Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projekti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projekti"— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projekti
Antti Mäki

2 Diakokoelma yleisesitykseksi
Lähtökohdat Hallinnointi, turvaaminen ja ohjaus Tietovarantopalvelun jatkokehitys Tilannekatsaus

3 Lähtökohdat

4 Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto
”Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä tietovaranto, johon korkeakouluilla on velvollisuus tallentaa opiskelijoitaan koskevat tiedot, auttaa kehittämään opiskelijavalintoja. Samalla se antaa yliopistoille uuden välineen suunnitella omaa toimintaansa ja kertoa ilman tilastoharhoja tarjoamansa koulutuksen tuloksista.” (Valtioneuvoston yleisistunnossa toukokuun 16. Päivänä 2012)

5 Tietohal-lintolaki, KA…
Suora velvoite lailla Korkeakoulujen opiskelija- valintojen kehittäminen Muut velvoitteet OKM:n ohjauksen tarpeet Raportointi ja tiedonluovutus eri viranomaisille Tietohal-lintolaki, KA… Tietojen yhteentoimivuuden kehittäminen OKM:n kohdealueella (JHKA) strategiset tavoitteet ohjaus toiminnan tarpeet Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovarannon taustalla ovat operatiiviset, ohjaukselliset ja strategiset tavoiteet Viime kesänä säädetyt ammattikorkeakoululain, yliopistolain ja rekisterilain muutokset mahdollistavat tietovarannon toteuttamisen, jotta operatiivinen eli toiminnan kehittäminen korkeakoulujen opiskelijavalintojen osalta etenee hallitusohjelmassa linjatulla tavalla Laki tietovarannosta on säädetty siten, että siihen sisältyviä opintotietoja voidaan suoraan käyttää Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden lähteenä ja jatkossa tietovaranto voisi palvella myös muita viranomaisia, joille korkeakoulut lakisääteisesti luovuttavat tietojaan – tämä on tietoarkkitehtuurin tarkoituksenmukaista kehittämistä Isossa kuvassa kyse on kuitenkin strategisesta tavoitteesta kehittää korkeakoulujen ja julkisen hallinnon ICT-yhteistyötä siten, että yhteentoimivat tiedot voisivat olla kaikkien osapuolten kehittämien palveluiden käytettävissä

6 Korkeakoulujen yhteishaku, ensikertalaiset ja muut
Mitä varten korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto on toteutettu? Tavoitteena opintoihin pääsyn sujuvoittaminen ja turhien päällekäisten opintojen välttäminen Korkeakoulujen yhteishaku, ensikertalaiset ja muut Siirtyjät ja valtakunnalliset palvelut (korkeakoulun harkinnan mukaan) Opintosuoritustiedot opiskelijavalinnoissa: hakukelpoisuus, valinta suoritusten perusteella Opintosuoritusten hyödyntäminen osana korkeakoulun muuta toimintaa: AHOT ym.

7 Ohjauksen tietotarpeet ja muut tiedon luovutukset viranomaisille
PANOKSET TUOTOKSET Opiskelijat, Rahoitus, Tutkinnot, Suoritukset Julkaisut… Tavoitteena on tiedon laadun parantaminen: yhteismitallisuus, ajantasaisuus, luotettavuus, yhdisteltävyys Tietojen käsittely keskittyy yhteismitallisiin panos- ja tuotostietoihin Korkeakoulujen käsittelmästä tiedosta kyseessä on jäävuoren huippu: Korkeakoulutu ovat autonomisia, niillä on erilaiset tehtävät, koko, sijainti, organisaatiopuitteet jne., joiden tiedot hallitaan korkeakoulujen omissa järjestelmissä, sovelluksissa, tietovarastoissa Ohjaukseen kerätään organisaatiorajat ylittäen yhteismitallista tietoa ydinliiketoiminnan tuotoksista Korkeakoulun sisäinen tietovarasto, prosessien johtamisen tarpeet

8 Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus
Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus Avoin data, tietojen saatavuus Tiedon kirjaaminen ja tallentaminen vain yhteen paikkaan ICT-palvelujen ja -arkkitehtuurin kehitys Korkeakoululaitos ja muut julkisen hallinnon arkkitehtuuritasot

9 Tutkintoon johtava koulutus Ei tutkintoon johtava koulutus
VIRTA-opintotiedot Tietovarannon tietosisällön rajaus (laki 484/2013, tallennusvelvoite + ministeriön tiedonkeruukirje) Tutkintoon johtava koulutus Ei tutkintoon johtava koulutus Tutkinnot Opiskeluoikeudet Ilmoittautumis-tiedot Opintosuoritukset ja arvosanatiedot Henkilön tunnistetiedot Valtakunnallinen tietovaranto käsittää tässä vaiheessa keskeiset tulostiedot korkeakoulujen koulutustoiminnasta, niin kutsutut opintotiedot Kyse on henkilörekisteristä, jossa korkeakoulut rekisterinpitäjinä ylläpitävät omia opintotietojaan Opiskeluoikeustiedot myös eräistä ei tutkintoon johtavista

10 tai korkeakoulun päätöksellä
Korkeakoulun vastuulla sekä toteutus että tietosisältö rekisterinpitäjänä Tiedon luovutus suoraan lain nojalla tai korkeakoulun päätöksellä OKM palvelun tarjoajana (CSC) Opetushallitus Tilastokeskus OKM-tiedonkeruut Korkeakoulut? Muuntaa rekisterinsä tiedon Korkeakoulujen tietomalliin (xdw-malli) Tallentaa tiedon valtakunnalliseen tietovarantoon Tiedon käyttäjät hakevat kaikkien korkeakoulujen tietoja omiin järjestelmiinsä Mitä? - Korkeakoulut muodostavat opiskelijarekistereistään yhteismitalliset siirtotiedostot, jotka vastaavat nykyisiä viranomaistiedonkeruita, mutta niiden tarkkuustaso on verrattavissa opiskelijan suoritusotteeseen - Korkeakoulut siirtävät tiedostot CSC:lle, jossa ne ovat edelleen osa korkeakoulun juridista opiskelijarekisteriä - CSC muodostaa kaikkien korkeakoulujen tutkinto, suoritus ja opiskelijatiedot tarjoavan rajapinnan, jota vain valtuutetut tietojärjestelmät voivat lukea - Tietoja lukee ensivaiheessa Opetushallituksen opiskelijavalintarekisteri, jossa tietoa käytetään korkeakoulujen toiminnassa, korkeakoulujen yhteishaukuun ja muiden opiskelijavalintojen järjestämiseen sekä muihin koulutusasteihin kohdistuvassa hakeutumisessa - Tietoja hyödynnetään Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriminsteriön tiedonkeruissa - Korkeakoulut voivat käyttää tietoja keskinäisiin prosesseihinsa, esim. yhdeksän korkeakoulun TIPTOP-projekti kehittää tietovarantoa hyödyntävää AHOT-palvelua

