Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimintakyvyn arviointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimintakyvyn arviointi"— Esityksen transkriptio:

1 Toimintakyvyn arviointi

2 Toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön selviytymistä jokapäiväisen elämän toiminnoissa siinä ympäristössä, jossa hän elää Toimintakyky voidaan määrittää jäljellä olevan toimintakyvyn tasona tai todettuina toiminnan vajeina Toimintakyky on yhteydessä henkilön terveyteen ja sairauksiin, toiveisiin, asenteisiin sekä suoriutumista haittaaviin tekijöihin yleensä elämässä

3 Toimintakyvyn ulottuvuudet
Pitkäaikaissairaan henkilön toimintakyvyn selvittämisen perustaksi käytetään arviointia, jossa huomioidaan Fyysinen toimintakyky Kognitiivinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky Asuin- ja elinympäristöön liittyvät tekijät tulisi määrittää kattavasti

4 ICF Maailman Terveysjärjestö WHO:n ICF -luokitus
Luokituksen tarkoituksena on auttaa hahmottamaan toimintakyvyn käsitettä Monipuolinen ja kattava arviointi henkilön elämäntilanne ja ympäristö huomioiden ICF –luokituksen osa I (toimintakyky ja toimintarajoitteet) Ruumiin/kehon rakenteet ja toiminnot Suoritukset ja osallistuminen ICF –luokituksen osa II Ihmisen elämän tilanteet ja taustat Ympäristötekijät

5 Toimintakyvyn arviointi
Tärkeää huomioida, onko toimintakyky ja avuntarve pysyviä tiloja Palvelujen tarvetta arvioitaessa, palvelujen tulee muuttua henkilön tarpeiden muuttuessa Toimintakyvyn arvioinnissa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä (sosiaalityö, kuntoutus, hoitotyö)

6 Arvioinnissa selvitetään toimintakykyä vahvistavia ja estäviä seikkoja
Arviointi tulee tehdä tarkoitukseen kehitettyjen menetelmien mukaisesti Arviointimenetelmien lisäksi tarvitaan keskusteluja asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa Havainnointi päivittäisistä toiminnoista Ympäristötekijät

7 Toimintakyvyn arvioinnin hyödyntäminen
Asiakkaan lakisääteisen palvelutarpeen selvittäminen Hoitokuntoutus ja palvelusuunnitelmat Toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointi Etenevän sairauden tai ikääntymisen vaikutusten arviointi Palvelujen kehittäminen

8 Arviointimenetelmät Arviointimenetelmiä on useita
/149/ Arviointimenetelmän valinta: Käyttötarkoitus Potilaan tila Käyttöalue Ikäryhmä, asiakasryhmä Mittaukselliset ominaisuudet Mitataan luotettavasti oikeaa asiaa

9 Saavutettavat hyödyt Toimintakyvyn heikkenemisen havaitseminen
Toimintakyvyn paranemisen ja säilymisen tukeminen Itsenäisen elämän tukeminen Säästöt Kohdistetaan palvelut ja resurssit oikein

10 Lähteet FI/vammaispalvelujen- kasikirja/tyovalineitat/arviointimenetelmia/to imintakyvyn-arviointi/ _f b_o.jpg


Lataa ppt "Toimintakyvyn arviointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google