Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luvut: Nasdaq OMX Helsinki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luvut: Nasdaq OMX Helsinki"— Esityksen transkriptio:

1 Luvut: Nasdaq OMX Helsinki
1. Osakemarkkinoiden merkitys on kasvanut Osakekauppa kasvoi merkittävästi 1990-luvun puolivälistä lähtien. Vuosikymmenen lopulla OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinkiin listautui runsaasti uusia yhtiöitä, mutta vuosituhannen vaihteen jälkeen pörssiyhtiöiden määrä alkoi vähentyä mm. yrityskauppojen vuoksi. Luvut: Nasdaq OMX Helsinki

2 Luvut: Nasdaq OMX Helsinki, Yahoo
2. Sijoittaminen kansainvälistyy Osakesijoituksia tehdään nykyisin hyvin paljon yli valtakunnan rajojen. Kansainvälistymisen seurauksena pörssikurssit kehittyvät pitkälti samaan suuntaan, kuten OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin, euroalueen suurimpien yhtiöiden ja amerikkalaisen Nasdaq-indeksin kurssikäyrät osoittavat. OMXH25 kertoo OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin 25 eniten vaihdetun yhtiön kurssikehityksen. Luvut: Nasdaq OMX Helsinki, Yahoo

3 Luvut: Euroclear Finland
3. Listayhtiöillä on monenlaisia omistajia Kotitaloudet omistavat osakkeita suoraan ja lisäksi sijoitusrahastojen kautta. Kuviossa näkyy kotitalouksien suora osakeomistus. Myös suuri osa nykyisten ja tulevien eläkeläisten eläkesäästöistä on sijoitettu osakkeisiin. Eläkeyhtiöiden omistukset sisältyvät ryhmään julkisyhteisöt ja sijoitus- rahastojen ryhmään rahoituslaitokset. Ulkomaalaiset omistavat Helsingin pörssissä noteerattavien yhtiöiden osakkeista puolet. Luvut: Euroclear Finland

4 4. Kotitalouksien varallisuus on kasvanut
Suomalaisten kotitalouksien varallisuuden arvo on keskimäärin euroa. Siitä valtaosa on kiinteää asunto-omaisuutta. Rahavarallisuus koostuu talletuksista, joukkovelkakirjoista, osakkeista, sijoitusrahasto-osuuksista ja vakuutussäästöistä. Omat ja sijoitusasunnot € Vapaa-ajan asunnot € Kulkuvälineet € Rahavarallisuus € Rahoitusvarallisuus 17 % Kulkuneuvot 7 % Vapaa-ajan asunnot 9 % Asunnot 67 % Lähde: Tilastokeskus

5 5. Rahoitusmarkkinat välittävät säästöjä
Rahoitusmarkkinat jaetaan pankki- ja arvopaperimark-kinoihin. Pankit ottavat säästäjiltä talletuksia, joita ne lainaavat luotonottajille. Pankit kantavat riskin, että tallettajat saavat rahansa takaisin korkoineen. Arvopaperimarkkinoilla pörssiyhtiöt voivat hankkia rahoitusta myymällä osakkeitaan. Lisäksi mm. yritykset, kunnat, pankit ja valtio hankkivat arvopaperimarkkinoilla rahoitusta joukkolainojen avulla. Arvopaperimarkki- noilla riski sijoituksen arvon säilymisestä jää sijoittajalle. Rahoituksen saajat Rahoittajat Luotonottajat Säästäjät PANKKI- MARKKINAT Osake- rahoituksen ottajat Joukko- lainojen ARVOPAPERI- MARKKINAT Sijoittajat

6 Luvut Pörssisäätiölle tuottanut: eQ-pankki
6. Osakkeet tuottavat parhaiten pitkällä aikavälillä Osakkeiden tuotto ylittää pitkällä aikavälillä selvästi korkosijoitusten tuoton. Osakkeiden tuotossa on mukana sekä osingot että arvonnousu. Eri sijoitusmuotojen tuotto Suomessa Vuosina , =100 Luvut Pörssisäätiölle tuottanut: eQ-pankki