11 Tiedon tuottajat, kotiorganisaatiot
OKM palvelun tarjoajana (CSC) Opintopolku.fi, Juuli Tilastokeskus OKM-tiedonkeruut Tutkimusrahoittajat? Tiedon käyttäjät hakevat kaikkien tiedon tuottajien tietoja keskitetysti omiin järjestelmiinsä CASE VIRTA-Julkaisutiedot

12 Kopioitu tietovaranto (Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri)
Eri palvelut, jotka käsittelevät eri tietovarantoja eri lähteistä reaaliaikaisesti Kopioitu tietovaranto (Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri) Opintosuoritukset, Opiskeluoikeudet, LK-ilmoittautumiset kerran kk – kerran vrk, eräsiirto reaaliaikaisesti, ws-soap Ratkaisutapa on Perustietovarantojen viitearkkitehtuurissa kuvattu ”kopioitu tietovaranto”, joka soveltuu hyvin kohtuullisen muuttumattomana pysyvän tiedon lukurajapintojen toteuttamiseen Kutsu hetun tai oppijanumeron perusteella; 750 millisekunttia Kaikista tiedoista lakisääteisille ja jatkossa erikseen valtuutetuille palveluille Organisaatiorajauksella korkeakoulujen omille, erillisille palveluille Vapaasti testirajapinnan tietoa palveluita kehittäville tahoille, myös yksityisen sektorin toimijoille Nykyiset lähdejärjestelmät, jotka käsittelevät kaikkia tietoja monoliittisesti Siirtomuotona kummassakin tapauksessa sama XML-määritys

13 VIRTA… 4. Arkisto 2. Tiedon-välitys kansallisille palveluille
Korkea-koulu Tilasto-keskus OKM Kela CIMO Korkea-koulut 1. Aineiston siirto viranomaisille KSHJ, Vipunen ym. Korkeakoulujen tietovaranto RAKETTI-Opi, TIPTOP ym. 3. Tiedontarjoaminen korkeakoulujen omille järjestelmille 4. Arkisto

14 Tiedon tuottaja ja tietovaranto
Tiedon tuottajan näkökulmasta tietovaranto on tekninen ratkaisu, jolla tietoja siirtyy käytetyistä tietojärjestelmistä toisiin Tietoja viedään tietovarantoon tietolähteestä, joka on tiedon auktoriteetti Tietolähteen on oltava tietojärjestelmä Tietovarannosta tietoja voi lukea vain toinen tietojärjestelmä Tietojen viemiseksi tietovarantoon voidaan tehdä erikseen tietojärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen viemisen, mikäli tiedon tuottajalla ei ole lähdejärjestelmää

15 Tietovarannon tietojen käsittely
Tietovarantoon ei ole suoria käyttöliittymiä Tietovarannon lukurajanpinta luovuttaa automaattisesti kaiken pyydetyn tiedon sallituille palveluille (nyt vai OPH) OPH:n ylläpitämien (ja jatkossa muiden) palveluiden osana valvotaan henkilötietojen käyttöä Viranomaistiedonkeruita varten poiminnat toteutetaan erikseen valtuutetun CSC:n henkilöstön toimesta

16 Käyttötapaukset 2014 tuotantokäytön alkaessa

17 Tietovarannon tietojen käyttöönottoaikatalu
VIRTA-opintotiedot Tietovarannon tietojen käyttöönottoaikatalu Korkeakoulujen toiminta, valtakunnalliset palvelut Projektin tavoiteaikataulu 1/2014 mennessä, tuotantovalmius viimeistään Opetushallituksen valtakunnallisille palveluille Käyttöön vuoden 2014 syksystä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden viranomaisten tiedonkeruut ohjaustarkoituksiin Valmiina 03/2014 mennessä OKM:lle ja Tilastokeskukselle Käyttöön syksyllä 2014 ja 2015 alusta

18 Opintotiedot automaattisesti valtakunnallisten palveluiden käyttöön
VIRTA-opintotiedot Opintotiedot automaattisesti valtakunnallisten palveluiden käyttöön Oppijan verkkopalvelut (SADe ohjelma, OPH) KSHJ Korkeakoulun tietojärjestelmät Palvelut Tietovarannot OKM:n tiedonvälityspalvelu (VIRTA), Oppijan kokonaisuudessa tiedonvastaanotto ja edelleen jakopalvelu (TOR) VIRTA (OKM) TOR Koulutustar-jonta ym. eri tietovarantoja Korkeakoulun rekisteri

19 Tiedonkeruun järjestäminen tietovarannosta
VIRTA-opintotiedot Tiedonkeruun järjestäminen tietovarannosta Tiedonkerääjä ilmoittaa, milloin sen tiedonkeruiden aineistot poimittaisiin tietovarannosta Korkeakoulu huolehtii, että on ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä päivittänyt tietovarantoon tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi. Korkeakoulun ei tarvitse ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin tiedonkeruita varten. CSC muodostaa OKM:n ja Tilastokeskuksen toimeksiannoista tiedonkerääjälle siirrettävän tiedoston.

20 Jatkoselvitetään, kun arkistolain uudistuksen linjaukset ovat selvillä
VIRTA-opintotiedot Suoraan korkeakouluille tarjottavien palveluiden tukeminen (jatkokehitys) Pitkäaikaissäilytys opiskelijatietojärjestelmiä koskevien velvoitteiden osalta (maksullinen palvelu?) Jatkoselvitetään, kun arkistolain uudistuksen linjaukset ovat selvillä Tietojen käyttö korkeakoulujen muussa toiminnassa, kuten liikkuvuus, AHOT, oppimisympäristöt ym. Tietojen luovuttaminen hyväksytyille palveluille Tiedon luovuttamisesta päättää korkeakoulu Tiedon luovutusten hallinnoimiseksi ja käytännöistä sopimiseksi luotaisiin toimintatavat

21 Yhteenveto Tietovaranto on osa OKM:n CSC:ltä hankkimia tiedonvälityksen ja raportoinnin palveluita Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovarannon taustalla ovat operatiiviset, ohjaukselliset ja strategiset tavoiteet tietojen avoimuudesta VIRTA-Opintotiedot käyttöön keväällä 2014 (kaikkien korkeakoulujen osalta) VIRTA-Julkaisutiedot on selvitettävänä osana OKM:n julkaisutiedonkeruiden kehittämistä vuonna 2014

22 Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto:
Hallinnointi, turvaaminen ja ohjaus Antti Mäki

