Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISHAKU 2009

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISHAKU 2009"— Esityksen transkriptio:

1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISHAKU 2009
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN SUOMENKIELISEN KOULUTUKSEN JA AIKUISKOULUTUKSEN YHTEISHAKU JA VALINTAPERUSTEET Päivi Vaattovaara Hakutoimisto

2 Kevään yhteishaku AMK-tutkintoon johtava koulutus:
Hakuaika haku päättyy klo 16.15 Valintakokeet Valintojen tuloksista ilmoitetaan Paikan vastaanottamisesta ilmoitettava viimeistään tiistaina klo 16.15 Jonotusoikeus päättyy Jälkiohjauskirjeet hakijoille viimeistään Täydennyshaku AMK-tutkinto aikuiskoulutuksena: Hakuaika haku päättyy klo 16.15 Valintakokeet Valintojen tuloksista ilmoitetaan Paikan vastaanottamisesta ilmoitettava viimeistään tiistaina klo 16.15

3 Kevään yhteishaku Nettihaku nettihaku: kevään 2008 haun nettihakuprosentti oli 99,9% nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.15 hakijan täytettävä hakulomake tarkasti, varsinkin työkokemus- ja keskiarvotiedot yhteishakuun eivät kuulu: erikoistumisopinnot, vieraskielinen aikuiskoulutus, ESR-rahoitteinen koulutus eikä työvoimapoliittinen aikuiskoulutus

4 Kevään yhteishaku – Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 130 Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (30 paikkaa) 105 Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (20 paikkaa) Liikunnanohjaajakoulutus 558 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (20 paikkaa) Tradenomikoulutus 058 Liiketalouden koulutusohjelma (60 paikkaa) 142 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (40 paikkaa) Restonomikoulutus 728 Matkailun koulutusohjelma (40 paikkaa) Insinöörikoulutus 084 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma (30 paikkaa) 094 Rakennustekniikan koulutusohjelma (40 paikkaa) 171 Tietotekniikan koulutusohjelma (20 paikkaa)

5 Hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus
lukion oppimäärä tai yo-tutkinto, EB, IB, RP vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot (lukiotutkinnot ja ammatilliset 3-vuotiset tutkinnot, ei tarvitse olla korkeakoulukelpoinen lähtömaassa) Hakukelpoisuus vastaavalle alalle alle 3-vuotinen tutkinto tai ammattitutkinto vastaavan alan kelpoisuuden voi laajentaa yleiseksi suorittamalla lisäksi yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto vähintään 3 vuoden työkokemus tutkintoa vastaavalla alalla tutkinnon suorittamisen jälkeen

6 Suomenkielinen AMK-tutkintoon johtava koulutus
YLEISET VALINTAPERUSTEET Valinnassa pisteitä saa: aikaisemmasta koulumenestyksestä ensimmäisestä hakutoiveesta työkokemuksesta (ei: sosiaali- ja terveysala, luonnontieteiden ala sekä kulttuuriala) valintakokeesta valintakokeisiin lähetetään erillinen kutsu Kajaanin ammattikorkeakoulu noudattaa valtakunnallisia valintaperusteita ja hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun saman valintakoeryhmän valintakokeen (poikkeus: liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmassa oma valintakoe) opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes haussa käytetyt todistukset on tarkastettu

7 Käytettävä todistus ylioppilaat/lukion suorittaneet/yhdistelmä-opinnot (sis. lukion vähimmäisoppimäärän) suorittaneet hakevat lukion päättötodistuksen ja yo-todistuksen perusteella Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion todistuksella, arvosanakorotukset voi ilmoittaa ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkea-kouluun asti. Yo-arvosanat kerätään suoraan yo-tutkintorekisteristä. IB-abiturientit toimittavat kopion arvosana-arvioinnistaan mennessä ensisijaisen hakukohteensa hakutoimistoon, valinta on ehdollinen, kunnes amk on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen. ammatillisen perustutkinnon (myös näyttönä suoritettu)/koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden arvosanat otetaan tutkintotodistuksesta Keväällä 2009 ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat hakevat viimeisellä väliaikaisella todistuksella ja päättötodistusten arvosanat kerätään suoraan ammatillisista oppilaitoksista mikäli hakija on suorittanut sekä yo-tutkinnon/ lukion että ammatillisen tutkinnon, hän voi valita, mitä seuraavista vaihtoehdoista käyttää: hakeminen yo-tutkintotodistuksen perusteella hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella yksittäiset arvosanat yo-tutkinnosta ja keskiarvo ammatillisesta tutkintotodistuksesta

8 Harkinnanvarainen valinta
Hakijalle, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia, mutta jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot. Hakijan on otettava yhteyttä kaikkiin hakukohteina olevien ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihin. Hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Hakijan tulee saavuttaa vähintään 50% valintakokeen maksimipistemäärästä tullakseen valituksi. Kajaanin ammattikorkeakoulussa hakija täyttää normaalisti hakulomakkeen ja lisäksi erillisen lisälomakkeen ( jonka toimittaa koulu- ja työtodistuskopioiden kanssa hakutoimistoon hakuaikana.

