Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kylähyvinvoinnin teematyöryhmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kylähyvinvoinnin teematyöryhmä"— Esityksen transkriptio:

1 Kylähyvinvoinnin teematyöryhmä
Joensuun Tiedepuisto

2 Osallistujat: Suvi Kaljunen MSL
Antero Lehikoinen Joensuun seudun Leader Pertti Iivanainen Joensuun seudun maaseutupalvelut Tuomo Eronen Pohjois-Karjalan Kylät/JAKE Tanja Airaksinen Pohjois-Karjalan Kylät/JAKE Erkki Martikainen Joensuun paikallistoimijat Heikki Laukkanen Kutsuttaja: 30 henkilöä maaseutuverkoston järjestöistä + kuntien maaseutupalvelu, SPR, Martat, Kiertävä Pysäkki

3 Pohjois-Karjalan maaseutuverkostotoimijat
Pohjois-Karjalan Kylät ry + Kylä-JAKE MSL – Itä-Suomen aluekeskus + MSL P-K järjestöt Leader-toimintaryhmät: Joensuun seutu, Vaara-Karjala, Keski-Karjala Joensuun paikallistoimijat ry Maakaista.fi -tiedotusyhteistyö Seudulliset kyläisännöitsijät (Paavo-hanke ym.) P-K aluepelastuslaitos, SPR, Martat, Pro Agria ym. ”Kiertävät toimijat” (Kiertävä Pysäkki ym.; ks. esite) Kunnat, P-K maakuntaliitto, P-K ELY, Itä-Suomen AVI

4 Kylä-JAKE tehtäväalueet
Paikallisyhteisöjen rakenteiden ja yhteistoiminnan vahvistaminen hyvinvointiin ja arjen turvaan liittyvissä asioissa Pohjois-Karjalan maaseutuverkoston järjestöyhteistyön kehittäminen Kuntien ja paikallisyhteisöjen hyvinvointiyhteistyön kehittäminen > foorumitoimintapilotit JAKE -toimintamallin levittäminen Itä-Suomen maaseutuverkostoille ja kunnille

5 Mitä kylähyvinvointiin kuuluu?
Arjen turva Naapuriapu Lähipalvelut Terveyden edistäminen Kylätalojen kehittäminen Kyläturvallisuus Yhteisöllisyys Vapaaehtoistoimijoiden hyvinvointi Viihtyisä ympäristö Kyläkulttuuri

6 PAIKALLIS- KEHITTÄMINEN
KYLÄTIETO Pohjois-Karjala KYLÄTOIMINTA, PAIKALLIS- KEHITTÄMINEN KUNTA, JULKISET TOIMIJAT KYLÄTIETOALUSTA Verkkopalvelu Ylläpito ja tietohallinta PKK Sisällöntuotanto verkostossa Avoin sisältö + henkilörekisterit VIESTINTÄ SUUNNITTELU KEHITTÄMINEN TURVALLISUUS MARKKINOINTI SEURANTA TUTKIMUS

7 Pohjois-Karjalan maaseutuverkoston järjestöyhteistyön kehittäminen 2014
Kylä-JAKE mukana P-K maaseutuverkostoyhteistyössä MSL, Leader-ryhmät, Pohjois-Karjalan Kylät, P-K:n kiertävät hankkeet ym. kehittämistoimintojen yhteensovittaminen, Kylätietoalustan kehittäminen, hankeyhteistyö, tiedottaminen ym. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Kyläturvallisuus: Pohjois-Karjalan aluepelastuslaitos, Kiertävä pysäkki, SPR KAMU-yhteistyö: Itä-Suomen aluehallintovirasto ym. Kiertävät toimijoiden verkostotapaamiset, JANEKO ym. Tapahtumat ja tilaisuudet, esim. SALLI-hanke (Osallistu! Vaikuta! -päivä) Kylähyvinvoinnin teematyöryhmä Verkostoituminen Itä-Suomen maaseututoimijoiden kanssa

8 Kysymys 1 Tavoitteena on tuottaa Itä-Suomeen terveyttä ja hyvinvointia järjestöjen yhteistyönä. Onko tämä tavoite se, johon kannattaa tähdätä? Jollei ole, niin mikä olisi parempi? Valitkaa 1-3 keskeistä päämäärää, johon tähdätään yhdessä.

9 Kysymys 1 Ryhmän nimi? ”Kylähyvinvoinnin teematyöryhmä”
Tavoite on hyvä Mukaan myös julkinen sektori Konkreettista toiminnallista palvelusisältöä riittää, myös infran kehittäminen Hyvinvoinnin käsite laaja > rajaaminen kohderyhmän tarpeiden mukaan Yhteistyöhön on löydettävä oleelliset toimijat, ”luontevaa toimintaa” Uudenlaiset avaukset, yhdessä oppiminen

10 Kysymys 1 Päämäärät 1-3 (luonnos)
Arjen sujuvuus kylissä ja paikallisyhteisöissä = arjen turva Paikallisyhteisöjen aktivointi ja tukeminen toiminnassa Lähidemokratian ja osallisuuden vahvistaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja elinympäristön laatu Henkinen hyvinvointi

11 Kysymys 2 Mitä tarvitaan Itä-Suomessa kylähyvinvoinnin näkökulmasta? Mikä olisi hyödyllistä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa organisaatioillenne? Mainitkaa 3. keskeistä tarvetta Odotukset ja omat ideat?

12 Kysymys 2 Kylien uudet toiveet > tuki ja miten kyläläiset saavat äänensä kuuluviin Yhteisöllisyyden ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen Yhteiset tapahtumat, kyläkierrokset + koordinaatio Miten saadaan uutta elinvoimaa, tehostetaan palveluita, uudet toimintamallit, elinympäristön kehittäminen (kunnat) Kylillä toimivien järjestöjen yhteistyön edistäminen, myös uudet rakenteet Tiedottaminen Arviointi, kyselyt ja palautteen hakeminen toiminnasta Kyläturvallisuus, naapuriapu/vertaistukitoiminta Hyvinvointiyrittäjyys, yhteisöllinen yritystoiminta, kylätalkkarit

13 Kysymys 3 Keiden tulisi kuulua teematyöryhmiin?
Mainitkaa 3. keskeistä tahoa. Roolit, sitoutuminen, jakautuminen alateemoihin?

14 Kysymys 3 Nykyiset osallistujat ovat sitoutuneet Muut Leaderit?
Aluepelastuslaitos SPR Kuntaedustus? Martat Kyläaktiivit 4H MLL Eläkeliitto Luontojärjestöt Nuorisoseurat POKALI Metsästysjärjestöt, Kalatalouskeskus

15 Kysymys 4 Mitä muita teemaan liittyviä verkostoja ja kehittämistyötä on käynnissä? Mitkä ovat eri verkostojen ja toiminnan suhteet ja työnjaot? Laatikaa listaus asioista, joita tulee huomioida kehittämistyössä.

16 Kysymys 4 Maaseutuverkoston yhteinen tukihanke
Kylätieto Pohjois-Karjala Kiertävien toimijoiden verkosto Paavo-hanke Maakaista.fi 100 megaa ym. maakunnalliset hankkeet Leader-verkosto Kiertävä Pysäkki

17 Yhteystiedot Tuomo Eronen, kyläkehittäjä
p , Tanja Airaksinen, kylien hyvinvointikehittäjä p , Päivi Pohjolainen, kylien hyvinvointikehittäjä p ,


Lataa ppt "Kylähyvinvoinnin teematyöryhmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google