Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalialan asiantuntijapäivät Helsinki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalialan asiantuntijapäivät Helsinki"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalialan asiantuntijapäivät Helsinki 12.3.2014
TAVOITTEENA TURVALLISUUS - turvallisuusnäkökulma väkivallan puheeksiottamisen ja ennaltaehkäisevän työn välineenä Turvallisten perheiden Päijät-Häme –toiminta Lahden ensi- ja turvakoti ry Jukka Suni ja Jukka Ihalainen

2

3 3 LAAJAA NÄKÖKULMAA PERHEVÄKIVALTAAN
RIKOSOIKEUDELLINEN/LAKISÄÄTEINEN - Velvollisuus puuttua ja pysäyttää - Suojelutarkoitus - Perusoikeuksien turvaaminen - Yleisestävä vaikutus HOIDOLLINEN - Pitkä- ja lyhytvaikutteisten seurausten korjaaminen - Henkinen tuki - Motivointi muutokseen KULTTUURILLINEN -systeeminen näkemys perheväkivaltailmiöön - Kulttuurilliset tavat käsitellä väkivaltaa ja konflikteja - Yhteisöllinen näkemys - Ennaltaehkäisevä näkökulma

4 EMME OLE LÄHTENEET VÄLINE/MENETELMÄ EDELLÄ TESTAAMAAN TURVALLISUUSNÄKÖKULMAN AJATUSTA, VAAN KYSELLEN KANSALAISILTA, ERI TYÖNTEKIJÄRYHMILTÄ: Esim. Mitä ymmärrät lähisuhteen turvallisuudella? Mikä luo itsellesi ja läheisillesi lähisuhteissa turvallisuutta? Millä lailla työssäsi näkyy perheväkivalta? Mikä työntekijää mahdollisesti estää ottamasta puheeksi väkivaltaa? Mikä voisi työntekijää helpottaa puheeksiottamista?

5 ”Seuranta. Minut muistetaan.
TURVALLISUUTTA LUOVAT YHTEISÖLLISET TOIMINTATAVAT ”Seuranta. Minut muistetaan. ”Pyydetään käymään. Annetaan aikaa lapsille ja lastenlapsille.” ”Paistetaan yhdessä lettuja.” Erään isoäidin vastaus kysymykseen: ”Mikä luo itsellesi ja läheisillesi turvallisuutta?”

6 TURVALLISUUSTYÖ KUUNTELEMINEN PUHEEKSIOTTAMINEN ARVOSTAVA KOHTAAMINEN
SOSIAALINEN TURVALLISUUUS LÄHISUHTEISSA JA PERHEISSÄ MITEN MÄÄRITTELEMME TURVALLISUUDEN PERHEISSÄ JA LÄHISUHTEISSA? - INNOSTAMINEN JA YLLÄPITO KATSE TURVALLISUUTEEN, KUN ON ERILAISTA HUOLTA JA PELKOA - VOIMAANNUTTAMINEN JA OSALLISUUS MITEN PALAUTTAA ELÄMÄÄN TURVALLISUUS,KUN PERHEISSÄ ILMENEE VÄKIVALTAA? - PYSÄYTTÄMINEN JA TAKAISIN LIITTÄMINEN TURVAA TUOTTAVAAN TOIMINTAAN MITEN HUOLEHTIA TURVALLISUUDESTA ELÄMÄN SOLMUKOHDISSA? - ENNAKOINTI KUUNTELEMINEN PUHEEKSIOTTAMINEN ARVOSTAVA KOHTAAMINEN ETSI JA ANNA TIETOA

7 KYSYMÄLLÄ TURVALLISUUDESTA
voin luottaa läheisten tukeen Avaa välittömästi ikkunan toivetilaan, milloin kokee asioiden olevan hyvin = subjektiivinen turvallisuuden kokemus/tunne Arki näyttäytyy kokonaisvaltaisena Elävöittää muistot, kehollisen kokemuksen Luo ihmisen voimavaroja aktivoivia mielikuvia: luo turvallisuuden tunnetta turvattomuuden tunteiden rinnalle. Haastaa omaa toimijuutta omien tärkeiksi kokemien asioiden pohjalta Minusta välitetään ja minua arvostetaan saan apua tarvittaessa

8 KYSYMÄLLÄ TURVALLISUUDESTA
Avautuu ovi myös turvattomuuden kokemuksiin Antaa mahdollisuuden puhua siitä, mitä pelkää tapahtuvaksi tai mikä tällä hetkellä tuottaa turvattomuutta Turvattomuutta tuottavia tapahtumia ei määritellä ulkoapäin tuotettujen tulkintojen avulla, vaan oman subjektiivisen kokemuksen kautta Kyse on perusturvallisuuden tunteesta, jonka kokee jollain tavoin järkkyneen Turvallisuuden tunne on myös voimavara, jota tarvitaan haastavissa tilanteissa toimintakykyä lisäämään ”VOINKO SAIRASTAA TURVALLISESTI?” PELKOA EPÄTOIVOA VARUILLAAN OLOA JÄNNITTYNEISYYTTÄ LAMAANTUMISTA VAURIOITTAVIA TILANTEITA

9 SEKÄ ETTÄ TURVALLISUUS JA TURVATTOMUUS OVAT SUBJEKTIIVISIA TUNTEITA
Puhuessamme väkivaltatilanteista, jotka ovat voimakkaita tunnekokemuksia, elävöitämme vastaavia tunnemuistiketjuja ja kokemuksia, jotka eivät välttämättä liity ko. tilanteeseen, mutta herättävät meidän tunnemaastossamme sukulaiskokemuksia. Siksi on tärkeää, lisätäksemme toimintakykyämme elävöittämme myös niitä ”tunneketjuja”, jotka herättävät mieleemme turvallisuuden ja pystyvyyden tunteita. ” KAHDELLA SILMÄLLÄ MUODOSTUU STEREOKUVA, JOSSA NÄEMME SYVYYDET JA ETÄISYYDET”

