Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erikoistapauksia SJAL tuomarikoulutus 2013. Tehtävä 78.1 Seniorien ja juniorien kilpailussa oli 30 min lämmittelyaika sekä naisten että miesten sarjoille.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erikoistapauksia SJAL tuomarikoulutus 2013. Tehtävä 78.1 Seniorien ja juniorien kilpailussa oli 30 min lämmittelyaika sekä naisten että miesten sarjoille."— Esityksen transkriptio:

1 Erikoistapauksia SJAL tuomarikoulutus 2013

2 Tehtävä 78.1 Seniorien ja juniorien kilpailussa oli 30 min lämmittelyaika sekä naisten että miesten sarjoille. Ensimmäinen kilpailukierros olisi kuitenkin naisten 1/32 kierros ja miesjuniorien tulisi odottaa 1/16 kierrosta, joka olisivat heidän ensimmäinen ottelunsa kilpailussa. Ammunnanjohtaja ilmoitti aloittavansa 1/32 kierroksen naisille, mutta ei kuuluttanut, että juniorimiehet eivät saisi ampua. Useita juniorimiehiä käveli ammuntalinjalle sellaisille paikoille, joihin piti tulla taulujärjestyksen mukaan 1/32 –kierroksen naisampuja. Kun vihreä valo syttyi, kuusi naista eri otteluissa ei heti päässyt ammuntapaikalleen, koska juniorimiehet kieltäytyivät aluksi siirtymästä. Tuomarit ryhtyivät toimiin, mutta silti neljä naista ei pystynyt ampumaan sarjaansa kokonaan. Punaisen valon syttyessä tilanne oli tämä: a) molemmat naiset taustalla 22 olivat ampuneet vain 2 nuolia kumpikin. b) yksi nainen taustalla 23 oli ampunut kolme nuolta, hänen vastustajansa oli ampunut vain kaksi. c) toinen nainen taustalla 25 ampui kolmannen nuolensa äänimerkin jälkeen yliajalla. Tuomarien päätös oli, että ampumatta jääneille nuolille annetaan 40 sekuntia lisäaikaa kullekin ja että yliajalla ammuttu nuoli katsotaan hyväksytyksi, eli kyseisestä sarjasta ei vähennetä korkeinta pistemäärää. Kaksi valitusta jätettiin, yksi sen joukkueen kapteenilta, jonka ampuja ampui 3 nuolta taustaan 23, ja toinen sen joukkueen kapteenilta, jonka ampuja oli ampunut 3 nuolta 2 minuutin aikana taustaan 25. Mitä mieltä olette Tuomareiden päätöksestä?

3 78.1 ratkaisu Tämän tarinan opetus olkoon se, että tuomarin tehtävä on suojata ampujaa ja tulosta ja nähdä kokonaisuus. Ylimääräistä etua ei tule antaa, mutta ei myöskään rangaista, jos kyseessä ei ole tahallinen edun hankkiminen. Tämäntapaiset tilanteet toki pitäisi pyrkiä estämään ennakolta, mutta ongelma pitää myös pystyä ratkaisemaan huolimatta syistä, miksi niin tapahtui. On oikein ja kohtuullista antaa 40 sekunnin ammunta-aika ampumatta jääneille nuolille. Jonkin verran enemmän pohdintaa vaatii yliajalla ammuttu nuoli. Ammunta-aika –rajoituksen tehtävänä on estää ketään käyttämästä ylimääräistä aikaa sarjansa ampumiseen. Olettaen, että taustan 25 ampujaa todellisuudessa oli estetty aloittamasta ajallaan, ei hän ole saanut ylimääräistä ajallista etua. Todennäköisesti laukaus on jopa ollut vähemmän hallittu johtuen tilanteesta. Tässäkään tapauksessa nuolta ei saa uusia. Sitävastoin olisi ollut liian ankara tuomio vähentää korkein pistemäärä. Yleensä turvallisin vaihtoehto ampujan kannalta on lopettaa ammunta äänimerkkiin. Tässäkin tapauksessa hän olisi saanut nuolelleen 40 sekunnin lisäajan.