9 Työkokemus Poikkeukset:
vähintään 16-vuotiaana ja ennen hakuajan loppua hankittu työkokemus huomioidaan 2 kk työkokemusta = 1 piste (hakulomakkeeseen merkitään täysinä kuukausina) yleinen työkokemus varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi työharjoittelua ja työssäoppimista ei lueta työkokemukseksi, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon osa-aikatyö: 150 tuntia tai 20 täyttä työpäivää (vähintään 7h/pv) = 1 kk yrittäjiltä todistus YEL- tai MYEL-vakuutuksesta todistukset tarkistetaan valituiksi tulleilta Poikkeukset: humanistisella ja kasvatusalalla sekä liikunta-alalla alakohtainen työkokemus ilmoitetaan valintakokeen yhteydessä > katso tarkemmin hakijan oppaat sosiaali- ja terveysalalla, kulttuurialalla ja luonnontieteiden alalla ei työkokemuspisteitä Merenkulkualalla, rakennusmestari- ja palopäällystökoulutuksessa vain ko. alan työkokemus luonnonvara-alalla yo-tutkinnolla hakevat saavat täydet työkokemuskuukaudet ammatillisesta tutkinnostaan

10 Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2022 – 130 Hoitotyön ko. Hoitotyön sv, aloituspaikkaa SYKSY 2009 2022 – 105 Hoitotyön ko. Terveydenhoitotyön sv, aloituspaikkaa SYKSY 2009 Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Koulumenestys Valintakoe _______ 65 HUOM! valintakokeeseen valmistava tehtävä - tehtävän ohjeistus amk:n internet-sivuilla - tehtävä tuodaan valintakoetilaisuuteen - jos ei ole tehty, valintakoepisteistä vähennetään 3 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 Sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys Opiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä asianomaisen alan tehtävissä toimimiselle.

11 Liikunnanohjaaja-koulutus
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2022 – 558 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, aloituspaikkaa SYKSY 2009 Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Koulumenestys ______30 Valintakoe _______ 65 Huom! Valintakoe ammattikorkeakoulukohtainen > tarkasta sisältö hakijan oppaasta! Ensimmäinen hakutoive ______5

12 Tradenomikoulutus Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
2022 – 058 Liiketalouden koulutusohjelma, aloituspaikkaa SYKSY 2009 Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Koulumenestys 55 yo-todistuksesta paras kieli (pitkä/lyhyt) Valintakoe ennakkomateriaali julkaistaan amk:ien kotisivuilla (ei saa olla mukana kokeessa) Työkokemus 5 Ensimmäinen hakutoive 5

13 Tradenomikoulutus Luonnontieteiden ala
2022 – 142 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, aloituspaikkaa SYKSY 2009 Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Koulumenestys 55 yo-todistuksesta paras kieli (pitkä/lyhyt) Valintakoe Ensimmäinen hakutoive 5

14 Restonomikoulutus Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
2022 – 728 Matkailun ko. 40 aloituspaikkaa SYKSY 2009 Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Koulumenestys 30 yo-todistuksesta paras kieli Valintakoe Työkokemus 10 Ensimmäinen hakutoive 5

15 Insinöörikoulutus Tekniikan ja liikenteen ala
2022 – 084 Kone- ja tuotantotekniikan ko aloituspaikkaa SYKSY 2009 2022 – 094 Rakennustekniikan ko aloituspaikkaa SYKSY 2009 2022 – 171 Tietotekniikan ko aloituspaikkaa SYKSY 2009 Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Koulumenestys 55 Valintakoe Ensimmäinen hakutoive 5 Työkokemus 5

16 Humanistinen ja kasvatusala
Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Koulumenestys 30 Valintakoe ja työkokemus 65 Ensimmäinen hakutoive 5 Katso tarkemmat valintaperusteet ammattikorkeakoulujen omista hakijan oppaista!

17 Kulttuuriala Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Koulumenestys 15
Valintakoe tai ennakkotehtävä ja valintakoe ___80 tai Ensimmäinen hakutoive 5 Katso tarkemmat valintaperusteet ammattikorkeakoulujen hakijan oppaista!

18 Luonnonvara ja ympäristöala
Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Koulumenestys 55 yo-tutkintotodistuksesta, paras lyhyenä kirjoitettu kieli Valintakoe Työkokemus 10 Ensimmäinen hakutoive 5

19 Aikuiskoulutus ja ylempi AMK-tutkinto yhteishaku 14.4. – 30.4.2009
Ammattikorkeakoulututkinto aikuiskoulutuksena: Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma, (20 paikkaa) Restonomikoulutus Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma, (20 paikkaa) Insinöörikoulutus Päivitysohjelma opistotutkinnosta AMK-insinööriksi, (5 paikkaa) Ylempi AMK –tutkinto: Insinöörikoulutus Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma, (12 paikkaa)

