Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asiantuntijan osaaminen © Seppo Helakorpi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asiantuntijan osaaminen © Seppo Helakorpi"— Esityksen transkriptio:

1 Asiantuntijan osaaminen © Seppo Helakorpi

2 Organisaation transformaatio
© Seppo Helakorpi Organisaation transformaatio

3 TIETO, ORGANISAATIO JA KOULUTUS
© Seppo Helakorpi TIETO, ORGANISAATIO JA KOULUTUS Rajavyöhykeaikakausi - nyt

4 TYÖN HISTORIALLISET KEHITYSTYYPIT
© Seppo Helakorpi TYÖN HISTORIALLISET KEHITYSTYYPIT KÄSITYÖMÄINEN TYÖ JA ORGANISAATIO * alhainen monimutkaisuus * kasvava keskittyneisyys HUMANISOITU TYÖ JA ORGANISAATIO * kasvava monimutkaisuus * aleneva keskittyneisyys RATIONALISOITU TYÖ JA ORGANISAATIO * kasvava monimutkaisuus * korkea keskittyneisyys EKSPANSIIVISESTI HALLITTU TYÖ JA ORGANISAATIO * korkea monimutkaisuus * alhainen keskittyneisyys

5 Roolit ja uusi työn paradigma
© Seppo Helakorpi Roolit ja uusi työn paradigma (Ghoshal & Bartlett 1999)

6 Asiantuntijan osaaminen
© Seppo Helakorpi Asiantuntijan osaaminen TOTEUTUS- OSAAMINEN Toteuttaja Ammattilainen Asiantuntijat Suunnittelija Ideoija LUOVA OSAAMINEN (Sipilä 1991)

7 Ammattitaidon käsiteanalyysia
© Seppo Helakorpi Ammattitaidon käsiteanalyysia

8 Kvalifikaatio ja kompetenssi
© Seppo Helakorpi Kvalifikaatio ja kompetenssi

9 © Seppo Helakorpi Osaamisen kohtaanto (Stenlund 1997)

10 Merkittävimmät kvalifikaatiot 2000 - luvulla
Kommunikaatio-valmiudet Muutoksen sietokyky Oppimiskyky Ekologisuus Erilaisuuden sietokyky Ihmisuhdetaidot Globaali vastuu- ja tulevaisuusajattelu Tietointensiivinen osaaminen Usean kielen hallinta Ammattispesifi tietotaito Eettisyys (arvo-osaaminen) Tieteellinen osaaminen Fyysinen kuntoisuus Käden taidot Esteettisyys

11 © Seppo Helakorpi Oppimisen tasoja (Gery 1987)

12 Osaamiskäsitysten perusolettamuksia
© Seppo Helakorpi Osaamiskäsitysten perusolettamuksia

13 Uusi asiantuntijuus © Seppo Helakorpi Vanha asiantuntijuus
Ammattikuntakohtainen asiantuntijuus Ammattikuntien ja ammattialojen rajat ylittävä laaja-alainen asiantuntijuus Ammattikunnan yksinoikeus työtehtäviin ja asiantuntijuuksien kilpailu Useita asiantuntijuuksia samalle ongelma-alueelle Asiantuntijan autonomia työssään Asiantuntijoiden tiimityö ja verkostoituminen Asiantuntija asian legitimoijana Asiantuntija asioiden tulkitsijana koulu-tukseen (tietämys) ja kokemukseen nojaten Asiantuntijuuden nojaaminen objektivis-tiseen tieteen ihanteeseen: universaali totuus Asiantuntijuus sisältää relativistista tietoa ja sisältää myös tietoista arvopohdintaa Asiantuntijoiden hierarkisuus Tasavertaiset suhteet asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden välillä Asiantuntijuuden stabiilisuus Dynaaminen asiantuntijuus, jatkuva uusiutuminen, osaamisen kehittäminen Kaavamaiset ratkaisumallit ongelmiin Tilannekohtainen analyysi ja luovat ratkaisut, tutkiva ja kehittävä ote Asiantuntijan työn kohteena asiakas Asiakas kumppanina, yhteistyö, asiakkuus laajempana käsitteenä (myös yhteisöt) (Mukailtu: Peltomäki & al 2002)

14 Ammatti- taito ja sen tausta- filosofiaa Asiantuntijuuden olemusta
© Seppo Helakorpi Ammatti- taito ja sen tausta- filosofiaa Asiantuntijuuden olemusta Näkyvän ammatti- taidon ja asian- tuntijuuden taustalla on (työ)yhteisöllisiä, syvällisiä kulttuu- risia ja filosofisia tekijöitä

15 Asiantuntijan reflektiivisyysalueet
© Seppo Helakorpi Asiantuntijan reflektiivisyysalueet

16 Asiantuntijan osaaminen
© Seppo Helakorpi Asiantuntijan osaaminen

17 ”Osaamistimantti” Kun henkilö on itsearvioinut
© Seppo Helakorpi ”Osaamistimantti” Kun henkilö on itsearvioinut osaamistaan mittarin avulla, voidaan osaamisesta piirtää ”osaamistimantti”, joka osoittaa henkilön vahvat alueet ja kehit- tämistarpeet. On muistettava, että tulos ei suinkaan kerro mitään absoluut- tista totuutta osaamisesta, vaan toimii kehittämisen välineenä.

18 Osaamisen kokonaisuus
työyhteisössä © Seppo Helakorpi


Lataa ppt "Asiantuntijan osaaminen © Seppo Helakorpi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google