4 Tehtävä 78.2 Kansallisessa mestaruuskilpailussa ampuja ilmoittaa läpimenneestä nuolesta ja näyttää merkkaamatonta reikää taulussa. Ampujat etsivät nuolta 5 minuutin ajan tuloksetta. Tuomarin päätös on, että koska todistuskappale on hukassa, on kyseinen nuoli merkittävä ohilaukaukseksi. Joukkueenjohtaja tekee valituksen Jurylle, mutta Jury kieltäytyy käsittelemästä sitä, koska tuomarin päätös osumasta on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Tuloskorttiin merkitään “M”. Kolme sarjaa myöhemmin toinen ampuja löytää nurmikolta taustan takaa 3 metrin päästä nuolen, joka kuuluu äskeiselle ampujalle. Tämä tietenkin kutsuu tuomarin paikalle ja pyytää häntä korjaamaan nuolen osumaksi merkkaamattoman reiän arvon. 1) Oliko Juryn päätös oikea? 2) Pitäisikö kolme sarjaa siemmin ammutun nuolen osuma korjata uusien todisteiden perusteella?

5 78.2 ratkaisu Tämä erikoistilanne sisältää oikeastaan kaksi eri kysymystä. Valitusmahdollisuutta Jurylle ei ole näissä kahdessa tapauksessa: 1) Taulussa olevan nuolen arvo (rajatapaus). 2) Joukkueottelussa annettu (tai antamatta jätetty) keltainen kortti. Vastaavasti, kun kyseessä on läpimennyt nuoli, siitä voi valittaa ja Juryn tulee käsitellä valitus. Läpimennyt nuoli merkitään ohiammutuksi mikäli nuolta ei löydy. Tuomarin tulee kuitenkin tehdä voitavansa ja varautua siihenkin, että kyseinen nuoli löytyy myöhemmin. Tässä tapauksessa nuoli löytyi, ja mikäli tuomari voi riittävällä varmuudella todentaa, että kyseessä oli juuri kyseinen läpimennyt nuoli ja että sen asema sopii aiemmin löydetyn merkkaamattoman reiän sijaintiin, voidaan tulos korjata vastaamaan tapahtunutta. Ampujan tulos pyritään turvaamaan, ei mitätöimään. Tässäkin tapauksessa muistikirjan käyttö on suositeltavaa. Tulos voidaan siis muuttaa jälkikäteen, mikäli siihen on syynsä.

6 Tehtävä 79.1 Finaaliottelun ensimmäisen sarjan alkaessa, vuorotellen ammuttaessa, 10 sekunnin valmisteluaika on juuri alkanut ensimmäiselle ampujalle, kun hän huomaa unohtaneensa sormiläppänsä harjoituskentälle noin 50 metrin päähän. Hän kääntyy tuomarin puoleen ja pyytää lisäaikaa hakeakseen läppänsä. Miten toimit?

7 79.1 ratkaisu Tässä ollaan harmaalla alueella - tilanteessa, jossa tuomarin tulee tehdä nopeasti päätöksensä. Noin puolet tuomareista antaisi ottelun jatkua viitaten säännön kohtaan, jossa sanotaan, että ottelu ei keskeydy välinerikon tms vuoksi jättäen kilpailijan ja valmentajan pähkäilemään kadonneen läpän ongelmaa. Toinen puoli tuomareista toteaisi, että ottelu ei ole vielä alkanut, ja antaisi lisäajan läpän hakemiselle. Tässähän ei ole kyseessä normaali välinerikko. Tuomarin on mielessään muutaman sekunnin aikana harkittava useita asioita ennen päätöstä; - Onko ottelu jo alkanut vai voitko keskeyttää sen? - Olisiko keskeytyksestä haittaa toiselle kilpailijalle? - Muistitko kysyä ampujilta, ovatko he valmiita ennen ensimmäistä äänimerkkiä? (jos et, ehkä olisi syytä keskeyttää ottelu). - Miten tärkeä tapahtuma on kyseessä; lehdistö ja katsojat ovat tulleet katsomaan ottelua – ei yhden ampujan ammuntaa. - Jos kieltäydyt keskeyttämästä, johtaako se kyseisen ampujan osalta pelin menetykseen? Käytännössä ensimmäinen erä on hävitty, ottelun lopputulos on silti vielä avoinna. - Etäisyys harjoittelukentälle; kestääkö nouto 3 minuuttia vai 10? Entäpä koko kilpailun aikataulu?

