Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

T Tietotekniikan työkurssi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "T Tietotekniikan työkurssi"— Esityksen transkriptio:

1 T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi
Informaatiopaketti

2 Luennon sisältö ja tavoitteet
Kurssin esittely ja järjestelyt Taulukkolaskenta Alkeisohjelmointi Visual Basicilla

3 Tietotekniikan perusopetus TKK:lla
T Tietotekniikan peruskurssi (3 op) sl T Tietotekniikan työkurssi (3 op) kl T / T Ohjelmoinnin perusteet Y / Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1 (5 op) kl/sl T / T Tietorakenteet ja algoritmit Y/T (5 op) kl T Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2 (6 op) kl

4 T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi (3 op)
Kurssilla tutustutaan käytännössä tietotekniikan hyödyntämiseen opiskelussa ja työelämässä Työkurssi  harjoitustyö, ei tenttiä Kaikille hyödyllinen Harjoitustyön palautus Optimassa Tiedotus kurssin kotisivujen kautta

5 Kurssin henkilökunta Vastuuopettaja (Aura Paloheimo)
Kurssin sisältöön liittyvät asiat Kurssikorvaavuudet Pääassistentti (Aliisa Pietilä) Käytännön järjestelyihin liittyvät asiat Harjoitusassistentit Harjoitusryhmiin ja -tehtäviin liittyvät asiat Harjoitustöiden vastaanotto ja arvostelu Sähköpostiosoite ensisijaisesti:

6 Kurssin viestintä Noppa-sivut Optima Sähköposti: T-106.1061@cs.hut.fi
Kurssiuutiset Aikataulut Oppimateriaali Harjoitustyöohjeet Arvosanat Optima Harjoitustyöpalautukset Sähköposti:

7 Kurssin sisältö ja tavoitteet
Toimistotyökalujen mielekkään käytön oppiminen Taulukkolaskenta: Excel Excelin ominaisuuksien täydentäminen ja ohjelmoinnin perusteiden oppiminen Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmointikielen avulla Tekstinkäsittely: Word Esitysohjelmat: PowerPoint Kurssilla EI käsitellä VBA:n hienouksia ja pidemmälle menevää ohjelmointia eikä muita ohjelmointikieliä Erikoisgrafiikan tai -julkaisujen tuottamista ja taittamista

8 Miksi tällainen kurssi?
Ohjelmien mielekäs ja tehokas käyttö säästää ihmisten aikaa ja parantaa työn laatua Kurssilla opitut asiat auttavat opiskelun eri vaiheissa Kurssista on hyötyä työelämässä Työnhaussa Työn tehokkaassa suorittamisessa Johto- ja hallinnollisissa tehtävissä tukena Raportoinnissa, dokumentaatiossa, … Voit käyttää omaa aikaasi ”tärkeämpiin” asioihin…

9 Kurssin suorittaminen
Luennot Itseopiskelu Opiskelun tuki kurssin osoitteessa Harjoitukset Kahdeksan harjoitusta, jotka pakollisia Harjoitustyö Pakollinen, määrää arvosanan Ensisijaisesti pareittain (huom! samassa harjoitusryhmässä), saa tehdä yksinkin Harjoitustyöpäivystykset Demonstroidaan oman harjoitusryhmän assistentille oman harjoitusryhmän ajankohtana Harjoitustyöstä tulee lisää ohjeita kurssin kotisivuille ennen kolmatta luentoa Palautekyselyyn vastaaminen

10 Harjoitukset Harjoitukset ovat pakollisia
Kerran viikossa aina samaan aikaan Pidetään tietokoneluokissa Harjoitusmateriaali on Nopassa

11 Jos et pääse oman ryhmäsi harjoitukseen
Ensisijaisesti harjoitukset pitää suorittaa omassa ryhmässä Jos on yksittäinen este, voi vierailla toisessa ryhmässä, mikäli siellä on tilaa Yhden harjoituskerran saa tehdä itsenäisesti kotona (jos ei pääse vierailemaan toisessa ryhmässä), jos asiasta on sopinut etukäteen ja näyttää tulokset assarille Rästikerrat järjestetään keväällä (tarkempi aikataulu myöhemmin)

12 Harjoitustyö Aihe ”todellinen” opiskelu- tai työtehtävä
Oma aihe tai valitse annetuista aiheista Harjoitustyön tulee sisältää Tiedon muokkausta Excel-ohjelman avulla VBA-työkalu(ja) Wordilla tehty raportti PowerPoint-esitys Ensisijaisesti pareittain, saa tehdä yksinkin Parin tulee olla samasta harjoitusryhmästä Harjoitustyö määrää arvosanan Tarkemmat ohjeet tulevat kurssin Noppa-sivulle

