Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mielipideteksti yleisönosastolle Miten kirjoitan vaikuttavan mielipidetekstin? Sari Toivakka /

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mielipideteksti yleisönosastolle Miten kirjoitan vaikuttavan mielipidetekstin? Sari Toivakka /"— Esityksen transkriptio:

1 Mielipideteksti yleisönosastolle Miten kirjoitan vaikuttavan mielipidetekstin? Sari Toivakka / www.doktum.fi

2

3 VIRITTÄYTYMISTÄ AIHEESEEN  Minkä lehden mielipidesivuja luet? Mikä viime aikoina lukemasi juttu on sinuun vaikuttanut jotenkin?  Millainen on hyvä mielipideteksti? Entä huono?  Miten ymmärrät termin sananvapaus? Miten se liittyy yleisönosastoihin?  Oletko itse kirjoittanut mielipidetekstejä? Mihin? Miksi? Millaisia?  Miksi mielipidetekstejä lehdissä oikein julkaistaan?  Miten tiedät tai luulet toimituksen valikoivan tai muokkaavan tekstejä?  Oletko itse maltillinen vai kärkevä mielipiteen esittäjä?  Mihin lehden sivuilla julkaistu mielipideteksti voi vaikuttaa? Mitä se parhaimmillaan voi saada aikaan?  Kannatatko omalla nimellä vai nimimerkillä kirjoittamista? Sari Toivakka / www.doktum.fi

4 MEDIAN MIELIPIDETEKSTEJÄ  PÄÄKIRJOITUS  KOLUMNI  KOMMENTTI  YLEISÖNOSASTOKIRJOITUS  VASTINE  PAKINA  ARVOSTELU  BLOGI  JOSKUS ARTIKKELI JA HENKILÖJUTTUKIN Sari Toivakka / www.doktum.fi

5 HYVÄ MIELIPIDETEKSTI?  Kirjoittajan näkemys selkeästi esillä.  Perusteltu eli argumentoitu harkitusti kohderyhmän mukaan.  Tekstissä looginen ajatuskulku, punainen lanka.  Samalla kannalla alusta loppuun.  Tehokkaita kielen keinoja.  Yksi selkeä asia yhdessä tekstissä.  Ajankohtainen, merkittävä, koskettava aihe.  Suhteellisen lyhyt: laajempi korkeintaan 5000 merkkiä, lyhyempi n. 1500-2000 merkkiä. Sari Toivakka / www.doktum.fi

6 YLEISÖNOSASTO  Jokaisella mahdollisuus kirjoittaa.  Kuuluu demokratiaan ja sananvapauteen.  Suomessa n. 30% lähetetyistä teksteistä pääsee julkisuuteen.  Voidaan vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja ihmisten ajatusmaailmaan.  Myös nimimerkillä kirjoittavan on ilmoitettava yhteystietonsa toimitukseen.  Tekstejä usein muokataan eli editoidaan toimituksessa.  Vastine on vastaus aiemmin julkaistuun kirjoitukseen. Sari Toivakka / www.doktum.fi

7 Ota kantaa!  Yleisönosastokirjoitus kannattaa kirjoittaa ilkeästi: se miellyttää lukijoita!  Maltillinen sävy on aina varma valinta.  Huumori on paras keino vaikuttaa asioihin.  Yleisönosastokirjoituksessa saa sanoa mitä vain omalla nimellä.  Mielipiteen tuoreus on valttia.  Mielipidetekstissä on hyvä mennä heti asiaan.  Omalla nimellä ei kannata kirjoittaa. Sari Toivakka / www.doktum.fi

