Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metlan julkaisumittarit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metlan julkaisumittarit"— Esityksen transkriptio:

1 Metlan julkaisumittarit
Keskustelutilaisuus tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden sekä OKM:n yhteistyön kehittämisestä julkaisutiedonkeruussa Jarmo Saarikko Metsäntutkimuslaitos

2 Metlan suoriterekisteri
Ingres-relaatiotietokanta, jossa tietoja kattavasti n alkaen. N tietuetta, josta n julkaisuja Julkaisulistat automaattisesti henkilö- ja hankesivuille. Oma julkaisutyyppiluokitus, joka poikkeaa jonkin verran OKM luokista Oma 25-luokkainen tieteenalaluokitus; OKM luokitusta ei ole Luokitusten muuttaminen tai täydentäminen vaatisi lisätyötä ja koulutusta, johon ei ole fuusiotilanteessa aikaa. JUFO-koodeja ei ole tallennettu; Impact factorit on Ei-metlalaisten kirjoittajien organisaatioita ei talleteta Tutkimuksen rahoittajia ei talleteta julkaisutietojen yhteyteen Tiedot yhdistetään MTT:n Jukuriin 2015 alkaen. Rekisteriin liitetään omien sarjan digidoidut aineistot vuodesta 1920 alk.

3 MTT Jukuri Kansalliskirjaston Dspace-tietokanta
Metatiedot Dublin Core –kentissä. Mukana OKM-julkaisutyypit Ei OKM-tieteenaloja Kirjoittajien organisaatioita ei ole toistaiseksi tallennettu

4 Metlan mittarit 2014 1/3 Toiminnallinen tehokkuus
Taloudellisuus (kustannukset/suorite) tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset (€)/julkaisu Tuottavuus (suoritteet/tuotannontekijät) tutkimustoiminnan tuotokset/tutkijahtv tiedon ja teknologian siirron suoritteet/tutkijahtv

5 Metlan mittarit 2014 2/3 Tuotokset ja laadunhallinta
Tutkimus ja kehittäminen Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, kpl/v Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, kpl/v Tutkimustiedon aineistojen tallentaminen yhteiskäyttöiseen tietokantaan, kpl/v Tiedon ja teknologian siirto Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, kpl/v Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut kpl/v Esitelmät, kpl/v *sis. posterit

6 Metlan mittarit 2014 3/3 Tuotokset ja laadunhallinta
Tiedon ja teknologian siirto Asiantuntijalausunnot, kpl Konsultointi- ja neuvontapalvelut Erillisselvitykset asiakkaille, kpl Kehitetyt toimintamallit ja menetelmät, kpl/v Ohjelmistot ja verkkopalvelut, kpl/v Korkeakoulujen opinnäytetöiden ohjaus, kpl/v

7 TUNE-mittarit Tutkimuslaitosten toimintaa kuvaavien yhteistoiminnallisten tietojen hankinta ja hyödyntäminen Tutkimuslaitosten johtajien neuvoston Mittareiden toimeenpanoryhmän raportti Tulossa käsittelyyn joulukuussa 2013 53 mittarista 19 pystyttiin tuottamaan suhteellisen vertailukelpoiset tiedot Julkaisutoiminta – tavoitteena yhteinen julkaisutyyppien luokittelu Julkaisumäärät eivät vertailukelpoisia

8 TUNE-mittarit 1/3 B Tuotokset ja laadunhallinta
B 2 Tutkimus ja kehittäminen (T&K) B 2.1 Sähköisten julk. latausmäärät (kpl) B 2.2 Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut (kpl) B 3 Asiantuntijatoiminta B 3.1 Asiantuntijatoiminta - julkaisut (kpl)

9 TUNE-mittarit 2/3 C 4 Toiminnan tehokkuus
C 4.2 Tutkimus ja kehittäminen (T&K) C vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut (OKM: A / htv) (kpl) C muut tieteelliset julkaisut (OKM: B ja C / htv) (kpl) C 4.3 Asiantuntijatoiminta C julkaisut (OKM: D ja E / htv) (kpl)

10 TUNE-mittarit - hylättyjä
Työryhmä ei esittänyt seuraavia mittareita, sillä niitä pidettiin liian hankalina tai vertailukelvottomina C Tutkimus ja kehittäminen (T&K) - viittaukset/htv (kpl) D 2.1 Tutkimus ja kehittäminen (T&K) - tieteellinen vaikuttavuus – JURE - suhteellinen viittausindeksi Nämä olivat ainoat julkaisutoiminnan laadulliset mittarit

11 Ehdotuksia OKM ilmoittaa JUULI-tietokannan olevan avoin myös tutkimuslaitosten tiedoille Maksullisuus / SA kustantaa? OKM ja Suomen Akatemia voisivat yhdessä pyytää | suositella | kehottaa kaikkia tutkimuslaitoksia toimittamaan oman henkilökuntansa sekä laitoksen omien julkaisujen tiedot vuosittain OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirjan mukaisessa muodossa ja aikataulussa Pakolliset metatiedot ja luokitukset? Tarvittavia järjestelmien muutostöitä ei korvata? OKM:n järjestelmästä saatavat JUFO-luokituksen mukaiset julkaisumäärät voisivat olla soveltuva laadullinen TUNE-mittari

12


Lataa ppt "Metlan julkaisumittarit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google