13 Harjoitustyön sisältö ja arvostelu
Excel Funktioiden käyttö Kuvaajien käyttö Siisteys ja selkeys Visual Basic Koodin rakenne Käyttöliittymä Tarkoituksenmukaisuus Toimivuus Word Raportin rakenne Automaattitoiminnot Objektien käyttö Siisteys ja selkeys PowerPoint Kalvopohjan määrittely Shapes/muiden objektien käyttö Animaatioefektit

14 Harjoitustyön palautuksesta
Ilmoittaudu Optimassa kurssille Harjoitustyö palautetaan oman ryhmän palautuslaatikkoon Ilmoittaudu

15 Kurssilla tarvitset Käyttäjätunnuksen Aallon koneisiin
Ilmoittaudu harjoitusryhmään Oodissa Lisämateriaalia? Officesta ja VBA:sta on saatavilla lukuisia kirjoja Linkkejä kurssin kotisivuilla

16 Kurssin kehittäminen – palaute
Kurssin kehittämiseksi tarvitsemme palautetta Harjoituksista Oppimateriaalista Harjoitustyöstä Kurssin käytännön järjestelyistä Kurssista yleensä Palaute annetaan kurssin lopussa kurssikyselyn kautta Voit lisäksi antaa aina palautetta suoraan opetushenkilökunnalle Kiitos avustasi!

17 Kurssin motto: ”Säästämme aikaa ja nostamme laatua…”

18 Microsoft Office 2010 -tuoteperhe
tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kalvoesitykset, muistiinpanot, sähköpostit ja kalenteri, taitto, tietokannat MS Office on ohjelmakokonaisuus, jonka eri osilla sama toimintaideologia. Ohjelmat on suunniteltu tehokkaaseen yhteiskäyttöön.

19 Office-ohjelmat koostuvat objekteista
Application (sovellus) Workbook (työkirja) Sheet (sivu) Range (alue) Rakennettu VBA:n avulla Objekteja voidaan käyttää eri ohjelmissa Yhteisiä objekteja on monia

20 VBA-ohjelmointiympäristö
Visual Basic for Applications Ohjelmointityökalu, joka toimii Office-sovellusten päällä → makrotyökirja, makrodokumentti, makroesitys Jatketaan Office-sovellusten osaamista Tehostetaan toimintoja Excel: alottelijalle hyvä ohjelmointiympäristö Word: VBA-projektit usein asiakirjamalleihin (.dotx) PowerPoint: Melko harvinainen ympäristö VBA- ohjelmointiin Excel: helppo ensimmäinen kokemus ohjelmoinnista. Nauhoitetaan makro ja tutkitaan sen koodia. Excel ympäristönä: työkirjan toimintojen tehostaminen on luonnollinen jatkumo työkirjaan halutuista toiminnoista. Word-asiakirjan VBA-projektit: usen asiakirjamalleihin. Ohjelmointikoodilla voidaan esim. Tuottaa käyttäjälomake, joka kysyy käyttäjältä perustiedot ennen asiakirjan kirjoittamista. Kun käyttäjä kirjoittaa tiedot lomakkeelle ja hyväksyy lomakkeen, se asettaa tiedot asiakirjaan automaattisesti oikeille paikoilleen, esim asiakirjan ylä- ja alatunnisteisiin. Access

21 Taulukkolaskenta Tehokas perustyökalu Soveltuu moneen tehtävään
Yleisesti käytössä Microsoft Excel Käytetyin Runsaasti ominaisuuksia Toimii Windows-ympäristössä Yhteiskäyttöisyys Office-ohjelmien kanssa

22 Mihin taulukkolaskentaa voidaan käyttää?
Laskemiseen Tilastollisen tiedon käsittelyyn Graafisten kuvaajien piirtämiseen Automaattisten lomakkeiden tekemiseen Yksinkertainen tietokannan luomiseen Tiedon jäsennys ja muokkaaminen Yksinkertainen tiedon esittämiseen Raporttien liitteet Lisäominaisuuksia VBA:n avulla

