Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma"— Esityksen transkriptio:

1 METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016
Harjunsinisiipi/Antti Below

2 Esityksen sisältö METSO turvaa monimuotoisuutta Mikä METSO?
METSO-ohjelmaan soveltuvat elinympäristöt Miten METSO etenee Pysyvä suojelu Määräaikainen suojelu Metsäluonnonhoito METSO on hyvä tulolähde Metsänomistajien kokemuksia METSOsta Miten mukaan METSOon?

3 METSO turvaa monimuotoisuutta
METSOn tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus Suojelemalla tai hoitamalla arvokkaita metsiä suojellaan myös niissä eläviä harvinaisia tai taantuvia lajeja ja luontotyyppejä METSOlla voidaan samalla edistää luonnon virkistyskäyttöä ja yritystoimintaa sekä huolehtia maisemasta

4 Mikä METSO? METSO-ohjelman avulla omistaja voi saada tuloja metsäluonnon suojelusta ja hoidosta Ohjelma tarjoaa vaihtoehtoja, joista metsänomistaja voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimman Kuva: Kimmo Syrjänen

5 Arvokkaat elinympäristöt METSO-ohjelmassa
Lehdot Runsaslahopuustoiset kangasmetsät Pienvesien lähimetsät Puustoiset suot Metsäluhdat ja tulvametsät Harjujen paahdeympäristöt Maankohoamisrannikon metsät Puustoiset perinneympäristöt Kalkkikallioilla kasvavat metsät Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot

6 Maanomis-taja tarjoaa kohdetta Yhteinen maasto-käynti
METSOn eteneminen Maanomis-taja tarjoaa kohdetta ELY-keskus tai Metsä-keskus ottaa yhteyttä Yhteinen maasto-käynti Neuvottelut Päätös Hakemusten käsittelyaika vaihtelee (tähän esittäjä voi halutessaan lisätä arvion omasta käsittelyajasta)

7 Pysyvä suojelu Kun metsäalue suojellaan pysyvästi, se on poissa metsätalouskäytöstä, mutta esimerkiksi virkistyskäyttöä suojelu ei yleensä rajoita. Metsän pysyvän suojelun vaihtoehtoja on kolme Yksityisen suojelualueen perustaminen Alueen myyminen valtiolle Alueen vaihto valtion maahan

8 Yksityinen suojelualue
Yksityisen suojelualueen perustaminen soveltuu metsänomistajille, jotka haluavat säilyttää alueen omistuksen ja mahdollisuuden vaikuttaa alueen luonnonhoitoon. Yksityisen suojelualueen rauhoitusmääräykset räätälöidään aluekohtaisesti yhteistyössä maanomistajan kanssa. Kuva: Kimmo Syrjänen

9 Alueen myynti valtiolle
Alueen myyminen valtiolle on vaihtoehto niille, jotka haluavat luopua suojeltavasta kohteesta kokonaan. Kaupan kohteena voi olla kokonainen metsätila tai määräala. Metsähallitus vastaa valtion metsien hallinnasta ja voi tehdä suojelualueilla luonnonarvoja parantavia hoitotoimenpiteitä. Kuva: Kimmo Syrjänen

10 Alueen vaihto Alueen vaihto valtion maahan on sopiva vaihtoehto metsänomistajille, jotka haluavat suojella kohteen, mutta jatkaa toisaalla metsätalouden harjoittamista. Vaihtomaiden saatavuus vaihtelee maan eri osissa. Kuva: Timo Soininen

11 Määräaikainen suojelu
Luonnonsuojelulain mukaiset määräaikaiset suojelualueet Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset ympäristötukisopimukset

12 Luonnonsuojelulain mukainen määräaikainen suojelu
Luonnonarvoiltaan merkittäviä METSO-ohjelman elinympäristöjä voidaan perustaa luonnonsuojelulain nojalla määräaikaisiksi suojelualueiksi. Suojelujakson pituus määritellään luonnonarvojen ja maanomistajan toiveiden perusteella. Tavallisesti se on 20 vuotta. Soveltuu kohteille, joiden luonnonarvot muuttuvat nopeasti

