Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

FinELib-kysely kirjastoille toimintaympäristön muutoksista 2.6. - 31.8.2008 Yliopistokirjastojen neuvosto 30.9.2008 Arja Tuuliniemi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "FinELib-kysely kirjastoille toimintaympäristön muutoksista 2.6. - 31.8.2008 Yliopistokirjastojen neuvosto 30.9.2008 Arja Tuuliniemi."— Esityksen transkriptio:

1 FinELib-kysely kirjastoille toimintaympäristön muutoksista 2.6. - 31.8.2008 Yliopistokirjastojen neuvosto 30.9.2008 Arja Tuuliniemi

2 Vastaajat •Kyselyyn vastauksia 75 organisaatiosta –27 yleisestä kirjastosta –18 ammattikorkeakoulusta –16 yliopistosta ja –14 tutkimuslaitoksesta

3 2. Asiakaskunnan laajennus AmmattikorkeakoulutTutkimuslaitoksetYliopistotYleiset kirjastot 2.1. Toinen aste kokonaisuudessaan (ml. lukiot, ammattiopistot) 80019 2.2. Aikuiskoulutus (muut kuin avoin yo ja avoin amk) / Täydennyskoulutus 101614 2.3. Alumnit 2021 2.4. Peruskoulut 00012 2.5. Keskussairaalat (muut kuin yliopistolliset sairaalat 11042 2.6. Muut sairaalat 1010 2.7.Hallintokuntien henkilökunta 01013 2.8. Ulkomainen tilauskoulutus 4060 2.9. Koko Suomi (kansalliset lisenssit) 98813 2.10. Muu, mikä? 1153 Mitä uusia käyttäjäryhmiä tulisi ottaa FinELibin aineistohankinnan piiriin?

4 3. Lisensiointi osaorganisaatioille YliopistotTutkimuslaitoksetAmmattikorkeakoulutYleiset kirjastot 3.1. Yliopisto: schoolit 10051 3.2. Yliopisto: kampukset 12131 3 3.Yliopisto: tiedekunnat 10111 3.4. Ammattikorkeakoulu: koulutusala 21172 3.5. Tutkimuslaitos: tutkimusryhmät 5631 3.6. Muu, mikä? 2245 Mille osaorganisaatioille FinELibin pitäisi neuvotella aineistolisenssejä?

5 Onko organisaatiossasi valmiudet rajata käyttö yllä mainitsemillesi osaorganisaatioille? KylläEi Yliopistot 121 Tutkimuslaitokset 54 Ammattikorkeakoulut 108 Yleiset kirjastot 43

6 Miten käyttö voidaan organisaatiossasi rajata (käyttäjien tunnistusmenetelmä)? YliopistotTutkimuslaitoksetAmmattikorkeakoulutYleiset kirjastot Shibboleth4080 Shibboleth ja IP- osoitteet 4020 IP-osoitteet6232 Muu4323

7 Mistä virallisesta lähteestä osaorganisaation käyttäjäluvut ovat saatavissa? YliopistotTutkimuslaitoksetAmmattikorkeakoulutYleiset kirjastot KOTA/ AMKOTA 50110 Valtio, OPM, kunta, kaupunki 0223 Organisaation hallinto: tilasto/rekisteri/ vuosikertomus 6421 Muu 1211

8 Tarvitseeko organisaatiosi lisenssejä sekä koko organisaatiolle että osaorganisaatiolle? KylläEi Yliopistot 150 Tutkimuslaitokset 68 Ammattikorkeakoulut 163 Yleiset kirjastot 68

9 4. Lisääntyvä yhteistyö YliopistotTutkimuslaitoksetAmmattikorkeakoulutYleiset kirjastot 4.1. Yli organisaatiorajojen toimivat tutkimusryhmät 146100 4.2. Yli organisaatiorajojen tapahtuva opetus 140 2 4.3. Kansainväliset tutkimusryhmät 9230 4.4. Yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset 941514 4.5. Kirjastokimpat, jotka ulottuvat usean maakuntakirjastoalueen alueelle 00110 4.6. Muu, mikä? 2216 Onko organisaatiossasi käynnissä tai suunnitteilla yhteistyömuotoja, joissa toivotte, että e- aineistoja voisivat käyttää myös yhteistyökumppanit? Valitse yhteistyömuoto/-muodot alla olevista vaihtoehdoista.

