Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma 2012-2015 ja laittoman maahantulon tilanne Suomessa 14.12.1212 Mia Poutanen poliisitarkastaja Poliisihallitus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma 2012-2015 ja laittoman maahantulon tilanne Suomessa 14.12.1212 Mia Poutanen poliisitarkastaja Poliisihallitus."— Esityksen transkriptio:

1 Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma ja laittoman maahantulon tilanne Suomessa Mia Poutanen poliisitarkastaja Poliisihallitus

2 Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma 2012-2015
Laittoman maahantulon torjunnan tavoitteena on, että viranomaisyhteistyöllä ennalta estetään ja paljastetaan Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa ja sen järjestämistä, ihmiskauppaa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta. Näin myös ennalta ehkäistään Suomeen ja EU:n alueelle pyrkivien haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden joutumista rikollisten ja rikollisryhmien hyväksikäytön uhreiksi. Poliisihallitus

3 Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma
Poikkihallinnollinen ennalta ehkäisy viranomaisyhteistyö Sisällön painopisteet Kataisen hallitusohjelmasta laittoman maahantulon torjuntaan liittyvän lainsäädännön päivittäminen laittomaan maahantulon torjuntaan läheisesti liittyvien viranomaisprosessien nopeuttaminen Noudattaa neliportaista rajaturvallisuusmallia toiminta lähtö- ja kauttakulkumaissa toiminta lähialueilla toiminta ulkorajoilla toiminta sisämaassa Seuranta ja raportointi Lama-työryhmä -> Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä Keskeiset toimijat SM, UM, OM, STM Poliisihallitus

4 Toimenpidesuositukset
1. Ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksien päivittäminen (SM) 2. Ulkomaalaisrekisterilain uudistaminen (SM) 3. Maahantulokiellon määrääminen ulkomailla oleskelevalle henkilölle (SM) 4. Laittoman maahantulon järjestäminen ja väärin tiedoin saadut asiakirjat (RL 17:8 §) (OM, RVL) 5. Säilöönotto-oikeudenkäyntejä koskevan lainsäädännön muuttaminen (SM) 6. Vapaaehtoisen paluun tehostaminen luomalla kansallisesti yhdenmukainen vapaaehtoisen paluun järjestelmä (SM) 7. Edustustojen henkilöstön koulutusta laittoman maahantulon torjunnasta jatkettava (UM) 8. Viranomaisten ja liikenteenharjoittajien välisen yhteistyön tiivistäminen (SM, RVL) 9. Yhdyshenkilöverkoston edelleen kehittäminen laittoman maahantulon torjunnassa (RVL; Poha, Migri, UM ' 10. Kehitetään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaa Venäjän toimivaltaisten viranomaisten kanssa (poliisi, RVL) 11. Rajavartiolaitos vahvistaa osallistumistaan EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimaan uudistuvaan rajaturvallisuusyhteistyöhön ja edistää Frontexin yhteistyötä Venäjän kanssa (RVLE) 12. Rajavartiolaitos osallistuu EU:n rannikkovartiostoyhteistyön ja EU:n merialueen viranomaisten yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittämiseen (RVLE) ' 13. Ulkorajavalvontaa kehitetään Rajavartiolaitoksen strategia 2022 mukaisesti (RVLE) ' 14. Sosiaaliviranomaisten, KELAn, poliisin ja muiden ulkomaalaisasioita käsittelevien viranomaisten yhteistyön kehittäminen tiedonvaihtoa parantamalla (SM, STM) 15. Ulkomaalaislain perusteella säilöön otettujen majoituskapasiteettia lisätään (SM) 16. Laaditaan yhteistyöpöytäkirjoja sellaisten maiden kanssa, jotka ovat maasta poistamispäätösten kannalta merkittäviä, mutta joihin täytäntöönpano on haastavaa (SM) 17. MPR -toiminnan käyttöönoton mahdollisuuksien arviointi (SM, Migri) 18. Sisämaan ulkomaalaisvalvontaa kehitetään poliisin toiminta- ja talous- sekä tulossuunnitelmien mukaisesti. (Poha) 19. Kehitetään syyttäjäyhteistyötä VKSV 20. Kehitetään ulkomaalaisten opiskelijoiden hakuprosesseja erityisesti laittoman maahantulon riskimaissa ( OKM,UM, Migri, OPH) 21. Biometriikan hyödyntämismahdollisuuksia laittoman maahantulon torjunnassa tehostetaan Migri, Poha Poliisiallitus

5 Laittoman maahantulon tilannekatsaus
95 % laittomasti maahan saapuvista tulee Suomeen sisärajojen kautta Kaksi ryhmää ulkomaalaisrikkomuksesta epäillyt sisämaassa turvapaikkaa hakeneet, joilla ei ole maahan tuloon oikeuttavia asiakirjoja Poliisihallitus

6 Ulkomaalaisrikkomukset 2007-2012
Poliisihallitus

7 Laittomaan maahantuloon liittyvä rikollisuus
2007 2008 2009 2010 2011 2012 LAITTOMAN MAAHANTULON JÄRJESTÄMINEN 68 86 104 103 87 91 TÖRKEÄ LAITTOMAN MAAHANTULON JÄRJESTÄMINEN 13 12 28 20 7 LUVATTOMAN ULKOMAISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖ 19 14 24 18 11 TYÖNANTAJAN ULKOMAALAISRIKKOMUS 61 57 122 108 136 117 ULKOMAALAISRIKKOMUS 1 003 1 173 1 200 1 288 1 358 1 262 LIEVÄ VALTIONRAJARIKOS 63 156 131 137 85 VALTIONRAJARIKOS 191 230 354 210 223 168 2012 Laittoman maahantulon järjestäjät TOP 5: Irak (16), Iran (7) Somalia(6) Nigeria(5) Ruotsi (4) Poliisihallitus


Lataa ppt "Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma 2012-2015 ja laittoman maahantulon tilanne Suomessa 14.12.1212 Mia Poutanen poliisitarkastaja Poliisihallitus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google