Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 15 - 17-vuotiaille Keski- Suomessa Opinnäytetyö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sini Moberg.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 15 - 17-vuotiaille Keski- Suomessa Opinnäytetyö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sini Moberg."— Esityksen transkriptio:

1 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 15 - 17-vuotiaille Keski- Suomessa Opinnäytetyö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sini Moberg & Hanna-Mari Partanen sosiaalialan koulutusohjelma

2 Opinnäytetyö Toimeksiantaja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö Toimeksiantaja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö Työelämän ohjaajat Pia Lahtinen ja Tanja Koukkunen Työelämän ohjaajat Pia Lahtinen ja Tanja Koukkunen Tutkimus toteutettiin kyselyllä touko-elokuun 2008 aikana Tutkimus toteutettiin kyselyllä touko-elokuun 2008 aikana Kysely lähettiin sähköisesti sekä paperiversiona Keski-Suomen kuntien sosiaalitoimen yhteyshenkilöille Kysely lähettiin sähköisesti sekä paperiversiona Keski-Suomen kuntien sosiaalitoimen yhteyshenkilöille

3 Tutkimustehtävät 1. Millaisia lastensuojelun avohuollon tukitoimia Keski-Suomen kunnat tarjoavat 15 - 17-vuotiaille? 1. Millaisia lastensuojelun avohuollon tukitoimia Keski-Suomen kunnat tarjoavat 15 - 17-vuotiaille? 2. Pitäisikö kuntien avohuollon tukitoimia nuorille kehittää, ja jos pitäisi, niin miten? 2. Pitäisikö kuntien avohuollon tukitoimia nuorille kehittää, ja jos pitäisi, niin miten?

4 Tutkimustulokset Vastauksia tuli 14, joka on 50 % (14/28) kohdejoukosta Vastauksia tuli 14, joka on 50 % (14/28) kohdejoukosta Vastaukset luokiteltu kuntien asukasmäärän mukaan: pienet kunnat (alle 3000 asukasta)‏ Vastaukset luokiteltu kuntien asukasmäärän mukaan: pienet kunnat (alle 3000 asukasta)‏ keskisuuret kunnat (3000-10000)‏ suuret kunnat (yli 10000)‏ Kyselyitä palautui pienistä kunnista 6, keskisuurista 4 ja suurista 4. Kyselyitä palautui pienistä kunnista 6, keskisuurista 4 ja suurista 4.

5 Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevat 15 - 17-vuotiaat 70 %:ssa (7/10) kunnista 15 - 17-vuotiaiden lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä on lisääntynyt 2000-luvulla 70 %:ssa (7/10) kunnista 15 - 17-vuotiaiden lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä on lisääntynyt 2000-luvulla 30 %:ssa (3/10) asiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan 30 %:ssa (3/10) asiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan Yhdessäkään kunnassa 15 - 17-vuotiaiden lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä ei ole vähentynyt 2000-luvulla Yhdessäkään kunnassa 15 - 17-vuotiaiden lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä ei ole vähentynyt 2000-luvulla

6 Kunnissa, joissa lastensuojelun avohuollon 15 - 17-vuotiaiden asiakkaiden määrä oli lisääntynyt vuodesta 2000 vuoteen 2007, lisäys oli 20 - 70 % Kunnissa, joissa lastensuojelun avohuollon 15 - 17-vuotiaiden asiakkaiden määrä oli lisääntynyt vuodesta 2000 vuoteen 2007, lisäys oli 20 - 70 % Asiakassuunnitelman ilmoitettiin henkilömäärinä olevan 1 - 2 asiakkaalla. Prosentteina 25 - 50 %:lla 15 - 17-vuotiaista asiakkaista. Asiakassuunnitelman ilmoitettiin henkilömäärinä olevan 1 - 2 asiakkaalla. Prosentteina 25 - 50 %:lla 15 - 17-vuotiaista asiakkaista.