23 Hallinnointi, turvaaminen ja ohjaus

24 Tietovarannon hallinnointi, tietojen turvaaminen, ohjausrakenne
Hallinnointi: lakisääteisesti korkeakoulu rekisterinpitäjänä, tiedon luovuttajana – OKM (CSC) ylläpitäjänä, luovutusten järjestäjänä Turvaaminen: tekninen tietoturva, tietosuoja – vastuunjako, auditointi Ohjaus: palvelutasot, tietosisällön ja - arkkitehtuurin muutokset – seurantaryhmä, RAKETTI-hankekauden jälkeiset rakenteet

25 Hallinnointi

26 Tietovarantopalvelun ja lukurajapintojen ylläpito sekä valvonta
Hallinta Ylläpitäjä OKM (CSC) Tietovarantopalvelun ja lukurajapintojen ylläpito sekä valvonta Tietojen laadunvarmistuksen jatkuva kehitys Koodistopalvelussa korkeakoululaitoksen pääkäyttäjä: koodistojen ylläpito

27 Tietointegraatio: korkeakoulun toimenpiteitä
Hallinta Koodistopalvelu käyttöön Tietointegraatio: korkeakoulun toimenpiteitä ? Lähdejärjes-telmä Yhteismital-listen XML-siirtotiedosto-jen muodos-taminen Siirtotiedos-tojen tarkastaminen Tiedostojen siirtäminen tietovaranto-palveluun (SFTP) Lähteet: Tietojen kokoaminen eri lähteistä? Muodostus: lähdetiedoista poimimalla ja päätelemällä. Tarkastus: yhteisen tietoarkkitehtuurin tarkastuksien tekeminen muodostetuille tiedostoille (luodaan ja ylläpidetään yhteisesti). Siirto: lähdejärjestelmän tuotantoympäristöstä suojatulla yhteydellä CSC:n palvelimelle korkeakoulun omaan hakemistoon Muodostuksen ja tarkastuksen automatisointi, jotta lähteen tietoja voidaan korjata mahdollisimman pian?

28 Tietoturva ja tietosuoja

29 Tietojen turvaamisen tavoitteet tietovarannon toteutuksessa
Tietoturva- ja tietosuoja Tietojen turvaamisen tavoitteet tietovarannon toteutuksessa Tietojen mahdollisimman sujuva ja laaja käyttö joustavasti erilaisissa tilanteissa on ensisijainen tavoite rekistereihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien edistämisessä Samalla tietovarantoon tuotavat tiedot turvataan tietosuojan ja tietoturvan toteutumisen varmistavilla kuvauksilla, määrityksillä ja ratkaisuilla

30 Tietojen luovuttaminen
Tietoturva- ja tietosuoja Tietojen luovuttaminen Opiskelijavalintarekisterin käyttöön eli OPH:n toteuttamiin valtakunnallisiin palveluihin laissa säädetyn velvollisuuden nojalla eikä edellytä korkeakoululta erillistä ratkaisua Muihin viranomaistarpeisiin perustuu eri laeissa määriteltyihin tiedonsaantioikeuksiin sekä siihen, että kyseiset viranomaiset pyytävät korkeakouluja toimittamaan tiedot tietovarannon kautta Muuten rekisterinpitäjän päätöksellä

31 Kaikkien korkeakoulujen tietojen luovuttaminen uusille palveluille
Tietoturva- ja tietosuoja Kaikkien korkeakoulujen tietojen luovuttaminen uusille palveluille Tekninen ylläpitäjä auditoi automaattista luovutusta tarvitsevan palvelun Tekninen ylläpitäjä kokoaa tietosuojalausunnon ja päätösesityksen rekisterinpitäjälle eli korkeakoululle Korkeakoulu päättää luovutuksesta, jonka jälkeen tiedot ovat automaattisesti saatavilla, kuten OPH:n tuottamiin palveluihin (ensimmäisenä toteutetun lukurajapinnan kautta)

32 Valmistaudutaan tietojen hyödyntämiseen
Tietoturva- ja tietosuoja Valmistaudutaan tietojen hyödyntämiseen …myös muihin kuin lain velvoittamiin tarkoituksiin Tietojen käyttö korkeakoulujen muussa toiminnassa, kuten opiskelijaliikkuvuus, AHOT ym. Tiedon luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä eli korkeakoulu Tietovarannon hallinnoimiseksi ja käytännöistä sopimiseksi luodaan teknisen ylläpitäjän ja korkeakoulujen yhteiset toimintatavat

33 Tietoturva- ja tietosuoja
Toimintatavat …joilla rekisterinpitäjä voi varmistua henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta Tietovarannon hallinnoimiseksi ja käytännöistä sopimiseksi luodaan teknisen ylläpitäjän ja korkeakoulujen yhteiset toimintatava Ehdotuksia valmistellaan RAKETTI-VIRTA- projektissa, mutta päätös toimintatavoista on opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen ja tietojen käyttöön osallistuvien viranomaisten yhteinen

34 Muistio teknisestä tietojekäsittelypalvelusta
Tietoturva- ja tietosuoja Muistio teknisestä tietojekäsittelypalvelusta OKM:n toimeksiannosta CSC palvelun järjestäjänä Tietosuojavaltuutetun toimiston suosituksen mukai- seen sopimuksen muotoiseen muistioon on koottu korkeakoulun ja CSC:n kesken sovittavat asiat Muistio ja sen liitteen sisältö ovat voimassa korkeakoulun ja CSC:n välillä yhteisenä ymmärryksenä osapuolten välisistä velvoitteista Muistion liitteenä on CSC:n yhteistyökumppanin turvallisuussopimus

35 Käyttöoikeus- ja lokirekisterit
Tietoturva- ja tietosuoja Käyttöoikeus- ja lokirekisterit Tietoja käyttävä palvelu vastaa käyttövaltuuksien valvonnasta ja tietojen katselulokin muodostamisesta (esim. OPH:n palvelut) Tietovarannon lukurajapinta tallentaa lokitietona jokaisen kutsun, kutsujan ja vastauksen Lukurajapinnan lokitieto muodostaa lokirekisterin korkeakoulukohtaisesti. Lokirekisteriin tallennetaan tieto, mikäli kutsu koski korkeakoulun rekisteriin kuuluvia tietoja

36 Ohjaus

37 Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet tulossopimuksessa
Ohjaus Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet tulossopimuksessa ”Korkeakoulut ja OKM kehittävät ja ylläpitävät tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta sekä valtakunnallista tietovarantoa korkeakoulujen toiminnan ja OKM:n ohjauksen tueksi. Korkeakoulut päättävät omien strategisten tavoitteidensa nojalla, mitä tietojärjestelmiä ne yhdessä tai erikseen tuottavat.”

