Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Punaisen Ristin kansainvälinen nuorisotoiminta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Punaisen Ristin kansainvälinen nuorisotoiminta"— Esityksen transkriptio:

1 Punaisen Ristin kansainvälinen nuorisotoiminta
Kalvosarjan tavoite: tutustuttaa vapaaehtoisia, osastoja, koululaisia jne. Punaisen Ristin kansainvälisen toiminnan eri toimintamahdollisuuksiin ja rahoituskanaviin. Kalvosarjan rakenne: Taustatietoa kansainvälisen nuorisotoiminnan tavoitteesta. Tietoa eri toimintamuodoista (leirit, nuorisodelegaattitoiminta, lähialueyhteistyö, EVS, ryhmävaihdot, opintomatkat), ja niiden sisällöistä. Tietoa kansainvälisen nuorisotoiminnan rahoitusmahdollisuuksista (Folke Bernadotten muistosäätiö,CIMO/Youth in Action). Mistä saa lisätietoa? Oheismateriaali: Cimo:n esitteitä Vinkki kouluttajalle: Tutustu eri materiaaleihin ja tarkista piirin nuorisotyöntekijältä ajankohtaiset kuulumiset paikallisesta kansainvälisestä toiminnasta sekä valtakunnalliset leiri- ja koulutushaut. Jos KV-toiminta tuntuu vieraalta aiheelta niin pyydä apua piirin alueella asuvalta nuorisodelegaatilta ja pyydä vaikka hänet mukaan tilaisuuteen kertomaan omista kokemuksistaan (piirin alueella asuvien nuorisodelegaattien yhteystietoja saa piirin nuorisotyöntekijältä).

2 Mihin kansainvälinen toiminta perustuu
Nuoret toimivat ja vaikuttavat suvaitsevaisen ja moni-kulttuurisen maailman puolesta Yleismaailmallisuus Punainen Risti on maailmanlaajuinen liike Tarjoamme nuorille mahdollisuuden tutustua toisten maiden aatteellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurioloihin sekä nuoriso-toimintaan Kansainvälinen nuorisotoiminta perustuu järjestön arvoihin ja periaatteisiin teemalla Uskalla välittää – Dare to Care. Toiminnan tarkoituksena on lisätä nuorten kansainvälistä vuorovaikutusta ja kehittää heidän välistä yhteisymmärrystään. Toiminnan kautta nuori saa mahdollisuuden tutustua inhimillisyyteen perustuvaan humanitaariseen apuun, josta varsinkin Punainen Risti on tullut tunnetuksi maailmalla. Kuva: Pekka Laukkanen, 2009

3 Kansainvälisen nuorisotoiminnan toimintamuodot
Leirit Opintomatkat Ryhmävaihdot Lähialueyhteistyö Nuorisodelegaatti-toiminta Kuva: Maija Borén, 2008

4 Leirit SPR lähettää osallistujia Punaisten Ristien ja Punaisten Puolikuiden järjestämille kansainvälisille leireille. SPR kutsuu osallistujia muista kansallisista järjestöistä Suomessa järjestettäville leireille (esim. BigPepa ja HerziCamp). Leirejä eniten kesäkuukausina, 1-3 vko Hakukriteerit vaihtelevat, ikä v., SPR:n jäsenyys pakollinen Leirille lähtijöille järjestetään lyhyt valmennus Omavastuuosuus (v euroa) Kustannetaan Folke Bernadotte muistosäätiön avustuksella Leirivaihdot koordinoidaan keskustoimistossa Leiripaikkoja mainostetaan piirien nuorisotyöntekijöiden sekä d2c.fi-sivujen kautta Punaisen Ristin jäsenet voivat hakea muiden Punaisten Ristin ja Punaisten Puolikuiden kansainvälisille nuorisoleireille. Leirejä järjestetään eniten kesäkuukausina ja niiden pituus vaihtelee viikosta kolmeen viikkoon. Leirin järjestäjä lähettää kutsut ja määrittelee ehdot osallistumiselle, esimerkiksi minkä ikäisille leiri on tarkoitettu tai minkälaista kielitaitoa, vapaaehtoistoiminnan kokemusta tai ohjaajakokemusta tarvitaan. Leirille lähtijöille järjestetään lyhyt valmennus. Osallistujat maksavat leireistä omavastuuosuuden, joka on vuonna 2010 sata euroa. Suomen Punainen Risti vastaa lopuista kustannuksista Folke Bernadotten muistosäätiön rahoituksen tuella. Leirin teemat vaihtelevat maittain, mutta keskeisinä teemoina ovat viime vuosina olleet Punaisen Ristin toiminta, arvot ja periaatteet, suvaitsevaisuus, erilaisuuden kohtaaminen, ensiapu ja valmius, kansainvälisyys ja rasisminvastainen toiminta. Teemat vaihtelevat vuosittain ja maittain. Kesäleirin haku alkaa heti saatuamme vahvistukset leiripaikoista. Kannattaa siis tarkkailla d2c-sivuja aktiivisesti.