7 Lastensuojelun avohuollon asiakkaina olevien 15 - 17-vuotiaiden lasten tuen tarpeet Yleisin tuen tarve on tuki koulunkäyntiin. Koulunkäynnin tukemisen mainitsi 54,5 % (6/11) vastaajista Yleisin tuen tarve on tuki koulunkäyntiin. Koulunkäynnin tukemisen mainitsi 54,5 % (6/11) vastaajista Seuraavaksi useimmin mainittiin taloudellinen tuki sekä päihdeongelmat. Molemmat mainittiin 45,5 %:ssa (5/11) vastauksista Seuraavaksi useimmin mainittiin taloudellinen tuki sekä päihdeongelmat. Molemmat mainittiin 45,5 %:ssa (5/11) vastauksista

8 66,7 % (8/12) vastasi, että kunnan sosiaalityöllä on mahdollisuus vastata 15 - 17-vuotiaiden lasten tuen tarpeisiin avohuollollisesti 66,7 % (8/12) vastasi, että kunnan sosiaalityöllä on mahdollisuus vastata 15 - 17-vuotiaiden lasten tuen tarpeisiin avohuollollisesti 33,3 %:ssa (4/12) kunnista ei tulosten mukaan ole mahdollisuutta vastata sosiaalityöllä 15 - 17- vuotiaiden tuen tarpeisiin avohuollollisesti 33,3 %:ssa (4/12) kunnista ei tulosten mukaan ole mahdollisuutta vastata sosiaalityöllä 15 - 17- vuotiaiden tuen tarpeisiin avohuollollisesti 75 %:ssa (9/12) kunnista 15 - 17-vuotiaan avohuollollisesti tuetun lapsen perhe on mukana avohuollon tukitoimissa. Yksikään kuntien vastaajista ei ilmoittanut, että perhe ei olisi koskaan mukana tukitoimissa 75 %:ssa (9/12) kunnista 15 - 17-vuotiaan avohuollollisesti tuetun lapsen perhe on mukana avohuollon tukitoimissa. Yksikään kuntien vastaajista ei ilmoittanut, että perhe ei olisi koskaan mukana tukitoimissa

9 Lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarjoaminen Yleisimmät avohuollon tukitoimet, joita kuntien sosiaalitoimi voi tarjota 15 - 17-vuotiaille, ovat sosiaalityön neuvonta ja ohjaus sekä taloudellinen tuki. Näitä voidaan tarjota avohuollon tukitoimena jokaisessa kunnassa (13/13), josta tähän kysymykseen vastattiin Yleisimmät avohuollon tukitoimet, joita kuntien sosiaalitoimi voi tarjota 15 - 17-vuotiaille, ovat sosiaalityön neuvonta ja ohjaus sekä taloudellinen tuki. Näitä voidaan tarjota avohuollon tukitoimena jokaisessa kunnassa (13/13), josta tähän kysymykseen vastattiin Vähiten kunnissa voidaan tarjota vertaisryhmiä (7,7 %, 1/13), erityisnuorisotyön palveluita sekä muiksi tukitoimiksi luokiteltuja palveluita (15,4 %, 2/13) Vähiten kunnissa voidaan tarjota vertaisryhmiä (7,7 %, 1/13), erityisnuorisotyön palveluita sekä muiksi tukitoimiksi luokiteltuja palveluita (15,4 %, 2/13)

10

11 Yleisimmät tukitoimet, joita on tarjottu 15 - 17- vuotiaille lastensuojelun avohuollossa kunnissa viimeisen 12 kuukauden aikana, ovat sosiaalityön neuvonta ja ohjaus sekä taloudellinen tuki. Näitä on tarjottu 91,7 %:ssa (11/12) kunnista Yleisimmät tukitoimet, joita on tarjottu 15 - 17- vuotiaille lastensuojelun avohuollossa kunnissa viimeisen 12 kuukauden aikana, ovat sosiaalityön neuvonta ja ohjaus sekä taloudellinen tuki. Näitä on tarjottu 91,7 %:ssa (11/12) kunnista Vertaisryhmiä ja erityisnuorisotyön palveluja ei ole tarjottu kunnissa lainkaan viimeisen 12 kuukauden aikana Vertaisryhmiä ja erityisnuorisotyön palveluja ei ole tarjottu kunnissa lainkaan viimeisen 12 kuukauden aikana

