusten voimistuminen, aistiharhat ja sekavuustilat

4 Pitkäaikaisen käytön vaikutukset
Passiivisuus käyttäytymisessä, käytöshäiriöt Suun, nielun ja ruokatorven alueen syöpäriskin lisääntyminen Erilaiset mielenterveyden ongelmat (masennus, harhat ym.) Väsymys, univaikeudet, haluttomuus, ahdistuneisuus ja masennus Ärsytys ja tulehdukset hengitysteissä Oppimis- ja keskittymis- kyvyn heikenty- minen Persoonaan ja sosiaaliseen elämään liitty- vät muutokset Erilaisia fyysisiä vieroitusoireita Sietokyvyn kehittyminen  annoskoon suu- reneminen

5 keuhkoputken tulehduksen, alkoholiriippuvuuden
Eräiden sairauksien, esim. astman, keuhkoputken tulehduksen, skitsofrenian ja alkoholiriippuvuuden pahentuminen Riippuvuus: kannabiksen käyttö aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä riip- puvuutta

6 40% Nuorten PÄIHDERIIPPUVUUDEN kehittymisestä: 1% 10%
Tupakoinnin rooli on merkittäväPorttiteoria Nikotiinialtistus lisää morfiinin riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia Tupakoinnin kautta oppii tekniikan, joka edesauttaa kannabiksen käyttämistä Nuorten aivoissa tapahtuu keskeisiä muutoksia/kehittymistä 9-25 vuoden iässä  addiktiomuistin kehittymisen mahdollisuus 25-vuotiaana päihteiden käytön aloittaneella todennäköisyys päihdehäiriöön sairastumiselle 1% 21-vuotiaana päihteiden käytön aloittaneella todennäköisyys päihdehäiriöön sairastumiselle 10% 14-vuotiaana päihteiden käytön aloittaneella todennäköisyys päihdehäiriöön sairastumiselle 40%

7 Mitä perimä ja ympäristö merkitsevät?
Perheympäristö ja varhainen vuorovaikutus vaikuttavat kiistattomasti mielihyväratojen kehittymiseen aivoissa  Geenit ja varhaiset kokemukset määrittelevät sen millaiseksi aivojen hermoradat muotoutuvat Riippuvuuden kehittymiselle keskeisesti altistavia tekijöitä ovat:  puutteet minän ja itsetunnon rakentu- misessa ja psyykkisessä tasapainossa  minä-kokemuksen rakentuminen edellyttää riittävää peilaamisen kohdetta vanhemmista / turvallisesta aikuisesta Riippuvuuden kehittymisen uskotaan saavan alkunsa jo lapsuudessa Negatiiviset kokemukset muok- kaavat lapsen identiteettiä Lapsi muodostaa omat selviytymiskeinot, jotka saattavat aikuisuudessa muuttua riippuvuudeksi

8 Geneetttisillä tekijöillä ei tutkimusten mukaan
Nuorten alkoholin käytön terveydelliset riskit ovat kaksin- kertaiset aikuisiin verrattuna Alkoholistien poikalapsilla alkoho- lin palaminen tuottaa ainetta, joka on aivoissa samalla tavalla riippuvuutta aiheuttava aine kuin opiaatit Päihdeperheiden: Lapsilla on nelinkertainen riski alkoholisoitua Lapsenlapsilla riski on kolminkertainen Tyttärillä on taipumus avioitua päihdeongelmaisen kanssa Geneetttisillä tekijöillä ei tutkimusten mukaan ole vaikutusta päihteiden käytön aloittamisikään!!

9 Merkkejä, jotka voivat liittyä kannabiksen käyttöön
Lihominen, päihtymyksen aikana makeanhimo kasvaa Laihtu- minen Vaatteiden tai hiusten erikoinen tuoksu Sormien, kynsien tai hampaiden kellastuminen Arvomaailman muutos, päihde- myönteisyys Käyttövälineet: paperista/ pahvista pyöritellyt filtterit, itse tehdyt piiput, piipputupakkatarvikkeet folion tai kelmun palaset, pieni veitsi, sytkäri jne. Silmien verestä- minen Lisääntynyt rahantarve, kotoa katoa- vat tavarat/raha, nuorelta toistuvasti katoaa/ varastetaan tavaroita (puhelin, polkupyörä jne.)


Lataa ppt "KANNABIS – ei mieto eikä vaaraton huume"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google