10 TÄÄLLÄ SAAT PUHUA TURVALLISUUDESTA!
Turvallisuusnäkökulma pitää sisällään näkemyksen, että on tärkeätä säännöllisin väliajoin pysähtyä pohtimaan omassa elämässään vaikuttavia turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Turvallisuus ja hyvinvointi tulisi ottaa puheeksi osana jokapäiväistä toimintaa, niin eri toimijoiden kohdatessa asiakkaitaan, kuin itse kansalaisten keskuudessa. Turvallisuutta luovat yhteisöt ja yhteisölliset toimintatavat. Näitä tapoja on hyvä tutkia ja ylläpitää oli kyse kouluyhteisöstä, joka ehkäisee koulukiusaamista luomalla rakenteita ja toimintatapoja käsitellä kiusaamista, tai perheestä, joka pohtii toimintatapojaan kuullakseen kaikkien jäseniensä tarpeita hyvinvointinsa ylläpitoon. Turvalliseen perhe-elämään ei riitä pelkästään se, että ketään ei kohdella väkivaltaisesti. Kotielämässä turvallisuus syntyy toiminnasta ja teoista, joista välittyy huolenpito, arvostus ja kunnioitus toisia perheenjäseniä kohtaan. (nuorten vastauksia kysymykseen turvallisesta perhe-elämästä)

11 Väkivallan loputtua vaikutukset eivät ole loppuneet.
TURVALLINEN PERHE-ELÄMÄ EI SYNNY SATTUMALTA Turvallisuutta voimme pohtia eri tasoilla erilaisissa tilanteissa. Väkivaltaan puuttuminen, sen käsitteleminen ja sen loppumiseen keinojen löytäminen on vain osa kokonaisuutta. Turvallisuustyön näkökulma on kokoava näkökulma, joka määrittää sen, mihin tulee pyrkiä ja mitä on tärkeä ylläpitää. Väkivallan loputtua vaikutukset eivät ole loppuneet. Tarvitsemme toiveikkuutta, joka syntyy turvaa tuottavista teoista ja ajatuksista.

12 TYÖNTEKIJÄN ASKELEITA EDETÄ KESKUSTELUSSA:

13 LÄHISUHTEEN TURVALLISUUDEN MITTARI

14 Kolme taloa-malli lasten kanssa työskentelyyn

15 TURVALLISUUTTA AVAAVIA KYSYMYKSIÄ
Mitä asioita sinulle tulee mieleen lähisuhteen (perhe, parisuhde) turvallisuudesta? Mitkä asiat liittyvät mielestäsi lähisuhteen turvallisuuteen? Mikä/Mitkä asiat toivat sinulle omassa lapsuudessasi/nuoruudessasi turvallisuutta? Mikä tuo sinulle nykyään turvallisuutta lähisuhteissa, kun ajattelet: a) puolisoasi/kumppaniasi b) lapsiasi c) lähipiiriäsi (suku,ystävät jne.) Mitkä tapahtumat/hetket ovat tuoneet ja tuovat sinulle erityisesti turvallisuutta lähisuhteissasi? Minkä ajattelet tuovan puolisollesi/kumppanillesi, lapsillesi, lähipiirillesi (suku, ystävät) turvallisuutta? Kuka ihminen on sinulle ( tai on ollut) tärkeä turvallisuuden tuojana? Miten ylläpidät, vaalit ja huolehdit omasta ja läheistesi turvallisuudesta?

16 TURVATTOMUUTTA AVAAVIA KYSYMYKSIÄ
Millaisia turvattomuuden kokemuksia sinulla on ollut? Mihin hetkiin/tapahtumiin ne ovat liittyneet? Mitä nämä kokemukset ovat opettaneet sinulle? (mistä sinulle tärkeästä ne kertovat sinulle?) Millaisia kykyjä/taitoja sinulla on, jotka ovat auttaneet sinua saamaan takaisin turvallisuuden tunteesi? Mikä merkitys on ollut puolisollasi, lapsillasi, joillakin ystävilläsi tai sukulaisella turvallisuuden tunteesi palauttamisessa? Kenen puoleen ensimmäisenä kääntyisit, jos koet olosi turvattomaksi lähisuhteissasi? Mikä sinulle elämässäsi on tärkeää (äsken puhutun pohjalta)? Mitä ajatuksia tämä keskustelu herätti sinussa?

17 PERHE-ELÄMÄN TURVALLISUUTEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA
TIIVISTÄEN: TÄÄLLÄ VOIT PUHUA PERHE-ELÄMÄN TURVALLISUUTEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA

18 TIIVISTÄEN: TURVALLISUUDESTA PUHUMINEN
”Eteinen”, joka johdattaa ihmistä puhumaan kokonaisvaltaisemmin elämästään ja helpottaa mahdollisten väkivallan kokemusten tarkempaa tutkimista. TURVALLISUUSNÄKÖKULMA Kääntää katsetta myös ennaltaehkäisevään suuntaan TURVALLISUUS On vastavoima väkivallalle, joka on aina herätettävä puhuttaessa väkivallasta: luo tavoitteet, mihin pyritään luo toivoa


Lataa ppt "Sosiaalialan asiantuntijapäivät Helsinki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google