Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Alan kuvaus ja arvoperusta 03.04.2008 Leena Mäkelä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Alan kuvaus ja arvoperusta 03.04.2008 Leena Mäkelä."— Esityksen transkriptio:

1 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Alan kuvaus ja arvoperusta 03.04.2008 Leena Mäkelä

2 Alan kuvaus ja arvoperusta  Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaiset toimivat useilla palvelun ja valmistuksen toimialoilla eri ammateissa joko toisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

3 Alan kuvaus ja arvoperusta •Osaaminen, huippulaatu ja yksilölliset tuotteet tai palvelut •Yritykset pieniä •Verkostoituminen ja alihankinta voivat kasvattaa toimintavolyymia ja tehokkuutta •Toiminta tuotantoprosessin eri vaiheissa

4 Alan kuvaus ja arvoperusta •Yritysten pienuus, suuri osaamisintensiivisyys ja toimintatapojen joustavuus –joustavuutta talouselämän suhdanteissa. •Raja käsityön, taideteollisuuden, taidekäsityön ja taiteen välillä ei ole selkeä –alan tuotteet ulottuvat käyttöesineistä ja materiaalisista palveluista taideteoksiin ja immateriaalisiin palveluihin

5 Alan kuvaus ja arvoperusta •Alan tyypillisiä työtehtäviä –laadukkaiden käsityötuotteiden valmistus, tuottaminen, suunnittelu ja muotoilu, korjaaminen ja restaurointi, ohjaus- ja palvelutehtävät sekä erikoistuneet myyntitehtävät. –käsi- ja taideteollisuusalan ammattilainen hallitsee ammattialansa materiaalit, työvälineet ja työmenetelmät laaja-alaisesti. Kuva: www.craftmuseum.fiwww.craftmuseum.fi

6 Alan kuvaus ja arvoperusta •Asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys, esteettinen ja luova osaaminen, tyyli- ja laatutietoisuus, korkeatasoinen suunnittelu ja valmistus, yhteistyökyky, yrittäjämäinen asenne työhön sekä valmius jatkuvasti kehittää ja jakaa omaa osaamista •Työ edellyttää usein verkostoitunutta yhteistyötä suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja toisten alan ammattilaisten kanssa.

7 Alan kuvaus ja arvoperusta •Kasvava harrastustoiminta sekä matkailu- ja hyvinvointiklusterin huomioiminen •Uusia liiketoimintamahdollisuuksia –Kuntoutus, elämys, merkitystä lisäävä taito –Merkitysintensiivinen tarinayhteiskunta –Muutosherkkyys –Tuotteiden ja palveluiden huolellinen tuotteistaminen Kuva: www.versokeskus.fi

8 Alan kuvaus ja arvoperusta •Mahdollisuuksia ja vahvuuksia –luovuuden –esteettisyyden –tekemisen taidon –ympäristömyönteisyyden arvostus •Teknologian kehityksen hyödyntäminen –mm. sähköinen kaupankäynti (sähköiset verkostot, kansainväliset markkinat) –suunnittelu (interaktiiviset suunnittelupalvelut) –valmistus –sekä suunnittelussa että valmistuksessa (uudet materiaalit, valmistusteknologia jne).

9 Arvoperusta •Suomalainen kulttuuri kansainvälistyvässä maailmassa •Viihtyisä, esteettinen, toimiva ja terveellinen tuotemaailma ja ympäristö •Tuotteiden ja palveluiden korkea laatu, toimivuus, taloudellisuus, kestävyys, kauneus •Kulttuurinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävä kehitys –Ympäristömyönteinen ja asiakaslähtöinen tuotteen suunnittelu –Tuotteiden elinkaaren huomioiminen –Kestävät raaka-ainevalinnat •Asiakaslähtöinen palveluhenkisyys •Tuloksellinen yhteistoiminta

10 Arvoperusta •Ihmisen kokonaisvaltainen kehitys •Vastuullisuus •Aloitteellisuus •Omatoimisuus •Luovuus •Yksilöllisyys •Yhteistyökykyisyys Kiitos Materiaali: haapa Tekijä: Tuuli Autio 2003

11 Osaamistarpeet –Käsillä tekemisen taito –Perinteisten työmenetelmien ja työtapojen kehittäminen ja ylläpitäminen –Kansainvälistyvässä ympäristössä tarvittavia ominaisuuksia •viestintä- ja vuorovaikutustaidot •kieli- ja kulttuuriosaaminen. (kuva www.kepa.fi)

12 Osaamistarpeet •Yrittäjämäinen toiminta –liiketoimintaosaaminen kuten kustannustietoisuus ja taloudellisuus –markkinointiosaaminen –liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen –asiakaslähtöinen vuorovaikutteinen palveluosaaminen –alalle tyypillinen verkostoituminen edellyttää •yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja •verkostoitumisen mahdollisuuksien tunnistamista •kykyä toimia verkostoissa avoimesti ja luottamusta lisäten.

13 Osaamistarpeet •Alan ammattilaisen tulee osata tehdä ja lukea erilaisia suunnitelmia ja työselityksiä •Toiminta edellyttää laadunhallinnan, kuluttajansuojan sekä malli- ja tekijänoikeuden huomioimista


Lataa ppt "Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Alan kuvaus ja arvoperusta 03.04.2008 Leena Mäkelä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google