8 MIELIPIDETEKSTIN RAKENNE 1. KIINNOSTAVA OTSIKKO 2. ALOITUS: KIINNOSTUKSEN HERÄTTÄMINEN -Ajankohtainen tapausesimerkki -Sitaatti -Retoriset kysymykset -Kärkevät väitteet tai jopa liioittelut 3. ASIAN ESITTELY 4. KIRJOITTAJAN TEESI JA SEN PERUSTELUT KOHDERYHMÄN MUKAAN 5. LOPETUS -Asian arviointia -Toimintasuosituksia -Asian suhde laajempiin yhteyksiin -Kärkevä väite -Kysymyksiä -Sitaatti Sari Toivakka / www.doktum.fi

9 Mielipidetekstin tyypillisiä heikkouksia  Monta aihetta: ei selkeää tavoitetta.  Kanta muuttuu: epäjohdonmukainen.  Heikkoja perusteluja: liian vähän tai yksipuolisia.  Töksäyttävä: sisältää vain mielipiteen, ei juuri muuta.  Yksinkertainen: vastanäkemyksiä ei ole pohdittu.  Epähavainnollinen: ei riittävästi esimerkkejä, joihin lukija voisi samaistua.  Huolimaton tai tehoton kieli. Sari Toivakka / www.doktum.fi

10 Muista sananvapaus ja yksilön suoja sekä syyntakeisuus! Sari Toivakka / www.doktum.fi ”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.” (Suomen perustuslaki, 12§) Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen (Rikoslaki 24 luku 8 §) Joka oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Kun henkilö täyttää 15 vuotta, hän on syyntakeinen ja rikoksistaan vastuussa ja hänet voidaan siis tuomita sakkoihin, nuorisorangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai vankeuteen. Vankeusrangaistus voi olla ehdollinen tai ehdoton. Alle 18-vuotiaita rikoksentekijöitä rangaistaan täysi-ikäisiä lievemmin, ja ehdottomia vankeusrangaistuksia alaikäisille langetetaan vain törkeistä rikoksista.

11 Perustelut eli argumentit 1. Faktatieto Tupakointi kannattaa lopettaa, koska se aiheuttaa monia sairauksia. 2. Kokemus Olen nähnyt näytelmän Aina joku eksyy, joten voin suositella sitä. 3. Auktoriteetti (mm. asiantuntija, tutkimus, henkilö) Kreikkaan kannatta matkustaa, se on uusimman tutkimuksen mukaan suosituin lomakohde Euroopassa! Myös Tarja Halonen matkusti viime keväänä Välimeren viehättäville saarille. 4. Arvot Osta suomalaista! Työllistät. Kannattaa valita etäopiskelu: se on omatoimista, vastuullista ja sopii jokaiselle aikuiselle. Lähdetään ehdottomasti Lauhaan, siellä on kaunista ja puhdasta! 5. Asian yleisyys, yleinen mielipide Kaikkihan pitävät Suomea korkean elintason maana. Pojat ovat poikia! Sari Toivakka / www.doktum.fi

12 Perustelut eli argumentit 6. Asioiden samankaltaisuus Kauhava tarvitsee teatterin, koska Seinäjoellakin on. 7. Mielihyvä ja myönteiset tuntemukset Tuntuu mukavalta käydä Virkussa virkistymässä. Mieli kevenee ja olo kohenee. 8. Edut (haitat) Se, joka ei koe Kyrönjoen virtaa, menettää paljon. Kauhajoki – hyvien palveluiden lapsiystävällinen kaupunki. 9. Ajankohtaisuus ja uutuus Power Parkiin kannatta tehdä matka: se tarjoaa paljon uusia ja ennenkokemattomia elämyksiä! 10. Esimerkki tai oma havainto Mummoni lojui pitkään hoito-osastolla likaisissa vaipoissaan: lisää henkilökuntaa hoitoalalle! Sari Toivakka / www.doktum.fi