12

13 Avohuollon tukitoimina tarjottavien palveluiden tuottajat

14 Avohuollon tukitoimien kehittäminen 53,8 %:ssa (7/13) kunnista ei tulosten mukaan ole tarpeeksi avohuollon tukitoimia 15 - 17-vuotiaille 53,8 %:ssa (7/13) kunnista ei tulosten mukaan ole tarpeeksi avohuollon tukitoimia 15 - 17-vuotiaille 23,1 %:ssa (3/13) kunnista on tarpeeksi avohuollon tukitoimia 23,1 %:ssa (3/13) kunnista on tarpeeksi avohuollon tukitoimia 23,1 %:ssa (3/13) vastauksista ei tullut esille selvästi, onko avohuollon tukitoimia tarpeeksi vai ei 23,1 %:ssa (3/13) vastauksista ei tullut esille selvästi, onko avohuollon tukitoimia tarpeeksi vai ei

15 84,6 % (11/13) kuntien yhteyshenkilöistä vastasi, että avohuollon tukitoimia 15 - 17-vuotiaille tulisi kehittää. 84,6 % (11/13) kuntien yhteyshenkilöistä vastasi, että avohuollon tukitoimia 15 - 17-vuotiaille tulisi kehittää. 15,4 % (2/13) oli sitä mieltä, ettei tukitoimia tarvitse kehittää 15,4 % (2/13) oli sitä mieltä, ettei tukitoimia tarvitse kehittää Suurimmaksi 15 - 17-vuotiaille suunnattujen lastensuojelun avohuollon tukitoimien kehittämistarpeeksi nousi henkilöstön lisääminen palveluihin (54,5 %, 6/11) Suurimmaksi 15 - 17-vuotiaille suunnattujen lastensuojelun avohuollon tukitoimien kehittämistarpeeksi nousi henkilöstön lisääminen palveluihin (54,5 %, 6/11) Seuraavaksi suurin kehittämistarve palvelujen kehittäminen (45,5 %, 5/11) Seuraavaksi suurin kehittämistarve palvelujen kehittäminen (45,5 %, 5/11)

16 Johtopäätöksiä ja pohdintaa Asiakasmäärät kasvussa avohuollossa Asiakasmäärät kasvussa avohuollossa Asiakassuunnitelma on harvalla 15 - 17-vuotiaalla lastensuojelun avohuollon asiakkaalla, eikö pidetä tärkeänä vai eikö ole aikaa tehdä? Asiakassuunnitelma on harvalla 15 - 17-vuotiaalla lastensuojelun avohuollon asiakkaalla, eikö pidetä tärkeänä vai eikö ole aikaa tehdä? Tuentarpeet samansuuntaisia muiden tutkimusten kanssa Tuentarpeet samansuuntaisia muiden tutkimusten kanssa Tulosten mukaan pienillä kunnilla paras tilanne 15 – 17-vuotiaiden tukemisessa avohuollossa, onko näin vaikka pienillä kunnilla ei yhtä runsaasti tukitoimia kuin isommilla kunnilla? Tulosten mukaan pienillä kunnilla paras tilanne 15 – 17-vuotiaiden tukemisessa avohuollossa, onko näin vaikka pienillä kunnilla ei yhtä runsaasti tukitoimia kuin isommilla kunnilla? Suurten ja pienempien kuntien välillä selviä eroja siinä, mitä tukitoimia nuorille voidaan tarjota Suurten ja pienempien kuntien välillä selviä eroja siinä, mitä tukitoimia nuorille voidaan tarjota

