Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Millainen on ihanteellinen yhteiskunta? Kirjan sivut 134 -141.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Millainen on ihanteellinen yhteiskunta? Kirjan sivut 134 -141."— Esityksen transkriptio:

1 Millainen on ihanteellinen yhteiskunta? Kirjan sivut 134 -141

2 Utopia ja dystopia Utopia viittaa ihanteelliseen yhteiskuntaan, parhaaseen mahdolliseen malliin, joka ei ehkä ole tavoitettavissa Dystopia viittaa pahimpaan mahdolliseen yhteiskuntamalliin, ns. kauhuskenaarioon Historiassa ja kirjallisuudessa on esitetty useita vaihtoehtoisia malleja yhteiskunnan järjestämiseksi – ja osaa on myös kokeiltu käytännössä

3 Erilaisia hallintomuotoja: Demokratia Diktatuuri Meritokratia Teokratia Monarkia Totalitarismi Teknokratia Oligarkia aristokratia

4 Mitä demokratia on? Demokratia merkitsee kansanvaltaa Demokratiaan kuuluu tiettyjä menetelmiä kuten äänestykset, enemmistöpäätäntä ja vähemmistöjen suojelu Demokratia voi olla suoraa (esim. kansanäänestys) tai epäsuoraa eli edustuksellista (kansanedustajat edustavat kansaa) Demokratialle ei ole universaalia määritelmää – sen eri muodot voivat poiketa toisistaan

5 Demokratian ongelmia Ihmisten välinpitämättömyys, osallistuminen päätöksentekoon laskee, ei keskustella, eikä äänestetä Enemmistöpäätökset – vähemmistön oikeudet Demokratian määritelmä epäselvä Edustajien uskollisuus äänestäjille Päätöksenteko vie aikaa ja pitää organisoida Demokratian tietämys ja asiantuntijuus?

6 Platonin ihannevaltio Filosofikuninkaat hallitsevat, koska ovat viisaita ja asiantuntevia Sotilaat puolustavat, koska ovat rohkeita Elinkeinonharjoittajat omaavat kohtuullisuutta halujensa toteuttamisen suhteen -> kunkin toimiessa luontaisten kykyjensä mukaan, toteutuu yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

7 Avoin yhteiskunta - totalitarismi Avoin yhteiskunta pyrkii kohtelemaan ihmisiä tasa-arvoisesti rodusta, syntyperästä ja varallisuudesta riippumatta. Ihanteena on läpinäkyvä demokratia, joka on avoin muutoksille ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. Totalitarismissa taas valtion valta ulottuu kaikille elämän alueille. Yksilö ei ole vapaa tekemään omia valintojaan, vaan hänen tulee toimia kokonaisuuden hyväksi (kollektivismi).

8 Karl Marx ja kommunistinen yhteiskunta Ihanteellisessa yhteiskunnassa toteutuu ihmisten vapaus ja tasa-arvoisuus Vastakkainasettelujen kautta edetään kohti kehittyneempiä yhteiskuntamuotoja – kehityksen huipentuma on kommunismi Työväenluokka etenee vallankumouksen kautta sosialismiin, jossa valtio omistaa maan ja tuotantovälineet sekä yksityisomistus lakkautetaan kommunismi on sosialismin korkein muoto, jossa valtiota ei enää ole

9 Anarkismi Anarkismi: (ei esivaltaa) hallituksettomuus, poliittinen ideologia, jossa tavoitellaan valtahierarkioista vapaata yhteisöllistä elämää useita erilaisia tulkintoja esim. Godwin, Proudhon ja Bakunin Usein tavoitteena vapaaehtoinen, luontainen yhdessäolo

10 Valta Valta on keskeinen yhteiskuntafilosofinen käsite Vallalla on erilaisia määritelmiä, mutta yleisesti ottaen se tarkoittaa kykyä tai oikeutta saada joku toimimaan tavalla, jolla tämä ei muutoin toimisi Valta voi olla suoraa ja näkyvää tai sitten epäsuoraa, piilotettua Valta voi perustua erilaisiin asioihin: henkilön asemaan, taloudellisiin tekijöihin, asiantuntijuuteen, fyysiseen tai henkiseen ylivoimaan, tietoon, oikeuteen jne.


Lataa ppt "Millainen on ihanteellinen yhteiskunta? Kirjan sivut 134 -141."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google