13 Kielen tehokeinoja 1. Taitavat sanavalinnat: tehokkaat substantiivit, adjektiivit ja verbit Terroristi, kapinallinen vai vapaustaistelija? Köyhä, huono-osainen, vähäosainen, nälkävyön kireälle vetävä, toimeentulotuella elävä… Onko talous terveellä, vakaalla, tukevalla…pohjalla? Nainen käveli ohi / keikisteli, kiemurteli viettelevästi, lipui pehmeästi… Hän sanoi / intti / puhui / väitti / kiljui … 2. Määrällistäminen, luvut Vuosien 1981-2001 välillä vajaalla dollarilla päivässä elävien ihmisten osuus väheni 40 prosentista 21 prosenttiin. 3. Liioittelu ja kärjistäminen Jos pukeudut kuin huora, sinua kohdellaan kuin huoraa! Junaonnettomuuden sattuessa kaikki kuolevat kenenkään hälyttämättä apua. 4. Harkittu toisto -Sama asia sanotaan useasti teksin aikana joko samoin sanoin tai eri ilmauksin. -Ns. kolmikanta (Tulin, näin ja voitin! Vapaus, veljeys ja tasa-arvo.) Sari Toivakka / www.doktum.fi

14 Kielen tehokeinoja 5. Vaihtoehtojen sulkeminen pois -käytetään ilmaisuja: aina, ei koskaan, ei ole muuta mahdollisuutta, tosiasiahan / totuushan on se, että 6. Metaforat ja vertaukset: kuvakieli Miehet ovat käärmeitä / apinoita / leijonia … Olen roska! 7. Personifikaatio eli inhimillistäminen Median kita on pohjaton. Venäjä on Suomelle susi. 8. Polarisointi eli vastakohtaistaminen Muodostetaan vastapareja: naiset – miehet, nuoret – aikuiset, ennen – nyt 9. Retoriset kysymykset Tappaako media luovuuden? Miksi tv välkkyy ja pelit räiskyvät nuoren huoneessa myöhän yöhön? Miten viihde vaikuttaa nuoren arvoihin ja terveyteen? Sari Toivakka / www.doktum.fi

15 Kielen tehokeinoja 10. Eri lausetyyppien käyttö Tilaa nyt! Osta heti. Tehkäämme yhdessä maailma paremmaksi. Oletko väsynyt? 11. Lukijan puhutteleminen Hyvä nimimerkki ”Viisastelija”, oletko ajatellut… Arvoisat päättäjät, miten luulette… 12. Äänteelliset keinot Ole tarkka, ota Pirkka! Tule, viihdy ja viisastu! 13. Välimerkkien tehokas käyttö 14. Me- tai minä-muoto Tarvitsemme toisiamme! Tarvitsen sinua, lähimmäinen. (Ihmiset tarvitsevat toisiaan.) 15. Vahvistussanat ja superlatiivit Vuoden parhaat palat luet Avusta! Supertarjous, vain kanta-asiakkaille. Tosimies ajaa Fordilla. Sari Toivakka / www.doktum.fi

16 Ohjeita yleisönosastoon kirjoittavalle 1.Valitse aihe, joka on sinulle niin tärkeä, että haluat esittää siitä oman näkemyksesi. 2. Ideoi aihettasi: Hahmottele siihen liittyviä asioita listaksi tai miellekartaksi. 3.Muotoile keskeinen mielipiteesi eli teesisi yhteen lauseeseen! 4.Hae aiheeseesi liittyviä tietoja Internetistä, kirjoista, lehdistä. Tee muistiinpanoja. 5.Rakenna perusteluja eli argumentteja väitteellesi tiedonhakusi perusteella. 6.Mieti lukijakuntasi. Kenelle juttua kirjoitat? Mitä he todennäköisesti tietävät asiasta? Mikä juuri heihin puree? 7.Päätä, mihin sävyyn kirjoitat. Huomioi kohderyhmäsi. Sari Toivakka / www.doktum.fi

17 Ohjeita yleisönosastoon kirjoittavalle Sari Toivakka / www.doktum.fi 8.Suunnittele tekstisi kokonaisrakenne. 9.Muotoile varsinkin aloitus harkiten. 10.Kirjoita luonnos ja muokkaa vielä sitä: aloitusta, kielen tehokeinoja, rakennetta, perusteluja. 11.Pyydä palautetta (aikuiselta lukijasta). 12.Kehittele ja hio vielä tekstiäsi. 13.Kirjoita lopullinen teksti ja otsikoi tavoitteeseen sopivasti.

