Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Hyvinkäällä Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE Ojitushankkeiden rahoitus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Hyvinkäällä Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE Ojitushankkeiden rahoitus."— Esityksen transkriptio:

1 Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Hyvinkäällä Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE Ojitushankkeiden rahoitus

2 Rahoitusmuodot Oma rahoitus Pankkilaina –Jos laina otetaan tilakohtaisena, voi sen esittää verovähennyksenä –Jos lainan ottaa ojitusyhtiö, ei sitä voi saada verovähennyksenä TE-keskuksesta myönnettävä avustus, laina tai molemmat –Avustus yhtiölle, joten ei voi vähentää tilakohtaisena verovähennyksenä

3 Valtion tuen ehdot Perusteena laki ja asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta –(L 947/1997 ja A530/1998) Ehtona voi olla ojitustoimituksessa vahvistettu suunnitelma, mutta yhteinen sopimuskin voi riittää, jos suunnitelma on vesilain mukainen Peruskorjaustyössä suunnitelmana voidaan käyttää aiemmin hyväksyttyä tarkistettua suunnitelmaa.

4 Rahoitettavat kustannukset 1. rakentamiskustannukset 2. suunnittelukustannukset 3. vesilain mukaiset katselmus- ja ojitustoimituskustannukset 4. vahingonkorvaukset asetuksen mukaan 5. harkinnanvaraisesti ympäristönsuojelu- ja hoitotoimenpiteistä johtuvat korvaukset ja muut kustannukset

5 Tuen myöntämisen edellytykset Riittävät toimenpiteet työnaikaisen vesistökuormituksen ja työnjälkeisen eroosion vähentämiseksi esim. laskeutusaltaiden ja kosteikkojen avulla Riittävien suojakaistojen muodostaminen Kohdealueen ympäristöarvojen säilyttämis- tai parantamistavoitteet TE-keskuksen on pyydettävä ympäristökeskuksen lausunto, ellei hanketta ole käsitelty ojitustoimituksessa

6 Tuen suuruus Avustuksen osuus voi olla enintään 50 %, mutta Avustusosuutta voidaan korottaa enintään 20 %, jos tarvittavat vesiensuojelu-toimenpiteet tai rakenneratkaisut ovat erityisen kalliita tai merkittävä osa hankkeen kustannuksista johtuu sellaisten liettymis- tai tulvahaittojen poistamisesta, joiden syynä ovat hankkeen yläpuolisella valuma-alueella tehdyt toimenpiteet

7 Harkinnanvarainen lisäavustus Harkinnanvaraisista ympäristönsuojelu- ja –hoitotoimenpiteistä aiheutuviin korvauksiin ja muihin kustannuksiin voidaan myöntää täysimääräistä avustusta, jolloin tätä avustusosuutta ei oteta huomioon määriteltäessä em. avustusosuuksia (Voi olla erillinen 100 %:nen avustus esim. laskeutusaltaan tekemiseen. Kosteikkoon saa vain, jos on käsitelty ojitustoimituksessa ja AYK vaatii)

8 Valtionlaina Valtiontyötä varten myönnettävän avustuksen ja valtionlainan osuus hyväksyttävästä kustannusarviosta saa olla yhteensä enintään 90 %. Valtionlainan takaisinmaksuaika on enintään 15 vuotta ja korko 3 %, jota voidaan tarkistaa aikaisintaan kolmannen lainavuoden alusta lukien enintään kahdella prosenttiyksiköllä ao. ministeriön päätöksellä.

9 Maatalouden ympäristötuki 30.20.43 Vuonna 2006 oli käytettävissä 84 000 € useiden tilojen yhteisten vesitaloudellisten toimenpiteiden hankekohtaiseen suunnitteluun. Esim. kosteikkosuunnitteluun.


Lataa ppt "Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007 Hyvinkäällä Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE Ojitushankkeiden rahoitus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google