Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

V V V V V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "V V V V V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon."— Esityksen transkriptio:

1 V V V V V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011

2 Päivähoitoikäiset (10kk – 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos vuodesta 2010 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Dia 118.11.2014

3 Päivähoitoikäisten (10kk – 6v) lasten määrän muutos vuosina 2007–2011, kun vuosi 2007=1 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 2

4 Päivähoitoikäisten lasten (10 kk – 6v.) osuus väestöstä vuosien 2007 – 2011 lopussa Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 3

5 Alle kouluikäisten lasten määrä ikäluokittain 31.12.2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 4

6 Päivähoitoikäisten kielitausta väestörekisteritietojen mukaan vuonna 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 5

7 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Vieraskielisten* osuus (%) päivähoitoikäisistä väestörekisteritietojen mukaan vuosina 2007 - 2011 * Muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset 18.11.2014Dia 6

8 Kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olevien päivähoitoikäisten (10kk – 6v) lasten osuus kunnan päivähoitoikäisistä 2007 – 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 7

9 Päivähoitoikäisten (10kk - 6v.) jakautuminen päivähoitojärjestelmässä joulukuussa 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 8

10 Lapset hoitomuodoittain kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa sekä kotihoidontuella olevat päivähoitoikäiset vuonna 2011 (% päivähoitoikäisistä) Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 9

11 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien alle 3-vuotiaiden lasten osuus (%) 10 kk – 2-vuotiaiden ikäluokasta vuosina 2009 – 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 10

12 Päivähoitojärjestelmän kokonaiskustannukset 2011 ja muutos vuodesta 2010 sekä avoimen varhaiskasvatuksen kustannukset 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 11

13 Päivähoitojärjestelmän vuosittaiset kustannukset päivähoitoikäistä (10kk – 6v) lasta kohden vuosina 2007 -2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 12

14 Päivähoitojärjestelmän DEFLATOIDUT vuosikustannukset päivähoitoikäistä (10kk – 6v) lasta kohden vuosina 2007-2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 13

15 Päivähoitojärjestelmän deflatoitujen vuosikustannusten kehitys päivähoitoikäistä lasta kohden Kuusikon kunnissa vuosina 2007 - 2011 suhteutettuna aritmeettiseen keskiarvoon (vuosi 2007 = 1) Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 14

16 Kunnan järjestämän ja tukeman päivähoidon sekä kotihoidon tuen osuudet (%) päivähoitojärjestelmän kokonaiskustannuksista vuonna 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 15

17 Lapsia kunnallisissa päiväkodeissa joulukuussa 2011 sekä muutos vuodesta 2010 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 16

18 Alle 3-vuotiaiden lasten osuus (%) kunnallisen päiväkotihoidon lapsista vuosina 2007 - 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 17

19 Laskennallisia lapsia päiväkodeissa lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia sekä erityistä tukea tarvitsevia lapsia erityislastentarhanopettajia ja erityispäivähoidon avustajia kohden kunnallisissa päiväkodeissa 31.12.2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 18

20 Kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset laskennallista lasta 1) kohden vuonna 2011 sekä muutos vuodesta 2010 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2011 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2010 ja 2011 joulukuun keskiarvo. 18.11.2014Dia 19

21 Kunnallisten päiväkotien kustannukset laskennallista lasta 1) kohden tarkemmalla erittelyllä Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2010 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2010 ja 2011 joulukuun keskiarvo. 18.11.2014Dia 20

22 Kustannukset menolajeittain kunnallisen päiväkotihoidon laskennallisen lapsen 1) vuosikustannuksista 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2011 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2010 ja 2011 joulukuun keskiarvo. 18.11.2014Dia 21

23 Kunnallisen päiväkotihoidon ulkoisten tukipalvelujen kustannukset laskennallista lasta 1) kohden vuonna 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2011 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2010 ja 2011 joulukuun keskiarvo. 18.11.2014Dia 22

24 Kunnallisen päiväkotihoidon vuosikustannusten ero ilman tilakustannuksia laskennallista lasta 1) kohden kunkin vuoden Kuusikon aritmeettiseen keskiarvoon, kun keskiarvo on 1 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2011 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2010 ja 2011 joulukuun keskiarvo. 18.11.2014 Dia 23

25 Lapsia ja henkilöstöä hoitajan kotona tapahtuvassa ja kolmiperhepäivähoidossa joulukuussa 2011 sekä muutos vuodesta 2010 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 24

26 Lapsia ja henkilöstöä kunnallisessa ryhmäperhepäivähoidossa joulukuussa 2011 sekä muutos vuodesta 2010 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 25

27 Hoitajan kotona tapahtuvan ja kolmiperhepäivähoidon sekä ryhmäperhepäivähoidon vuosikustannukset lasta kohden 2011 sekä niiden muutos vuodesta 2010 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 1) Lasten määrä on vuosien 2010 ja 2011 joulukuun keskiarvo. 18.11.2014Dia 26

28 Lapsia kunnallisessa ympärivuorokautisessa ja iltahoidossa joulukuussa 2011 ja osuus % kunnallisen päivähoidon lapsista Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 27

29 Lapsia ostopalvelupäivähoidossa joulukuussa 2011 sekä muutos vuodesta 2010 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 28

30 Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus kunnan järjestämässä päivähoidossa olleista lapsista vuosina 2007 – 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 29

31 Yksityisen hoidon tuen kunnalliset lisät joulukuussa 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 30

32 Lapsia yksityisen hoidon tuella joulukuussa 2011 sekä muutos vuodesta 2010 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 31

33 Yksityisen hoidon tuella olleet lapset hoitomuodoittain joulukuussa 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 32

34 Yksityisen hoidon tuen vuosikustannukset lasta 1) kohden, muutos vuodesta 2010 sekä kunnallisen lisän osuus kustannuksista Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 1) Lasten määrä on vuosien 2010 ja 2011 joulukuun keskiarvo. 18.11.2014Dia 33

35 Kotihoidon tuen kunnalliset lisät joulukuussa 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 34

36 Lapsia kotihoidon tuella joulukuussa 2011 sekä muutos vuodesta 2010 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 35

37 Kotihoidon tuella olevien lasten osuus (%) päivähoitoikäisistä lapsista joulukuussa 2007 – 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 18.11.2014Dia 36

38 Kotihoidon tuen vuosikustannukset (€) lasta 1) kohden 2011, muutos vuodesta 2010 sekä kunnallisen lisän osuus kustannuksista Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 1. Lasten määrä on vuosien 2010 ja 2011 joulukuun keskiarvo. 18.11.2014Dia 37


Lataa ppt "V V V V V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google