38 Jatkokehitys ja palvelun tuottaminen
Ohjaus Jatkokehitys ja palvelun tuottaminen OKM rahoittaa säädetyn ja yhdessä sovitun palvelun kehityksen ja tuottamisen (ylläpidon) Lukurajapinnat tai tietosisällöt, joita korkeakoulut voivat ottaa käyttöön (tai olla ottamatta) Keskitetyt palvelut, korkeakoulujen ja kolmansien tahojen tuottamat palvelut Palveluiden kehittämisen kustannuksien jakaminen Palvelun tuottamisen kustannusten jakaminen esimerkiksi käytön volyymin mukaan

39 Tietosisällön ja -arkkitehtuurin muutokset
Tietovaranto osana korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuuria (Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri) Korkeakoulujen tietomallin muutosten hallinta, (yhteentoimivuuden määritykset) Koodistot, korkeakoululaitoksen yhteentoimivuuden piirissä olevien käsitteiden koodiarvojen hallinta (koodistopalvelu) Yhteensovittaminen OKM:n sanastotyön ym. JHKA:n kanssa

40 Ehdotus tietovarannon yhteisen tietoarkkitehtuurin päivityssyklistä
Ohjaus Ehdotus tietovarannon yhteisen tietoarkkitehtuurin päivityssyklistä Ensimmäinen vuosi Q4 Korkeakou-lujen palaute ja uudet tiedonkeruu-tarpeet Q1 Tarvitaanko tietovaran-toon uusia tietoja? Q2 Uusien tietojen ja siirtojen määrittely Q3 Uusien vaatimusten julkaisu Q4 Korkeakou-lujen palaute ja uudet tiedonkeruu-tarpeet Q1 Tarvitaanko tietovaran-toon uusia tietoja? Q1 Uusien tietojen ja siirtojen määrittely Q3 Uusien vaatimusten julkaisu Q3 Tiedot tieto-varantoon uusilla vaatimuksilla VE: Tieto pääteltävissä nykyisestä tietosisällöstä tai muu tiedonkeruutapa Q3 Tiedot tieto-varantoon uusilla vaatimuksilla Ratkaisukohdassa 5 lokakuussa päätetään tästä Toinen vuosi Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q1 Kirjaamisen muutokset, tekninen toteutus

41 Päätöksenteko ja ohjaus
Määräykset tietovarannon käytössä OKM antaa lain nojalla tietovarantoa koskevat ja delegoi ylläpitotehtävän (CSC:lle) Muut viranomaiset eri tiedonkeruita koskien OKM ja korkeakoulut voivat yhdessä sopia tietovarannon käytön laajentamisesta lakisääteisestä RAKETTI-hankekauden jälkeiset rakenteet Kokonaisuuden valvonta ja ohjaus Seurantaryhmässä

42 Tietovarannon ja tiedonkeruiden seurantaryhmä
OKM, korkeakoulujen opiskelijarekisterien vastuuhenkilöitä (muita edustajia?), opiskelijajärjestöt Viranomaiset, jotka hyödyntävät tietovarantoa: OPH, Tilastokeskus, Valvira…

43 Seuraavat toimenpiteet

44 Ratkaisukohdat RAKETTI-Tietohallinto-ohjausryhmä käsittelee vastuunjakoa koskevat määräykset Tietoturva-auditointi Toukokuu 2014 OKM:n ja korkeakoulujen ICT-johdon kokous: RAKETTI-hankekauden jälkeiset rakenteet OKM:n määräykset tietovarannon käytöstä RAKETTI-VIRTA-projektin päättäminen Syyskuu 2014 tietovaranto tuotantokäytössä

45 Korkeakoulujen suoritettavia toimenpiteitä
Tietovarannon tietosisältö täydelliseksi ja tietojen laadunvarmistuksen jatkuva kehitys Turvaamiseen osallistuvien viestintä käyntiin Perehtyminen vastuujaon luonnoksen mukaisiin korkeakoulujen velvoitteisiin Osallistuminen tietovarannon käytöönottoa koskevaan seminaariin tai seminaareihin Jatkokehitykseen osallistuminen: ideat, lausunnot, omat projektit

46 Seminaari(t) tietovarannon käyttöönotosta helmikuussa 2014
Viranomaistiedonkeruiden toteuttaminen tietovarannosta Mukaan rekisterinpidosta vastaavat ja tietoturva- asiantuntijat Rekisterinpitäjän vastuun muutokset ja rekisteriselosteet sekä tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset Tietoturva-auditointi Jatkokehityksen tilannekatsaus ja lausuntokierroksen valmistelu

47 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon jatkokehitys
, RAKETTI-ohjausryhmä Kehityspäällikkö Antti Mäki CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy Jatkan korkeakoulujen ICT-yhteistyön toteuttamisesta osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tietoarkkitehtuuria, tietojen yhteentoimivuudn kehittämistä Näkökulmani on kokonaisarkkitehtuurityössä, tässä tulevat esiin yhtymäkohdat viimeaiakaisiin JHKAn viitearkkitehtuurriasioihin Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

48 Tietovarantopalvelun jatkokehitys

49 Tietovarantopalvelun jatkokehitys
VIRTA-opintotiedot VIRTA-julkaisutiedot VIRTA-henkilöstön roolitiedot VIRTA-lupatiedot Arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen kehitys Tietoturva ja tietosuoja Jatkokehityksen ja tuotettavien palveluiden ohjaus ja rahoitus 

50 Haasteita tulevaisuuden tavoitteille
Strategisten tavoitteiden asettaminen Kokonaisarkkitehtuurin kypsyys Tietojen yhdisteltävyys Osaoptimointi Tietojen yhteentoimivuuden, tietohallinnon kehittämisen ja julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehitys, avoin data ym. Toiminnan / organisaatioiden tason tavoitteina eikä vain hallitusohjelmatasolla Kokonaisarkkitehtuuriymmärryksen ja -hallinnan kypsyminen siten, että organisaatioiden (enterprise) KA-työ osataan kytkeä laajempien kokonaisuuksien KA-tasoihin ja viitearkkitehtuureihin Esimerkiksi henkilö on tyypillisin eri tietojoukkoja ja tietolähteitä yhdistävä, yksilöivä avain: henkilöiden yksilöinti eri rooleissa ja eri aikoina, ilman henkilötunnusta (neutraali, pysyvä yksilöinti ja myös ulkomaalaiset kk-sektorin erityistarpeena) Osaoptimointi, osaoptimointi, osaoptimointi