5 Opintomatkat Opintomatkoja järjestetään eri vapaaehtoisryhmille
erilaiset kehittämistyöryhmät asiantuntijaryhmät tiettyyn teemaan keskittyvät toimintaryhmät Päätavoitteena on tiedon ja parhaiden kokemusten jakaminen Suurimman osan opintomatkoista organisoi Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja niiden vetäjinä toimii usein vapaaehtoinen, koulutettu nuorisodelegaatti. Suomen Punainen Risti myös vastaanottaa ja järjestää ohjelmaa muiden kansallisten yhdistysten nuorten edustajille heidän opintomatkojensa aikana Suomessa. Opintomatkoja järjestetään eri vapaaehtoisryhmille. Näitä ryhmiä ovat erilaiset kehittämistyöryhmät, asiantuntijaryhmät sekä tiettyyn teemaan keskittyvät toimintaryhmät. Opintomatkoilla on aina annettu teema ja rajattu työskentelyaika. Ne perustuvat myös tiedon ja parhaiden kokemusten jakamiseen. Tällä tavalla vapaaehtoiset kehittävät tieto-taitoaan ja samalla tuovat uusia työkaluja Suomen Punaisen Ristin toimintaan. Suurimman osan opintomatkoista organisoi Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja niiden vetäjinä toimii usein vapaaehtoinen koulutettu nuorisodelegaatti.

6 Ryhmävaihdot toimintaryhmien vaihtoja kansallisten yhdistysten välillä
tavoitteena lisätä sisarjärjestöyhteistyötä ja nuorten projektityöskentely-taitoja Leirit, koulutukset, nuorisoryhmävaihdot paikallistason toimintaryhmien vaihtoja Punaisen Ristin kansainvälisen nuorisovaihdon tavoitteena on lisätä eri maiden nuorten välistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta, ja siten suvaitsevaisuutta, erilaisuuden kohtaamista ja eri kulttuurien tuntemusta. Nuorisovaihtoa toteutetaan leireillä sekä kotimaassa että ulkomailla, kansainvälisellä koulutuksella ja nuorisoryhmävaihtoina. Leirien aikana opiskellaan Punaisen Ristin periaatteita ja järjestön toimintamuotoja. Leirivaihdot lisäävät nuorten valmiuksia toteuttaa Punaisen Ristin auttamistyötä myös kotimaassaan. Nuorisoryhmävaihdot ovat paikallistasolla syntyneiden toimintaryhmien vaihtoja, joissa toteutetaan Punaisen Ristin periaatteita suvaitsevaisuuden hengessä. Näitä vaihtoja keskustoimisto ja piirit tukevat omalla toiminnallaan. Nuorisovaihdolla on tuettu SPR:n nuorten osallistumista ulkomailla pidettyihin leireihin ja koulutuksiin antamalla avustusta nuorten matkakuluihin. Osa ryhmätapaamisista rahoitetaan EU:n Youth in Action ohjelman kautta (kts. kalvo Youth in Action-ohjelmasta) Kuva: Maiju Jolma, 2009

