Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oikeus hyvään elämään Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskus Tilannekatsaus 30.11.07 Matti K. Hakala Virve Kentta Anne Laakso.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oikeus hyvään elämään Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskus Tilannekatsaus 30.11.07 Matti K. Hakala Virve Kentta Anne Laakso."— Esityksen transkriptio:

1 Oikeus hyvään elämään Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskus Tilannekatsaus Matti K. Hakala Virve Kentta Anne Laakso Jarno Tuimala

2 Virvelinrannan konsepti
VIRVELINRANTA = Valtakunnallinen vammaispalveluiden kehittämis-, koulutus- ja resurssikeskus ”Mikään mikä liittyy vaikeavammaisuuteen ei ole vierasta Virvelinrannassa” ”Virvelinrannan kautta jokainen saa omalle toiminnalleen lisäarvoa” Kumppaniverkosto, missä jokaisella on oma tärkeä roolinsa vammaispalvelukentässä Tehtävät: Tuottaa paikallisesti ja alueellisesti (valtakunnallisesti) laadukkaita vaikeavammaisten palveluita Luoda uutta toimintaa, menetelmiä, konsepteja, teknologiaa, apuvälineitä ja yrittäjyyttä vammaistoimialalle Verkottaa alan toimijoita, palveluita ja teknologiaa Verkottaa yhteiskunnan palveluita osaksi Virvelinrannan toimintaa Järjestää vammaistoimialan valtakunnallista koulutusta sekä tapahtumia

3 Virvelinrannan keskeiset toiminnot
KOORDINOINTI TOIMINNOT VIRVELINRANNAN PALVELUTUOTANTO VIRVELINRANNAN KEHITTÄMISTOIMINNOT ”TOIMITUSJOHTAJA” ”RESURSSIKESKUS” ”KEHITTÄMISKESKUS” HOTHAT TUKIKESKUS Uudenmaan erityspalvelut Ky Pääjärven Ky TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS RESURSSIEN YHTEISKÄYTTÖ MARKKINOINTI/ BRÄNDIN KEHITYS PÄIVÄTOIMINTAKESKUS BUSINESS PARK 100m2 kehittämistilat Hämeenlinnan kaupunki VERKOSTON AKTIVOINTI MALIKE KESKUS KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY. YRITYSPALVELUT SIDOSRYHMÄTYÖ KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO Kehittämiskeskus Oy Häme KETTUKI TILAHALLINTO (TILAVUOKRAUS) TÄYDENNYSKOULUTUS- JA KONGRESSIKESKUS PALVELU- JA TEKNOLOGIA- YRITYKSET KIINTEISTÖ PALVELUT HAMK KK-Tavastia OPPILASHARJOITTELU Perttula

4 Virvelinrannan konseptin vaikutustasot
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN RESURSSIKESKUS KANSAINVÄLINEN TASO VIRVELINRANTA KANSALLINEN TASO ALUEELLINEN TASO PAIKALLINEN TASO KOULUTUSKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS Paikallinen: Päivätoimintakeskus Paikallisyhdistykset Ammattikoulutus Yrittäjyys Kansainvälinen: Liiketoiminnan Kehittäminen Tutkimusyhteistyö Valtakunnallinen: Uudet palvelumallit T&K toiminta Liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen: HOTHAT –tukikeskus Resurssien koordinointi MALIKE-keskus

5 Virvelinranta = Kumppaniverkosto, missä jokaisella on oma tärkeä roolinsa vammaispalvelukentässä
Kehittämis- ja tutkimuskeskus Vammaispalvelut Teknologiakehitys Asuminen Testauspalvelut Stakes Yliopistot Ammattikorkeakoulut Täydennyskoulutus- ja kongressikeskus Resurssi- ja koordinointi- keskus Business Park Vaikeavammaisten päivätoimintakeskus HOTHAT Täydennyskoulutus Valtakunnallsiet tapahtumat Asiantuntijakongressit Kv-kongressit Kehittämistilojen vuokraus Yrityspalvelut Yritystuet Hautomotoiminnot Hämeenlinnan kaupunki Uuude nmaan erityispalvelut ky. Häme Convention Byro Pääjärven ky Kehitysvammaisten Tuki ry. Kehitysvammaisten Tukiliitto Ry. Malike-keskus Kettuki ry. Hallintopalvelut Kiinteistöpalvelut Verkostotyön aktivointi Opetus, yhdistystoiminta Perttulan eak HAMK Hyvinvointipalvelu- yritykset Teknologia- yritykset KK-Tavastia

6 Konseptihankkeen vuoden 2008 toimintasuunnitelma
Koordinointitoimintojen organisointi ja rahoitusjärjestelyt (kevät 2008) Kehittämis- ja tutkimuskeskuksen hankekannan kasvattaminen (2008) Konseptirakennetta tukevat hankkeet => EAKR, ESR, Aluekeskusohjelma Palveluiden ja teknologian kehittämishankkeet => STM, TEKES, EAKR, ESR Täydennyskoulutus ja kongressitoiminnan tuotteistaminen, organisointi ja koemarkkinointi (2008) Yritys- ja yhdistyskumppaneiden etsintä (2008) Virvelinranta-brändin kehittäminen ja markkinointi (2008)

