Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perkuu Kainuun rakennetyöttömien kuntoutus/työllistämishanke s

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perkuu Kainuun rakennetyöttömien kuntoutus/työllistämishanke s"— Esityksen transkriptio:

1 Perkuu Kainuun rakennetyöttömien kuntoutus/työllistämishanke s. 10229
*Ohjelma: Manner Suomen ESR-ohjelma *Ohjelman osio Itä-Suomen suuralueosio *Toimintalinja: 2: työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen *Toteutusaika Budjetti € Koulutus € työllisyys €

2 Perkuu Kohderyhmä Vaikeassa työllisyystilanteessa olevat työttömät henkilöt: Pitkäaikaistyöttömät Vaikeasti työllistyvät Osatyökykyiset Nuoret Maahanmuuttajat Kohdealue: Kajaani + entinen Vuolijoki

3 Perkuu Tarve: *rakennetyöttömyys sekä maahanmuuttajien ja nuorten työllistyminen vaikeutuneet entisestään -> Kainuun tilanne parantunut edellisen vuoden aikana väliaikaisesti *työttömien elämäntilanne entisestään huonontunut *tavalliset työvoimapoliittiset keinot eivät enää auta *kylillä ja asuinalueilla tarvitaan mm. vapaaehtoistoimintaan perustuvaa yhteisöllisyyttä *sosiaalisen yritystoiminnan osalta Kainuu kuuluu ”kehitysmaihin” -> luotava toimintatapa, jossa kohderyhmäläisille rakennetaan normaaleille työmarkkinoille pääsyn mahdollistava polku

4 Perkuu Tarkoitus *kehittää kuntoutus- ja koulutuspolku, jolla parannetaan kohderyhmäläisten työmarkkinavalmiuksia selvittämällä heidän työ- ja toimintakykynsä *parantaa kohderyhmäläisten mahdollisuuksia sijoittua joko välityö- markkinoille, koulutukseen tai suoraan avoimille työmarkkinoille *pääsääntöisesti kohderyhmäläistä ei sijoiteta suoraan avoimille työmarkkinoille vaan jokaiselle tehdään terveystarkastus ja tarvittaessa työkykyselvitys

5 Perkuu Hankkeen päätavoite
Kehitetään kohderyhmäläisten työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisedellytyksiä maaseudulla ja taajamissa sekä parannetaan heidän työmarkkinavalmiuksiaan. Lopullisena tavoitteena on kohderyhmäläisten sijoittuminen yrityksiin työntekijöinä.

6 Perkuu Hankkeen päätavoite konkreettisesti
*rakennetaan kohderyhmäläisten työllistymismalli ja tukiverkosto, jossa työnohjaus ja kohderyhmä muodostavat aluetoimijaverkoston *tuetaan kohderyhmäläisten aktivointia, vahvistetaan elämänhallintaa ja kohotetaan motivaatiota *hyödynnetään ryhmädynamiikkaa ja toiminnallisia menetelmiä *tehdään jokaiselle kohderyhmäläiselle työ- ja toimintakykyselvitys *kehitetään kylä- ja asukasyhdistysten ja työvoimaviranomaisten välisiä toimintatapoja *kehitetään kohderyhmäläisten työllistymismahdollisuuksia vapailla työ- markkinoilla ja erityisesti sosiaalisissa yrityksissä *kehitetään ja toteutetaan kuntoutus/koulutuspolku apukeinoksi työ- elämään sijoittumiselle

7 Perkuu Ohjausryhmä Veli-Matti Karppinen Kainuun Nuotta ry
Markku Väisänen Kainuun Nuotta ry Mauri Saastamoinen Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry Tarja Lukkari Oulun yliopisto Kai Hyttinen Työvoiman palvelukeskus Sanna Halttunen-Välimaa Kainuun TE-keskus Osmo Ohtonen Kainuun TE-keskus

8 Vaikeasti työllistyvät syyskuussa 2008
Pitkäaikais työttömät Rinnasteiset pitkäaikais Toimenpiteistä työttömäksi jääneet Toimenpiteestä toimenpiteeseen Yhteensä Länsi-Kainuun työvoimatsto 547 368 478 212 1605 Kainuun TYP 29 62 47 15 153

9

10 Työkunto- selvitys Muut toimenpiteet
Työkuntoselvitys:on terveydellisen, ammatillisen ja sosiaalisen tilan kartoitus, jossa selvitetään mahdolliset fyysiset työrajoitteet, sosiaalinen elämäntilanne ja niiden vaikutus työllistymiseen. Muut toimenpiteet Työkunto- selvitys Työkuntoselvitys:on terveydellisen, ammatillisen ja sosiaalisen tilan kartoitus, jossa selvitetään mahdolliset fyysiset työrajoitteet, sosiaalinen elämäntilanne ja niiden vaikutus työllistymiseen.