8 Tehtävä 79.2 Joukkuefinaalissa, vuorotellen ammuttaessa, median edustaja on siirtänyt ammuntalinjan merkkiä saadakseen paremman kuvakulman ammuntapaikalle. Tuosta johtuen ensimmäinen joukkue ampuu erehdyksessä nuolensa ammuntalinjan sijasta 1 metrin linjalta (eli matkalta 71 m). Kilpailevan joukkueen valmentaja vaatii näitä nuolia mitätöitäväksi koska niitä ei ole ammuttu oikealta ammuntalinjalta. Miten toimit?

9 79.2 ratkaisu Ei ole tavatonta, että tällainenkin tilanne tulee eteen. Ensisijaisesti tietenkin tulee pyrkiä välttämään mahdollisuudet, että ammunta tapahtuisi väärältä linjalta. Ammuntalinjathan voivat hämärtyä esimerkiksi sateen vuoksi. Tässä tapauksessa oikea päätös on hyväksyä ammutut nuolet sellaisenaan. Joukkue tuskin saa etua ampuessaan 71 metrin matkalta. Joukkueella on tietenkin omat vastuunsa hakiessaan oikeaa ammuntalinjaa ja tarvittaessa heidän tulee kysyä. Toivon mukaan tuomari osoitti oikean viivanpaikan seuraaville nuolille.

10 Tehtävä 80.1 Ulkoammuntakausi oli alussa ja kansallinen liitto halusi järjestää tuleviin kv kilpailuihin avoimen karsintakilpailun, joka ei olisi Star –tasoinen, mutta riittävä maajoukkuekarsintaa ajatellen. Ilmoittautumisten perusteella kilpailujärjestäjän tuli varautua 13 taustan käyttämiseen ja tuomarineuvostoa pyydettiin nimeämään kilpailuun yhden tuomarin. Kilpailupäivänä tuomari saapui, teki tarvittavat kenttä- ja välinetarkastukset jonka jälkeen tähtäinluokan 70 metrin sekä taljaluokan 50 metrin kilpailu käynnistettiin. Viidennen sarjan kohdalla talja-ampuja osui juuri pistealueen ulkopuolelle huomaten samalla, että käytössä oli 5 –renkaiset taulut 6 – renkaisten sijaan, josta syystä hänelle tuli “missi”. Ampuja ja hänen valmentajansa tekivät valituksen. Miten toimisit tuomarina?

11 80.1 ratkaisu Kyseessähän on epävirallinen kilpailu johon osallistuvat kilpailijat hyväksyvät ampuessaan annetut olosuhteet ja käytännöt. Tietenkin käytössä tulisi olla 6 –renkainen taulu ja tuomareita tulisi olla vähintään 2. Tässä tapauksessa kukaan ei reagoinut harjoitusammunnan aikana eikä myöskään kilpailussa neljän ensimmäisen sarjan aikana. Kunnes viidennen sarjan kohdalla yksi ampujista näki mahdollisuuden huonon laukauksen jälkeen saada pelastettua 5 pistettään. Oikea ratkaisu on kuitenkin “missi”.

12 Tehtävä 80.2 Sama tapaus kuin edellä kohdassa 80.1. Lukuisten valitusten johdosta järjestäjä päättikin keskeyttää taljaluokan karsinnan, mitätöi ammutut nuolet ja käynnisti kilpailun uudelleen käyttäen 6 –renkaisia tauluja. Tähtäinampujat ampuivat kilpailunsa loppuun talja-ampujien odotellessa uusia tauluja. Talja-ampujat ampuivat kisansa sen jälkeen oikeisiin tauluihin. Mitä mieltä olet ratkaisusta?

13 80.2 ratkaisu Useimpien tuomareiden mielestä kilpailua ei tule ampua uudelleen, mikä on myös oikea ratkaisu. Kilpailussa on joka tapauksessa kohdeltu ampujia yhdenmukaisesti eikä ammutun nuolen uudelleenammunta ole oikea ratkaisu kuin parissa erikoistapauksessa.

14 Tehtävä 80.3 Henkilökohtaisessa ottelussa uusintanuolta ampuessaan kilpailija ampuu ohi taustan. Tästä hämmentyneenä vastustaja ampuu yliajalla nuolensa 8 pisteen osumaksi. Mikä on ottelun lopputulos?