7 Luvut Pörssisäätiölle tuottanut: eQ-pankki
7. Miksi osakkeita ostetaan? Pitkäaikaisissa osakesijoituksissa säästöt ovat kasvaneet parhaiten, vaikka välillä kurssit ovat laskeneet tuntuvasti. Helsingin pörssin kehitystä on tässä kuvattu koko pörssin kehitystä kuvaavalla OMX Helsinki-indeksillä, entisellä yleisindeksillä, Helsinki real eli inflaatiokorjatulla indeksillä. Luvut Pörssisäätiölle tuottanut: eQ-pankki

8 8. Miksi kurssit vaihtelevat?
Osakekursseihin vaikuttavat yhtiön oman kehityksen lisäksi monet muut sijoittajien osto- ja myyntihaluihin vaikuttavat tekijät, kuten talouden suhdanteet. Myös psykologisilla tekijöillä on merkitystä. Koska huippu- ja pohjakurssien ennustaminen on hyvin vaikeaa, on viisasta sijoittaa useissa erissä. Osakekurssi 1000 800 600 400 200 Myy Huhu Sodan uhka Osta Osta Suuria tilauksia Hyviä uutisia Korot nousee Yhtiö tappiolla Osinko

9 9. Sijoittamisen riskejä voi pienentää
Sijoittamisen riskejä voi pienentää jakamalla rahansa useisiin eri kohteisiin. Kotitaloudet sijoittavat säästöjään entistä enemmän osakkeisiin, säästö- ja eläkevakuutuksiin sekä sijoitusrahastoihin. Talletusten määrä on pysynyt pitkään samalla tasolla huolimatta matalasta korkotasosta. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Lähde: Suomen Pankki

10 10. Osakkeiden ja obligaatioiden vertailu
Taina Tarkka sijoittaa euroa, puoliksi osakkeisiin ja neljän vuoden obligaatioon. Laskelma osoittaa, miten hänen sijoituksensa arvo on kunakin vuonna kehittynyt ja tuoton, jonka hän sai neljän vuoden kuluttua myydessään sijoituksensa. Osinko- ja korkotulot olivat vuosittain 350 euroa miinus verot kummastakin. Vaikka obligaatiosta saa sijoittamansa summan verran takaisin, jos pitää sen koko laina-ajan, arvo vaihtelee laina-aikana korkomuutosten mukaan. Laskelma osoittaa, että jos sijoitus olisi pitänyt myydä suunniteltua aikaisemmin, välillä olisi kannattanut myydä osakkeet, välillä taas obligaatio. Obligaation arvo € Korko- taso Osakkeiden arvo kurssimuutos Ostovuosi 10 000 3,50 % vuosi 1 8 750 4 % 9 500 -5 % vuosi 2 11 667 3 % 10 450 10 % vuosi 3 10 769 3,25 % 12 540 20 % Lunastusvuosi 12 164 -3 % Korot yhteensä 1 400 Osingot yhteensä Vero -392 -268,8 1 131 Myyntivoitto 2 164 -519 1 645 Tuotto yhteensä 1 008 2 776

11 Pankki tai pankkiiriliike
11. Pörssi Miten kauppaa käydään? Päästäkseen tekemään osake-kauppoja pitää aluksi ryhtyä jonkin arvopaperivälittäjänä toimivan pankin tai pankkiiri-liikkeen asiakkaaksi. Sitten kaupat voi tehdä omalta tieto-koneeltaan tai pankissa. Osto- ja myyntitoimeksiannot lähetetään välittäjän kautta pörssiin, jonka järjestelmä kokoaa yhteen osto- ja myynti-tarjoukset. Kaupat syntyvät, kun ostajan ja myyjän hinnat ovat samalla tasolla. Pankki tai pankkiiriliike Ostomääräys Myyntimääräys

12 12. Miten kauppaa käydään? Pörssilistalta selviää, mihin hintoihin osakekauppoja on tehty ja miten paljon. Pörssilista löytyy sanomalehdistä taloussivuilta, internetistä ja tekstitelevisiosta, kahdesta jälkimmäisestä melkein ajantasaisena. Lähde: OMX


Lataa ppt "Luvut: Nasdaq OMX Helsinki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google