Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teemaryhmä 1: Profiilin ja tunnettuuden kehittäminen Toimintasuunnitelma 2010-2012 Aloitusseminaari 26.5.2010 Marja Kopeli Katja Komonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teemaryhmä 1: Profiilin ja tunnettuuden kehittäminen Toimintasuunnitelma 2010-2012 Aloitusseminaari 26.5.2010 Marja Kopeli Katja Komonen."— Esityksen transkriptio:

1 Teemaryhmä 1: Profiilin ja tunnettuuden kehittäminen Toimintasuunnitelma 2010-2012 Aloitusseminaari 26.5.2010 Marja Kopeli Katja Komonen

2 Teemaryhmän tavoitteet, tuotokset ja työskentelytavat Tavoitteet - analysoida tutkinnon suorittaneiden osaamista sekä lisätä tutkinnon tunnettuutta ammattikorkeakoulukentässä ja työelämässä Tuotokset - YAMK-konseptin kuvaaminen ja malleja osaamisen näkymisestä ulospäin - profiili suhteessa muihin tutkintoihin ja opintoihin, esim. yliopiston maisteritutkinnot, erikoistumisopinnot, oppisopimustyyppinen koulutus - artikkeleita Työskentelytavat - 4 - 5 kokoontumista vuodessa. Kokoontumiset rakentuvat osatavoitteiden ympärillä tapahtuvalle hyvien käytäntöjen jakamiselle ideoinnille ja keskustelulle case-kuvauksille asiantuntijavierailuille

3 Osatavoite 1: Käsitteiden määrittely ja tutkinnon profilointi koulutusjärjestelmässä ja työelämäkentässä Analysoidaan millaista osaamista tutkinnon suorittaneilla on ja mitä osaamistaso 7 tarkoittaa YAMK-tutkinnossa Aikataulu 2010 - 2011 – 26.5. Teemaryhmän toiminnan käynnistyminen – 14.9. Osaamistaso 7 ja yhteiset kompetenssit, alustajana KT kehittämisjohtaja Outi Kallioinen Laureasta – Jatkuu 2.11. ja edelleen keväällä 2011 Huomioitavaa – Arenen koulutusohjelmaprojekti – KKA:n tutkinnonuudistuksen arviointi (raportti v. 2010 lopussa)

4 Osatavoite 2. Tutkinnon sisäisen ja ulkoisen tunnettuuden edistäminen Kehitetään malleja tutkintojen ja tutkinnon suorittaneiden osaamisen näkyväksi tekemiseen (potentiaaliset hakijat, amk:n henkilöstö, työelämä) –Markkinointi ennen yhteishakua (esim. alumnitoiminnan kehittäminen) –Tiedotus opiskelun aikana (esim. työelämäprojektien kehittäminen) –Tiedotus opintojen päättymisvaiheessa (työelämäseminaarit opinnäytetöistä) Aikataulu – 2011 - 2012

5 Ryhmätyöskentelyohjeet 3 kysymystä: Mitkä ovat keskeiset haasteet yamk-tutkinnon profiilin ja tunnettuuden näkökulmasta? Mitä välineitä kehittämisverkosto voisi niihin vastaamiseksi tarjota/kehittää? Mitä itse voit antaa kehittämistyöhön? Aikaa työskentelylle noin 30 minuuttia

6 Mitkä ovat keskeiset haasteet yamk-tutkinnon profiilin ja tunnettuuden näkökulmasta? -Yamk-tutkinnon tunnettuus amkien sisällä: henkilöstö, opiskelijat; sitoutuminen viestimään tutkinnosta, avoimuus; omien koulutusinstrumenttien terävöittäminen -Tutkinnon tunnettuus työelämässä -Miten työelämä saadaan aidosti sitoutumaan koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen? -3 vuoden työelämäkokemus hakukelpoisuuden ehtona (kv- näkökulma) -Tutkintonimike -Kuinka viestiä hakijoille selvästi ero yliopiston maisteritutkintoon -Mistä profiili koostuu? Mikä se on nyt? Entä tulevaisuudessa? Millainen haluamme sen olevan? Kuka määrittelee profiilin? -Miten tehdä profiili houkuttelevaksi hakijoille? Koukku?

7 Mitä välineitä kehittämisverkosto voisi niihin vastaamiseksi tarjota/kehittää? -Toimintatapojen kartoitus ja selvittäminen -Yhteinen näkemys -Hyvien käytäntöjen jakaminen: mm. kehittämistiimit (MAMK) -Urakehitysmalleja organisaatioille -Tiedottamismalleja, mm. miten tiedottaa opiskelijoille yamk- opiskelusta, alumnien sitouttaminen -Partnerisopimusmalleja amkin ja yrityksen välille -Malleja linkittää amkien tki-toiminta ja yamk-opiskelu -Mentorointimalleja


Lataa ppt "Teemaryhmä 1: Profiilin ja tunnettuuden kehittäminen Toimintasuunnitelma 2010-2012 Aloitusseminaari 26.5.2010 Marja Kopeli Katja Komonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google