23 Taulukkolaskennan periaate
Taulukkolaskennassa on käytössä ”ääretön” ruudukko Jokaisella ruudulla eli solulla on yksilöllinen osoite Jokaisella solulla on oma tietosisältönsä, joka voi olla lukuarvo, teksti, funktio, viittaus toiseen soluun tai näiden yhdistelmä Mistä tahansa solusta voidaan viitata mihin tahansa toiseen soluun ohjelman sisällä … Siis jo kerran käsiteltyä tietosisältöä voidaan käyttää uuden käsittelyn lähtökohtana

24 Excel solu (cell), rivi (row) ja sarake (column)
suhteellinen ja suora viittaus kaavoja monipuolisesti, omien kaavojen teko mahdollista Harjoitustyö: Mieti aihetta. (Etsi itsellesi pari ensimmäisellä harjoituskerralla.)

25 VBA

26 Ohjelmoinnin hyödyt usein toistuvien toimintojen automatisointi
toisille tehtävien sovellusten tekeminen saadaan tehtyä räätälöityjä sovelluksia yksinkertaisesti saadaan tietokone toimimaan käyttöjärjestelmä kaikki sovellukset tietoliikenne

27 VBA -ohjelmointikieli
kehitetty Windowsiin – erityisesti Officeen yhdenmukainen kehitysympäristö ja yhtenäinen lausekieli kaikissa sovelluksissa käyttää hyväksi Office-ohjelmien toimintoja helppokäyttöinen sisältää automaattisia toimintoja makrojen nauhoittaminen mahdollista kattavat help-toiminnot

28 VBA:n rakenne objekteja voidaan käyttää eri ohjelmissa
Sovellus Sovelluksen toiminnot ja laajennukset Työkirja Taulukkosivu Graafinen objekti Ikkuna Nimetty alue objekteja voidaan käyttää eri ohjelmissa yhteisiä objekteja on monia viitataan isä.poika.pojanpoika Solu Grafiikan objektit Solun arvo Solumuotoilu

29 VBA -editori Office 97-2010:ssä yhtenäinen editori käynnistetään
Developer > Code > Visual Basic ALT+F11 editorissa useita ikkunoita (View-valikko) projekti-ikkuna (moduulit) koodi-ikkuna (ohjelmakoodi) ominaisuus-ikkuna työkalurivi

30 VBA Officen sovelluksissa
Visual Basic for Applications, VBA ohjelmakoodi tallentuu moduuleihin, jotka näkyvät projekti- ikkunassa esim. jokaista Excelin työkirjan sivua kohti on oma moduulinsa yleisemmät funktiot ja makrot kirjoitetaan erillisiin moduuleihin voidaan tehdä funktioita suoraan Excelin käyttöön makroja toimintasarjoja varten mahdollistaa monien monimutkaistenkin sovellusten tekemisen

31 VBA -ohjelman käynnistäminen
forms-toiminnot painikkeet valikot käynnistäminen sovelluksesta funktion kutsu suoraan Excelin solusta automaattinen käynnistys käynnistämällä VBA -editorista VBA –koodista / aliohjelmasta makrolistasta VBA –editorista työkaluriviltä omasta valikosta

32 Automaattinen käynnistys
liittyvät tiettyihin VBA:n objekteihin ennalta määriteltyjen tapahtumien pohjalta Excelissä voit käynnistää Worksheets: Open, BeforePrint, BeforeSave ja BeforeClose Sheets: Calculate ja SelectionChange valintaikkunat: Click, Initialize ja Terminate ActiveX-ohjausobjektit: Click, GotFocus ja LostFocus makrovirusten apuväline 

33 Yksinkertainen VBA -ohjelma
Sub Main() Dim temp As Double temp = InputBox("Fahrenheit-lämpötila?") MsgBox Celsius(temp) & " astetta Celsiusta" End Sub Function Celsius(fDegrees As Double) As Double Celsius = (fDegrees - 32) * 5 / 9 End Function Ohjelma kysyy ikkunassa lämpötilaa fahrenheit-yksiköissä ja kutsuu Celsius-funktiota, joka muuttaa arvon celsius-asteiksi. Lopuksi ohjelma tulostaa ikkunassa tämän celsiukseksi muutetun lämpötilan.

