Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Runo tekstitaidon kokeessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Runo tekstitaidon kokeessa"— Esityksen transkriptio:

1 Runo tekstitaidon kokeessa

2 Esimerkkitehtäviä Erittele runon rakennetta ja kieltä.
Vertaile ja arvioi runojen elämännäkemystä. Luonnehdi runon puhujan ja puhuteltavan suhdetta. Selitä, mistä kaikesta runon rytmi syntyy. Osoita, mikä merkitys runon nimellä on runon kokonaisuudessa.

3 Runon erittelyn työvälineitä
Puhetilanne Runon puhuja Runon kuulija Asennonvaihto Runon rakenteita Nimi Laji Aikasuhteet Rinnastukset Vastakohtaisuudet Aukot Intertekstuaaliset viittaukset Motiivit ja symbolit

4 Runon erittelyn työvälineitä
Tyyli ja sävy Runon synnyttämä vaikutelma Vaikutelman synnyttävät piirteet runossa Kieli ja rytmi Eri sanaluokkien käyttö Kielikuvat: vertaus, metafora, personifikaatio Runomitta Runon rytmi Erilaiset poikkeamat Tulkinta Runosta tehtyihin havaintoihin perustuva näkemys sen merkityksistä ja teemasta

5 Näin lähestyt runoa: A. Hahmota runon kokonaisuutta ja rakennetta.
Mikä on runon nimi? Onko runo jaettu osiin? Millaisiin? Miten runo on aseteltu paperille? Miten runossa on käytetty välimerkkejä sekä isoja ja pieniä alkukirjaimia? Miten ne jäsentävät runoa? Millaisia asioita runossa asetetaan vastakkain tai rinnastetaan?

6 B. Tarkastele runon puhetilannetta.
Mikä on runon puhetilanne? Kuka puhuu, kenelle, miksi ja mihin sävyyn? Mitä lausetyyppejä runossa käytetään: toteamuksia, kysymyksiä, käskyjä? Vaihtuuko runon puhuja tai puhetilanne jossakin kohdassa? Tapahtuuko runossa asennonvaihto? Onko kyseessä kuva vai etenevä tarina? Vertaa runon alkua ja loppua: onko puhetilanne muuttunut?

7 C. Tutki runon rytmiä ja kieltä.
Millainen rytmi on on? Onko runo mitallinen vai vapaamittainen? Onko toistoa? Nouseeko jokin asia motiiviksi? Tarkastele runon sointuisuutta: onko esimerkiksi alku- tai loppusointuja? Mitä voit havaita sanajärjestyksestä? Millaista sanastoa käytetään? Onko yllättäviä yhdistelmiä? Millaisia verbejä, adjektiiveja ja substantiiveja runossa on? Onko runossa puhekielisyyttä, eri rekistereiden yhdistelyä? Onko viittauksia muihin teksteihin? Minkä aistien varassa runo toimii? Mitä kielikuvia runossa on?

8 D: Rakenna tulkinta. Millaisen tunnelman tai tuokiokuvan eteen runo johdattaa? Sisältääkö runo symboliikkaa? Voisiko sen tulkita allegoriaksi? Mistä runossa on mielestäsi kyse? Mitä ajatuksia ihmisestä ja elämästä runo tarjoaa?


Lataa ppt "Runo tekstitaidon kokeessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google