13 Ympäristötukisopimukset
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen ympäristötukisopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan Tyypillisiä ympäristötukikohteita ovat esimerkiksi metsälain suojaamat tärkeät elinympäristöt Kuva: Matti Seppälä

14 Metsäluonnonhoito Luonnonhoito voi olla luonnonarvojen ylläpitämistä, lisäämistä tai metsän palauttamista luonnontilaisemmaksi. Luonnonhoitotyöt suunnitellaan yhdessä metsänomistajan kanssa eikä metsänomistajalle aiheudu hoidosta kuluja. Luonnonhoitotöitä voidaan tehdä suojeltujen METSO elinympäristöjen lisäksi myös sellaisilla kohteilla, joihin ei liity määräaikaista tai pysyvää suojelupäätöstä. Hakkuut parantavat lajien elinvoimaisuutta harjun paahdeympäristössä

15 Esimerkkejä metsäluonnonhoidosta
Hoitoa tarvitsevat lehdot esim. jalopuustoiset tai lehtipuuvaltaiset Vesitaloudeltaan muuttuneet pienvedet lähteet ja purot Ojitetut korvet, letot ja muut rehevät puustoiset suot Harjujen paahdeympäristöt Puustoiset perinneympäristöt Jalopuulehtoa hoidettu suojelualueella Kuva: Lauri Saaristo

16 METSO on hyvä tulolähde
METSO-ohjelman mukaisesta vapaaehtoisesta suojelusta maksetaan korvausta metsänomistajille, jotka haluavat perinteisen metsätalouden ohella vaikuttaa Suomen metsäluonnon monimuotoisuuteen.

17 Korvaukset pysyvästä suojelusta
Yksityisen suojelualueen perustaminen: metsänomistajalle korvataan rauhoituksesta aiheutuvat taloudelliset menetykset Korvaus sovitaan maanomistajan kanssa, ja se perustuu pääsääntöisesti alueen puuston arvoon Korvaus on verovapaata

18 Alueen myynti valtiolle
Kauppahintana käytetään alueen käypää hintaa, joka lasketaan pääsääntöisesti metsätaloudellisten arvojen perusteella Yksityishenkilölle kaupasta saatu tulo on verovapaata Esimerkki Jos metsänomistaja myy maataan valtiolle luonnonsuojelualueeksi esimerkiksi eurolla, verottaja ei peri myyntivoiton veroa lainkaan. Jos myy alueen yksityiselle, niin verottaja lähestyy useimmiten euron laskulla.

19 Vaihto valtion maahan Vaihto valtion maahan on mahdollista jos tarjolla on sijainniltaan ja arvoltaan sopivaa vaihtomaata

20 Korvaukset määräaikaisesta suojelusta
Metsätalouden ympäristötuki Laskennan pohjana käytetään kohteelta välittömästi hakattavissa olevan puuston määrää Korvausten laskennassa käytetään vuosittain vaihtuvia keskikantohintoja Korvaus on verovapaata Luonnonsuojelulain mukainen määräaikainen rauhoitus Maanomistajalle korvataan suojelun ajalta aiheutuvan taloudellisen hyödyn menetys, arvioidaan tapauskohtaisesti

21 Luonnonhoidosta kulukorvauksia
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisessa luonnonhoitohankkeessa tuki kattaa luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen kulut METSO –ohjelmaan soveltuvassa elinympäristössä Luonnonhoitotöistä ja -korvauksista sopiminen voi liittyä myös määräaikaiseen tai pysyvään suojelupäätökseen Metsänomistaja saa hoidetun tai kunnostetun luontokohteen Korven vesitalous on palautunut ennalleen ojan patoamisen seurauksena. Kuva: Lauri Saaristo

22 Metsänomistajien kokemuksia METSOsta
Tutustu: /MINUN VALINTANI ON METSO

23 METSO on metsänomistajan valinta Suomen metsäluonnon hyväksi
Jos olet kiinnostunut METSO-ohjelmasta ja haluat selvittää, onko metsässäsi siihen soveltuvia kohteita, ota yhteyttä ( Lisää tähän omat yhteystietosi ) Ota yhteyttä: -> metsänomistajalle -> yhteydenottolomake

24


Lataa ppt "METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google