10 Onko organisaatiosi valmis maksamaan mahdolliset lisäkustannukset yhteistyökumppaneiden käyttämistä aineistoista? KylläEi Yliopistot 313 Tutkimuslaitokset 210 Ammattikorkeakoulut 97 Yleiset kirjastot 417

11 Onko tarpeen saada yhteistyöryhmien käyttöön kaikki organisaatiosi lisensioimat aineistot vai vain osa aineistoista? Kaikki aineistotOsa aineistoista Yliopistot 214 Tutkimuslaitokset 18 Ammattikorkeakoulut 216 Yleiset kirjastot 614

12 5. Kaupallinen käyttö YliopistotTutkimuslaitoksetAmmattikorkeakoulutYleiset kirjastot 5.1. Kaukopalvelu yrityksille 95113 5.2. Tietopalvelu yrityksille 76164 5.3. Aineistojen käyttö muissa yrityksille suunnatuissa palveluissa 3281 5.4. Lisensiointi ns. spin-off - yrityksille (korkeakouluista tai tutkimuslaitoksista alkunsa saanut yritys) 7270 5.5. Maksullinen koulutus 112121 5.6. Tilaustutkimus 5262 5.7. Muu, mikä? 1002 Mitä kaupallista käyttöä toivoisit organisaatiosi lisenssisopimusten sallivan?

13 6. Oman organisaatiosi tärkeimmät e- aineistohankintatarpeet - priorisointi •Yliopistot: –osa-organisaatio: tiedekunnat (8 valinnut tärkeimmäksi) •Tutkimuslaitokset: –osa-organisaatio: tutkimusryhmät (5 valinnut tärkeimmäksi) •Ammattikorkeakoulut: –osa-organisaatio: koulutusala (12 valinnut tärkeimmäksi) •Yleiset kirjastot: –koko Suomi (kansalliset lisenssit) (8 valinnut tärkeimmäksi) •Kaikilla sektoreilla valittiin yhdeksi tärkeimmistä kehittämisalueista Yhteiset kirjastot/kirjastolaitokset

14 Yliopistojen tärkeimmiksi katsomat e-aineistohankinnan kehittämisalueet 1.Osa-organisaatio: tiedekunnat (45 pistettä) 2.Yli organisaatiorajojen toimivat tutkimusryhmät (38 pistettä) 3.Yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset (28 pistettä) 4.Osa-organisaatio: kampukset (23 pistettä) 5.Yli organisaatiorajojen tapahtuva opetus (22 pistettä) 6.Osa-organisaatio: schoolit (18 pistettä) 7.Aikuiskoulutus (muut kuin avoin yo ja avoin amk)/Täydennyskoulutus (16 pistettä)

15 Tutkimuslaitosten tärkeimmiksi katsomat e- aineistohankinnan kehittämisalueet 1.Osa-organisaatio: tutkimusryhmät (39 pistettä) 2.Yli organisaatiorajojen toimivat tutkimusryhmät (37 pistettä) 3.Yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset (26 pistettä) 4.Koko Suomi (kansalliset lisenssit) (25 pistettä) 5.Kansainväliset tutkimusryhmät (15 pistettä) 6.Tietopalvelu yrityksille (14 pistettä) 7.Kaukopalvelu yrityksille (13 pistettä)

16 Ammattikorkeakoulujen tärkeimmiksi katsomat e- aineistohankinnan kehittämisalueet 1.Osa-organisaatio: koulutusala (76 pistettä) 2.Aikuiskoulutus (muut kuin avoin yo ja avoin amk)/Täydennyskoulutus (39 pistettä) SEKÄ Yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset (39 pistettä) 3.Yli organisaatiorajojen tapahtuva opetus (33 pistettä) 4.Tietopalvelu yrityksille (23 pistettä) 5.Toinen aste kokonaisuudessaan (ml lukiot, ammattiopistot) (21 pistettä) 6.Keskussairaalat (muut kuin yliopistolliset sairaalat) (18 pistettä)

