Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ohje kuunteluanalyysiin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ohje kuunteluanalyysiin"— Esityksen transkriptio:

1 ohje kuunteluanalyysiin

2 Olet valinnut taidemusiikkia kuunneltavaksi
Tärkein tavoite sinulla on kuuntelun kautta sisäistää/tulkita musiikkia. The main target is to analyse music via listening Tähän apuna voit käyttää musiikin elementtejä jäsentämään analyysiasi. Elements of music are your tools for investigation.

3 musical elements/ musiikin elementit
harmonia/ harmony melodia/melody rakenne/structure sointiväri/ tonecolor rytmi/rhythm

4 RYTMI tutki kuuntelemalla ja piirtämällä kappaleen rytmiikkaa. Yritä hahmottaa pääpiirteet rytmistä ja pyri havainnollistamaan rytmiä joko kuvalla, nuottimerkeillä tai muulla itselle parhaalla tavalla. Soita rytmin mukana! Try to draw a ”rhytmical” picture of music which you´ve selected to listen. Can you find one base rhythm or are there a lot of different styles mixed together? Play along!

5 MELODIA millaisessa asemassa melodia on teoksessasi?
Onko kuunneltavassa kappaleessa yksi päämelodia vai voiko siitä löytää useampia melodioita? Piirrä myös melodiasta kuva What is the role of the melody in your piece of music? Can you find many melodies, or is there only one? Draw also a picture of the melody

6 STRUCTURE/RAKENNE, +SOINTIVÄRI; HARMONIA
Nyt tehtäväsi on hahmottaa kappale kokonaisuutena. Miten sen osat jäsentyvät, ja onko se selkeä vai monimutkainen? miten teet rakenteen tulkinnan? Voit kirjoittaa siitä runon, tarinan, tehdä kuvan jne. tarkoituksena pukea kappale visuaaliseen muotoon! What kind of structure is there in your music? How many parts, and is it complicated? how would you do this task?? You can write a poem, a story, draw a picture... the idea is to make this music in visual form.

7 tyyli/style Miltä ajalta kappaleesi on?
Miten se kuvastaa sen ajan tyyliä? Katso omia tulkintojasi, löydätkö sieltä joitakin piirteitä jotka ovat tyypillisiä juuri tämän ajan taiteelle (yleisiä) Millaiseen ajanjaksoon maailman historiassa musiikki sijoittuu, mitä merkittävää silloin tapahtui? (2asiaa)

8 style.. Which style is your music? Does it fit in some special style? What is typical of this kind of music? Which era does this music belong to? What happened in the World at that time? (2 things at least)


Lataa ppt "ohje kuunteluanalyysiin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google