17 Suurin tuen tarve tutkimuksen mukaan 15 - 17-vuotiailla tuki koulunkäyntiin. Kuitenkin vain puolessa pienistä kunnista voidaan tarjota koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluita. Suurista kunnista näitä voidaan tarjota kaikissa Suurin tuen tarve tutkimuksen mukaan 15 - 17-vuotiailla tuki koulunkäyntiin. Kuitenkin vain puolessa pienistä kunnista voidaan tarjota koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluita. Suurista kunnista näitä voidaan tarjota kaikissa Myös tukiperhetoimintaa sekä perhetyötä voidaan tarjota vain puolessa pienistä kunnista, kun taas kaikki suuret kunnat pystyvät tarjoamaan näitä tukitoimia Myös tukiperhetoimintaa sekä perhetyötä voidaan tarjota vain puolessa pienistä kunnista, kun taas kaikki suuret kunnat pystyvät tarjoamaan näitä tukitoimia Vaikka päihdeongelmat nousivat tutkimuksessa kolmanneksi suurimmaksi tuentarpeeksi, on kaikissa kuntaluokissa kuntia, jotka eivät pysty tarjoamaan lainkaan päihdepalveluja nuorille Vaikka päihdeongelmat nousivat tutkimuksessa kolmanneksi suurimmaksi tuentarpeeksi, on kaikissa kuntaluokissa kuntia, jotka eivät pysty tarjoamaan lainkaan päihdepalveluja nuorille Pienissä ja keskisuurissa kunnissa päihdepalveluita voidaan tarjota vain puolessa kunnista. Suurissa kunnissa tilanne on hieman parempi Pienissä ja keskisuurissa kunnissa päihdepalveluita voidaan tarjota vain puolessa kunnista. Suurissa kunnissa tilanne on hieman parempi

18 Vertaisryhmiä ja erityisnuorisotyön palveluita ei ole tarjottu lainkaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Näitä on toisaalta myös vähän tarjolla kunnissa Vertaisryhmiä ja erityisnuorisotyön palveluita ei ole tarjottu lainkaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Näitä on toisaalta myös vähän tarjolla kunnissa Vaikka päihdeongelmat nousivat yhdeksi suurimmista tuentarpeista tutkimuksessamme, ei päihdepalveluita ole tarjottu kuin kolmasosassa kunnista Vaikka päihdeongelmat nousivat yhdeksi suurimmista tuentarpeista tutkimuksessamme, ei päihdepalveluita ole tarjottu kuin kolmasosassa kunnista Taloudellinen tuki nousi toiseksi suurimmaksi tuentarpeeksi tutkimuksessamme ja kunnissa taloudellista tukea on myös tarjottu hyvin tukitoimena Taloudellinen tuki nousi toiseksi suurimmaksi tuentarpeeksi tutkimuksessamme ja kunnissa taloudellista tukea on myös tarjottu hyvin tukitoimena Suurten ja pienempien kuntien eron huomaa tukitoimien tarjoamisessa. Suuret kunnat ovat tarjonneet laajemmin tukitoimia viimeisimmän 12 kuukauden aikana kuin pienemmät kunnat Suurten ja pienempien kuntien eron huomaa tukitoimien tarjoamisessa. Suuret kunnat ovat tarjonneet laajemmin tukitoimia viimeisimmän 12 kuukauden aikana kuin pienemmät kunnat

19 Suurimmat kehittämistarpeet: henkilöstön lisääminen palveluihin ja palveluiden kehittäminen. Resurssien lisääminen on myös Lastensuojelun Keskusliiton ja ammattijärjestö Talentian tekemän selvityksen mukaan suuri kehittämistarve Suurimmat kehittämistarpeet: henkilöstön lisääminen palveluihin ja palveluiden kehittäminen. Resurssien lisääminen on myös Lastensuojelun Keskusliiton ja ammattijärjestö Talentian tekemän selvityksen mukaan suuri kehittämistarve Tutkimuksemme mukaan palveluiden saatavuus vaihtelee kunnittain Tutkimuksemme mukaan palveluiden saatavuus vaihtelee kunnittain Kehittämistarpeet ovat kaiken kokoisissa kunnissa samansuuntaiset Kehittämistarpeet ovat kaiken kokoisissa kunnissa samansuuntaiset

20 Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan myöhemmin Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (KOSKE) Internet sivuilla sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston sivuilla www.jamk.fi/kirjasto Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan myöhemmin Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (KOSKE) Internet sivuilla sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston sivuilla www.jamk.fi/kirjasto www.jamk.fi/kirjasto KIITOKSET MIELENKIINNOSTA! KIITOKSET MIELENKIINNOSTA!


Lataa ppt "Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 15 - 17-vuotiaille Keski- Suomessa Opinnäytetyö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sini Moberg."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google