7 Lähialueyhteistyö Toteutetaan Venäjän, Viron ja Barents-alueen maiden kanssa Tavoitteena vahvistaa sisarjärjestöyhteistyötä sekä auttaa heitä vahvistamaan omaa järjestörakennetta ja toimintaa Lähialueyhteistyön kautta jaamme; parhaita kokemuksia, materiaaleja, työkaluja ja koulutuksia Aktiivinen leiritoiminta puolin ja toisin Keskustoimisto sekä kyseiset piirit koordinoivat lähialueyhteistyötä. Piirit jotka tekevät lähialueyhteistyötä tällä hetkellä ovat: Savo-Karjala - yhteistyötä Karjalan Punaisen Ristin kanssa; Petroskoin EA-kilpailut syyskuussa johon osallistuu ryhmä nuoria Suomesta, Karjalan PR:stä osallistujia Sa-Ka:n EA-kilpailuihin, Viinijärven osasto järjestää EA-painotteisen leirin kesäisin Virossa jossa osallistujia sekä Suomesta että Virosta sekä osallistujia Savo-Karjalan piirin alueella järjestettäville lasten ja nuorten kesäleireille. Lappi – yhteistyötä Barents-maiden (Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä) sekä Murmanskin alueellisen Punaisen Ristin kanssa

8 Nuorisodelegaattitoiminta
Nuorisodelegaatit ovat 18v. täyttäneitä SPR:n nuorisojäseniä, jotka on valittu ja koulutettu toimimaan nuorisodelegaatteina järjestökehitystehtävissä. Kehitystehtävät ovat usein koulutuksellisia, järjestörakenteen rakentaminen, kouluvierailuja tai tiedottamista. Tehtävinä: Kehitysyhteistyö yhteistyössä muiden kansallisten yhdistysten kanssa SPR:n kotimaan toiminta (leirit, kouluvierailut, keräykset, koulutukset) Opinto- ja työryhmämatkojen ohjaajina/vetäjinä. Koulutukseen valitaan v. SPR:n nuorisojäseniä, jolla on hyvä englanninkielen taito (muut kielitaidot arvokkaita) sekä kokemusta järjestö- ja vapaaehtoistyöstä. Koulutus on osallistujille maksuton, viikon kestävä, englanninkielinen avustustyöntekijäkurssi, jossa tutustutaan Punaisen Ristin (niin Suomen kuin koko kansainvälisen liikkeen) järjestörakenteeseen ja toimintaan sekä toimintaa linjaaviin strategisiin linjauksiin. Tuleva nuorisodelegaatti tutustuu henkiseen ja fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin sekä eri järjestökehittämisen liittyviin näkökulmiin ja taitoihin. Järjestökehitystyö on palkallista toimintaa, jota rahoitetaan esim. katastrofirahaston rahoituksella. Suomen Punainen Risti järjestää yhdessä muiden kansallisten yhdistysten kanssa yhteistyöprojekteja eri teemojen ympäriltä. Projektien tavoitteet ovat yleensä joko koulutuksellisia tai tiedotuksellisia. Tavoitteena on myös järjestön rakenteen kehittäminen, nuorten suvaitsevaisuuden lisääminen ja nuorten kansainvälinen verkostoitumisen edesauttaminen. Nuorisodelegaatteja kehitysyhteistyöprojekteissa (esimerkkejä): Sri Lanka, Kosovo, Etelä-Afrikka, Nepali. Nuorisodelegaatit toimivat myös aktiivisesti kotimaan toiminnassa sekä vapaaehtoisina erilaisten opinto- ja työryhmämatkojen ohjaajina/vetäjinä. Nuorisodelegaatteja opintomatkan vetäjinä tai SPR:n edustajina vaativilla leireillä ja konferensseilla (esimerkkejä): Thaimaa (8 000 osallistuja leiri sekä opintomatka), Israel (ympäristö-konferenssi), Islanti (leiriohjaajana), Italia (ison leiriryhmän vetäjänä Solferinon leirillä), Etelä-Amerikka (tutustumismatka), Keski-Aasia (raportointi ja arviointikeikka), Uzbekistan (KV-leiri), Sri lanka (opintomatka). Ensimmäiset SPR:n nuorisodelegaatit koulutettiin vuonna. Vuonna 2010 järjestettiin viides nuorten avustustyöntekijöiden koulutus. Kansainvälisessä reservissä noin 80 koulutettua nuorisodelegaattia (v. 2010).

