Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 23.5.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 23.5.2013."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 23.5.2013 30.6.20141

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Vakausjulkaisun teemat  Kansainvälinen toimintaympäristö  Kotimainen toimintaympäristö ja finanssisektori  Infrastruktuuri  Toimet rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi 30.6.20142

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kansainvälinen toimintaympäristö 30.6.20143

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kaksijakoinen tilanne: rahoitusmarkkinat elpyneet, reaalitalous heikkenee Euroopan valtioiden luottoriskiltä suojautumisen hinnat laskeneet Bruttokansantuotteen kehitys heikentynyt myös luotto- luokitukseltaan hyvissä maissa 30.6.20144

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ulkomailta Suomeen välittyvät uhkakuvat  Odotettua heikompi talouskehitys –Negatiivinen vaikutus kotimaisiin yrityksiin ja kotitalouksiin –Finanssisektorin kannattavuuspaineet ja rahoituksen välityksen häiriöt –Uhka kasvavista julkisen talouden ongelmista  Euroopan rahoitusjärjestelmän kriisiytyminen –Luottamuksen heikkeneminen, velkakriisin puhkeaminen uudelleen –Mahdollinen negatiivinen vaikutus myös Suomen valtion ja pankkisektorin varainhankintaan, sillä riippuvuus ulkomaisista rahoituslähteistä suuri  Matalan korkotason kielteiset sivuvaikutukset 30.6.20145

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Pitkään jatkuvan matalan korkotason kielteiset vaikutukset  Pienentää pankkien korkokatteita ja vakuutusyhtiöiden sijoitustuottoja, asettaa paineita kannattavuudelle  Helpottaa velanhoitorasitusta, lisää lainanhoitojoustojen käyttöä, viivästää velkaantumisen purkamista  Tuottohakuisuuden kautta vaikuttaa sijoitusten suuntautumiseen, voi vääristää riskien hinnoittelua ja ylikuumentaa hintoja 630.6.2014

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotimainen toimintaympäristö ja finanssisektori 30.6.20147

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Velkaantuminen ja reaalitalouden kehitys suurimpia riskejä Suomen rahoitusjärjestelmälle Pankkien tämänhetkinen kestävyys Makrotalous Asuntojen hinnat VelkaantuneisuusRiskipreemiot Kesäkuu 2011Kesäkuu 2012Toukokuu 2013 Uloimmat arvot kuvastavat suurempia riskejä. Lähteet: NASDAQ OMX Helsinki, pankit, Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 30.6.20148

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Yritysten lainakannan kasvu hidastunut 30.6.20149

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Lainamarginaalit kasvaneet eniten pienissä yrityslainoissa 30.6.201410

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Yritysten JVK-rahoitus kasvanut 30.6.201411

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien velkaantuminen jatkunut – valtaosa velasta asunto- tai remontointilainaa 30.6.201412

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Velkarasitus ja riskit jakautuneet epätasaisesti 30.6.201413

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Asuntojen suhteelliset hinnat yli keskimääräisen pitkällä aikavälillä 30.6.201414

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen pankkisektori: vakavaraisuussuhde kohentunut vaikka oma pääoma hieman supistunut 30.6.201415

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Korkotason mataluus heikentää pankkitoiminnan kannattavuutta 30.6.201416

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Heikko talouskehitys lisää luottoriskejä 30.6.201417

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Riippuvuus kansainvälisestä markkinarahoituksesta suuri 30.6.201418

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Pankit lisänneet katettujen JVK-lainojen käyttöä 30.6.201419

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen pankkijärjestelmä on keskittynyt 30.6.201420

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Infrastruktuuri 30.6.201421

22 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Maksu- ja selvitysjärjestelmät murroksessa  Kansainvälistyvän infrastruktuurin haasteet –Lisääntynyt kilpailu infrastruktuuripalveluissa –Mittakaavaetujen hyödyntäminen –TARGET2-Securities ja eurooppalainen yhdenmukaistus  Muutokset ja toimintojen tehostaminen toimintavarmuuden ja palvelutason kustannuksella? –Markkinakonsultaatioiden tärkeys –Jatkuvuus- ja varautumisjärjestelyt –Erityisryhmien tarpeet: esteetön maksaminen 30.6.201422

23 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Toimet rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi 30.6.201423

24 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1) Suomessa harkittava lisävaatimuksia systeemisesti merkittäville pankeille  Pankkikriisien seuraukset vakavat keskittyneessä pankkijärjestelmässä, kuten Suomessa  Muut Pohjoismaat kiristämässä systeemisesti merkittävien pankkien sääntelyä  Sääntelyn oltava mahdollisimman yhdenmukaista kansainvälisesti ja erityisesti Pohjoismaissa 30.6.201424

25 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 2) Suomessa varmistettava keinot asuntoluotonantoon liittyvien riskien pienentämiseksi  Mikään maa ei ole turvassa asunto- ja kiinteistökriiseiltä –2000-luku: Espanja, Irlanti, Yhdysvallat, Tanska, Alankomaat… –Suomen 1930- ja 1990-luvun talous- ja pankkikriisit  Kansainväliset kokemukset: lainakatolla voidaan hillitä asuntoluotonannon liiallista kasvua ja asuntojen hintojen liiallista nousua  Finanssivalvonnan nykyinen lainakattosuositus ei selvitysten valossa ole riittävä –Sitova lainakatto tarvitaan makrovakausvälineeksi 30.6.201425

26 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 3) Pankin velkoja ja muita tase-eriä voitava käyttää kriisinratkaisussa  Pankkien tehokas elvytys ja kriisinratkaisu edellyttää mahdollisuutta kirjata vaikeuksiin ajautuneen pankin taseessa olevia velkoja alas tai muuntaa osakepääomaksi (bail-in)  Pääsääntö on bail-in; bail-out on vain poikkeus ja perustuu erilliseen poliittiseen harkintaan  Velkojavastuun tulisi ensisijaisesti kohdistua niihin velkojiin, joilla parhaat edellytykset arvioida ja hinnoitella riskejä (markkinakuri)  Kriisinratkaisun toimivuutta parantavat erityiset bail-in- eli sijoittajanvastuu-instrumentit 30.6.201426

27 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 4) Yritysrahoituksen toimivuus varmistettava  Yritysrahoituksen toimivuus elintärkeää talouskasvulle  Suomessa EU-maiden vertailussa hyvä yritysrahoituksen tilanne, rahoitusehdot kuitenkin tiukentumassa  PK-yritykset riippuvaisia pankkirahoituksesta  Edistettävä rahoituslähteiden monipuolisuutta, erityisesti PK-yritysten rahoituksen saatavuudesta huolehdittava –Kotimaisten joukkovelkakirjamarkkinoiden käynnistäminen –Euroopan tasoiset mahdolliset toimenpiteet 30.6.201427


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 23.5.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google