51 VIRTA-opintotiedot

52 Tutkintoon johtava koulutus Ei tutkintoon johtava koulutus
VIRTA-opintotiedot Tietovarannon tietosisällön rajaus (laki 484/2013, tallennusvelvoite + ministeriön tiedonkeruukirje) Tutkintoon johtava koulutus Ei tutkintoon johtava koulutus Tutkinnot Opiskeluoikeudet Ilmoittautumis-tiedot Opintosuoritukset ja arvosanatiedot Henkilön tunnistetiedot Valtakunnallinen tietovaranto käsittää tässä vaiheessa keskeiset tulostiedot korkeakoulujen koulutustoiminnasta, niin kutsutut opintotiedot Kyse on henkilörekisteristä, jossa korkeakoulut rekisterinpitäjinä ylläpitävät omia opintotietojaan Opiskeluoikeustiedot myös eräistä ei tutkintoon johtavista

53 Kokonaiskuvassa opiskelijavalintojen ja opintohallinnon tilanne 2014
VIRTA-opintotiedot Kokonaiskuvassa opiskelijavalintojen ja opintohallinnon tilanne 2014 Oppijan verkkopalvelut (SADe ohjelma, OPH) KSHJ Korkeakoulun tietojärjestelmät Palvelut Tietovarannot OKM:n tiedonkeruupalvelu (VIRTA), Oppijan kokonaisuudessa tiedonvastaanotto ja edelleen jakopalvelu (TOR) VIRTA (OKM) TOR Koulutustar-jonta ym. eri tietovarantoja Korkeakoulun rekisteri

54 Tietovarannon tietojen käyttöönottoaikatalu
VIRTA-opintotiedot Tietovarannon tietojen käyttöönottoaikatalu Korkeakoulujen toiminta, valtakunnalliset palvelut Projektin tavoiteaikataulu 1/2014 mennessä, tuotantovalmius viimeistään Opetushallituksen valtakunnallisille palveluille Käyttöön vuoden 2014 syksystä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden viranomaisten tiedonkeruut ohjaustarkoituksiin Valmiina 03/2014 mennessä OKM:lle ja Tilastokeskukselle Käyttöön syksyllä 2014 ja 2015 alusta

55 Tiedonkeruun järjestäminen tietovarannosta
VIRTA-opintotiedot Tiedonkeruun järjestäminen tietovarannosta Tiedonkerääjä ilmoittaa, milloin sen tiedonkeruiden aineistot poimittaisiin tietovarannosta Korkeakoulu huolehtii, että on ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä päivittänyt tietovarantoon tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi. Korkeakoulun ei tarvitse ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin tiedonkeruita varten. CSC muodostaa OKM:n ja Tilastokeskuksen toimeksiannoista tiedonkerääjälle siirrettävän tiedoston.

56 Tietovarannosta toteutettavat viranomaistiedonkeruut
VIRTA-opintotiedot Tietovarannosta toteutettavat viranomaistiedonkeruut OKM:n suorat tiedonkeruut opintopisteistä Tutkinto-opiskelijoiden opintopisteet (AMK-2A) Ei Tutkinto-opiskelijoiden opintopisteet (AMK-2B) Opinnäytetyöt (AMK-9) Opintopisteet (YO-2) Tilastokeskuksen Opiskelijatiedonkeruut (syksyllä) Tutkintotiedonkeruut Opettajan pedagokiset opinnot (yliopistoista)

57 Tiedonkeruun toteutuksen aikataulu
VIRTA-opintotiedot Tiedonkeruun toteutuksen aikataulu ”-- tiedonkerääjien niin päättäessä…” Tietojen poiminta-ajankohdat olisivat samat kuin nykyisin Tulevina vuosina tilannepäivän ja tiedonkeruun välistä viivettä voitaisiin lyhentää ja/tai tiedonkeruun ajankohtia yhdistää Poimittaisiin tietovarannosta viimeistään <PVM> korkeakoulun tietovarantoon tallentamien tietojen pohjalta

58 Tilastokeskuksen tiedonkeruiden jatkokehitysajatuksia
VIRTA-opintotiedot Tilastokeskuksen tiedonkeruiden jatkokehitysajatuksia Opiskelijatiedonkeruu (20.9.) tilanteesta voitaisiin toteuttaa tutkintotiedonkeruun yhteydessä Ennakkotieto siihen asti suoraan tietovarannosta Valtionosuuslaskenta ennakkotiedosta vai jääkö kokonaan pois? Opettajien erillisiä opintoja koskeva tiedonkeruu voitaisiin yhdistää tutkintotiedonkeruuseen Tutkintotiedonkeruu voitaisiin tehdä samaan aikaan kuin OKM:n opintopistetiedonkeruu, jotta tiedot olisivat yhteismitallisia

59 OKM:n suorien tiedonkeruiden jatkokehitysajatuksia
VIRTA-opintotiedot OKM:n suorien tiedonkeruiden jatkokehitysajatuksia Vain nyt tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta: Opintopistetiedonkeruut voitaisiin toteuttaa aikaisemmin Opintopistetiedonkeruut voitaisiin tehdä samaan aikaan kuin Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu, jotta tiedot olisivat yhteismitallisia

60 Viranomaiskäytön laajentaminen: Valvira
VIRTA-opintotiedot Viranomaiskäytön laajentaminen: Valvira Valvira uudistaa Terhikki-rekisteriään ja haluaa jatkossa hyödyntää tietovarantoa Tietorpeet (tietyt koulutusluokituksen alat) Hyväksytysti loppuun suoritettu tutkinto Keskeyttänyt opinnot Suorittanut riittävästi opintoja Edellyttää yhteistä kirjauskäytäntöä riittävästi opintoja suorittaneista, voitaisiin ottaa käyttöön 2015–2016  

61 Viranomaiskäytön laajentaminen: kansainvälisen liikkuvuuden tiedot
VIRTA-opintotiedot Viranomaiskäytön laajentaminen: kansainvälisen liikkuvuuden tiedot Uusien kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvien tiedonkeruiden sisällyttäminen 2016 alkaen Nykyisiin CIMO:n keruisiin verrattuna tarkemmalle, opiskelijakohtaiselle tasolle Edellyttäisi erityisesti korkeakouluissa kansainvälisen liikkuvuuden hallinnan ja opiskelijarekistereiden tietojen yhdistämistä Tietoarkkitehtuuria laajennettava aikaisemman koulutusmaan, ohjelmatietojen, kohdemaiden ja vaihto-ohjelmatyypin osalta

62 Viranomaiskäytön laajentaminen: opettajatiedot
VIRTA-opintotiedot Viranomaiskäytön laajentaminen: opettajatiedot Pätevyystietoa koskevan tiedonkeruun laajentaminen: amk-lastentarhanopettajat, pedagogiset opinnot suorittaneiden opetettavat aineet Tietoarkkitehtuuri valmiina (pätevyys-koodisto) Osin saatavilla koulutusluokituksen perusteella Edellyttää kirjauksien laajentamista, kirjaustapojen muutoksista sopimista Haasteena sopia, miten opetettavat aineet määräytyvät