34 Aliohjelmat ja funktiot
kaikki ohjelmakoodi kirjoitetaan komentosarjoihin, jotka ovat joko aliohjelmia (Sub) tai funktioita (Function) komentosarjat kokonaisien ohjelmien loogisia rakennuspalikoita yksi aliohjelma tai funktio suorittaa yhden, mahdollisimman yksinkertaisen tehtävän komentosarjat koostuvat peräkkäisistä käskyistä eli lauseista

35 Ohjelmointikielen perustoiminnot
tiedon siirto ohjelman ja ulkomaailman välillä syöttö ja tulostus näytölle ja kirjoittimelle tiedostojen ja objektien käsittely tiedon tallentaminen ohjelman suorituksessa matemaattiset toiminnot vertailutoiminnot ohjelman suorituksen ohjaaminen valinnaiset toiminnot: if-lause toisto: for- ja while-silmukat ohjelman rakenteen määrittely kielen määrittely – syntaksi ja semantiikka

36 Syöttö ja tulostus syöttö ja tulostus tarkoittaa kommunikointia
käyttäjän ja ohjelman välillä muiden laitteiden ja ohjelmien kanssa syötteellä käyttäjä vaikuttaa ohjelman kulkuun syöte voidaan antaa esimerkiksi näppäimistöltä tai tiedostosta ohjelma antaa tulosteen esimerkiksi näyttöruudulle, tiedostoon tai kirjoittimelle

37 Tietojen syöttö ohjelman aikana
ohjelman ikkunat MsgBox ja InputBox Forms-ikkunat sovellukset Excelin solu valikoista valitut arvot staattiset: samat ohjelman suorituksen ajan dynaamiset: muuttuvat suorituksen mukaan vaikuttamistavat: VBA -koodin käynnistäminen tai tilan ilmaiseminen

38 Käyttöliittymä – User Interface
käyttöliittymän avulla käyttäjä kommunikoi tietokoneen kanssa VBA tarjoaa lukuisia ”visuaalisia” käyttöliittymän tekotapoja ikkunat valikot käyttöliittymä pitää rakentaa siten, ettei ohjelma pysty ”kaatumaan” käyttäjän toimesta käyttöliittymän tulee olla selkeä ja tarkoituksenmukainen

39 Esimerkki: InputBox- ja MsgBox-funktiot
Sub NoudaNimi() Dim omaMuutt As String omaMuutt = InputBox("Anna nimesi:") MsgBox omaMuutt, 0, "Nimesi:" End Sub InputBox:n palauttamaa arvoa (käyttäjän nimi) käytetään proseduurissa, joten sen argumentti on sulkeissa, toisin kuin MsgBox-funktiolla.

40 Mikä on muuttuja? muuttuja on nimetty pala muistia
muuttujalle voidaan tallentaa ohjelman suorituksen aikana tietoa lukuja tekstiä muuta määriteltyä tietoa muuttujan arvoa voidaan muuttaa: m=m+2 muuttujan arvo voidaan välittää funktiolle ja saada funktiolta paluuarvona suuri osa ohjelman toiminnasta perustuu muuttujille tallennettuun tietoon

41 Yksinkertainen VBA -ohjelma
Sub Main() Dim temp As Double temp = InputBox(”Fahrenheit lämpötila?”) MsgBox(Celsius(temp) & " astetta Celsiusta“) End Sub Function Celsius(fDegrees As Double) As Double Celsius = (fDegrees - 32) * 5 / 9 End Function =-merkillä sijoitetaan temp-muuttujaan eri arvoja.

42 Esimerkki: If…Then…Else -rakenne
Sub VertaaSolu() Dim Luku As Integer Luku = Worksheets("Taul1").Range("A1").Value If Luku < 10 Then Arvo = ”Alle 10” Else Arvo = ”10 tai yli” End If Worksheets("Taul1").Range("A2").Value = Arvo End Sub Jos If-rakenne ei mahdu yhdelle riville, se pitää päättää End If-lauseeseen.

43 Esimerkki: For...Next -silmukka
Sub Äänimerkit() For x = 1 To 50 Beep ’huomautus esimerkki Next x End Sub Beep-lause saa aikaan tietokoneen kaiuttimesta äänimerkin, jonka taajuus ja kesto ovat konekohtaisia.

44 Esimerkki toistosta: while silmukka
Dim Counter As Integer Counter = 0 ’ Aloitusarvo While Counter < 20 ’ Vertailu Counter = Counter + 1 ’ Laskurin kasvatus Wend ’ Silmukan lopetus ’ kun Counter > 19

45 Harjoitustyö: Mieti aihetta
Harjoitustyö: Mieti aihetta. (Etsi itsellesi pari ensimmäisellä harjoituskerralla.)

46 Kysymyksiä


Lataa ppt "T Tietotekniikan työkurssi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google