Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Leader-rahoitus lasten ja nuorten kulttuurihankkeissa Rahoitusklinikka 14.5.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Leader-rahoitus lasten ja nuorten kulttuurihankkeissa Rahoitusklinikka 14.5.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Leader-rahoitus lasten ja nuorten kulttuurihankkeissa Rahoitusklinikka 14.5.2009

2 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Itsenäiset Leader-ryhmät • Leader-ryhmät ovat itsenäisiä toimijoita alueellaan. • Yhdistysten hallitukset on muodostettu kolmikantamallin mukaan: – Yksi kolmasosa edustaa alueen asukkaita – Toinen kolmasosa yhdistyksiä ja yhteisöjä – Viimeinen kolmasosa alueen julkistahoa. • Yhdistyksillä on oma kehittämissuunnitelmansa, johon pohjautuen yhdistys myöntää rahoitusta alueensa hankkeisiin. Kullakin omat linjaukset ja kriteerit! • Arkipäivän toiminnasta ja kehittämissuunnitelman käytännön toteutumisesta vastaa yhdistyksen palveluksessa oleva henkilökunta. • Uusista hankkeiden rahoituspäätöksistä päätetään yhdistysten hallitusten kokouksissa. AVAINSANA: RUOHONJUURITASO

3 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Mitä on Leader-toiminta? • Paikallista kehittämistyötä • Asukkaat ja yhteisöt toimivat aktiivisesti alueensa hyväksi • Pilottiluonteista, uutta luovaa • Maaseudun ohjelmallista kehittämistä -> rahoittamalla hankkeita -> ”pienet hankkeet” • Nuoret mukana kehittämistyössä • Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä tukevaa • Kansainvälistymistä tukevaa (Euroopassa yli 2000 Leader-ryhmää)

4 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Leader-ryhmät

5 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Yleistä leader-hanketuista • Hankkeet paikallisia; totutetaan kylän, kunnan tai seutukunnan alueella (myös Leader-ryhmien väliset hankkeet mahdollisia) • Hakijana voi olla rekisteröity yhdistys, oppilaitos, säätiö, yleishyödyllinen (voittoa tavoittelematon) yritys, osuuskunta, kunta, kuntayhtymä tai muu kehittäjäyhteisö. • Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahasta sekä hakijan omasta rahoituksesta -> hakijan oma rahoitus voi olla osittain myös talkootyötä • Kuntaraha neuvoteltu valmiiksi, hakijan ei tarvitse erikseen hakea

6 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Hanketuet Yhteisöllinen kehittämishanke • Asukkaiden palveluiden suunnittelu ja kehittäminen, kylien kehittäminen, kulttuuriperintö, ympäristön viihtyvyys, kansainvälistyminen. • Tuki max.150 000 € ja tukiprosentti max. 90 %. Hankeaika max. 3 vuotta. • Yksityisestä rahoituksesta voi osa olla talkootyötä, mutta yksityistä rahaa tarvitaan vähintään 1/4. • Hankekoko vähintään 7000 €. Leader-ryhmät voivat rahoittaa myös pienempiä hankkeita ns. koordinaatiohankkeessa.

7 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Esimerkki yhteisöllisestä kehittämishankkeesta Luoman kulttuuripaikka Hankkeessa luodaan Luoman kyläkoululle lasten ja nuorten kulttuuripaikka, jonka tarkoituksena on monipuolistaa kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia sekä kylällä että koko kunnan alueella. Hankkeessa kokeillaan erilaisia lasten ja nuorten tarpeisiin soveltuvia kulttuurimuotoja ja tavoitteena on tehdä toiminnasta pysyvää. Budjetti 30 000 €, josta hakijan omaa rahaa 6 000 € (20%).

8 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Hanketuet Koulutushanke 1) maaseudun asukkaiden ammattiosaaminen, toimintavalmiuksien kehittäminen ja yhteistyövalmiuksien lisääminen; 2) kansainvälisessä toiminnassa tarvittavien taitojen hankkimista ja kansainvälisenä yhteistyönä annettavaa koulutusta. • tuki max.150 000 € ja tukiprosentti max. 90 %. Hankeaika max. 3 vuotta. • Hankekoko vähintään 7000 €.

