Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Puu energian lähteenä. Puu on huomattava uusiutuvan energian lähde Uusiutuvan energian lähteitä ovat tuuli, vesi, aurinko, maalämpö, peltojen ja metsien.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Puu energian lähteenä. Puu on huomattava uusiutuvan energian lähde Uusiutuvan energian lähteitä ovat tuuli, vesi, aurinko, maalämpö, peltojen ja metsien."— Esityksen transkriptio:

1 Puu energian lähteenä

2 Puu on huomattava uusiutuvan energian lähde Uusiutuvan energian lähteitä ovat tuuli, vesi, aurinko, maalämpö, peltojen ja metsien biomassat. Myös erilaisista biopohjaisista jätteistä ja tähteistä saadaan energiaa Puupolttoaineiden osuus Suomen energiantuotannossa on jo suurempi kuin öljyn, kivihiilen tai maakaasun Puupolttoaineilla tuotetaan nykyään neljännes Suomen energian tuotannosta

3 Miten puusta saadaan energiaa? Puunjalostusteollisuuden sivuvirroista, kuten sellunkeitossa syntyvistä jäteliemistä ja sahoilla syntyvästä kuoresta ja purusta Metsän hoitotöiden ja päätehakkuiden yhteydessä kerättävät puiden latvukset, oksat, rangat ja kannot voidaan hakettaa ja käyttää energianlähteenä eli metsähakkeena Kotitalouksissa ja maatiloilla käytetään polttopuuta ja pellettej ä

4 Lähde: Motiva

5 Energiaa puunjalostuksen sivuvirroista

6 Mitä puunjalostuksen sivuvirrat ovat? Tehtaille tulevasta puusta syntyy jalostusprosesseissa sivuvirtoja, joista voidaan tuottaa energiaa: Sahanpurua Höylän ja puuntyöstökoneiden lastuja Puun kuorta o Puut kuoritaan ennen sahausta tai paperiteollisuuden jalostusta Selluteollisuuden jätelientä eli mustalipeää o Sellunkeiton sivutuote, jota polttamalla tuotetaan sähköä ja lämpöä

7 Lähes 70% Suomen uusiutuvan energian tuotannosta tuotetaan metsäteollisuuden tuotannon osana Puunjalostusteollisuuden sivuvirtojen määrä on aina sidoksissa puunjalostuksen määrään o Jalostusmäärän laskiessa sivuvirrat on korvattava muulla energian tuotannolla Metsäteollisuus on myös energian tuottaja

8 Metsähake ja pelletit

9 Mitä metsähake on? Metsähake tarkoittaa haketettua tai murskattua puuta, jota voidaan polttaa sähkön tai lämmön tuottamiseksi tai käyttää liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa Energialaitoksia, joissa poltettiin ennen kivihiiltä on muutettu siten, että niissä voidaan polttaa metsähaketta tai on rakennettu uusia metsähaketta polttavia laitoksia Kuva:Fortum

10 Mistä metsähaketta saadaan? Metsähaketta voidaan tehdä metsänhoitotöiden ja hakkuiden yhteydessä kerättävistä oksista ja latvuksista pieniläpimittaisista rungoista kannoista

11 Metsähaketta käytetään Suomessa sähkön ja lämmön tuottamiseen suurissa voimalaitoksissa lämmön tuottamiseen pienemmissä lämpölaitoksissa, maatiloilla ja kotitalouksissa nestemäisten biopolttoaineiden, kuten biodieselin valmistukseen

12 Mitä puupelletit ovat? Puupellettien raaka-aineina käytetään puunjalostusteollisuuden puhtaita sivutuotteita: kutterinlastua, sahanpurua tai hiontapölyä Pellettejä voidaan valmistaa myös oljesta, turpeesta, ruokohelvestä ja puun kuoresta. Suomessa on noin 27 000 pientaloa ja tuhat suurempaa kohdetta, jotka lämpiävät pelletillä

13 Puun merkitys Suomen energian tuotannossa?

14 Ota selvää! Löytyykö lähistöltä metsähaketta polttava laitos? Missä sijaitsee lähin metsäteollisuuslaitos? Miten siellä hyödynnetään sahanpuru, kuori tai jäteliemet energiaksi? Mitä tarkoittaa biojalostamo?


Lataa ppt "Puu energian lähteenä. Puu on huomattava uusiutuvan energian lähde Uusiutuvan energian lähteitä ovat tuuli, vesi, aurinko, maalämpö, peltojen ja metsien."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google