Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

©Tampereen kaupunki Vipu-projekti Videoneuvottelut hyvinvointipalveluissa Hankesuunnitelman esittely.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "©Tampereen kaupunki Vipu-projekti Videoneuvottelut hyvinvointipalveluissa Hankesuunnitelman esittely."— Esityksen transkriptio:

1 ©Tampereen kaupunki Vipu-projekti Videoneuvottelut hyvinvointipalveluissa Hankesuunnitelman esittely

2 ©Tampereen kaupunki 2 Sisältö •Hyvinvointipalvelujen videoneuvottelukäytäntöjen kehittämishanke •Tarkoituksena on hyödyntää videoneuvottelutekniikkaa niissä palveluprosesseissa, joissa visuaalisilla etäyhteyksillä saavutetaan lisäarvoa

3 ©Tampereen kaupunki 3 Tavoiteet •lisätä julkisten hyvinvointipalvelujen tasa-arvoista saatavuutta ja asiakaslähtöistä palvelutarjontaa tuomalla erityispalveluita ja erityisosaamista osaksi peruspalveluita sähköisen palvelukanavan kautta •luoda yhtenäinen toimintamalli ja pysyvät käytännöt videoneuvottelun käyttöön hyvinvointipalveluissa •tehostaa työajan käyttöä ja tuoda kustannushyötyjä

4 ©Tampereen kaupunki 4 Rakenteet •Toteutus 2007 – 2009 •Hankesuunnitelma 1-2/2007 Anni Lausvaara •Projektipäällikkö 8/2007- •Asiantuntijapalveluja TIO:sta videoneuvottelun käyttöönoton tueksi 50% työpanos. •Projektin rahoituksella sijaistetaan ne toimintayksiköiden työntekijät, jotka perehtyvät videoneuvottelun käyttöönottoon. •Teknologian toimittaa TIO yhteistyökumppaneineen

5 ©Tampereen kaupunki 5 Rahoitus •Rahoitus kaupunkikonsernin tietohallinnosta sähköisten palvelujen kehittämisohjelmasta –Vuodelle 2007 yhteensä 85 000 euroa. –Vuosille 2008 ja 2009 rahoitustarve arvioidaan olevan 175 000 euroa vuodessa + videoneuvottelujen palvelumaksut käyttäjämäärän mukaan. Päätöstä ei vielä ole. –Pääsääntöisesti laitteiden hankinta- ja käyttökustannukset yksikköjen omasta budjetista. •Muita rahoittajia tutkitaan (Tekes, KuntaIT) •Lisäksi osallistutaan kehittämishankkeisiin –Valtakunnallinen etätulkkaushanke ”Etätulkki.fi” 2007-2009. STM:n rahoitus yhteensä 993 000 euroa. –Perusopetus ja toisen asteen opetus ovat hakeneet opetushallituksen rahoitusta etäopetuksen kehittämiseen

6 ©Tampereen kaupunki 6 Videoneuvottelun käyttö •Videoneuvottelua käyttää viikoittain: –Hatanpään sairaalan ja TAYS:n etäkonsultaatioissa (radiologia) •Satunnaisempaa käyttöä: –vammaispalvelutoimisto, mielenterveystoimistot, perusopetus, sairaalakoulu, aikuislukio, 4 päiväkotia, Pirkanmaan tulkkikeskus, Tampereen ammattiopisto, hallinto, Päiväperho –Nykyisillä käyttäjillä runsaasti tarpeita uusiin avauksiin •Uusia käyttäjiä mm. –Lastensuojelu/Satama-Luotsi-Paussi, Perhetukikeskukset, Perheneuvola, Perheasiain yksikkö, Hervannan lääkäriasema, kirjastot, kotihoito/hyvinvointi TV, Kuusikkotapaamiset (6 työryhmää x 3-4 tapaamista/vuosi)

7 ©Tampereen kaupunki 7 Tarpeet •Korkealaatuinen videoneuvottelu: –Lääkäreiden konsultaatio –Viittomakielen tulkkaus –Etäopetus/koulutus isoille luokille •Perusvideoneuvottelu: –Neuvottelut kaupungin eri toimipisteiden välillä –Neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa kaupungin verkon ulkopuolelle (esim. TAYS, KELA, suuret kaupungit, lähikunnat) –Neuvottelut yksityisten palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa. •Pikaviestintä (kuva ja teksti): –Kaupungin työntekijöiden ja yhteistyökumppanien kesken Asiakkaiden kanssa (esim. viittomakieliset) •kahden keskinen, monen pisteen välillä, dokumenttien jako,

8 ©Tampereen kaupunki 8 Aikataulu •Syksy 2007 –Hyvinvointipalvelujen toimintayksiköiden (1. vaihe) tarpeiden tarkentaminen ja oikean videoneuvotteluratkaisun valinta –Ohjausryhmän ja projektiorganisaation luominen –Videoneuvottelulaitteiden toimittajien ja laitteiden kartoitus –Yhteistyö rinnakkaishankkeiden ja yhteistyökumppanien kanssa –Käytössä olevien videoneuvottelulaitteiden käytön turvaaminen 1.1.2008 jälkeen ja uusien videoneuvotteluratkaisujen kilpailutus (TIO) –Ensimmäiset hankinnat vuoden 2007 määrärahoilla •Vuosi 2008 –Videoneuvottelulaitteiden käytön tehostaminen ja päivittäminen toimintayksiköissä, joissa on jo videoneuvottelulaitteet –Videoneuvottelukäytäntöjen luominen uusiin toimintayksiköihin (laitehankinnat, käyttöönotto, koulutus) •Vuosi 2009 –Videoneuvottelukäytäntöjen laajentaminen •uusiin toimintayksiköihin •yhteistyö suurten kaupunkien kanssa •seutuyhteistyö

9 ©Tampereen kaupunki 9 Kustannus-hyöty-arviointi •Pysyvänä toimintamallina videoneuvottelujen käytön arvioidaan tuovan kustannushyötyjä minimissään 85 000 euroa vuodessa ja projektin takaisinmaksuaika on 5 vuotta. (Laskenta perustuu aluksi kahden linjan palveluissa saavutettaviin säästöihin.) •Hankkeen investoinneilla on mahdollista saavuttaa laajempikin hyöty mikäli toimintaa laajennetaan (perusopetus, seutukunnalliset ja maakunnalliset avaukset)

10 ©Tampereen kaupunki 10 Tiedotus •Toteutunut tiedotus –Hyvinvointipalvelujen jory 20.2.2007 –IT-arkkitehtuuriryhmä 23.2.2007 –Sote-tiedote 16.8.2007 –Tilaajaryhmän jory 25.9.2007 •Suunnitelma –www -sivut lokakuun 2007 aikana –Vuosittainen tiedotus kaupungin hallitukselle, kevät –08 alk. –Sap -projektihallintatyökalu 2008 alkaen –Vuoden 2008 alussa ensimmäisten käyttöönottojen jälkeen ulkoinen tiedotus yhteistyössä Hyken tiedotuksen kanssa

11 ©Tampereen kaupunki 11 Raportit ja arviointi •Väliraporttien tekeminen –Ensimmäinen raportti vuoden 2007 lopussa. •Hankkeen arviointi –Palautelomake videoneuvottelusta (e-lomake) –Arviointia väliraportissa


Lataa ppt "©Tampereen kaupunki Vipu-projekti Videoneuvottelut hyvinvointipalveluissa Hankesuunnitelman esittely."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google