63 Muiden viranomaistiedonkeruiden toteuttamismahdollisuuksia
VIRTA-opintotiedot Muiden viranomaistiedonkeruiden toteuttamismahdollisuuksia Kelan tiedonkeruut käytännössä sopimisasia Tietovarannon tietosisältö vastaa suoraan Kelan tarpeita Tahtotila löytyy Työvoimaviranomaisten tietotarpeet selvitettävä Muitakin lienee…

64 Tietojen ajantasaisuus- ja säilytysvaatimukset
VIRTA-opintotiedot Tietojen ajantasaisuus- ja säilytysvaatimukset Säilytysaika määräytyy sen mukaan, miten tietoja säilytetään korkeakoulujen omissa rekistereissä korkeakoulujen arkistonmuodostussuunnitelmien ja muiden säilytysvelvoitteiden mukaisesti Yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tietoa on tietovarannon kautta pidettävä saatavilla eliniän ajan eli käytännössä pysyvästi Kun tietovarannon tieto on kopio lähdejärjestelmästä, on myös lähdejärjestelmän tieto säilytettävä vastaavasti

65 Suoraan korkeakouluille tarjottavien palveluiden tukeminen
VIRTA-opintotiedot Suoraan korkeakouluille tarjottavien palveluiden tukeminen Pitkäaikaissäilytys opiskelijatietojärjestelmiä koskevien velvoitteiden osalta (maksullinen palvelu?) Jatkoselvitetään, kun arkistolain uudistuksen linjaukset ovat selvillä Tietojen käyttö korkeakoulujen muussa toiminnassa, kuten liikkuvuus, AHOT, oppimisympäristöt ym. Tietojen luovuttaminen hyväksytyille palveluille Tiedon luovuttamisesta päättää korkeakoulu Tiedon luovutusten hallinnoimiseksi ja käytännöistä sopimiseksi luotaisiin toimintatavat

66 Muita opintotietoihin liittyviä kehitysaihoita
Korkeakouluille tarjottavat mittaritiedot, ”reaaliaikaisesti” tai kuukausitasolla Pohjoismainen palvelu: suoritustiedot Suomesta, Ruotsista ja Norjasta yhdestä rajapinnasta Suoritustietojen ja koulutuksen kuvausten (OPH) yhdistäminen TOR / Kansallinen osaamisen perustietovaranto Palvelu 2. asteelle 

67 VIRTA-julkaisutiedot

68 Korkeakoulujen / Suomessa tuotettujen julkaisujen tietovaranto
VIRTA-julkaisutiedot Korkeakoulujen / Suomessa tuotettujen julkaisujen tietovaranto Esiselvitysvaiheessa, päätavoitteena OKM:n julkaisutiedonkeruun kehittämisessä Viitetietojen osalta (ei kaikki julkaisutiedonkeruun luokitustiedot?) Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, muiden Keskeinen tutkimuksen osa-alueen tieto, jota ei nyt saatavilla, voitaisiin käyttää esim. rahoituksen hakemisessa ja raportoinnissa, muussa…? Tavoitteena ottaa käyttöön 2016 (ei kaikille)

69 Julkaisu Jalostus Lähde
Julkaisutietojen välittäminen nopeammin ja täydentäminen ohjauksen edellyttämillä luokituksilla Julkaisu Jalostus Lähde Viitetiedot automaattisesti tietoja tuottavan organisaation ylläpitämästä lähteestä Täydentävät luokittelutiedot Yhdistetään viitetietoihin Tietojen toimitus manuaalisesti

70 VIRTA-henkilöstön roolitiedot

71 Korkeakoulujen henkilöstön roolitiedot
VIRTA-henkilöstön roolitiedot Korkeakoulujen henkilöstön roolitiedot Noussut esille julkaisutiedonkeruiden kehittämisen esiselvityksen yhteydessä Tieto korkeakoulun henkilölle myöntämästä roolista (opiskelijan rooli jo tietovarannossa) Tutkija Opettaja Muu henkilöstö Voitaisiin käyttää tarjottaessa roolin mukaan rajautuvia julkisia tai yksityisiä palveluita…

72 VIRTA-lupatiedot

73 Koskee kaikki tietovarannon osa-alueita
VIRTA- lupatiedot Henkilön tietovarantoon tallennetuihin tietoihin liittyvät valtuutukset Koskee kaikki tietovarannon osa-alueita Henkilö voi valtuuttaa tiettyjen tietojensa käsittelyyn tietyt tahot/palvelut Lähtökohtaisesti tosin palvelutason asia, mutta voisi toimia myös perustietovarantona Lupien ja valtuutusten tietovaranto on osa kansallisen palveluväylän arkkitehtuuria

74 Arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen kehitys

75 Tavoite: Yhteentoimivuus
Tietohallintolaki 8§: ”Ministeriön on huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset. ” Määrityksiä tietojen siirtämiseen tietojärjestelmien välillä Korkeakoulujen ja viranomaisten välillä Korkeakoulujen kesken Korkeakoulujen sisällä – korkeakoulujen omien tietojärjestelmien välillä (Standardointi) Keskeisinä alueina opintohallinto ja tutkimushallinto; osa määrityksistä yhteistä koko opetustoimelle Työtä tehty RAKETTI hankkeessa ja jo aiemmin opintohallinnon osalta SVY:n toiminnassa

76 Yhteinen tietovaranto (Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri)
Eri palvelut, jotka käsittelevät ja tallentavat tietoja eri tietovarannoissa reaaliaikaisesti Yhteinen tietovaranto (Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri) Reaali-aikaisesti, ws-soap / rest…? Opintotiedot, Julkaisutiedot, Roolitiedot jne. kerran kk – kerran vrk, eräsiirto Strateginen visio tietovarantojen jatkokehityksestä Nykyisen järjestelmäarkkitehtuurin liittäminen yhteentoimivuuden arkkitehtuuriin Nykyisen järjestelmäarkkitehtuurin korvaaminen tietovarantoja hyödyntävällä seuraavan sukupolven arkkitehtuurilla Korkeakoulujen tuottamat tietovarannot avoimena tietona tai ainakin hyödynnettävänä kansallisesti Ja kansainvälisesti… Kansallinen palveluväylä? Nykyiset lähdejärjestelmät, jotka käsittelevät kaikkia tietoja monoliittisesti

77 Toinen lukurajapinta toteutettu korkeakoulun omaan käyttöön
Arkkitehtuuri… Toinen lukurajapinta toteutettu korkeakoulun omaan käyttöön Korkeakoulu saa omaan rekisteriinsä kuuluvia tietoja nyt tietovarannosta tarkistusraporttien ja ”tietokantadumpin” avulla ja jatkossa… …toinen lukurajapinta on kuten ensimmäinen (ws, xml), mutta kutsuvan palvelun tunnistamalla rajaa, minkä korkeakoulun tietoja voi käyttää Korkeakoulu voi käyttää omissa palveluissaan Ei tarkoita tiedonluovutusta Tekninen ylläpitäjä ei valvo, mihin korkeakoulu omia tietojaan käyttää

