Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VBA –ohjelmoinnin perusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VBA –ohjelmoinnin perusteet"— Esityksen transkriptio:

1 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Ehtolause If If ehto = tosi Then tee tätä Else* tee sitä* End If Työkirjassa If(Ehto=Tosi;tätä;sitä) *Vapaaehtoinen

2 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Laajennettu ehtolause If If ehto = 1 Then MsgBox "1.valinta” ElseIf ehto = 2 Then MsgBox "2.valinta" Else MsgBox "Ei valintaa” End If

3 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Harjoitus I Tee ohjelma, joka lukee luvun solusta A1 ja kertoo luvun kahdella, mikäli luku on alle 100 Ohjelma käynnistetään napista Koodaa ohjelma moduuliin ja anna ohjelmalle nimeksi Sub KaannaLuvut() End Sub

4 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Ehtolause If (And ja Or) If ehto = 1 Or ehto = 2 Then MsgBox "1. tai 2.valinta" ElseIf ehto = 2 And ehto = 3 Then MsgBox "2. ja 3.valinta" Else MsgBox "Ei valintaa" End If

5 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Harjoitus II Tee ohjelma, joka lukee kaksi lukua soluista C1 ja D1 Mikäli luku solussa D1 on suurempi kuin C1, vaihda lukujen paikkoja keskenään, muussa tapauksessa jaa molemmat luvut kahdella Ohjelma käynnistetään napista

6 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Toistolause Do Loop While i = 1 Do Range("A" & i).Value = i i = i + 1 Loop While i < 100 Mitä kyseinen looppi tekee?

7 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Toistolause FOR For i = 1 To 100 Range("A" & i).Value = i Next Mitä kyseinen looppi tekee? Ikuisen loopin katkaisu <Ctrl+Break>

8 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Harjoitus III Tee ohjelma, joka tulostaa luvun 3 kertotaulun 100:n asti 1 * 3 = 3 2 * 3 = 6 3 * 3 = 9 100 * 3 = 300

9 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Harjoitus IV Tee ohjelma, joka tulostaa sarakkeen A 1. riville yhden *, 2. riville ** … ja 10. riville ********** * ** *** **********

10 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Toimintaohjatut aliohjelmat VBA:ssa on useita toimintaohjattuja aliohjelmia, eli ohjelmia jotka käynnistyvät jostakin tapahtumasta. esim. Private Sub Workbook_Open() Private Sub Worksheet_Calculate() Private Sub Worksheet_Activate() Ohjelman nimi kertoo käynnistystavan

11 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Toimintaohjatut aliohjelmat Juuri toimintaohjattujen aliohjelmien takia VBA:lla on suhteellisen helppo kirjoittaa Viruksia! Jos haittaohjelma käynnistetään esim. Workbook_Open aliohjelmasta, ei käyttäjä välttämättä edes tiedä käynnistäneensä mitään muuta kuin Excelin

12 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Toimintaohjatut aliohjelmat Työkirjakohtaiset aliohjelmat ThisWorkbook Workbook

13 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Toimintaohjatut aliohjelmat Sivukohtaiset ohjelmat ThisWorksheet Worksheet

14 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Harjoitus V Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjän nimen sivulle 1 tultaessa ja tulostaa nimen soluun A1 Käytä InputBoxia nimi = InputBox(”Anna nimesi”)

15 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Harjoitus VI Tee ohjelma, joka tallentaa tiedoston aina kun sivulta 3 poistutaan Vinkki: Nauhoita makro ja katso koodi sieltä

16 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Harjoitus VII Tee ohjelma, joka kirjoittaa sivulle 3, sarakkeeseen XFD, ensimmäiselle vapaalle riville tiedoston käyttäjän nimen ja sulkemisajan Christian Brade :10 Application.UserName & ” ” & Now() Ctrl+nuoli ja suhteellinen liikkuminen

17 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Lomakkeet Esimerkki

18 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Lomakkeet Editorissa Insert – UserForm Lomakkeita tehdään helpottamaan tiedon hakemista ja syöttämistä sivuille Kontrollit ovat toimintaohjattuja Aliohjelman saa luotua tuplaklikkaamalla kontrollia. esim. Private Sub CommandButton1_Click()

19 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Label (Otsikko) -caption TextBox (Kirjoituslaatikko) –text ComboBox (Alasvetolaatikko) -text -.additem ”arvo” CheckBox (Valintaruutu) -caption -value (true/false) OptionButton (Valintanappi) -caption -ryhmään Framen avulla Image (Valokuva) –picture -koodissa LoadPicture() CommandButton (Nappi) -caption

20 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Harjoitus VIII. Tee oheinen laskuri TextBox ComboBox (.AddItem ”EUR”) CommandButton Label

21 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Lomakkeet Lomakkeen kutsu (ulkopuolelta) UserForm1.Show Lomakkeen sulkeminen (lomakkeesta) Unload Me

22 VBA –ohjelmoinnin perusteet
Microsoft Visual Basic Help <F1> Helpin käyttäminen kannattaa opiskella. Avaa Visual Basic –editori ja paina F1 Voit myös hakea tietoa sanasta maalaamalla sen hiirellä ja painamalla F1


Lataa ppt "VBA –ohjelmoinnin perusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google