9 Rahoitusmahdollisuudet
Folke Bernadotten muistosäätiö Varoilla lähetetään nuoria kesäleireille, opintomatkoille, lyhytkestoisille nuorisodelegaattikomennuksille ja kehitetään lähialueyhteistyötä. Avustuksen tavoitteena on vahvistaa sisarjärjestöyhteistyötä sekä luoda kansainvälisiä verkostoja ja suhteita Avustusta voi käyttää alle 29-vuotiaiden KV-toimintaan. Piirit ja osastot voivat hakea avustusta lähettämällä vapaamuotoiset hakemukset keskustoimistoon. Avustussumma maksetaan takautuvasti kulujen tilitystä, kuitti-kopioita ja matkaraporttia vastaan. SPR:n nuorten kansainvälistä liikkuvuutta edistetään ja rahoitetaan Folke Bernadotte muistosäätiön varoin. Avustusta voi käyttää ainoastaan alle 29-vuotiaille ja sitä ei voi käyttää palkattujen työntekijöiden matkoihin. Piirit ja osastot voivat hakea avustusta seuraavan vuoden toimintaan lähettämällä vapaamuotoiset hakemukset keskustoimistoon viim. lokakuun aikana. Hakemuksessa on oltava ainakin arvioi kuluista sekä toiminnan tavoite. Päätökset avustuksista annetaan viimeistään helmikuussa Folke Bernadotten muistosäätiön hallituksen kokouksen jälkeen. Piirit ja osastot laativat raportin projektista. Matkaraportti on vapaamuotoinen ja siinä on oltava osallistujien oppimiskokemukset, toiminnan linkitys Punaiseen Ristiin sekä kehittämisnäkökulma (mitä oppimista/tuomista Punaisella Ristillä olisi toimintaan). Mukaan tulee liittää myös selvitys toimintaan osallistuneista nuorista ja heidän syntymäaikansa. Projekteille maksetaan korvaus ainoastaan kuitteja vastaan. Selvitys ja raportti laaditaan heti projektin loppuessa, mutta viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Mikäli projekti loppuu myöhemmin niin otettava yhteys keskustoimiston nuorten KV-toiminnan vastuuhenkilöön. Erityisesti kannustamme osastoja ja osastojen nuorisoryhmiä hakemaan avustusta ja kehittämään omia KV-verkostoja sekä tutustumaan Punaisen Ristin kansainväliseen ulottuvuuteen. Mikäli osaston vapaaehtoiset keksivät hyvän idean tai kuulevat hyvästä mahdollisuudesta Punaisen Ristin kansainväliseen toimintaan ja toimintamahdollisuuksiin keskellä vuotta, ottakaa yhteyttä keskustoimiston KV-nuorisotoiminnan yhdyshenkilöön. On mahdollista saada avustusta meneillään olevaan vuoden toimintaan vaikka hakuaika onkin päättynyt. Tämä on poikkeus, mutta kannattaa aina olla aktiivinen ja tarkistaa keskustoimistosta mahdollisuudesta saada rahoitusta omaan projektiin.

10 Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action on suunnattu 13-30–vuotiaille nuorille kaiken ikäisille nuorten kanssa toimiville sekä yleishyödyllisille järjestöille Ohjelman avulla voi järjestää mielenkiintoisia tempauksia lähellä ja kaukana, yksin tai yhdessä. Kansalliset hakuohjeet ja lisätietoa -> Lomakkeet.   Loppurahoitusta toiminnalle voi hakea Folke Bernadotten muistosäätiöltä.

11 Mitä minä voin tehdä? Haluatko tutustua Punaisen Ristin kansainväliseen ulottuvuuteen? Hae kansainvälisille leireille Hae nuorisodelegaattikoulutukseen Haluatko nuorisoryhmäsi tutustua Punaisen Ristin kansainväliseen ulottuvuuteen? Hakekaa avustusta ja lähtekää opintomatkalle Hakekaa avustusta ja lähtekää ryhmävaihtoon Järjestäkää leiri ja kutsukaa kansainvälisiä vieraita

12 Lisätietoa Piirien nuorisotyöntekijät
Keskustoimiston Kansainvälisen avun yksikkö Suomen Punaisen Ristin koulutetut nuorisodelegaatit Punaisen Ristin internetsivut: Spray –lehti – ja Oman alueen SPR:n nuorisodelegaattien yhteystiedot saat oman piirisi nuorisotyöntekijältä.


Lataa ppt "Punaisen Ristin kansainvälinen nuorisotoiminta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google