78 Rajapintojen jatkokehitysaiheita
Arkkitehtuuri… Rajapintojen jatkokehitysaiheita EuroLMAI-standardin mukainen lukurajapinta Koulutusluokituksen mukaan rajattu lukurajanpinta Dynaaminen lukurajapinta (”hae vain mitä tarvitset”) Kirjoitusrajapinta: Korkeakoulujen tietointegraatiotapojen laajentaminen reaaliaikaisen tietojen päivitykseen (ei tarvetta erilliseen kopioon korkeakoulussa) European Learner Mobility Achievement Information

79 Tietojen yhteentoimivuuden avaimena on yksilöinti
Arkkitehtuuri… Tietojen yhteentoimivuuden avaimena on yksilöinti Henkilö on tyypillisin eri tietojoukkoja ja tietolähteitä yhdistävä avain: henkilöiden yksilöinti eri rooleissa ja eri aikoina, ilman henkilötunnusta Case: Yksilöintitiedolla henkilöön voidaan yhdistää Nimi-, yhteys-, tausta- ja tietosuojatiedot (VTJ) Korkeakoulututkinto, suoritukset, opiskeluoikeudet ja ilmoittautumiset (VIRTA) Toimii vain henkilötunnuksen avulla, ellei tietovarannoissa ole muuta yksilöintitunnistetta

80 Koulutuksen ja tutkimuksen tarve yksilöintiratkaisulle
Arkkitehtuuri… Koulutuksen ja tutkimuksen tarve yksilöintiratkaisulle Henkilötunnuksen ongelmia Voi muuttua Sen saaminen ulkomaalaisille kestää liian kauan Sisältää tarpeetonta tietoa iästä ja sukupuolesta Miten ulkomaalainen yksilöidään Nimi ei yksilöi henkilöä Osoite, syntymäpaikka, syntymäaika, kansalaisuus, passinumero…

81 Henkilön yksilöinti osana kokonaisarkkitehtuuria
Västötietojärjestelmä on henkilötietojen perustietovaranto Henkilötunnuksen myöntämisoikeuden laajentaminen korkeakouluille Esimerkiksi, kun henkilö vastaanottaa opiskeluoikeuden (ilmoittautuu opiskelijaksi) Tarvitaan myös henkilötunnuksesta riippumaton yksilöintitapa, jota voidaan hyödyntää myös henkilötunnuksettomien osalta

82 Ehdotus tietovarannon yhteisen tietoarkkitehtuurin päivityssyklistä
Ensimmäinen vuosi Q4 Korkeakou-lujen palaute ja uudet tiedonkeruu-tarpeet Q1 Tarvitaanko tietovaran-toon uusia tietoja? Q2 Uusien tietojen ja siirtojen määrittely Q3 Uusien vaatimusten julkaisu Q4 Korkeakou-lujen palaute ja uudet tiedonkeruu-tarpeet Q1 Tarvitaanko tietovaran-toon uusia tietoja? Q1 Uusien tietojen ja siirtojen määrittely Q3 Uusien vaatimusten julkaisu Q3 Tiedot tieto-varantoon uusilla vaatimuksilla VE: Tieto pääteltävissä nykyisestä tietosisällöstä tai muu tiedonkeruutapa Q3 Tiedot tieto-varantoon uusilla vaatimuksilla Ratkaisukohdassa 5 lokakuussa päätetään tästä Toinen vuosi Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q1 Kirjaamisen muutokset, tekninen toteutus

83 Muita arkkitehtuurin ja teknisen toteutuksen jatkokehitysaiheita
Yhteisen koodistopalvelun käyttöönotto

84 yhteenveto

85 Luonnos korkeakoulujen tuottamista tietovarannoista
Palvelut kansalaisille, työnantajille (SADe) Asiointipalvelut, tietojen yhteentoimivuus Avoin tieto Opiskelijavalinnat, liikkuvuus, AHOT… Tutkimus, rahoituksen hakeminen… Opettaja-, tutkija-, henkilökunta- ja opiskelijaliikkuvuus 1. Alimmalla rivillä tietovarannot 2. Keskimmäisellä palveluprosesseja, joita tietovarannot tukisivat (esimerkkejä) 3. Ylimmällä rivillä strategiset tavoitteet, joihin tietovarannot liittyvät (esimerkkejä) Kansallisen osaamisen pääoman tietovaranto on osa perustietovarantojen viitearkkitehtuuria ja siinä kokoavassa roolissa koko koulutusjärjestelmän osalta. Tieteen tietoaineistot, kuten julkaisujen kokotekstit ja varsinaiset tutkimus datat eivät kuulu VIRTA-projektin piiriin, koska siinä keskitytään vain ”hallinnolliseen”, viiteaineistoon Opintotiedot (Kansallinen osaamisen pääoman tietovaranto) Julkaisutiedot (Tieteen tietoaineistot) Henkilöiden roolitiedot

86 CSC: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonvälityksen. ja raportoinnin
CSC: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonvälityksen* ja raportoinnin** palvelut Raportointi Tietojen louhinta ja analysointi Tietojen keruu Operatiivinen tiedonvälitys Vipunen.fi Rajatut näkymät Raportointivälineet Tietovarastopalvelut Suorat tiedonkeruut (KOTA) Tilastokeskus, OPH ym. Tietovaranto Opiskelijavalinnat (OPH) Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto on osa OKM:n tiedonvälityksen* ja raportoinnin** palveluita, jotka CSC tuottaa CSC:n Tiedonhallintapalvelut on Suomen koulutusjärjestelmän keskeinen osaamiskeskus tietointegraation, tietovarastojen ja tiedolla johtamisen osalta. Palvelemme kaikkia koulutusjärjestelmän toimijoita. Toimitamme asiakkaillemme neuvontaa ja projektityötä. Edistämme osaamisen siirtoa ja kokemusten vaihtoa eri toimijoiden kesken. Tietovaranto on kokonaisuuden kehittyvä ydin, operatiivinen tiedonvälitys * Vain korkeakoulujen tiedot ** Koko koulutusjärjestelmä

87 Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto:
RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Kirsi Pispa

