Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EU-varainkäytön valvonta EU:n rakennerahastot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EU-varainkäytön valvonta EU:n rakennerahastot"— Esityksen transkriptio:

1 EU-varainkäytön valvonta EU:n rakennerahastot 2007-2013
Ylitarkastaja, Erkki Mäntyharju Valtiovarain controller –toiminto Tarkastusviranomaisyksikkö

2 Suomen hallinnoimat EU-menot; milj. euroa v. 2006
Mitä valvotaan? Suomen hallinnoimat EU-menot; milj. euroa v. 2006 Rakennerahastotuet Lähde: Valtion tilinpäätös 2006

3 Mitä EU:n rakennerahastovarat ovat?
Vähentävät EU:n eri alueiden välisiä kehityseroja Täydentävät kansallisia toimia, joilla ei voida riittävällä tavalla saavuttaa kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevia tavoitteita EU:n tuki kanavoidaan jäsenmaissa valmisteltujen ja komission hyväksymien tavoiteohjelmien kautta Myönnetään hankkeille, jotka edistävät mm. yritystoimintaa, innovaatiotoimintaa, verkostoitumista, alueiden saavutettavuutta ja osaamisrakenteiden parantamista Osarahoitusta yhdessä kansallisen rahoituksen kanssa Hankkeet voivat olla julkishallinnon, yksityisen sektorin tai kolmannen sektorin toteuttamia

4 Miksi rakennerahastovaroja valvotaan?
EU-varojen jaettu hallinnointivastuu Jäsenvaltio vastaa yhdessä komission kanssa EU:n talousarviosta maksettavien menojen hallinnoinnista Vastuu tukitoimien täytäntöönpanosta ja valvonnasta on ensisijaisesti jäsenvaltiolla Jäsenvaltiot käyttävät rahastojen varoja noudattaen moitteettoman varainhoidon periaatetta Jäsenvaltion on järjestettävä varojen asianmukainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, joilla varmistetaan tukiehtojen noudattaminen

5 Kuka valvoo rakennerahastovarojen käyttöä 2007-2013?
Jäsenvaltion on nimettävä kolme yleisasetuksen EY 1083/2006 edellyttämää viranomaista: hallintoviranomainen (jatkossa TEM) todentamisviranomainen (jatkossa TEM) tarkastusviranomainen (VM/controller toiminto) Hallintoviranomaisen vastuita on delegoitu välittäville toimielimille (rahoittavat viranomaiset) Maakunnan liitot, TE-keskusten osastot, lääninhallitusten osastot, alueelliset ympäristökeskukset, Tekes, Finnvera, keskushallinnon viranomaiset (lähes 100 viranomaista) Tarkastusviranomainen valtioneuvoston controller –toiminnon yhteydessä

6 Varmennuksia ja tarkastuksia
Hallintoviranomaisella (tai välittävällä toimielimellä) varmennusvelvollisuus Tukikelpoisuuden ehtojen valvonta ja maksupyyntöjen tarkastus Hallintoviranomaisen varmennuksilla pyritään ehkäisemään ja kohdistetusti havaitsemaan ja korjaamaan virheitä Tarkastusviranomaisella tarkastusvelvollisuus Tarkastusviranomaisen otantatarkastuksilla saadaan luotettava kuva hallinto- ja valvontajärjestelmän toimivuudesta

7 Mitä rahoittava viranomainen valvoo?
Hallintoviranomaisen (tai välittävän viranomaisen) on varmennettava tuotteiden ja palveluiden toimitus ilmoitettujen menojen todellisuus ilmoitettujen menojen tukikelpoisuus Varmennukset sisältävät hallinnolliset tarkastukset ja paikan päällä tehtävät tarkastukset Paikan päällä tehtävät hanketarkastukset voidaan suorittaa otannan pohjalta Hallintoviranomaisen on yleisasetuksen 60 artiklan b alakohdan mukaisesti tehtävä hankkeiden hallinnollisia ja paikanpäällä suoritettavia tarkastuksia. Tarkastusten on katettava hankkeiden hallinnolliset, taloudelliset, tekniset ja fyysiset näkökohdat. Tarkastuksilla on varmistettava, että ilmoitetut menot vastaavat todellisuutta ja ovat tukikelpoisia sekä että tuotetut tuotteet on toimitettu tai palvelut suoritettu. Tarkastusten on sisällettävä menettelyt, joilla vältetään menojen rahoittaminen kahteen kertaan eri rahoituslähteistä.

8 Mitä tarkastusviranomainen tekee?
Tarkastusviranomainen tuottaa komissiolle uskottavan kuvan hallinto- ja valvontajärjestelmän toimivuudesta (vuotuinen tarkastuslausunto) Lausunto järjestelmän toimivuudesta perustuu hallintojärjestelmän tarkastuksiin ja hanketarkastuksiin Hanketarkastukset tehdään tilastollisesti pätevän satunnaisotannan perusteella Tarkastuksissa arvioitavaa: hanke täyttää valintaperusteet ilmoitetut menot perustuvat kirjanpitoon ilmoitetut menot ovat tukikelpoisia

9 Mitä menojen tukikelpoisuus edellyttää?
Menot aiheutuneet hyväksytystä hankkeesta Menot ovat todellisia Kustannukset ovat syntyneet hankkeen aikana Kustannukset ovat kansallisten tukikelpoisuussäädösten mukaisia Hankkeen tulot (toteutuneet ja tulevat) on vähennetty menoista Hankinnat on tehty asiallisten kilpailutusmenettelyiden mukaisesti EU-lippu sisältyy kaikkiin tiedotus- ja julkisuustoimenpiteisiin

10 Mitä valvonnasta seuraa?
Estetään ennakolta tukikelvottomien kustannusten tukeminen Havaitaan jälkikäteen tukikelvottomat kustannukset – tukien takaisinperintä hankkeilta Todetaan valvontajärjestelmän luotettavuus – jos valvontajärjestelmä on epäluotettava voi komissio vähentää Suomelle maksettavia tukia

11 Valvonnan haasteet Suomen rakennerahastohallinnon hajanaisuus
Pirstaleiset pienet hankkeet, joiden hallinnointi kohtuuttoman raskasta ja tulosten hyödyntäminen ja jakaminen vaikeaa Tukien myöntämisessä usein tärkeämpää kaiken tukirahan käyttäminen kuin hankkeiden tulokset Tukikelpoisuussääntöjen tulkinnat vaihtelevat liikaa eri rahoittajaviranomaisissa Rakennerahasto-osaamisen ylläpitäminen vaikeaa pirstaleisessa viranomaiskentässä

12 Kysymyksiä ja kommentteja?
Erkki Mäntyharju Ylitarkastaja Valtiovarainministeriö puh


Lataa ppt "EU-varainkäytön valvonta EU:n rakennerahastot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google