15 80.3 ratkaisu Vastaus ei ole niin ilmeinen, kuin voisi helposti kuvitella. Päätöksenteko vaatii joskus tarkkaa harkintaa ja analyysiä. Mietitään kolmea eri ratkaisumallia; a) Yliajalla ampunut voittaa. Ampuja menettää pisteensä, jolloin 8 muuttuu nollaksi, mutta se on silti tulos. Tuomari määrittelee lähinnä keskustaa olevan nuolen, joka on tässä tapauksessa nuoli 8 -renkaassa. b) Ohiampunut kilpailija voittaa. Mikäli yliajalla ampunut kilpailija olisi toiminut oikein, ei hän olisi ampunut äänimerkin jälkeen ja sen jälkeen olisi ollut vain yksi ohiammuttu nuoli mietittävänä. Äänimerkin jälkeen ammuttua nuolta ei tulisi hyväksyä koska se ei olisi reilua aikarajan sisällä ampunutta kohtaan. c) Harkittuaan eri näkökohtia ja sitä, että sääntökirja ei anna tähän apuja, paras ratkaisu tuomarilta on ammuttaa uusintanuoli uudelleen. Tässä erikoistapauksessa viimeinen vaihtoehto, eli C, on suositeltu ja hyväksyttävä ratkaisu.

16 Tehtävä 81.1 Henkilökohtaisessa ottelussa, vuorotellen ammuttaessa, taululla seinäkkeen takana oleva tuomari huomaa, että kilpailija B ampuu nuolensa samassa aika-ikkunassa kuin missä kilpailija A:n tulisi ampua, eli väärään aikaan. Kun tuomari, kirjurit ja avustajat menevät taustalle, tuomari hylkää B:n korkeimman pistemäärän. Tulos, korkein osuma-arvo muutettuna “missiksi”, merkitään tuloskorttiin. Linjatuomari kuitenkin väittää, että virhettä ei ole tapahtunut eikä hän siksi ole nostanut punaista korttia eikä ilmoittanut tarvittavasta vähennyksestä taulutuomarille. Olet kilpailun päätuomari, kuinka ratkaiset tapauksen, jossa linjatuomarilla ja taulutuomarilla on eri näkemys? Hyväksytkö pistemenetyksen?.

17 81.1 ratkaisu Kyseessä on oikeudenmukaisuus ampujaa kohtaan. Ei se, kummalla tuomareista on päätäntävalta. Meidän tulee siis pohtia, ammuttiinko nuoli oikeaan aikaan vai ei. Emme ehkä näiden tietojen perusteella sitä tule tietämään, mutta sen selville saamisen ei pitäisi olla vaikeaa. Havaitsivatko avustajat saman kuin taulutuomari? Entä ampujien valmentajat, kuuluttaja tai ammunnanjohtaja? Tai jopa päätuomari? Punainen kortti itsessään ei tässä näyttele roolia. Sääntörikkomuksen tapahtuessa kortin näyttäminen tai näyttämättä jättäminen ei muuta asiaa suuntaan eikä toiseen. Tästä syystä se on myös poistettu sääntökirjasta.

18 Tehtävä 81.2 Miesten tähtäinluokan henkilökohtaisessa ottelussa ammutaan tasatuloksen 5 – 5 jälkeen yhden nuolen uusinta. Tuomari mittaa etäisyydet keskustaan ja toteaa eron olevan alle 2 mm päätyen toisen uusintanuolen ampumiseen. Kumpikaan ampujista ei ole samaa mieltä tuomarin kanssa. Myös ampuja A, jonka nuoli oli 1 mm kauempana keskustasta vaatii vastustajansa julistamista voittajaksi. Tästä johtuen tuomari muuttaa päätöksensä ja julistaa B:n ottelun voittajaksi. Mitä mieltä olet tuomarin toiminnasta?

