Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EKL/2.2.2007/1 Salaojateknikoiden neuvottelupäivät SALAOJITUKSEN INVESTOINTITUKI 2.2.2007 Hyvinkää Esko Leinonen Maa- ja metsätalousministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EKL/2.2.2007/1 Salaojateknikoiden neuvottelupäivät SALAOJITUKSEN INVESTOINTITUKI 2.2.2007 Hyvinkää Esko Leinonen Maa- ja metsätalousministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 EKL/2.2.2007/1 Salaojateknikoiden neuvottelupäivät SALAOJITUKSEN INVESTOINTITUKI 2.2.2007 Hyvinkää Esko Leinonen Maa- ja metsätalousministeriö

2 EKL/2.2.2007/2 INVESTOINTITUET VUONNA 2007 Vuonna 2007 haettavan investointituen ehdoista päätettiin joulukuun 13. päivänä valtioneuvoston raha-asiainvalio- kunnassa. Tuen ehtoihin tehtiin vain marginaalisia muutoksia verrattuna vuoteen 2006. Vuonna 2007 haettava investointituki rahoitetaan kokonaan kansallisesti.

3 EKL/2.2.2007/3 SALAOJITUKSEN INVESTOINTITUET 2007 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007 (1167/2006) 11 § Salaojitus Edellä 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää: 1) pellon salaojittamiseen, salaojituksen täydentämiseen ja salaojituksen uusimiseen; 2) peltokuvioiden parantamiseksi tehtäviin avo-ojien putkituksiin; 3) salaojien toimivuuden varmistamiseksi tarpeellisiin pienpumppaamoinvestointeihin.

4 EKL/2.2.2007/4 SALAOJITUKSEN INVESTOINTITUET 2007 Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavan pelto- salaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enim- mäiskustannuksista (204/2006) ----------------------------------- Valtioneuvoston asetus tutkimushankkeeseen kuuluvan salaojituksen tukemisesta vuonna 2006

5 EKL/2.2.2007/5 INVESTOINTITUET VUONNA 2007 Hakemusten vireilletulo Päätöksenteon käynnistyminen Mitä päätöksiä voidaan tehdä? 141-neuvottelut

6 EKL/2.2.2007/6 MÄÄRÄRAHATILANNE 2.2.2007 Hakemuksia vireillä: avustuksia 211 ja korkotukilainoja 326 miljoonan euron verran (salaojitus vastaavasti 2,4 ja 5,0 miljoonaa euroa; yhteensä 670 hakemusta). Tiedossa olevat määrärahat vuodelle 2007: avustukset noin 120-130 ja korkotukilainat noin 250 miljoonaa euroa.

7 EKL/2.2.2007/7 INVESTOINTITUET VUONNA 2008 JA SEN JÄLKEEN Vuodesta 2008 alkaen haettavissa olevan investointituen ehdoista ei vielä ole tehty lopullisia päätöksiä. Kansallisten säädösten valmistelua on vasta aloitettu. Navetta- ja bioenergiainvestointien tuki on tarkoitus rahoittaa osittain EU:n osarahoittamana. Tuen ehtoihin tullee osaltaan vaikuttamaan se, mitä päätetään Suomen EY-liittymissopimuksen 141 artiklan mukaisen tuen jatkosta vuodesta 2008 alkaen.


Lataa ppt "EKL/2.2.2007/1 Salaojateknikoiden neuvottelupäivät SALAOJITUKSEN INVESTOINTITUKI 2.2.2007 Hyvinkää Esko Leinonen Maa- ja metsätalousministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google