Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aineistojen tuonti Finnaan 27.5.2014. KIRJASTOVERKKOPALVELUT Tietueiden haravointi ja indeksointi (Record Manager)  Kansalliskirjasto tekee keskitetysti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aineistojen tuonti Finnaan 27.5.2014. KIRJASTOVERKKOPALVELUT Tietueiden haravointi ja indeksointi (Record Manager)  Kansalliskirjasto tekee keskitetysti."— Esityksen transkriptio:

1 Aineistojen tuonti Finnaan 27.5.2014

2 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Tietueiden haravointi ja indeksointi (Record Manager)  Kansalliskirjasto tekee keskitetysti  Haravoidaan ja indeksoidaan ensin testi-indeksiin  Testi-indeksiin ei haravoida ajastetusti. Jos haluaa uusimmat aineistot testi-puolelle, pitää pyytää finna- postista.  Kun testi-indeksissä olevia tietueita on tarkasteltu testi-puolella ja kuvailutiedot näkyvät oikein (mm. faseteissa, tietue-näytöllä) voidaan suunnitella haravointi julkiselle puolelle.

3 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Tietolähteen konfigurointi  Tehdään keskitetysti niiden tietojen avulla, joita kysytty mm. asiakastietolomakkeissa.  Määritellään mm. tietolähteen formaatti, palautesähköposti, toimiala-fasetti, käytettävät mappaustaulut jne.  Palautesähköposti määritetään tietolähdekohtaisesti = kaikki yhdessä ja samassa tietolähteessä tulevat tietueet saavat saman palautesähköpostiosoitteen!  Esimerkki: [tietolähteen_nimi] feedbackEmail = ”arkisto@joku.fi" mainView = joku/default url = https://joku.museo.fi/cgi-bin/oai-pmh-finna.cgi set = normal metadataPrefix = lido institution = JOKU format = lido ;componentParts = merge_non_earticles dedup = false building_mapping = building_joku.map format_mapping = lido_resource_type.map extrafields[] = sector_str_mv:mus

4 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Haravointi  Haravoi tietolähteen OAI-PMH –rajapinnan kautta. –Ensimmäisessä haravoinnissa kaikki tietueet –Sen jälkeen vain muuttuneet ja poistetut tietueet.  Testi-indeksiin pyydettäessä! Tuotanto-indeksiin kerran päivässä. –Jos mappauksiin tai formaatin käsittelyyn tehdään muutoksia, pitää tehdä täydellinen uudelleen indeksointi ja toisinaan myös haravointi.  Haravoinnin yhteydessä voidaan tehdä pientä normalisointia –Ei saisi hävittää mitään tietoa, jotta tietue saadaan mahdollisimman alkuperäisenä indeksoitua.

5 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Indeksointi  Tuotanto-puolella tapahtuu ajastetusti joka yö  1. Indeksoidessa tietoja viedään tiettyihin Solr-kenttiin –Kukin formaatti indeksoidaan erikseen! (RecordManagerissa on kullekin formaatille oma ajuri, jossa määritellään mm. miten formaatin tiedot indeksoidaan) –Dokumentti eri formaattien indeksoinnista: https://www.kiwi.fi/x/SQLi https://www.kiwi.fi/x/SQLi  Olennaista, mitä indeksoidaan haettaviin kenttiin ja mitä menee fasetteihin. –Kaikki erilaiset formaatit yhdessä isossa indeksissä = mm. Fasettien, haettavien kenttien, aineistotyyppien jne. kanssa paljon yhteensovittamista –Toimipaikkojen ja aineistotyyppien mappauksiin voidaan tehdä muokkauksia, jotta ne sopivat hierarkisiin fasetteihin. –Indeksoidaan myös koko tietue sellaisenaan alkuperäisessä formaatissa!  Alkuperäinen haravoitu tietue ja erikseen indeksoidut Solr kentät on nähtävissä kussakin tietueessa finnassa nk. henkilökuntanäytössä.

6 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Record Driver (VuFind)  Kullakin formaatilla oma ”Record Driver”  Kasaa tietuenäytön sisällön l. mitä näytetään esim. hakutuloksissa –Esim. Marc 21 Record Driver voi poimia mitä tahansa alkuperäisestä tietueesta, joka on haravoitu finnaan. –Jos jotain olennaista tietoa ei näy Finnassa kannattaa tarkistaa ensin henkilökuntanäytöstä, onko puuttuva tieto saatavissa alkuperäisestä Finnaan haravoidusta tietueesta.  Jos jotain olemassa olevaa kuvailutietoa puuttuu Finnaan haravoidusta tietueesta, täytyy useimmiten selvittää järjestelmän ylläpitäjältä.  Jos Finnaan haravoitu kuvailutieto ei näy tai ei näy oikein Finnassa > Me tarkistamme, voiko korjata Record Driverissa.  Formaatin oikea käyttö on olennaista sillä ylläpito muuttuisi liian vaikeaksi, jos tehdään paljon tietolähdekohtaisia poikkeuksia.  Demo. Henkilökuntanäyttö (hammasratas)

7


Lataa ppt "Aineistojen tuonti Finnaan 27.5.2014. KIRJASTOVERKKOPALVELUT Tietueiden haravointi ja indeksointi (Record Manager)  Kansalliskirjasto tekee keskitetysti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google