Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

- millainen on hyvä kyläsuunnitelma? - onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun laatukriteereitä? - mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelusta?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "- millainen on hyvä kyläsuunnitelma? - onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun laatukriteereitä? - mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelusta?"— Esityksen transkriptio:

1 - millainen on hyvä kyläsuunnitelma? - onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun laatukriteereitä? - mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelusta? Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

2 KYLÄ Laiffia landella UNDER CONSTRUCTION! Millainen tuote kyläsuunnittelu on? ”Kuin fitnesskurssi ameballe” ”Kyläsuunnittelu on prosessi” Voiko prosessia myydä ostos-tv:ssa? => Palvelut on jaettava osiin Kuka on tilaaja? Kuka on asiakas? Kuka on tuottaja? Kuka tekee ”aloitteen”? EU, valtio Kunta MSL Leader hankkeet

3 Millainen on hyvä kyläsuunnitelma?  Kiinnostava  Helppolukuinen  Kuvitettu  Tavoitteellinen  Toiminnallinen  Selkeästi teemoiteltu  Priorisoitu  Jalat maassa  Kylän näköinen  Avoin = tiedotettu kaikille kyläläisille TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

4 Onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun kriteereitä? Vastaus: KYLLÄ, vaikka tuloksellisuus on menetelmiä tärkeämpää  suunnittelun yhteismitallisuus  tavoitteena kytkeytyminen laajempaan strategiseen ohjelmatyöhön  suunnitteluprosessin hallitseminen  menetelmien tunteminen TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

5 Kyläsuunnitelman rakenne ”Tieteellisen esittämisen kaava” A. Suunnitteluprosessin kuvaus B. Kyläanalyysi  KYLÄTIEDOT  SWOT C. Tavoitteet + Visio D. Kehittämisohjelma/TEEMAT E. Kuvitus F. Yhteystiedot ym. TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

6 Mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelussa?  Sitouttava prosessi ◦ Hyvin tiedotettu ◦ Voi olla hyvin erilainen eri kylillä  Mukaan tempaava menetelmä ◦ ”Lörning kafe”, kylävideo, Facebook tms  Strategisuus ◦ Selvät teemat = vaatii ohjausta ◦ Priorisoidut toimenpiteet  Toiminnallisuus ◦ Helposti hahmotettava aikaväli ◦ Sopii toimintasuunnitelman pohjaksi ◦ Tuottaa toimivia hankkeita  Kytkeytyminen kuntastrategiaan TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

7 Kylän osaamiset ja taidot ANALYYSI - ILTA Kehittämisen esteet ja ongelmat SYNKISTELY - ILTA Kylän unelmat ja ideat IRROTTELU - ILTA Ideoista todellisuuteen Kehittämisohjelmat JALAT MAAN PINNALLE Tiedottaminen ja innostaminen Tiedottaminen ja innostaminen. Kyläiltojen tietojen täydentäminen Oman kylän kyläsuunnitelma KYLÄSUUNNITTELIJA vetää tulevaisuuden verstasta ja kokoaa lopuksi raportin. Suunnitelman hyväksymisessä koko kylä mukana. Huom! Rinnalla voidaan käynnistää hankkeiden valmistelu valituista toimenpiteistä? Kootaan kylän faktatSWOT TEEMAT > toimenpiteet Kyläilta KyläiltaKyläiltaKyläillat kartoitetaan… etsitään…tuotetaan… työstetään… + Höystöt 

8 Kyläsuunnittelun teemat?  Kylätoiminta  Asukkaat ja markkinointi  Tiedottaminen  Palvelut  Infra  Elinkeinot ja työllisyys  Luonto ja ympäristö  Kulttuuri ja tapahtumat  Kyläturvallisuus  Muut teemat ? TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

9

10 Kyläsuunnitelmien julkaiseminen?  Jakaminen netissä, esim. MSL Pohjois-Karjala ◦ www.msl.fi > aluetoiminta > Itä-Suomi > Kyläsuunnitelmat www.msl.fi  Tiedottaminen sidosryhmille  Ratkaisuna maakunnallinen "Kyläportaali” ◦ Toteutetaan Pohjois-Karjalan kyläohjelman osana ◦ KYLÄTIETOLOMAKE => ”kyläanalyysi” ◦ Kyläsuunnitelmien TEEMAT ja TOIMENPITEET TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

11 Pohjois-Karjalassa työkaluna KYLÄTIETOLOMAKE TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

12 Maaseudun kehittämisen palvelut?  Edunvalvonta  Ohjelmatyö  Tiedottaminen  Aktivointi, kyläsuunnittelustartit  Koulutus  KYLÄSUUNNITTELU, paikalliset kehittämisohjelmat  Hankeneuvonta  Hankesuunnittelu  Hankehallinnointi  Tapahtumajärjestelyt  Kansainvälinen toiminta  Asiantuntijapalvelut  Tukipalvelut TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

13 Ketkä palveluita tuottavat? Pohjois-Karjalan kyläkehittämisen palvelut  Pohjois-Karjalan kylät (koordinaatio, kyläasiamies, KYLÄTIIMI)  MSL Itä-Suomen aluekeskus (kyläkehittäjät, Laiffia Landella, hankkeet)  Joensuun kylät ry (kyläisännöitsijä, hankkeet)  Liperi, Outokumpu, Polvijärvi  Vaara-Karjalan Leader (aktivaattori, hankkeet)  Joensuun seudun Leader (tiedottaminen, hankkeet)  Jetina (tiedottaminen, hankkeet)  Myös kunnat, elinkeinoyhtiöt ym  Ks. Kylien kehittämisen palvelumatriisi TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

14

15 Mitä kyläsuunnittelu maksaa?  Todellinen hinta 2500-4000 euroa/kylä  Hanketyönä merkittäviä synergiaetuja  Mistä rahoitus? ◦ Kylän resurssit eivät yksin riitä? ◦ Hankkeet ◦ Kunnat => koko kunta kerralla ◦ Talkootyönäkö? TE/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT FORSSA 23.-24.11.2010

16 Kiitos huomiostanne ! Kyläasiamies Tuomo Eronen info@kylat.fi p. 044 294 0800 www.kylat.fi


Lataa ppt "- millainen on hyvä kyläsuunnitelma? - onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun laatukriteereitä? - mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelusta?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google