7 Vuoden 2008 työtä jo käynnistetty
Malike-konseptin suunnittelu => yhdistysten vahvan roolin tukeminen Virvelinrannassa Valtakunnallinen EAKR-haku => yritys- ja innovaatiotoiminnan rooli Virvelinrannassa Kartoitus keskeisistä valtakunnallisista tutkimus- ja yhdistystoiminnoista

8 Virvelinranta - Oikeus hyvään elämään
2009 aikana valmistuva valtakunnallinen ja kansainvälisesti ainutlaatuinen vammaispalveluiden keskittymä Hämeenlinnassa Saman kokonaisuuden alla vammaispalvelu-, tutkimus, koulutus-, kongressi- ja erilaisia yrityspalvelutoimintaa nykyaikaisissa, noin 6000 m2:n tiloissa Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa Vammaispalveluiden tuottajien ja mahdollistajien verkosto Virvelinranta sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Hämeenlinnan kaupunkikeskustassa

9 Virvelinranta - Oikeus hyvään elämään

10 Virvelinranta - Oikeus hyvään elämään

11 Oppilaitosyhteistyö keskeisessä roolissa
Virvelinrannasta haluttiin palveluiden ja osaamisen verkostoitumispaikka! Monipuolinen vammaispalvelutarjonta kaupunkiympäristössä, joiden tuottajat ja sidosryhmät samoissa tiloissa Julkisyhteisön tuottamat palvelut, yksityiset palvelut, 3. sektorin tuottamat palvelut Oppilaitosyhteistyö keskeisessä roolissa Tutkimuslaitokset ja kehittämistoiminnot tuovat uutta tietoa tulevaisuuden palveluista Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen

12 VIRVELINRANTA HOTHAT- TUKIKESKUS PÄIVÄTOIMINTA- KESKUS RESURSSIKESKUS
YKSIKKÖ MALIKE- KESKUS YHDISTYKSET TÄYDENNYSKOULUTUS JA KONGRESSIKESKUS KOULUTUS- JA TUTKIMUSLAITOKSET BUSINESS PARK KEHITYSYHTIÖT YRITYKSET TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

13 Resurssi- ja koordinointikeskus
Tehtävät: Peruspalveluiden laadukas toteuttaminen, toimintojen kehittäminen, yhteistyön aktivointi, aluekoordinaatio, tilapalvelut Virvelinrannan ”perustoiminnot” HOTHAT yksikkö Päivätoimintakeskus Koulutustoiminnot Yhdistystoiminnot Virvelinrannan ”resurssikeskus” Valtakunnalliset asiantuntijapalvelut, erityisosaamispalvelut apuvälinekeskus yhteiset terapiatilat Virvelinrannan koordinointikeskus HOTHAT tukikeskus Yhdistysten valtakunnalliset koordinointikeskukset Kuntayhtymien koordinointikeskukset Alueen Wellbeing -palvelut Virvelinrannan ”yhteiset toiminnot” tilapalvelut kahvilat / virkistystilat

14 Kehittämis- ja tutkimuskeskus
Valtakunnallinen vammaispalveluiden, teknologian ja palvelurakenteiden kehittäminen Uusien palvelumallien kehittäminen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, 3.sektorin, tutkimuslaitosten, yritysten ja asiakkaiden kesken. Esimerkkejä kehittämistoiminnasta: Uuden teknologian kehittäminen vammaispalveluiden ja vaikeavammaisten tueksi Uusien palvelumallien ja teknologian pilotointi toimijoiden yhteistyössä Uuden teknologian käyttöönotto ja kokeiluympäristö Asumisen ja itsenäisen suoriutumisen ratkaisut Päivätoiminnan ”areenat” Palveluyritysten ja 3. sektorin tuottamat palvelut VPL kuljetusten kehittäminen

15 Täydennyskoulutus- ja kongressikeskus
Valtakunnallisten vammaispalveluiden täydennyskoulutus- ja kongressitapahtumien järjestäminen, koulutuspalveluiden tarjoaminen ja koordinointi

16 Business Park Virvelinrannassa yrityksille ja yhdistyksille varattuja tiloja n. 200m2 Yritys- ja kehittämistilojen välittäminen osana Virvelinrannan toimintaa Yrityspalvelut / hautomotoiminnot Uusien yritysten ja yritysmäisten palveluiden synnyttäminen Tilojen hyödyntäminen iltaisin