18 Mielipidetekstien aiheita…  kouluruokailu  liikennekäyttäytyminen  tosi-tv -ohjelmat  maahanmuuttajat  vanhustenhoito  perhe-elämän muutokset  pedofilia, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö  miesten kaunistautuminen  seksuaaliset vähemmistöt  Kauhavan kaupunkikuva / palvelut  masennus, mielenterveyden ongelmat  työelämän kova tahti  nettipiratismi ja tekijänoikeudet  nykyihmisen arvot  teatteri / ooppera Kauhavalle!  alkoholi ja huumeet  miesten ja naisten tasa-arvo  lihatuotannon ongelmat  luonnonsuojelu  tietokonepelaaminen  urheilun väkivaltaisuus  television ohjelmatarjonnan viihteellisyys  kulutusyhteiskunta  äidin / isän rooli perheessä  uusperheiden ongelmia  onnellinen parisuhde  mainosten armoilla  lastenkasvatus  ruokakulttuurin muutos  kauneusihanteet  kehon muokkaus  tietotekniikan ylivallasta  nuorten raaistunut väkivalta  maapallon huonontunut tila  ? Sari Toivakka / www.doktum.fi

19 Hyviä nettilinkkejä Sari Toivakka / www.doktum.fi http://lyseo.org/ai/4/mielipideteksti.html https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurs si/kann_miel_yleiso.shtml http://koulut.tampere.fi/materiaalit/mediatieto/kirjoittamine n.html

20 Arvioin mielipidetekstin Teksti:_____________________Arvioija:________________________  Mikä on kirjoittajan pääteesi eli väite? Missä vaiheessa tekstiä hän tuo sen esiin?  Onko kirjoittaja käyttänyt lähteitä? Mitä? Miten?  Miten teksti noudattelee tyypillisen mp-tekstin rakennetta?  Mitä perusteluja kirjoittaja käyttää? Merkitse tekstiin.  Mikä kohta vaikuttaa sinuun parhaiten? Miksi? Merkitse tekstiin.  Millaiseen lukijaan teksti pyrkii lähinnä vaikuttamaan? Sari Toivakka / www.doktum.fi

21 Arvioin mielipidetekstin  Arvioi tekstin otsikkoa. Valitse seuraavista. a)Hämärä b)Ihan pimeä c)Valoisa d)Kirkas e)Sädehtivä  Mitä kielellisiä tehokeinoja kirjoittaja käyttää? Rastita seuraavista. a)Taitavat sanavalinnat b)Määrällistäminen c)Retoriset kysymykset d)Personifikaatio e)Vertaus tai metafora f)Liioittelu ja kärjistäminen g)Vastakohta h)Me- tai minä-muoto i)Muuta? Mitä?_______________________________________________________________  Jos olisit yleisönosaston vastaava toimittaja a)Raivaisit tälle tilaa heti seuraavaan lehteen! b)Siirtäisit ehkä joskus julkaistavien pinoon. c)Taittelisit lennokin ja tähtäisit roskakoriin… Sari Toivakka / www.doktum.fi

22 Perusteluharjoitus Keksi 3-5 erilaista perustelua seuraaville teeseille. -Kaikki maailman ihmiset tulisi leikata kaljuiksi. -Lisko on hieno kotieläin. -Uusi laki Suomeen: puolisoa pitäisi vaihtaa joka 5. vuosi. -Huumetestit pakollisiksi työpaikoille! -Kännykkä on turha kapine. Sari Toivakka / www.doktum.fi


Lataa ppt "Mielipideteksti yleisönosastolle Miten kirjoitan vaikuttavan mielipidetekstin? Sari Toivakka /"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google