Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Leukanivel: Rakenne ja toiminta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Leukanivel: Rakenne ja toiminta"— Esityksen transkriptio:

1 Leukanivel: Rakenne ja toiminta
Mauno Könönen, prof. Hammaslääketieteen laitos

2 Leukanivel lateraali- ( A ) ja AP-suunnasta ( B )

3 Leukanivel Suu kinni; interkuspaaliasento Suu auki: >< mm

4 TMJ: Frontal view

5 TMJ: Posterior view

6 Leukanivelen anatomia
Artikulaatiopinta kondyylin yläetupinnalla Kondyylin nivelpinta säikeistä fibrorustoa. Paksuus ja muoto vaihtelee Riippuvainen rasituksen määrästä=> kondyylin anteriorisen osan kerrokset paksumpia Kollageenisäikeet kondyylin pinnalla anteroposteriorisesti Artikulaatiopinta kondyylin ylä

7 Parasagittal section of TMJ
Nivelontelo, ylempi Diskus Post. osa, diskus Bilaminar zone Ylempi osa, bl. Zone Spongy tissue Post. osa nivelkapselia Nivelontelo,alempi Alaosa bl. Zone Nivelkapseli, etuosa Ant. osa, diskus Pterygoideus lat. Huom. AE ja C, tiheä sidekudos GF, ohut katto

8 Diskus Fossa articulariksen, eminentian ja kondyylin välissä
tiivistä sidekudosta ja fibrorustoa Kollageenisäikeet kulkevat kaikissa suunnissa, mutta pinnalla pääosin anteroposteriorisesti keskiosastaan ohuempi ja kovempi, reunoiltaan paksumpi ja pehmeämpi lateraaliseti katsottuna posteriorinen osa hieman anteriorista osaa paksumpi => merkittävin diskuksen paikkaa stabiloiva tekijä anteriorisesti katsottuna mediaalinen osa paksumpi kuin lateraalinen osa jakaa nivelontelon kahteen osaan ( ylempi ja alempi nivelontelo)

9 Diskus jatkuu... Kiinnittyminen
anteriorisesti M. pterygoideus lateraliksen superioriset säikeet Posteriorinen kiinittyminen: ”bilaminar zone” ( retrodiscal tissue) Paksu vaskularisoitu sidekudoskerros, jossa ylempi ja alempi osa, välissä löyhää sidekudosta kiinnittynyt tiukoilla kollateraaliligamenteilla lateraalisesti ja mediaalisesti => ei juurikaan mediolateraalista liikettä diskuksen ja kondyylin välillä Joustava, muotoutuu alaleuan liikkeiden mukana Intra-artikulaarisen paineen vaihtelun mukana diskuksen muoto muuttuu=> artikuloivat pinnat jatkuvasti kontaktissa toisiinsa => stabiliteetti Posteriorisilla säikeillä suuri merkitys diskuksen stabiliteetissa

10 Ligamentit 1.Eivät aktiivisesti osallistu nivelen toimintaan
2. Eivät veny. ( vrt. venyminen/ pidentyminen esim. trauman, operaation, luksaation yhteydessä) 3. Ligamenttien venyttäminen aiheuttaa kipua

11 Ligamentit Kollateraaliligamentit Kapseliligamenetti
mediaalinen ja lateraalinen estävät discuksen pois siirtymistä kondyylin päältä saranaliike Kapseliligamenetti ympäröi niveltä nivelneste Temporomandibulaarinen ligamentti ulompi vino ja sisempi horisontaalinen osa Rajoittaa suun avausliikettä Apuligamentit Sphenomandibulaariligamentti ei juurikaan vaikutusta mandibulan liikkeisiin Stylomandibulaariligamentti jännittyy protruusioliikkeessä

12 Toiminnasta Ideaalitilanteessa ei rasitusta diskukseen IP- asennossa
Kondyyli-diskus-kompleksi -vain rotaatio Kondyyli-diskus-kompleksi/ fossa mandibularis - Myös translaatioliike mahdollinen

13 Toiminnasta Rotaatio- liike ensin ( < 20 mm) > translaatio
Avausliikkeessä diskus-kondyylikompleksi liukuu pitkin tuberculum articularen takapintaa pitkin kunnes posterioriset ligamentit eivät enää salli diskuksen liikettä Ihmisillä translaatioliike mahdollinen sekä antero-posteriorisessa sekä mediolateraalisessa suunnassa Muilla nisäkkäillä usein yläkaari huomattavasti laajempi kuin alakaari eikä juurikaan anteroposteriorista translaatiota

14 Alaleuan perusliikkeet
kranio-kaudaali protruusio-retruusio laterotruusio-mediotruusio

15 Alaleuan asennot ja liikkeet
hampaista riippumattomat asennot hampaista riippumattomat liikkeet vapaat asennot vapaat liikkeet raja-asennot rajaliikkeet kosketusasennot kosketusliikkeet

16 Mandible during left lateral movement
Position 1: Condyles (W) and (B) before movement Position 2: Left movement is initiated Position 3: Movement continued PL= polar ligament

17 Mandibular Movements muscle forces lever point (K)
bolus resistance point (M) muscle/bolus system anterior to TMJ different distance from TMJ loading of TMJ obvious

18 Forces acting along mandible: Frontal projection

19 Mandibular Movements Rotational movements In all three planes
Horizontal Frontal (i.e., vertical) Sagittal

20 Horizontal Axis of Rotation
Opening and closing motions Hinge movement Hinge axis Only ”pure” rotational movement of mandible All other movements translation of axis

21 Frontal Axis of Rotation
One condyle moves anteriorly Opposite condyle remains in terminal hinge position Naturally not occurring

22 Sagittal Axis of Rotation
One condyle moves inferiorly Other remains in terminal hinge position Naturally not occurring In conjunction with other movements

23 Border Movements and Mobility
Sagittal plane border and functional movements Posterior opening border Anterior opening border Superior contact border Functional

24 Border movements of mandible

25 Border Movements and Mobility

26 Sagittal Horizontal Vertical
Posselt’s “banana” Sagittal Horizontal Vertical

27 Palautuva anteriorinen dislokaatio
Avausliikkeen naksahdus (diskus normaalille paikalle) Sulkemisliikkeen naksahdus usein heikompi ja suun ollessa suljetummassa asennossa (resiprookki-naksahdus) Tarkka diagnoosi saadaan halutessa MRI:llä 5 mm sääntö ?? (Huddeston SJJ. J. Orofac Pain )

28 Palautumaton anteriorinen diskusdislokaatio
Avausliikkeessä anteriorisesti oleva diskus estää kondyylin translaatioliikkeen


Lataa ppt "Leukanivel: Rakenne ja toiminta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google