19 81.2 ratkaisu On ehdottoman tärkeää, että kun tuomarina teet päätöksen osuma-arvosta (tai etäisyydestä keskustaan), kerro päätöksesi ilman mitään lisäkommenttia asiaan. Tässä tapauksessa tuomari on ehkä käynyt selittämään ampujille, että alle 2 mm:n ero määritellään tasatulokseksi, ja on siten ollut viisastakin muuttaa päätös. Tuomarin suhteen ei näytä hyvältä, mutta ampujia kohtaan oikeudenmukaisuuden tulee kuitenkin olla määräävä tekijä. Tuomari on siis korjannut oman virheensä huomatessaan, että soveltamisohjeessa puhutaan 1 mm:n erosta, jonka sisällä oltaessa ammutaan toiset uusintanuolet. Huomaa myös se, että jos molemmat nuolet ovat keskiristissä siten, että ristin keskikohtaa ei enää näy, ammutaan toiset uusintanuolet.

20 Tehtävä 81.3 Ammutaan 50 metrin matkalta. Ampujan A nuoli uppoaa niin syvälle taustaan että ei ole mahdollista nähdä nokkia taulun läpi. Tuomari pyrkii määrittämään osuman tutkimalla muiden läpimenneiden nuolten asemaa suhteessa kokonaan upoksissa olevaan. Koskematta nuoleen tai taustaan hän toteaa osuma- arvoksi 9. Kun kaikki nuolet on kirjattu, ampuja työntää nuolensa taulun läpi takaisin ja toteaa sen olevan selvä 10. Hän kutsuu tuomarin takaisin toteamaan osuman uudelleen. Tuomari kieltäytyy muuttamasta arvoa koska tauluun taikka nuoleen ei saa koskea osuma-arvoa määrättäessä. Tekikö tuomari oikean päätöksen? Oliko toimintatapa oikea?

21 81.3 ratkaisu Tuomari toimi oikein. Luonnollisesti tuomari on ensin tutkinut taulupuolelta, onko taustan sisään menneen nuolen reikä löydettävissä. Nuoli voidaan työntää takaisin ainoastaan silloin kun ei ole mahdollista tehdä muuta arviota. Ja siinäkin tapauksessa sen saa tehdä vain tuomari, ei kyseinen ampuja. Tuomarin päätös osumasta pitää.

22 Tehtävät 82.1 ja 82.2 82.1 Kansainvälisessä kilpailussa, joukkuefinaalissa, joukkue A:n viimeinen ampuja oli hiukan jännittynyt, aikaa oli vain vähän jäljellä kahden nuolen ampumiseen. Mennessään ammuntalinjalle hän veti viinestä kärjettömän “onnennuolensa” ja tipautti sen nurmelle. Tuomari näytti keltaista korttia. Ampuja sanoi, että tuo ei ole kokonainen nuoli, sillä ei voi ampua. Kilpailija ampui 2 nuoltaan ennen äänimerkkiä. Tuomari ei ollut tyytyväinen ja hänen päätöksensä oli mitätöidä kyseisen sarjan korkein pistemäärä. Joukkueenjohtaja teki asiasta valituksen jurylle. a- Oletko samaa mieltä päätöksestä linjatuomarin kanssa? b- Mitä itse tekisit linjatuomarina? c- Mitä tekisit juryn jäsenenä? 82.2 Miesten tähtäinluokan joukkuefinaalissa (vuorotellen ammunta) joukkueen A ensimmäinen ampuja ylittää 1 m viivan liian aikaisin ja saa tästä tuomarilta keltaisen kortin. Hän palaa välittömästi 1 m:n viivan taakse mutta tulee takaisin ammuntaviivalle nuoli edelleen jousessa. Keltaista korttia ei tällä kertaa näytetty. Hän ampui nuolensa eikä myöskään punaista korttia näytetty. Siirryttiin merkkaamaan tuloksia ja taululla tuomari määrää joukkue A:n korkeimman pistemäärän poistettavaksi. Joukkue A:n johtaja protestoi koska tuomari ei ollut näyttänyt keltaista korttia toisen virheen jälkeen eikä myöskään punaista korttia rangaistuksen merkiksi. Tuomari mainitsee, että nykyisten sääntöjen mukaisesti tuomarilla on oikeus poistaa korkein pistemäärä sääntörikon jälkeen huolimatta siitä, näytettiinkö punaista korttia vai ei. Miten toimisit tässä tapauksessa tuomarina?


Lataa ppt "Erikoistapauksia SJAL tuomarikoulutus 2013. Tehtävä 78.1 Seniorien ja juniorien kilpailussa oli 30 min lämmittelyaika sekä naisten että miesten sarjoille."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google