17 Yleisten kirjastojen tärkeimmiksi katsomat e- aineistohankinnan kehittämisalueet 1.Toinen aste kokonaisuudessaan (ml lukiot, ammattiopistot) (81 pistettä) 2.Yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset (62 pistettä) 3.Aikuiskoulutus (muut kuin avoin yo ja avoin amk)/Täydennyskoulutus (55 pistettä) 4.Peruskoulut (52 pistettä) 5.Koko Suomi (kansalliset lisenssit) (49 pistettä) 6.Kirjastokimpat, jotka ulottuvat usean maakuntakirjastoalueen alueelle (48 pistettä) 7.Hallintokuntien henkilökunta (27 pistettä)

18 Kenen tulisi mielestäsi rahoittaa aineistohankinta uusille ryhmille tai uusiin käyttötarkoituksiin? YliopistotTutkimuslaitoksetAmmattikorkea- koulut Yleiset kirjastot Valtio/ministeriöt 37111 Jäsen- organisaatiot 4063 Valtio/ministeriöt ja jäsen- organisaatiot yhdessä 4286 Muu 3213

19 Miten työnjakoa FinELibin ja kirjastojen välillä tulisi mielestäsi kehittää? YliopistotTutkimuslaitoksetAmmattikorkea- koulut Yleiset kirjastot Nykyinen työnjako toimiva 3554 Työnjakoon toivotaan muutosta 8176

20 Miten työnjakoa FinELibin ja kirjastojen välillä tulisi mielestäsi kehittää? Esimerkki •FinELib-palveluyksikkö: –suurten palvelu- ja aineistokokonaisuuksien neuvottelut, kilpailutukset, sopimusten hallinnointi, tilastot; riskienhallinta –uusissa toimintamalleissa sovellettavien lisensioinnin toimintaperiaatteiden ja sopimusasioiden selvittäminen, kehittäminen –aineistojen käyttöön saattaminen ja helppokäyttöisyyden edistäminen –konsortion edustaja palveluntarjoajien, kustantajien suuntaan –kirjastojen neuvonta em. asioissa –Open Access –julkaisemisen tukeminen ja edistäminen •Kirjastot: –kun tarvitaan joustavuutta –pienet aineisto- ja palvelukokonaisuudet •Kenelle kuuluu aineistojen sisällön ja käyttöliittymien seuranta, laadunvalvonta ja ”kokoelman hallinta”?

21 Mitä kyselyssä mainituista mahdollisista uusista palveluista tulisi lisensioida keskitetysti mitkä paikallisesti kirjastojen toimesta? •Pienille kirjastoille keskitetyt palvelut ovat tärkeitä •Kirjastojen paikallinen ja alueellinen yhteistyö (amk, yo, toinen aste, mahdollisesti yleiset kirjastot) lisensioinnissa on kiinnostava vaihtoehto. Keskitettyjä palveluja em. tapauksessakin tarvitaan, koordinoimaan ja tukemaan lisensiointia. •FinELibin lisenssiehdot täyttävät FinELibin kautta •Jos alkuperäissopimus on keskitetty, myös mahdollisuudet laajennuksille tulisi neuvotella jo alkuvaiheessa •Kansalliskirjasto/ maakuntakirjasto voisi hoitaa lisensioinnin •FinELib: optio muista tarpeista ja mahdollisuuksista pitäisi sisällyttää aineistosopimuksiin

22 Työnjako YliopistokirjastotTutkimuslaitoksetAmmattikorkea -koulut Yleiset kirjastot Kaikki keskitetysti 101 9 Osa keskitetysti, osa paikallisesti 2465


Lataa ppt "FinELib-kysely kirjastoille toimintaympäristön muutoksista 2.6. - 31.8.2008 Yliopistokirjastojen neuvosto 30.9.2008 Arja Tuuliniemi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google