9 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Hanketuet Yleishyödyllinen investointi 1) kyläyhteisön yhteisessä käytössä olevan rakennuksen ja rakenteen rakentaminen, korjaus ja laajentaminen; 2) kone-, laite- ja kalustohankinnat, jotka mahdollistavat yhteisessä käytössä olevan tilan tai alueen käyttämisen yhteisissä tilaisuuksissa, yhteydenpidossa tai virkistymisessä; 3) paikalliskulttuurin edistämisessä tarpeellisen tekijänoikeuksilla suojatun käyttöoikeuden hankinta; 4) maaseudun ympäristö- ja kulttuurikohteen kunnostaminen.

10 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Hanketuet Yleishyödyllinen investointi • tuki max.150 000 € ja tukiprosentti max. 75 %. (Jos hakijana julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta), julkinen tuki voi olla jopa 100%. ) • Yksityisesti rahoituksesta (min. 25%) voi osa olla talkootyötä, mutta rahaa tarvitaan vähintään ¼. • Hankekoon tulee olla vähintään 8500 € (riippuu tukitasosta). Leader-ryhmät voivat rahoittaa pienempiäkin investointeja ns. koordinaatiohankkeessa.

11 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Hanketuet Yleishyödyllinen investointi, Etelä-Pohjanmaan malli • Yleishyödylliset investoinnit rahoitetaan pääosin TE-keskuksen rahoista, asiointi aina kuitenkin Leader-ryhmän kautta. • Tuki enintään 70 %, josta 30% on erikseen kunnasta haettavaa tukea ja 40% EU:n ja valtion tukea. • Yksityisen rahoituksen osuus 30 %. • Hankekoon tulee olla vähintään 12 500 €.

12 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Esimerkkihanke kustannukset ja rahoitus, Etelä-Pohjanmaan malli • Parannetaan kylän yhteisessä käytössä olevan talon ja sen pihan varustusta, jotta talo palvelisi nykyistä paremmin eri-ikäisiä kyläläisiä. • Kokonaiskustannusarvio 20 000 €, josta talon osuus 10 000 € ja pihan 10 000 € Rahoitus20 000 € EU+ valtio 40 % 8 000 € Kuntarahoitus 30 % 6 000 € (haetaan kunnasta erillinen päätös) Hakijan rahoitus 30 % 6 000 € -josta talkoota ¾(4 500 €)talkootyön hinta 10€/h ja kone 20€/h -josta rahaa ¼(1 500 €) Yksityinen raha kerätään järjestämällä arpajaisia, myymällä kyläyhdistyksen kalenteria, erilaisten tapahtumien buffet-tuloilla sekä huutokaupalla.

13 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Koordinaatiohanke • Leader-ryhmä kokoaa vähintään kolmen eri hakijan hankkeet samaan ryppääseen avoimella hankehaulla • Rahoitettavat hankkeet voivat olla joko yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tai yleishyödyllisiä investointihankkeita • Yksittäisen hankkeen koko voi olla – Yleishyödyllinen kehittäminen min. 600 €, max. 22 000 € (90% tuella) – Yleishyödyllinen investointi min. 700 €, max. 26 000 € (75% tuella)

14 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Rahoituksen haku • Haku jatkuva (www.maaseutu.fi → lomakkeet) • Kehittämis- ja investoitihankkeiden rahoituksesta päätetään Leader- ryhmän hallituksen kokouksessa. • Aisapari,Liiveri, Suupohjan Kehittämisyhdistys ja Yhyres päättävät hankkeista kuukausittain (paitsi heinäkuu), Kuudestaan on jaksottanut valinnan kaksi kertaa/vuosi (15.10. ja 15.4.) • Tarkista kokouspäivät ja käytännöt oman alueesi Leader-ryhmästä! • Etelä-Pohjanmaalla yhteisölliset investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti TE-keskuksesta -> päätökset tehdään TE- keskuksessa. Hankevalinta neljä kertaa vuodessa.

15 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki  (06) 424 4005  www.liiveri.net  toimisto@liiveri.net Lisätietoja • www.aisapari.net www.aisapari.net • www.kuudestaan.net www.kuudestaan.net • www.liiveri.net www.liiveri.net • www.suupohjankehittamisyhdistys.fi www.suupohjankehittamisyhdistys.fi • www.yhyres.fi www.yhyres.fi


Lataa ppt "Leader-rahoitus lasten ja nuorten kulttuurihankkeissa Rahoitusklinikka 14.5.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google