20 Ammattikorkeakoulututkinto aikuiskoulutuksena
YLEISET VALINTAPERUSTEET: koulutusohjelmakohtaiset kriteerit lisäksi vähintään 18-vuotiaana, hakuajan loppuun mennessä hankittua yleistä työkokemusta vähintään 2 vuotta osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi työharjoittelua ja työssäoppimista ei lueta työkokemukseksi, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon yrittäjyydestä oltava todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL -vakuutettu valinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkastettu tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset niissä koulutusohjelmissa, joissa valintakoe järjestetään harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee toimittaa kopiot todistuksista, joihin aikoo vedota, kaikkien hakutoiveidensa ammattikorkeakouluihin mennessä Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee toimittaa tutkintotodistukopio 1. hakutoiveen amk:n hakutoimistoon viimeistään mennessä

21 Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
Avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja hakukelpoisuuden ja kahden vuoden työkokemusvaatimuksen ei tarvitse täyttyä valinta tehdään valintakokeen perusteella jos suoritukset ovat jostain muusta ammattikorkeakoulusta kuin siitä, johon ollaan hakemassa, hakijan on toimitettava opintosuoritusote viimeistään kaikkien hakutoiveiden ammattikorkea-kouluihin

22 Tradenomikoulutus Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Liiketalouden koulutusohjelma, esimiestyö, 20 aloituspaikkaa Pohjakoulutusvaatimus: Ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Opiskelija voi saada hyväksilukuja aikaisemmista opinnoista. Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Valintakoe _______70 valtakunnallinen valintakoe ennakkomateriaali julkaistaan – Internetissä osoitteessa ei saa olla kokeessa mukana alin hyväksytty pistemäärä 30 pistettä Työkokemus _______20 hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (2 vuotta) ylittävästä koulutusalakohtaisesta työkokemuksesta 2 kk = 1 piste Ammattikorkeakoulun/avoimen amk:n opinnot 10 saman koulutusalan opinnot 3 op=1 piste, 6 op=2 pistettä jne., 27 op=10 pistettä

23 Restonomikoulutus Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma, 20 aloituspaikkaa Pohjakoulutusvaatimus: Ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Opiskelija voi saada hyväksilukuja aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella enintään 90 opintopistettä. Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Valintakoe _______70 valtakunnallinen valintakoe alin hyväksytty pistemäärä 30 pistettä Työkokemus _______20 hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (2 vuotta) ylittävästä koulutusalakohtaisesta työkokemuksesta 2 kk = 1 piste Ammattikorkeakoulun/avoimen amk:n opinnot 10 saman koulutusalan opinnot 3 op=1 piste, 6 op=2 pistettä jne., 27 op=10 pistettä

24 Insinöörikoulutus Tekniikan ja liikenteen ala
Päivitysohjelma opistotutkinnosta amk-insinööriksi, 5 aloituspaikkaa - kone- ja tuotantotekniikan ko. 1 aloituspaikka - rakennustekniikan ko. 2 aloituspaikkaa - tietotekniikan ko. 2 aloituspaikka Pohjakoulutusvaatimus: Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Tutkintotodistus ______70 äidinkieli/viestintä, matematiikka tai paras ammatti- aineista, paras kieli (pitkä tai lyhyt)(ei äidinkieli), päättötodistuksen keskiarvo Työkokemus ______20 hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (2 vuotta) ylittävästä koulutusalakohtaisesta työkokemuksesta 2 kk = 1 piste Ammmattikorkeakoulun/avoimen amk:n opinnot 10 3 op=1 piste, 6 op=2 pistettä jne., 27 op=10 pistettä Tekniikan ja liikenteen ala

25 Ylempi AMK -tutkintoon johtava koulutus
YLEISET VALINTAPERUSTEET: hakukelpoisuuden antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta Kajaanin amk:ssa hyväksytään myös aiemman opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen suoritettua työkokemusta tällöin vähintään yksi vuosi on oltava ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen yrittäjyydestä todistus, että on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu pisteitä saa 3 vuotta ylittävästä työkokemuk-sesta, joka on hankittu alalta, jolle on hake-massa tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on työkokemus tulee olla hankittu viimeistään ei harkinnanvaraista valintaa valinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkastettu

26 Insinööri (ylempi AMK)
Tekniikan ja liikenteen ala Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma, 12 aloituspaikkaa Toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan amk:n kanssa Pohjakoulutusvaatimus: Insinööri (AMK) tai muu tekniikan alan soveltuva korkeakoulututkinto. Muut kuin teknispainotteiset ammattikorkeakoulu-tutkinnot harkitaan tapauskohtaisesti. Edellytyksenä on silloin yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettu kandidaatin (tai maisterin) tutkinto. Valintapisteet (yhteensä 100 pistettä) Valintakoe 26. – sisältää ennakkotehtävän yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa (ei hyväksytä muiden ammattikorkeakoulujen valintakoetulosta) Opinnäytetyön arvosana ________ 30 Työkokemus 20 hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (3 vuotta) ylittävästä työkokemuksesta 2 kk = 1 piste työkokemus on oltava alalta, jolle ollaan hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on


Lataa ppt "KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISHAKU 2009"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google