88 TIlannekatsaus

89 RAKETTI-VIRTA-projektin tuotokset
----- Korkeakoulu-kohtaiset tieto-integraatiot Keskitetty tietovaranto-palvelu Viranomais-tietovirrat Yhteinen tietoarkkitehtuuri käytössä KSHJ ym. Oppijan valtakunnalliset palvelut (OPH) Tilastokesk. ja OKM tiedonkeruut (opiskelijatied.) 28/32 tuo-tantotestissä Käytössä Aikataulu 1Q/2014 Testiympäristö RAKETTI-VIRTA-projektin tehtävä On toteuttaa Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto opiskelijavalintojen kehittämiseksi, kuten säädetty lailla Valmis Opetushallituksen käyttöön Siten, että tietovarantoa voidaan myös hyödyntää Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden toteuttamisessa Voidaan hyödyntää… Valtakunnallinen tietovaranto rajapintapalveluineen on toteutettu Korkeakoulujen toteutukset ovat käynnissä, samoin viranomaistietovirtojen toteutus VIRTA-projekti päättyy ensi keväänä ja jatkuu ylläpitotoimintana sekä jatkokehitysprojekteina

90 VIRTA tilannekatsaus VIRTA -lukurajapinta on päivitetty ja uusi versio asennettu myös testiympäristöön. Uusi versio mahdollistaa OPH:n hakujen lisäksi myös korkeakouluille omien tietojen haun. Tuki korkeakouluille tietosisältöjen käsittelykäytänteisiin liittyen jatkuu Tietovaranto on jo tuotannonomaisessa ylläpitovaiheessa Viranomaistiedonkeruiden suunnittelu alkamassa hiukan etupainotteisesti. Valvira ollut yhteydessä heidän tietotarpeista. Aallon ja Metropolian kanssa pilotoidaan Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta tehtävää opiskelijatiedonkeruuta Tilastokeskuksen lokakuun 2013 tiedonkeruisiin verraten.

91 Korkeakoulujen integraatioiden tilanne 2. 12
Korkeakoulujen integraatioiden tilanne : 28 / 38 tuotantotestivaiheessa Tuotannossa Osittainen testaus tuotantodatalla tehty/ jonkin verran kohonnut riski Kohonnut riski Merkittävästi kohonnut riski Aalto 4) Metropolia 4) HUMAK4) VAMK 1) AA 4), ARCADA4), CENTRIA 1), HAMK 1),, HY 3) ISY3) , JAMK5) , KAMK 5) , KARELIA1) Lapin AMK 1), KyAMK1), LAMK1), LAUREA1), LTY3), MAMK5) OAMK 5), OY3), SAIMAA1), SAVONIA4), SEAMK1) TAIDEY3) ,TAMK 1) , TUAMK1), TTY 4) 1) WinhaPro: SAMK1), Haaga-Helia1),, NOVIA 1) (asennukset tehty, testitavoite ) 3) Oodi: 3), LY3), SHH3), VY3), JY 4) (tuotantovalmius 02/2014 lopussa lähdejärjestelmän vaihdon vuoksi) 4) Muut: DIAK4), TAY4), TY 4), 4 24 8 (2+3+3) 2 1) Winha Pro (jota käyttävät myös LogiDW asiakkaat) 3) Oodi – konsortio:, 5) Asio, 4) muut lähdejärjestelmät MPKK:n ja POLAMK:n kanssa aloitettu keskustelut mukaan tulemisesta; erikseen Högskolan på Åland

92 Tarkennukset korkeakoulujen tilanteeseen
Asio AMK:t: KAJAK , MAMK, OAMK tuotantodatalla testissä, JAMK tekee vielä sisältötestauksia. Oodi –yo:t: Testit etenevät eri vaiheissa: OY ( hlöä) , ISY ( hlöä), TaideY ( ), HY (17238 hlöä), LTY (5227 hlöä) , VY (1 hlö), LY (1), SHH (0) Winhaajat: CGILogicalle avattu oma testirajapinta VIRTAan, ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä jatkuvaluonteista konsultointia. Ongelmana ettei lehtitason suorituksista pystytä laskemaan suorituksia, riippuvuudet puuttuvat Tuotantotestivaiheessa: TAMK, SAIMAA, SEAMK, KARELIA, KYAMK. Ei vielä VIRTA testejä: HAAGA-HELIA, SAMK NOVIA:lle tehty asennukset 11/2013, tavoite testeihin 12/2013 JY: ROTI:n kehitys etenee, suoritustiedot kohta valmistumassa; näitä tavoite testata VIRTAan aikana, muut testit jäävät 2014 puolelle. Savonia: nyt tuotantotestivaiheessa SYMSI:stä, tavoite tehdä VIRTA testit Primus- SavoniaWD-VIRTA vielä 2013 puolella.

93 Jäljellä olevat tehtävät
Viranomaistietovirrat Tilastokeskuksen ja OKM:n tiedonkeruiden vaatimukset Muut viranomaistiedonkeruut; ennakointi Eri toimijoiden tekemien tiedon tarkistusten kokoaminen Tietosuojakysymykset ja valtuuden tietojen tallentamiseen ja käyttöön Tietojen luovutusluvat Palvelukohtainen lupien hallinta Tietosuojavaltuutetulle toimintailmoitukset Tietoturva-auditointi (varattu ) Ylläpito- ja käyttöpalvelut Sopimukset rekisterinpitäjille Korkeakoulurakenteiden muutosten vaikutukset Yhteisen tietoarkkitehtuurin hallinnoinnin ja ylläpidon varmistaminen Korkeakoulujen tietomallin ylläpito Koodistojen päivittäminen Päätös palvelun tuotantoonottovalmiudesta ohjausryhmässä

94 TiKe opiskelijatiedonkeruu TiKe tutkintotiedonkeruu
OKM opintopistetiedonkeruu Vuoden 2014 tietojen keruun osalta tietovaranto korvaa kolme erillistä raportointiponnistusta korkeakouluissa Tiedonkerääjä ilmoittaa, milloin sen tiedonkeruiden aineistot poimittaisiin tietovarannosta Korkeakoulu huolehtii, että on ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä päivittänyt tietovarantoon tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi - - lähtökohtaisesti tiedot ovat aina ajantasalla eikä erillisiä toimenpiteitä siis vaadita Korkeakoulun ei tarvitse ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin tiedonkeruita varten. CSC muodostaa OKM:n ja Tilastokeskuksen toimeksiannoista tiedonkerääjälle siirrettävän tiedoston. Tietovarannossa tieto on atomitasolla, joten sitä voidaan yhditellä muun tiedon kanssa ja saada muutakin, kuin ”tiedonkeruulomakkeella pyydetty summa”, yhteismitallista, koska laskennan tulkinta jää tiedon kerääjälle ajantasaista, koska jatkuvasti päivittyvä kopio korkeakoulun perusrekisteristä luotettavaa, koska tietoja perusasioista, tuloksista, ei tulkinta tai toimintatapaeroista johtuvia poikkeamia yhteentoimivampaa, koska atomitason tietoa, joka yhdisteltävissä eri avaimilla muihin tietoihin (henkilö, organisaatio, koulutus)


Lataa ppt "Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projekti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google