Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Akavan elinkeinopoliittinen ohjelma Vesa Vuorenkoski Tiedotustilaisuus 19.3.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Akavan elinkeinopoliittinen ohjelma Vesa Vuorenkoski Tiedotustilaisuus 19.3.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Akavan elinkeinopoliittinen ohjelma Vesa Vuorenkoski Tiedotustilaisuus 19.3.2013

2 Kasvu ja työllisyys elinkeinopolitiikan fokuksessa  Ohjelman perustavoitteena on lisätä korkean osaamisen avulla Suomen kilpailukykyä, tukea talouskasvua ja ennen kaikkea parantaa työllisyysastetta.  Kolme muutostrendiä, jotka vaikuttavat elinkeinopolitiikan sisältöön: 1. Arvoketjun muutokset. Lisäksi tuotanto siirtymässä lähemmäksi asiakkaita 2. ICT:n ja muiden aineettomien hyödykkeiden osuus maailmankaupasta kasvaa 3. Resurssitehokkuuden merkityksen kasvu luonnonvarojen hyödyntämisessä 19.3.2013 2 Vesa Vuorenkoski

3 Akavalaisen elinkeinopolitiikan perusta  Korkeatasoinen koulutusjärjestelmä  Panostukset korkeatasoiseen tutkimukseen  Huomion kiinnittäminen tutkimustulosten siirtämiseen ja soveltamiseen  Koulutuksen tuottaman osaamisen hyödyntäminen yritysten innovaatiotoiminnassa  Elinkeinopolitiikan uudistamisessa fokus innovaatioihin perustuvaan yritystoimintaan 19.3.2013 3 Vesa Vuorenkoski

4 Innovaatiopolitiikka  Tutkimusinfrastruktuuri ja t&k-panostukset nousuun (t&k-panostukset yli neljään prosenttiin bkt:sta)  Yrityksiä kannustettava innovaatioihin (T&k-verovähennys ja IPR-boksi)  Korkeakoulujen uudistaminen tukee elinkeinopolitiikkaa (Opetuksen laatu, yrityshautomot, korkeakoulujen rahoitus globaalisti kilpailukykyiselle tasolle) 19.3.2013 4 Vesa Vuorenkoski

5 Teollisuus ja palvelut uudistuvat  Verotuksella luodaan kilpailukykyä (Ansiotulovero tulee laskea EU15- tasolle, yhteisöveron alentaminen, IPR-boksi, t&k-verokannustin pysyväksi, luovutaan perintöverotuksesta, arvio verokannusteiden työllistävästä vaikutuksesta)  Kasvupolitiikan merkitys korostuu (Valtioneuvostoon kasvupolitiikkaa valmisteleva ministerityöryhmä, pk-yrityksille luodaan verokannuste, joka tukee jatkuvasti työllisten määrää lisäävien yritysten toimintaa, käynnistetään ICT 2023 ohjelma)  Julkisten palveluiden tuottamista uudistetaan (parannetaan yksityisten ja kolmannen sektorin osuutta julkisten palvelujen tuotannossa)  Ulkomaisista investoinneista kasvua (Team Finland -toimintamallin kehittäminen)  Pääomamarkkinoista tukea kasvulle (yksityishenkilöiden pääomasijoitusten verovapauden laajentaminen, pääomasijoitusohjelma)  Kansainvälisestä kaupasta kasvua (Vapaakauppasopimusten edistäminen, viisumivapaa alue Venäjän kanssa) 19.3.2013 5 Vesa Vuorenkoski

6 Yrittäjyys luo kasvua ja työpaikkoja  Yrittäjäksi ryhtymisen kannustaminen ja yrittäjyyskasvatus (korkeakouluihin mahdollisuus osallistua yrittäjäkoulutukseen tai valmennukseen)  Yrittäjän verotus keveämmäksi (ansiotulovero tulee laskea EU15-tasolle kaikissa tuloluokissa, yrittäjien kokonaisverorasitusta alennetaan)  Yrittäjän sosiaaliturva paremmaksi (pienyrittäjän työttömyysturva, yrittäjäeläkkeen määräytymistapa, mikroyrityksille tuki päivärahakausille)  Yrittäjien hallinnollista taakkaa on vähennettävä (vähennetään vaatimuksia viranomaistodistuksista, parannetaan hankintaosaamista)  Yrittäjiä kannustetaan kasvuun ja kansainvälistymiseen (lisätään kasvu- ja kansainvälistymispalveluja) 19.3.2013 6 Vesa Vuorenkoski

7 Energiapolitiikalla kilpailukykyä  Energiantuotannon monipuolisuus ja kustannustehokkuus ovat kilpailukykytekijä  tavoiteltava omavaraisuutta ja energiantuotannon monipuolisuuden ylläpitämistä  toimenpideohjelma vähähiilisten energiaratkaisujen lisäämiseksi  Suomen lisääntyvät metsävarat on saatava tunnustettua hiilinieluksi  tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia on lisättävä energiatutkimukseen ja myös muille clean tech -aloille.  uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen luomisessa on tärkeää, että Suomi ja EU sitoutuvat uusiin velvoitteisiin vain siinä tapauksessa, että uudesta sopimuksesta tulee kaikkia maita laillisesti sitova ja jossa jokaisella maalla on päästövähennysvelvoitteita. 19.3.2013 7 Vesa Vuorenkoski


Lataa ppt "Akavan elinkeinopoliittinen ohjelma Vesa Vuorenkoski Tiedotustilaisuus 19.3.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google