17 Miten eri osa-alueet käynnistetään? 1. KOORDINOINTITYÖ
Koordinointitarve tunnistetaan / tunnustetaan Jos ei koordinoida => ei yhteistä toimintaa, vaan kaikki toimii erillään samoissa tiloissa (kohta eri tiloissa) Koordinointi lisää yhteistyötä ja tilojen / resurssien yhteiskäyttöä Koordinointi lisää yhteistä kehittämistä Koodinointitarve on olemassa, mutta miten organisoidaan ja miten rahoitetaan??? Organisointivaihtoehtoja esim. Toimitusjohtajamalli: Yhteisesti palkattu koordinaattori, joka ei ole kenenkään ”omistama”. Rahoitus ja toimenkuvat kysymysmerkki. Organisointimalli: Löydetään nykyisistä toimijoista koordinoija, joka tarjoaa muille palvelua maksua vastaan. Helppo ja halpa, kuka maksaa ja sitoudutaanko toisen tarjoamaan palveluun. Let’s hope –malli: Tilat ohjaavat toimijoita yhteiseen tekemiseen. Varsinaisia koordinoijia ei tarvita. Esitys: 1. Selvitetään tarkemmin eri vaihtoehtojen järkevyyttä, toteutusmallivaihtoehtojen toimintaedellytyksia, kustannusrakennetta sekä rahoitusmalleja yhteisen esiselvityksen kautta vuoden 2008 aikana. 2. Kehitetään edelleen Virvelinrannan konseptia sekä Virvelinranta Brändiä.

18 Miten eri osa-alueet käynnistetään? 2. RESURSSIKESKUS
Virvelinrantaan sijoittuu erittäin hyviä ja monipuolisia toimintoja. Mahdollisuuksia on tunnistettu mm. Ilman vahvaa perustoimintaa ei ole eikä tule myöskään kehittämistoimintaa Resurssien (ihmiset, tilat, apuvälineet…) yhteiskäytössä, toimintojen kehittämisessä/rikastuttamisessa Virvelinrannan yhteistyöverkoston kautta jne. Virvelinrantaan voisi sijoittua lisää toimijoita, jotka toisivat omalla toiminnallaan lisäarvoa Virvelinrannan toimijaverkostoon. Toimijat voivat tavoitella joko paikallista, alueellista tai valtakunnallista toimintakenttää. Esitys: 1. Kuvataan yhteisessä käytössä olevat resurssit. Etsitään aktiivisesti uusia toimijoita, jotka voisivat sijoittua Virvelinrantaan. 2. Mietitään konkreettinen tapa koordinoida resursseja. 3. Laaditaan resurssikeskuksen liiketoimintasuunnitelma.

19 Miten eri osa-alueet käynnistetään? 3. KEHITTÄMISKESKUS
Virvelinrannan kehittämiskeskuksella on merkittävä rooli uuden toiminnan luomisessa, kattavan täydennyskoulutuksen tuotannossa sekä yritystilojen hallinnoinnissa. Esitys: Haetaan uusia yritys- ja yhdistyskumppaneita Virvelinrannan verkostoon. Haetaan keskeisiltä toimijoilta ajatuksia yhteisiksi t&k-hankkeiksi. Tuotteistetaan ja brändätään Virvelinrannan täydennyskoulutus-/kongressitarjonta. Etsitään Virvelinranta-konseptia tukevia yrityksiä, yhdistyksiä, tutkimushankkeita, joita voidaan sijoittaa Virvelinrannan kehittämistiloihin.

20 Vammaispalvelut ja volyymit
Kehitysvammaispalvelut kehitysvammaisia Suomessa henkilöä erityishuollon palveluissa henkilöä omaisten kanssa asuvia henkilöä (47%) erityishuollon asumispalveluiden piirissä 7500 henkilöä laitoshoidossa 2700 henkilöä itsenäisesti asuvia 3300 henkilöä Kehitysvammalain mukaisten palveluiden kustannukset Asumispalvelut 185m€/vuosi työ- ja päivätoiminta 94m€/vuosi laitospalvelut 161m€/vuosi yhteensä n €/asiakas kunnat 32% palveluista, 68% ostopalveluina

21 Vammaispalvelut ja volyymit
Kehitysvammaispalvelut Joka neljäs käyttää vammaispalvelulain palveluita Työ- ja päivätoiminta: asiakasta Palvelu- ja tukiasunnot: 1200 asiakasta Ohjattu asuminen: 2700 asiakasta Autettu asuminen: 4700 asiakasta Kehitysvammalaitokset: 2850 asiakasta

22 Vammaispalvelut ja volyymit
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Vaikeavammaisia 0,07% väestöstä (n ihmistä) VPL mukaisten palveluiden käyttö n. 200m€/vuosi Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut (81000 henkilöä /v) 90m€ kustannukset = likimäärin puolet kaikista kustannuksista Asunnon muutostyöt (69000 henkilöä/v) Henkilökohtainen avustaja (47000 henkilöä /v) Vaikeavammaisten palveluasuminen (28000 henkilöä/v) Vaikeavammaisalan yrityksiä arvioidaan olevan 2000kpl

23 Vammaispalvelut ja volyymit
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut (kehitysvammaisten käyttämät) Sosiaalitoimen palvelut, 8100 asiakasta Lasten päivähoito 1000 asiakasta Koululaisten aamu- ja päivätoiminta 1900 asiakasta Kotipalvelu / kotihoito 640 asiakasta Omaishoidon tuki 4500 asiakasta Muut palvelut 100 asiakasta


Lataa ppt "Oikeus hyvään elämään Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskus Tilannekatsaus 30.11.07 Matti K. Hakala Virve Kentta Anne Laakso."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google