Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palkansaajakeskusjärjestöjen info isyysvapaan pitenemisestä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palkansaajakeskusjärjestöjen info isyysvapaan pitenemisestä"— Esityksen transkriptio:

1 12.12.2012 Palkansaajakeskusjärjestöjen info isyysvapaan pitenemisestä
Isän oma vapaa Palkansaajakeskusjärjestöjen info isyysvapaan pitenemisestä

2 Isän hoivaoikeuksien synty
1973 — 1974 ajatus esille äitiyspäivärahakauden muuttamisesta vanhempainvapaaksi 1974 Lindblomin sopimus: äitiyspäiväraha 72:sta 174 arkipäivään 1978 isyysraha 12 arkipäivää — lyhentää äidin päivärahakautta 1980 vanhempainvapaa ja vanhempainvapaan päivärahakauden pidennys 1982 ansiosidonnainen äitiys- ja vanhempainvapaa 1991 isyysraha 12—18 arkipäivää (kuusi omaa päivää) 2001 isyysraha 18 arkipäivää (vapaammin käytettävissä) 2003 lisäpäivät ehdolla 2007 isäkuukausi, joka monimutkainen Raamiratkaisu ja laki 2012 selkeyttävät ja parantavat isävapaita vuoden 2013 alusta alkaen

3 Miksi muutos juuri nyt? Hallitusohjelma:
Perhevapaajärjestelmällä edistetään lapsen hyvinvointia ja tuetaan molempien vanhempien mahdollisuuksia osallistua lasten hoitoon ja työelämään. Tavoitteena on lisätä isille tarkoitettuja vapaita, joustavoittaa isien perhevapaiden käyttöä ja mahdollistaa lapsen hoitaminen kotona vanhempainpäivärahan turvin nykyistä pidempään. Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimus: Perhevapaajärjestelmää uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena lisätä isille tarkoitettuja vapaita, joustavoittaa perhevapaiden käyttöä ja mahdollistaa lapsen hoitaminen kotona nykyistä pidempään

4 Perhevapaakokonaisuus 1.1.2013
Äitiysvapaa arkipäivää Vanhempainvapaa arkipäivää Isyysvapaa arkipäivää lapsi on 1 vuotta, jos kaikki vapaat pidetään kokonaan Hoitovapaa kunnes lapsi 3 vuotta Osittainen hoitovapaa perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy

5 Muutokset vuoden 2013 alusta
Isyysvapaa: 54 arkipäivää (noin 9 viikkoa) enintään 18 arkipäivää yhtä aikaa äidin kanssa kotona ns. isäkuukausi poistuu — ei enää kytköstä vanhempainvapaaseen mahdollisuus pitää lapsen kahteen ikävuoteen saakka lapsen kotona hoitamisen edellytys vanhempainvapaan ja isyysvapaan välillä poistuu, toisin sanoen lapsen aloittama päivähoito ei ole enää este myöhemmälle isyysvapaajakson pitämiselle

6 Muutokset vuoden 2013 alusta
Isyysvapaa: lapsikohtainen uuden lapsen syntymä ei enää lakkauta isän oikeutta vapaaseen aiemman lapsen perusteella lapsikohtaisuus konkretisoituu tilanteissa, joissa perheeseen syntyy uusi lapsi ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt kaksi vuotta jaksotus 4 jaksoon äitiys- ja vanhempainrahakaudella, 2 jaksoa näiden kausien ulkopuolella isyysrahan hakeminen yksinkertaistuu jos aloittanut päivähoidon, oikeus päivähoitopaikkaan säilyy isyysvapaan aikana

7 Esimerkki 1 vapaan pitämisestä
50—30 arkipäivää Äitiysvapaa 105 arkipäivää Vanhempainvapaa 158 arkipäivää (n. 6 kk) - kumpi tahansa vanhemmista voi pitää ja voidaan jakaa Isyysvapaa 18 arkipäivää Isyysvapaa 36 arkipäivää Laskettu aika/synnytys Käyttö 2.ikävuoteen mennessä

8 Esimerkki 2 vapaan pitämisestä
50—30 arkipäivää Vanhempainvapaa 158 arkipäivää (n. 6 kk) kumpi tahansa vanhemmista voi pitää ja voidaan jakaa Äitiysvapaa 105 arkipäivää Isyysvapaa 54 arkipäivää Laskettu aika/synnytys Käyttö 2.ikävuoteen mennessä

9 Mitä tämä maksaa? Vuonna 2011 Kela maksoi vanhempainpäivärahoja 988,4 miljoonaa euroa. Jos 73 % isistä käyttäisi isyysvapaata 40 arkipäivää, kulut kasvaisivat noin 47 miljoonaa euroa vuodessa. Näistä valtio maksaa 2 miljoonaa euroa, loput 45 miljoonaa euroa rahoitetaan palkansaajien ja yrittäjien sekä työnantajien sairausvakuutusmaksulla. Vaikutus palkansaajan ja työnantajan maksuihin on noin 0,02—0,03 prosenttiyksikköä vuonna 2013 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,04 prosenttia, ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu 0,74 prosenttia palkasta tai työtulosta Kunnille uudistus ei tuone lisäkustannuksia, pikemminkin säästöä.

10 Mikä muuttuu nykyiseen verrattuna?
Isän oma vapaa pitenee Päivähoidon aloittaminen ei estä isyysvapaan pidentämistä Oikeus päivähoitopaikkaan säilyy isän vapaan ajan Isyysrahan hakeminen yksinkertaistuu

11 Mitä tästä seuraa? Isät pitävät vapaita todennäköisesti enemmän
Perheiden arki helpottuu Miesten ja naisten tasa-arvo työmarkkinoilla paranee asteittain Isän ja lapsen suhde paranee

12 Milloin uudistus näkyy käytännössä?
Kaikki ne perheet, joissa äiti jää vanhempainpäivärahaan oikeuttavalle vapaalle alkaen, ovat uudistuksen piirissä. Jos äiti jää vapaalle vuoden 2012 puolella, oikeutta ei synny.


Lataa ppt "Palkansaajakeskusjärjestöjen info isyysvapaan pitenemisestä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google