11 YKSILÖN TOIMENPIDEKETJU
Muut toimenpiteetet Henkilön valinta TYP/Työvoimatoimisto uusi/sijoitettu henkilö Työkuntoselvitys Keskustelutilaisuus valitun henkilön kanssa Kuntoutussuunnittelija ja TYP:n / työvoimatoimiston toimihenkilö sekä sosiaalitoimen työntekijä KELA B-LAUSUNTO Alustava ehdotus Työvoimapoliittiseksi toimenpiteeksi Aktivointisuunnitelma Kuntoutussuunnittelija ja TYP:n / työvoimatoimiston toimihenkilö sekä sosiaalitoimen työntekijä Muut toimenpiteet Terveystarkastus Fyysisen kunnon kartoitus Ulkopuolinen toimija (KaiTo-hanke) Kainuulainen työ- ja terveyskunto Lopullinen päätös työvoimapoliittisesta toimenpiteestä Hankkeen, KaiTo:n ja TYP:n edustaja Työpankki Työ/urasuunnitelma Kuntoutussuunnittelija Työvoimahallinnon erillispalvelut esim. toiminallinen/luova ryhmä Työharjoittelu Työelämään valmentautu- minen Koulutus Palkkatyö Muut toimenpiteet Kuntouttava Työtoiminta (ls.) Avoimet markkinat Sosiaalinen yritys Yhdistykset Kuntoutus Elämän valmiudet/ työharjoittelu Työhön valmentaja

12 2 4 10 5 8 21 1 3 15 40 Hankkeeseen osallistuvat kohderyhmittäin Yht.
2008 2009 2010 YHT. Pitkäaikais-työttömät 2 4 10 Vaikeasti työllistyvät 5 8 21 Osatyö- kykyiset 1 3 Nuoret Maahan- muuttajat Yht. 15 40

13 Perkuu YHTEYSTIEDOT: Projektipäällikkö Hannu Liljeblad +358 440 682402
Kuntoutussuunnittelija Katriina Nurmi Työn valmentaja Päivi Ojanen Työn valmentaja osa-aikainen Johanna Saarivaara Projektisihteeri Arja Kokko Netti

14 Yksilön toimenpideketju
Asiakkaan valinta Valmennusjakso 5 viikkoa Työharjoittelu / työ -sos.yritys -> edelleen sijoitus Työvoimapoliittinen koulutus: siivous/kodinhoito kiinteistön hoito Edelleen sijoittuminen Välityö markkinat Koulutus Kuntoutus -kuntouttava työtoiminta Avoimet työmarkkinat Asiakasseuranta Asiakasseuranta

15 Kainuun kuntien Kelamaksu osuudet
Kunta 2007 2008 2009 2010/11 Hyrynsalmi 60 073 48 134 31 889 29 729 Kajaani Kuhmo Paltamo 53 921 Puolanka 92 520 Ristijärvi 61 508 39 234 39 680 31 760 Sotkamo Suomussalmi Vaala Yhteensä

16 Suunnitelma ryhmätoiminnasta ja sisältötarjonnasta
kootaan työvoiman palvelukeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston osoittamista asiakkaista 10 – 12 henkilön ryhmä ryhmätoiminnan sisältö suunnitellaan ryhmäläisten kanssa heidän tarpeidensa mukaisesti kesto 5 vk, 3 pv/vk, 4 h/pv sisältöjen toteutus ryhmäläisten ja hankkeen henkilökunnan toimesta sekä ulkopuolisista asiantuntijoista

17 I VIIKKO 1.2. 9.00 – 13.00 kokoontuminen Kainuun Nuotta ry:n tiloihin
tutustuminen ja suunnittelua kurssin sisällön läpikäyminen kahvit keskustelua, jonka pohjalta huomioidaan toiveita ja ideoita tutustuminen kierrätyskeskus Entringin toimintaan klo kahvit tutustuminen Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistyksen ja sos.yritys Nakertajan Ahjon toimintaan klo – 13.00 toiminnan kautta ryhmähengen luominen ja lujittaminen retki

18 II VIIKKO 9.2 9.00 – 13.00 Maslowin tarvehierarkia rentoutus kahvit
– 13.00 Maslowin tarvehierarkia rentoutus kahvit miellekartta – 13.00 nettitestit ammattinetin käyttöä omien vahvuuksien tunnistamista – 16.00 Kainuun ammattiopiston Seppälään toimipaikkaan ja koulutustarjontaan tutustuminen – 16.00

19 III VIIKKO ESIMERKKIOHJELMA 15.2 9.00 – 13.00 cv:n teko kahvit
– 13.00 cv:n teko kahvit sähköinen asiointi sähköposti työhakemuspohja Kai-To –hankkeen (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli-projekti) esittely – 14.00 tutustuminen Kumppaniksi ry:een – 13.00 työ- ja elinkeinotoimisto, työvoimapoliittisen koulutustarjonnan esittely 13.00 – 14.00 – 13.00 elokuva ja sen arviointi -> asiakkailta toiveita, mikä elokuva

20 IV VIIKKO – 13.00 hyvinvointipäivä -> asiakkailta ideoita ja toiveita sisällöstä – 13.00 liikuntapäivä – 13.00 korttikoulutustarjonnan esittely atk-taidot ja koneen hyötykäyttö

21 V VIIKKO – 13.00 kuntouttavan työtoiminnan kehittämishankkeen esittely – 13.00 Tutustuminen Paltamon työvoimayhdistys ry:n toimintaan, jonka toimipisteenä on työvoimatalo (Leila) palautekeskustelua hankkeesta – 12.00 palautteet


Lataa ppt "Perkuu Kainuun rakennetyöttömien kuntoutus/työllistämishanke s"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google