Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPEDA (OPH:n rahoittama EU-hanke) Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen •Peruskoulun lopettaneiden tukeminen jatko-opintoihin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPEDA (OPH:n rahoittama EU-hanke) Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen •Peruskoulun lopettaneiden tukeminen jatko-opintoihin."— Esityksen transkriptio:

1 OPEDA (OPH:n rahoittama EU-hanke) Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen •Peruskoulun lopettaneiden tukeminen jatko-opintoihin •Vaasan seudulla hankkeella haetaan ratkaisua koulutustakuuseen, joka on osa yhteiskuntatakuuta (1.1.2013)yhteiskuntatakuuta • http://osss.wikispaces.com/Koti http://osss.wikispaces.com/Koti •Suunnitteluhanke ja yhteistyöhanke Turun ammatti-instituutin kanssa, joka hallinnoi hanketta •Vaasan verkosto: Vakk, YA, VAO ja perusaste •Hankkeen aikataulu: 1.3.2011-30.6.2012 (31.12.2012)

2 Vaasan alueen tavoitteet

3 •”TULO” •Koulutustarjonta •OpiskelijavalintaOpiskelijavalinta •Lähtötason kartoitus •Tuen suunnittelu •Ryhmäytyminen •Koulun ja kodin yhteistyö •JOPO-ope saattaen vaihtoon mukaan ”OLO” Opetusjärjestelyt Lukujärjestykset Oppimisympäristöt Opetusmenetelmät OPS-työ Valinnaisuudet ja opintopolut Asuntola (YA:ssa) ”LÄHTÖ” •Työssäoppiminen •Ammattiosaamisen näytöt •Todistukset H O P S - O H J A U S Osaamisen tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Sisäinen yhteistyö - Hakijamäärät - Opiskelijapaikat täynnäOpiskelijapaikattäynnä - Koulutustakuu toteutuu - Hakijamäärät - Opiskelijapaikat täynnäOpiskelijapaikattäynnä - Koulutustakuu toteutuu - Alhainen keskeytys%Alhainen keskeytys% - Opiskelijatyytyväisyys + - Opiskelijahyvinvointi - Alhainen keskeytys%Alhainen keskeytys% - Opiskelijatyytyväisyys + - Opiskelijahyvinvointi - Läpäisy% ja aika - Työllistymis% - Jatko-opiskelu% - Läpäisy% ja aika - Työllistymis% - Jatko-opiskelu% Työelämä Jatko- opinnot Koulut Koti OPISKELIJAPROSESSI SITOUTUMINENOPPIMINENOSAAMINEN

4

5 Nuorten ohjaus ja neuvonta: Etsivä nuorisotyöEtsivä nuorisotyö TE-toimisto:Koulutus- ja ammatti-tietopalvelu Kaikille perusopetuksen päättäville tarjotaan aloituspaikka lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta, ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta, perusopetuksen lisäopetuksesta tai nuorten työpajoilta Vaasan kaupungin koulutustakuu Tiedonsiirtolomake Kesävalmennus Nuorten työpajat Ammattistartit ja lisäopetus Jälkiohjaus MMT-koordinaattori, opot, kokous 16.6. Kevät Kesä Syksy oppilaanohjaajien kesäpäivystys Nuorten tiedotus- ja neuvonta: ReimariReimari YHTEISHAKU YHTEISHAUN TULOKSET TÄYDENNYS- JA LISÄHAKU

6 Koulutustakuun toteutuminen 2011 235 178 9 1 2 4+1 Lukio Ammatillinen Ilman paikkaa YHTEISHAKUKEVÄT Peruskoulun päättäneet Jatkaa 10 lk:lla 4 Vaasassa 1 Turussa SYKSY Ilman paikkaa 1 ohjattu Etsivä nuorisotyölle 1 mmt, muuttanut Vaasasta Maahanmuuttajien valmistava 8 Ammattistartti

7 TOIMINTAKATSAUS •HTTP://OSSS.WIKISPACES.COMHTTP://OSSS.WIKISPACES.COM • kokous_23032012\Yhteenvetoraportti_2011_OPEDA_Vaasa.xlsx kokous_23032012\Yhteenvetoraportti_2011_OPEDA_Vaasa.xlsx • kokous_23032012\OPEDA_organisaatiokohtainen_raportointi_2011_Vaasa.pdf kokous_23032012\OPEDA_organisaatiokohtainen_raportointi_2011_Vaasa.pdf •Suunnittelutyö ja verkostoituminen eri toimijoiden välillä •Hankekoordinointi –workshop muiden hankkeiden kanssa •Vao:n ja peruskoulun toimijoiden yhteis- ja workshoptyötä • Maahanmuuttajatiimityöskentelyä VAO:ssa ja myös peruskoulun kanssa • Vao:ssa workshop-työtä mm.ryhmävastaavat, opot, kuraattorit, erkat • osallistuminen erilaisiin hankkeeseen liittyviin tilaisuuksiin ja seminaareihin

8 BUDJETTI •Vuoden 2011 osalta budjetin ja toteutuneen erot: •Henkilökustannukset ylijäämäinen •Matkakustannukset alijäämäinen •Palvelujen ostot alijäämäinen •KOKONAISARVIO: TOTEUTUNUT < BUDJETTI •kokous_23032012\LaskelmaJaBudjettiOpeda.xlskokous_23032012\LaskelmaJaBudjettiOpeda.xls

9 KEVÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA •Maahanmuuttajien kielikokeen suorittaminen perusasteella: • Suunniteltiin alustavaa kokousta 24.4.2012 klo 12-14, johon osallistuisivat peruskoulun mm-opettajat, Vao:n S2-opettaja, mm-koordinaattori, koulutuspäällikkö Räsänen ja yksikönjohtaja Jyrkkänen. •Ennalta ehkäisevän työn kehittäminen workshop alustavasti huhtikuun lopussa • nuorten syrjäytymiseen liittyviä näkökulmia lähinnä yksinäisyyden, koulukiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta • peruskoulun ja ammattiopiston opot, kuraattorit, terveydenhoitajat, erityisopettajat ja opettajat •VAO:ssa: vkolla 21 • Peruskoulun ja Vao:n matematiikan opettajien yhteinen workshop • Ryhmäytymiskoulutus : ryhmäohjaajille yhteistyönä Nuorisotoimen kanssa • Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen ohjauksessa ja opetuksessa – koulutusiltapäivät •Seuraa wiki: HTTP://OSSS.WIKISPACES.COMHTTP://OSSS.WIKISPACES.COM

10 -Tärkeintä alussa on tavalla tai toisella tutustua uusiin opiskelijoihin yksilöinä sekä toisaalta ryhmän sitouttaminen -Tiedonsiirrossa saatu tieto; kuka ottaa vastaan ja kuka välittää edelleen, tiedon hyödyntäminen tuen ja ohjauksen toteutuksessa -Ryhmänohjaajan rooli erittäin tärkeä -Alkukartoitukset (lomakkeet, testit) -Alkuhaastattelut (lomakkeet) -Ryhmäyttäminen (ohjeet) -Kotiyhteistyön aloittaminen positiivisissa merkeissä (vanh.vartti) -Ryhmänohjaaja/ opettaja on aikuinen, joka on oikeasti kiinnostunut OPISKELIJA TUTUKSI


Lataa ppt "OPEDA (OPH:n rahoittama EU-hanke) Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen •Peruskoulun lopettaneiden tukeminen jatko-opintoihin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google